Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2006

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT ALLEKIRJOITTANUT KAKSI AIESOPIMUSTA WIRELESS COMMUNICATIONS SOLUTIONS -LIIKETOIMINNAN ALUEELLA

Heinäkuu 10, 2006

ELEKTROBIT ALLEKIRJOITTANUT KAKSI AIESOPIMUSTA WIRELESS COMMUNICATIONS SOLUTIONS -LIIKETOIMINNAN ALUEELLA


Keväällä 2006 Elektrobit ilmoitti keskittyvänsä kahteen liiketoimintaan, jotka nimettiin Wireless Communications Solutions - ja Automotive Software -liiketoimintasegmenteiksi.
 
Elektrobit on allekirjoittanut kaksi aiesopimusta koskien Wireless Communications Solutions -liiketoimintaa. Toinen aiesopimuksista käsittää Mobile Terminal Solutions -yksikön aiemmin julkaisemaan 3G-älypuhelinaihioon perustuvan tuotteen toimittamisen kumppanoidulla ODM- mallilla merkittävälle matkapuhelinvalmistajalle. Toinen aiesopimuksista koskee Radio Network Solutions -yksikköä ja sen liikkuvan WiMAX -standardin mukaisten moduulituotteiden toimittamista merkittävälle telelaitevalmistajalle.
 
Uusiin tuotteisiin ja uuden liiketoimintamallin tuotantokumppanointivalmiuden kehittämiseen panostetaan merkittävästi, arviolta yhteensä 10 miljoonaa euroa lisää, vuoden 2006 toisen vuosipuoliskon aikana.
 
Osa tuotekehityspalveluliiketoiminnan voimavaroista siirtyy uuden liiketoimintamallin ja tuotteiden kehittämiseen, ja tämä tulee osaltaan vaikuttamaan loppuvuoden liikevaihto- ja tuloskehitykseen. Nyt käynnistettävien uusien hankkeiden oletetaan kerryttävän liikevaihtoa vuoden 2007 loppupuolelta alkaen.
 
Yhtiö arvioi koko vuoden 2006 liikevaihdon jäävän olennaisesti samalle tasolle kuin vuoden 2005 liikevaihto ja liikevoittotason jäävän alle puoleen vuoden 2005 liikevoittotasosta.
 
Oulunsalo, 10.7.2006
 
Elektrobit Group Oyj
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
 
 
LISÄTIETOJA:
Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Group Oyj
Puh.  040 344 2875
 
 
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Tietoa Elektrobit-konsernista:
Elektrobit on erikoistunut langattomiin teknologioihin - elektroniikkatuotteen suunnitteluun, elinkaarenaikaiseen testaukseen ja tuotannon automatisointiin. Elektrobit on monipuolinen insinööritalo, joka tuotekehityspalveluiden lisäksi kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi omia tuotteitaan ja teknologioitaan. Yrityksen asiakkaita ovat muun muassa tietoliikenne-, auto-, puolustus-, avaruus-, teollisuusautomaatio-, hyvinvointi- ja lääketeollisuus. Elektrobit työllistää noin 1 800 langattoman teknologian asiantuntijaa 15 maassa. Vuoden 2005 liikevaihto oli 212,5 miljoonaa euroa. Elektrobit Group Oyj on listattu Helsingin pörssissä.