Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OSTAA OHJELMISTOYRITYKSEN CIM-TECH OY:N

Maaliskuu 08, 2004

ELEKTROBIT OSTAA OHJELMISTOYRITYKSEN CIM-TECH OY:N


 

CIM-Tech Oy:n osakkeet maksetaan laskemalla liikkeeseen 4.799.987 Elektrobit Group Oyj:n uutta osaketta. Uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen CIM-Tech Oy:n osakkeenomistajille suunnatussa annissa, josta Elektrobit Group Oyj:n hallitus tulee tänään päättämään yhtiökokoukselta 25.3.2003 saamansa valtuutuksen nojalla. CIM-Tech Oy:n osakkeenomistajat tulevat merkitsemään uudet osakkeet tänään. Kauppahinnan määräytyminen perustuu osapuolten neuvottelutulokseen CIM-Tech Oy:n osakkeiden arvosta suhteessa Elektrobit Group Oyj:n osakkeiden arvoon. Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus 50 % osalta siten, että rajoitus raukeaa 25 % osalta vuonna 2006 ja 25 % osalta vuonna 2007 antiehtojen mukaisesti. Kaupan toteutumisen jälkeen CIM-Tech Oy:stä tulee Elektrobit Group Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. Elektrobit Group Oyj:n yrityskaupassa vastaanottamat osakkeet kirjataan kirjanpidossa käypään arvoon.
 
Yrityskauppa on Elektrobit-konsernin strategisten linjausten mukainen. Strategiansa mukaisesti konserni pyrkii kasvamaan tietoliikennetoimialan keskimääräistä kasvua nopeammin, muun muassa varmistamalla korkean osaamisen ja jatkuvan ydinosaamisten kehittämisen. Elektrobit-konsernilla on laaja ja samalla syvällinen ohjelmisto-osaaminen. Vuoden 2003 aikana yritys lisäsi henkilöstöä muun muassa Symbian ja Series-60 pohjaisessa liiketoiminnassa. Kaupan seurauksena Elektrobit-konsernin Symbian osaajien määrä lisääntyy 32 ohjelmisto-suunnittelijalla. CIM Technologies -konsernin liiketoiminta raportoidaan osana Elektrobit Group Oyj:n Sopimustuotekehitys-liiketoimintaa. Kaupalla ei arvioida olevan olennaisia vaikutuksia Elektrobit-konsernin liikevoittotasoon vuonna 2004.
 
"CIM Technologies -konserni täydentää ohjelmisto-osaamistamme erinomaisesti erityisesti kasvavilla älypuhelinten ja tuotannon testauksen alueella. Toivotamme CIM Technologies -konsernin osaajat tervetulleiksi joukkoomme", sano toimitusjohtaja Juha Sipilä, Elektrobit Group Oyj.
 
"Osana Elektrobit-konsernia voimme hyödyntää kattavaa konttoriverkostoa, laajaa asiakaskuntaa ja syvällistä osaamista langattoman tietoliikenteen ja valmistavan teollisuuden alueella. Olemme hyvin innostuneita syventyvästä yhteistyöstä Elektrobit-konsernin kanssa", sanoo toimitusjohtaja Kauko Väinämö, CIM-Tech Oy.
 
Elektrobit on langattomien teknologioiden, elektroniikkatuotteen elinkaarenaikaisen testauksen ja tuotannon automatisoinnin ammattilainen. CIM Technologies -konsernin ydinosaamista on langattomien päätelaitteiden, järjestelmien ja konenäkösovellusten kehittäminen, joka täydentää Elektrobit-konsernin osaamista elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelun alueella. Tätä kautta pystytään tarjoamaan yhä laajempi ja kustannustehokkaampi palvelukokonaisuus Elektrobit -konsernin nykyisille ja tuleville asiakkaille.
 
CIM-Tech Oy on 1991 perustettu vaativiin ratkaisuihin keskittynyt ohjelmistotalo, jonka liiketoiminta jakautuu seuraaviin liiketoiminta-alueisiin: Tietoliikenneohjelmistot ja niiden kehittämis- ja testaustuotteet sekä testauspalvelut (CIM NETWORKS), Teollisuuden konenäkö- ja mittalaitesovellukset (CIM VISIONSOLUTIONS) ja Langattomien päätelaitteiden ohjelmistot (CIM WIRELESS). Vuoden 2003 liikevaihto oli noin 2,9 miljoonaa euroa (vuonna 2002 noin 1,9 miljoonaa euroa) ja liikevoitto noin 0,3 miljoonaa euroa (vuonna 2002 0,0 miljoonaa euroa). Vuosina 2000-2003 keskimääräinen liikevaihdon kasvu oli noin 26 %. Yhtiön kotipaikka on Oulussa.
 
Oulunsalossa 8.3.2004
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus