Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2006

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT JAKOI PITKÄJÄNTEISEEN OSAKEOMISTUKSEEN SITOUTTAVIA OPTIO-OIKEUKSIA

Kesäkuu 01, 2006

ELEKTROBIT JAKOI PITKÄJÄNTEISEEN OSAKEOMISTUKSEEN SITOUTTAVIA OPTIO-OIKEUKSIA


Elektrobit Group Oyj:n hallitus on 15.3.2006 ja 17.3.2005 pidetyissä kokouksissa päättänyt yhtiökokouksissa liikkeeseen laskettujen pitkäjänteiseen osakeomistukseen sitouttavien optio-oikeuksien jakamisesta. Järjestelmillä kannustetaan johtoa pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä pyritään sitouttamaan heidät työnantajaan.
 
Yhtiökokouksen 15.3.2006 liikkeeseen laskemat pitkäjänteiseen osakeomistukseen tähtäävät optio-oikeudet on jaettu Elektrobit Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle. Näistä 2006A tunnuksella merkityistä optio-oikeuksista jaettiin hallituksen puheenjohtajalle 750.000 optio-oikeutta ja toimitusjohtajalle 1.000.000 optio-oikeutta. Optioehtojen mukaan optio-oikeuksien 2006A saamisen edellytyksenä oli, että optionsaajat hankkivat suoraan tai heidän määräysvallassaan olevien yhtiöiden kautta 15.3.2006 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetyn määrän Elektrobit Group Oyj:n osakkeita (hallituksen puheenjohtaja vähintään 75.000 osaketta ja toimitusjohtaja vähintään 100.000 osaketta).
 
Elektrobitin muulle johdolle on jaettu kevään 2006 aikana yhteensä 922.500 optio-oikeutta 2005B. Loput 262.500 optio-oikeutta 2005B on annettu samassa yhteydessä Elektrobit Group Oyj:n tytäryhtiölle, Elektrobit Technologies Oy:lle, jaettavaksi myöhemmin Elektrobitin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Optioehtojen mukaan optio-oikeuksiin 2005B liittyy konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidottuja edellytyksiä. Osakemerkintäaika ei ala näillä optio-oikeuksilla, elleivät hallituksen ennen näiden optio-oikeuksien jakamista määrittämät kriteerit ole täyttyneet. Tähän kannustusjärjestelmään liittyy osakeomistusohjelma, jolla velvoitetaan johtoa ostamaan yhtiön osakkeita merkittävällä osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta.
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2006 päätettyjä optio-oikeuksia koskevat ehdot on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 15.2.2006. Optio-oikeuksista 2005B on päätetty 17.3.2005 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja näiden optio-oikeuksien ehdot on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 15.2.2005. Kaupparekisteriin 11.4.2005 merkityn Elektrobit Group Oyj:n osakkeiden yhdistämisen vuoksi hallitus on vastaavasti muuttanut 2005B optio-oikeuksien ehtoja optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden määrän osalta.
 
 
Oulunsalo, 1.6.2006
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus