Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2005

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Group Oyj:n liikevaihto ja tulos 4. vuosineljänneksellä 2005

Joulukuu 20, 2005

Elektrobit Group Oyj:n liikevaihto ja tulos 4. vuosineljänneksellä 2005


Elektrobit Group Oyj arvioi vuoden 2005 viimeisen neljänneksen liikevaihdon ja liikevoiton jäävän aiemmin ilmoitettua selvemmin vuoden 2004 vastaavan ajanjakson liikevaihtoa (60,2 M?) ja liikevoittoa (10,1 M?) pienemmiksi. Liikevaihdon aleneminen johtuu Sopimustuotekehitys-liiketoiminnan ja yhdistetyn Testaus- ja Automaatiojärjestelmät -liiketoiminnan arvioitua heikommasta kehityksestä. Liikevoiton aleneminen johtuu yhdistetyn Testaus- ja Automaatiojärjestelmät -liiketoiminnan odotettua heikommasta kannattavuudesta. Yhtiö arvioi vuoden 2005 viimeisen neljänneksen liikevaihdon olevan 51 - 53 M? ja liikevoiton 3 - 4 M? ja koko vuoden 2005 liikevaihdon noin 210 M? ja liikevoiton noin 24 M?.
 
Elektrobit-konserni on vuoden 2005 aikana tehnyt merkittäviä investointeja uusien tuotteiden ja tuottavuuden kehittämiseen ja aikoo jatkaa mainittuja panostuksia vuoden 2006 aikana. Konserni ennakoi liikevaihdon kasvavan maltillisesti vuoteen 2005 verrattuna, mutta arvioi liikevoiton olevan vuotta 2005 alemmalla tasolla yllä mainituista syistä sekä tuotantotestaus-liiketoiminta-alueen alenevien katteiden vuoksi. Koko vuotta 2005 koskevat luvut julkaistaan ja vuotta 2006 koskeva ohjeistus annetaan 15. helmikuuta 2006.
 
Oulunsalo, 20. joulukuuta 2005
Elektrobit Group Oyj
Hallitus