Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2005

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT-KONSERNIN TESTAUS- JA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT-LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHDISTETÄÄN

Kesäkuu 07, 2005

ELEKTROBIT-KONSERNIN TESTAUS- JA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT-LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHDISTETÄÄN


Uuden liiketoimintayksikön johtajaksi on nimitetty tekniikan tohtori Hannu Hakalahti. Hän on toiminut aiemmin Testaus-liiketoimintayksikön johtajana.
 
Testaus ja automaatio -liiketoimintayksikön toiminta jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Tuotantoratkaisut, Integroidut testaus- ja automaatiotuotteet, Järjestelmätestaus ja Verkkotestaus. Uutta Integroidut testaus- ja automaatiotuotteet -liiketoiminta-aluetta johtaa diplomi-insinööri Juha Reinikka. Hän on toiminut aiemmin Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksikön johtajana.
 
Uuden liiketoimintayksikön asiakkaita ovat matkaviestinten ja matkapuhelinverkkojen valmistajat, verkko-operaattorit, elektroniikan sopimusvalmistajat sekä auto-, kulutus- ja teollisuuselektroniikka yritykset.
 
Testaus ja automaatio -liiketoimintayksikkö on liikevaihdoltaan konsernin suurin liiketoimintayksikkö. Vuoden 2004 tilinpäätöksen tiedoista laskettuna Testaus ja automaatio -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 113,5 miljoonaa euroa (56 prosenttia konsernin liikevaihdosta). Aiemmin tiedotetun mukaisesti Elektrobit Group Oyj raportoi Testaus- ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksiköiden vuoden 2005 liikevaihdot erillisinä.
 
Liiketoimintayksiköiden yhdistämisen lisäksi konsernissa käynnistetään toimet Elektrobit Automation Oy:n ja Elektrobit Testing Oy:n yhdistämiseksi yhdeksi juridiseksi yhtiöksi.
 
Oulunsalossa, 7. päivänä kesäkuuta 2005
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus