Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2005

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT KANNUSTAA JOHTOA PITKÄJÄNTEISEEN TYÖHÖN

Kesäkuu 23, 2005

ELEKTROBIT KANNUSTAA JOHTOA PITKÄJÄNTEISEEN TYÖHÖN


Elektrobit-konsernin johdolle jaettiin yhteensä 612.000 optio-oikeutta 2005A. Loput 288.000 optio-oikeutta 2005A, 1.200.000 optio-oikeutta 2005B, 1.200.000 optio-oikeutta 2005C ja 1.200.000 optio-oikeutta 2005D annettiin Elektrobit Group Oyj:n tytäryhtiölle, Elektrobit Technologies Oy:lle, jaettavaksi myöhemmin Elektrobit-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Optioehtojen mukaan optio-oikeuksien 2005A saamisen edellytyksenä oli, että optionsaajat hankkivat hallituksen ennalta päättämän määrän Elektrobit Groupin osakkeita.
 
Kannustusjärjestelmään liittyvällä osakeomistusohjelmalla velvoitetaan johtoa ostamaan yhtiön osakkeita merkittävällä osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta. 
 
Optio-oikeuksista päätettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2005 ja optio-oikeuksien ehdot on kokonaisuudessaan julkaistu pörssitiedotteena 15.2.2005. Elektrobit Groupin osakkeiden yhdistämisen vuoksi hallitus on vastaavasti muuttanut optio-oikeuksien ehtoja optio-oikeuksien määrän ja optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden määrän osalta.
 
 
Oulunsalossa 23.6.2005
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus