Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2006

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-SYYSKUU 2006

Marraskuu 01, 2006

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-SYYSKUU 2006


YHTEENVETO
 
Vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä yhtiö jatkoi keväällä päivitetyn strategiansa ja sen jälkeen julkistettujen panostusten lisäämistä tutkimukseen ja kehitykseen sekä tuotantokumppanointivalmiuden kehittämiseen. Yhtiön liikevaihto oli vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä 48,7 miljoonaa euroa (54,9 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä 2005). Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa).
 
Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2006 liikevaihdon jäävän olennaisesti samalle tasolle kuin vuonna 2005. Koko vuoden liikevoiton arvioitiin olevan alle puolet vuoden 2005 liikevoittotasosta. Johtuen pääosin Production Solutions -liiketoimintayksikön alhaisemmasta tuotantotestauslaitteiden myynnistä sekä niihin kohdistuneesta merkittävästä hintaeroosiosta yhtiö arvioi nyt vuoden 2006 liiketoiminnan liikevaihdon jäävän samalle tasolle tai hieman alle vuoden 2005 liikevaihtotason. Edellä mainitusta syystä ja meneillään olevista tuotannon uudelleenjärjestelyistä koko vuoden liikevoiton arvioidaan olevan alle kolmanneksen vuoden 2005 liikevoittotasosta.
 
Vuoden 2006 kolmas neljännes verrattuna vuoden 2005 vastaavaan ajanjaksoon:
Liikevaihto oli 48,7 miljoonaa euroa (54,9 miljoonaa euroa; laskua 6,2 miljoonaa euroa ja 11,2 %). Test and Automation -liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 25,2 miljoonaa euroa (35,2 miljoonaa euroa; laskua 10,0 miljoonaa euroa ja 28,4 %). Automotive Software -liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 10,1 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa; kasvua 3,9 miljoonaa euroa ja 62,4 %) ja Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 13,4 miljoonaa euroa (13,4 miljoonaa euroa). 
 
Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa) jakaantuen Test and Automation -liiketoimintasegmentin liikevoittoon 4,4 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa euroa), Automotive Software -liiketoimintasegmentin liikevoittoon 0,5 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa), Wireless Communication Solutions -liiketoimintasegmentin liiketappioon -3,6 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa) ja muut toiminnot -liiketappioon -0,0 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa). Liikevoittoon sisältyi liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneita kertaluonteisia kuluja 0,7 miljoonaa euroa.
 
Liiketoiminnan rahavirta oli 1,7 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa).
 
Katsauskausi tammi-syyskuu 2006 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon:
 
Liikevaihto oli 151,0 miljoonaa euroa (157,6 miljoonaa euroa; laskua 6,6 miljoonaa euroa ja 4,2 %). Test and Automation -liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 74,8 miljoonaa euroa (94,6 miljoonaa euroa; laskua 19,7 miljoonaa euroa ja 20,9 %), Automotive Software -liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 27,5 miljoonaa euroa (16,3 miljoonaa euroa; kasvua 11,2 miljoonaa euroa ja 68,8 %) ja Wireles Communication Solutions -liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 48,5 miljoonaa euroa (46,5 miljoonaa euroa; kasvua 2,0 miljoonaa euroa ja 4,3 %).
 
Liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (21,1 miljoonaa euroa, laskua 13,1 miljoonaa euroa ja 62,1 %) jakaantuen Test and Automation -liiketoimintasegmentin liikevoittoon 10,0 miljoonaa euroa (19,9 miljoonaa euroa, laskua 9,9 miljoonaa euroa ja 49,6 %), Automotive Software -liiketoimintasegmentin liikevoittoon 1,2 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa), Wireless Communication Solutions -liiketoimintasegmentin liiketappioon -3,4 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa; laskua 3,1 miljoonaa euroa) sekä muiden toimintojen liikevoittoon 0,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).
 
Liiketoimintojen rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (12,6 miljoonaa euroa).
 
Omavaraisuusaste oli 64,3 % (59,3 %).
 
Oulunsalossa 1. päivänä marraskuuta 2006
 
Elektrobit Group Oyj
HALLITUS
 
 
Lisätietoja:
 
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 3889
 
Seppo Laine
Talousjohtaja
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 2250
 
Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 2875
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet