Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2005

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2005

Toukokuu 11, 2005

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2005


SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN (IFRS)
 
Elektrobit siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön ja tämä osavuosikatsaus on ensimmäinen mainitun käytännön mukaan laadittu.  Siirtymisessä on käytetty IFRS1-siirtymästandardin sallimia poikkeamia yksittäisten standardien takautuvaan soveltamiseen. Esitettävien IFRS-tietojen laadinnassa on käytetty laadintahetkellä voimassaolleita IFRS-standardeja.  IFRS-säännöstöön siirtyminen pienensi Elektrobit-konsernin avaavan taseen 1.1.2004 omaa pääomaa noin 1,5 miljoonalla eurolla (1,9 %) ja kasvatti taseen loppusummaa noin 3,5 miljoonalla eurolla (2,4 %).  Lisätietoja ja yksityiskohtaisempia erittelyjä siirtymisen vaikutuksista taseeseen ja taloudelliseen raportointiin annettiin yhtiön 9.3.2005 julkaisemassa tiedotteessa.  Tiedote on luettavissa Elektrobit-konsernin internet-sivuilla www.elektrobit.com
 
 
YHTEENVETO
 
Yhtiön vuoden 2005 tavoitteena on jatkaa pitkän aikavälin kehittymiseen tähtääviä panostuksia lisäämällä edelleen resursseja myyntiin, markkinointiin, osaamisen kehittämiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.
 
Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 44,6 miljoonaa euroa ja oli aiemmin arvioidun mukaisesti selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto (36,7 miljoonaa euroa). Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 4,5 miljoonaa euroa ja oli siten aiemmin arvioidun mukaisesti jonkin verran alemmalla tasolla kuin vuoden 2004 ensimmäisen vuosineljänneksen  FAS:n mukainen liikevoitto oli  (4,6 miljoonaa euroa).