Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2006

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N STRATEGISET PÄÄTÖKSET

Toukokuu 03, 2006

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N STRATEGISET PÄÄTÖKSET


TARKOITUS JA VISIO
 
Elektrobit on muotoillut uudelleen mission ja vision. Pitkän aikavälin liikeideaa on aikaisemmin kutsuttu missioksi, joka nyt on täsmennetty tarkoitukseksi.
 
Elektrobitin tarkoitus on rikastuttaa ihmisten elämää tuomalla ulottuvillemme innovatiivisia teknologioita, tuotteita ja ratkaisuja.
 
Yhtiön visiona ja tahtona on, että Elektrobitistä kehittyy maailman johtava sulautettujen järjestelmien toimittaja valikoiduissa langattomissa ja autoteollisuuden sovelluksissa.
 
 
STRATEGIA JA LIIKETOIMINTASEGMENTIT
 
Elektrobitin strategiana on keskittyä selkeisiin kasvuliiketoimintoihin, jotka ovat 3G-älypuhelinaihiot, IP-radiotukiasemamoduulit sekä autojen ohjelmistot. Vahvistaakseen edelleen verkkotestausyksikköään sekä päätelaiteteollisuutta palvelevia järjestelmätestaus- ja tuotantoratkaisuyksiköitä yhtiö on päättänyt hakea niille pitkän aikavälin teollisuusjärjestelyjä.
 
Elektrobit tulee tässä kehityksensä vaiheessa keskittymään kahteen liiketoimintaan, jotka on nimetty langattomiksi viestintäratkaisuiksi "Wireless Communications Solutions" sekä autonsisäisiksi ohjelmistoiksi "Automotive Software". Kuluvan vuoden kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen nämä ovat kaksi Elektrobitin liiketoimintasegmenttiä. Kolmannen, "Test & Automation" -nimisen segmentin muodostavat samasta ajankohdasta alkaen edellä mainitut verkkotestaus-, järjestelmätestaus- ja tuotantoratkaisuyksiköt.
 
Teknisen osaamisen näkökulmasta Elektrobit rakentaa menestyksensä maailman johtavalle langattomalle osaamiselle, järjestelmäarkkitehtuurien suunnittelukyvylle ja sulautettujen järjestelmien hallinnalle.
 
 
LIIKETOIMINNAT
 
Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentti koostuu matkapuhelinalueen sopimustuotekehityksestä ja 3G-älypuhelinaihiotuotteista vastaavasta Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksiköstä sekä radioverkkolaitteiden sopimustuotekehityksestä ja standardipohjaisten tuotteiden kehittämisestä telelaitetoimittajille vastaavasta Radio Network Solutions -yksiköstä.
 
Merkittävän osan Wireless Communications Solutions -segmentin liiketoiminnasta on suunniteltu perustuvan S60-ohjelmistoympäristössä kehitettäviin kolmannen sukupolven älypuhelinaihioihin eli ns. mallipuhelinhankkeisiin, joita koskien Elektrobit on mm. äskettäin julkistanut yhteistyön siruvalmistaja Freescale'in kanssa.
 
Uudeksi tärkeäksi panostusalueeksi tässä liiketoimintasegmentissä on valittu IP-radiotukiasemamoduulituotteet, ja tässä vaiheessa nimenomaan liikkuvan WiMAX-standardin (IEEE 802.16e) mukaiset moduulit.
 
Automotive Software -liiketoimintasegmentti koostuu autonsisäisistä ohjelmistotuotteista sekä sopimustuotekehityksestä autoteollisuudelle. Tämän yksikön asiakkaita ovat autoteollisuuden suuret toimittajayritykset sekä johtavat autonvalmistajat.
 
Network Test (verkkotestaus), System Test (järjestelmätestaus) ja Production Solutions (tuotantoratkaisut) -liiketoimintojen kehittämistä jatketaan kutakin erillisenä yksikkönä. Elektrobit on päättänyt vahvistaa niiden toiminnallisia edellytyksiä itsenäisinä liiketoimintoina täyttääkseen asettamansa tavoitteet.. Samalla näille liiketoiminnoille etsitään teollisia yhteistyökumppaneita, jotta niiden pitkän aikavälin kilpailukyky voidaan taata. Network Test, System Test ja Production Solutions -liiketoimintayksiköiden tulevaisuuden teollisuus- tai kumppanuusratkaisut saattavat olla kullekin erilaiset, eikä liiketoimintojen myyntiäkään ole suljettu pois.
 
 

JOHTAJAVALINNAT
 
Wireless Communications Solutions -segmentin alaisia liiketoimintayksiköitä johtavat 1.6. alkaen Arto Pietilä, Mobile Terminal Solutions, ja Kauko Väinämö, Radio Network Solutions.
 
Automotive Software -yksikön johdossa jatkaa Johann Haas.
 
Test & Automation -segmentissä Jukka Honkila jatkaa Network Test -yksikön johdossa. System Test -yksikköä johtaa 8.5. alkaen Hannu Hakalahti. Hannu Hakalahti toimii myös Production Solutions -yksikön johdossa 8.5. alkaen oman toimensa ohella. Yksikölle haetaan pikaisella aikataululla kokopäivätoimista johtajaa.
 
 
ARVOT
 
Elektrobitin arvot säilyvät pääosin ennallaan. 1) Hyvä yrityskansalaisuus, 2) asiakassuhteiden rakentaminen luottamukseen ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen perustuen, 3) rehellisyys ja molemminpuolinen kunnioitus, 4) halu olla alan kärjessä teknologiassa ja osaamisessa sekä 5) pitkäjänteinen ja määrätietoinen toiminta ovat edelleenkin keskeisiä yhtiötä ohjaavia periaatteita. Kannattavuus ja vahva taseasema ovat menestyvän liiketoiminnan perusedellytyksiä. Siksi niitä ei enää korosteta erikseen arvoissa.
 
 
Oulunsalo, 3.5.2006
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus