Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2006

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - J.T. BERGQVIST EHDOLLA ELEKTROBIT GROUP OYJ:N HALLITUKSEN PUOLIPÄIVÄTOIMISEKSI PUHEENJOHTAJAKSI

Helmikuu 15, 2006

J.T. BERGQVIST EHDOLLA ELEKTROBIT GROUP OYJ:N HALLITUKSEN PUOLIPÄIVÄTOIMISEKSI PUHEENJOHTAJAKSI


Tekniikan tohtori J.T.Bergqvist, 48, on ehdolla Elektrobit Group Oyj:n hallituksen jäseneksi ja sen puolipäivätoimiseksi puheenjohtajaksi. Bergqvist on aikaisemmin tehnyt merkittävän uran liiketoiminnan ja myynnin sekä markkinoinnin johtotehtävissä Nokia Networksissä 1988-2005 sekä Nokia Oyj:n johtokunnan jäsenenä vuosina 2002-2005.
 
Elektrobit Group Oyj:n toimitusjohtaja Juha Hulkko ja operatiivisista liiketoiminnoista vastaava johtaja Jukka Harju ovat myös ehdolla Elektrobit Group Oyj:n hallituksen jäseniksi. Eero Halonen on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan 15.3.2006 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä muutettaisiin kuudeksi. Samat tahot esittävät, että hallitukseen valittaisiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt: J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Juha Sipilä, Tapio Tammi ja Matti Lainema. Mikäli yhtiökokous päättää valita yllä esitetyt henkilöt hallitukseen, valinnee uusi hallitus samojen tahojen suosituksesta puheenjohtajakseen J.T. Bergqvistin. Hallituksen jäsenistä Jukka Harjun jäsenyyden ehdotetaan tulevan voimaan sitten, kun hallituksen jäsenten määrää koskeva yhtiöjärjestysmuutos on rekisteröity.
 
Elektrobit Group Oyj:n hallitus on linjannut tulevia strategisia muutoksia. Yrityksen uudessa strategiassa painotetaan liiketoimintojen entistä tarkempaa kohdistamista uusille kasvun mahdollistaville alueille lisäämättä riippuvuutta matkapuhelinalueen liiketoiminnoista. Elektrobit-konsernin uudistetusta strategiasta tiedotetaan myöhemmin kevään 2006 aikana.