Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2004

Toukokuu 05, 2004

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2004


Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 36,7 miljoonaa euroa ja siten aiemmin arvioidun mukaisesti jonkin verran vuoden 2003 ensimmäistä neljännestä korkeampi (35,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa sisältäen varaston arvostusperiaattesta johtuvaa kertaluonteista tulosparannusta 0,4 miljoonaa euroa. Neljänneksen liikevoitto oli siten aiemmin arvioidun mukaisesti olennaisesti samalla tasolla kuin vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto (3,6 miljoonaa euroa).
 
Vuoden 2004 ensimmäinen neljännes verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajanjakson lukuihin:
  • Liikevaihto oli 36,7 miljoonaa euroa (35,4 miljoonaa euroa: kasvua 1,3 miljoonaa euroa ja 3,6 %). Testaus-liiketoimintayksikön liikevaihto oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi edellisen vuoden tasosta ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksikön liikevaihto laski edellisen vuoden tasosta. Ensimmäisen neljänneksen aikana suoritetuista yrityshankinnoista 3SOFT GmbH on liitetty Elektrobit-konsernin lukuihin 8.3.2004 lukien ja CIM-Technologies -konserni 1.3.2004 lukien.
  • Liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa sisältäen vaihto-omaisuuden arvostusmuutoksesta johtuvaa kertaluonteista tuloa 0,4 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa: kasvua 1,0 miljoona euroa ja 27,1 % ja ilman vaihto-omaisuuden arvostusmuutosta kasvua 0,5 miljoonaa euroa ja 16,7 %).
  • Omavaraisuusaste oli 59,0 % (54,8 %).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 16,8 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa).
  • Katsauskaudella hankittiin enemmistöosuus 3SOFT GmbH:sta (80 %) sekä CIM- Tech Oy:n koko osakekanta. Strategiansa mukaisesti Elektrobit-konserni pyrkii kasvamaan tietoliikennetoimialan keskimääräistä kasvua nopeammin, muun muassa laajentamalla asiakaskuntansa sekä tietoliikenne- että muilla toimialoilla.