Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA 3SOFT GMBH:N JA CIM-TECH OY:N OSAKKEITA KOSKEVIEN KAUPPOJEN TOTEUTUMISEN SEURAUKSENA

Maaliskuu 08, 2004

ELEKTROBIT GROUP OYJ KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA 3SOFT GMBH:N JA CIM-TECH OY:N OSAKKEITA KOSKEVIEN KAUPPOJEN TOTEUTUMISEN SEURAUKSENA


 

Osakekaupat, joissa Elektrobit Group Oyj ostaa 3Soft GmbH:n ja CIM-Tech Oy:n osakkeita, ovat toteutuneet tänään. Kauppojen yhteydessä 3Soft GmbH:n ja CIM-Tech Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi tarjottiin yhteensä 13.221.938 uutta Elektrobit Group Oyj:n osaketta, kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euroa ja vastaten yhteensä noin 2,05 prosenttia Elektrobit Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä osakepääoman korotuksen jälkeen.
 
Elektrobit Group Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 25.3.2003 saamansa valtuutuksen nojalla 8.3.2004 päättänyt Yhtiön osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhteensä 264.438,76 eurolla. Osakkeiden merkintähinta määräytyy Yhtiön osakkeen kauppakirjan allekirjoittamista edeltävän viimeisen pörssipäivän keskikurssin perusteella Helsingin Pörssissä. Osakepääoman korotus on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 18.3.2004. Korotuksen seurauksena Elektrobit Group Oyj:n osakepääoma tulee nousemaan 12.874.950,52 euroon ja osakkeiden määrä 643.747.526 osakkeeseen. Elektrobit Group Oyj hakee uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä Elektrobit Group Oyj:n muiden osakkeiden kanssa alustavasti 22.3.2004 lähtien.
 
 
Oulunsalossa 8.3.2004
Elektrobit Group Oyj
Hallitus