Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2006

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005

Helmikuu 15, 2006

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005


Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut sekä vuodelta 2005 että vuodelta 2004 on laadittu kansainvälisen IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisesti.
 
Yhtiön vuoden 2005 tavoitteena oli jatkaa pitkän aikavälin kehittymiseen tähtääviä panostuksia lisäämällä resursseja myyntiin, markkinointiin, osaamisen kehittämiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.
 
Vuoden 2005 neljännen neljänneksen liikevaihto 54,9 miljoonaa euroa, oli aiemmin arvioidun mukaisesti alemmalla tasolla kuin vuoden 2004 neljännen neljänneksen liikevaihto (60,2 miljoonaa euroa). Vuoden 2005 neljännen neljänneksen liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa (joka sisälsi Saksan kiinteistöjärjestelystä syntynyttä kertaluonteista tuloa 0,4 miljoonaa euroa), oli aiemmin arvioidun mukaisesti olennaisesti alemmalla tasolla kuin vuoden 2004 neljännen vuosineljänneksen mukainen liikevoitto (10,1 miljoonaa euroa).
 
Vuoden 2005 neljäs neljännes verrattuna vuoden 2004 vastaavaan ajanjaksoon:
- Liikevaihto oli 54,9 miljoonaa euroa (60,2 miljoonaa euroa: laskua 5,2 miljoonaa euroa ja 8,7 %). Autoteollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi, Testaus- ja Automaatiojärjestelmät ja Sopimustuotekehitys- liiketoiminnan liikevaihdot laskivat.
- Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa euroa: laskua 5,7 miljoona euroa ja 56,3 %) jakaantuen Palveluliiketoiminta-segmentin liikevoittoon + 0,0 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa), Tuoteliiketoiminta-segmentin liikevoittoon 4,8 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa) sekä muiden toimintojen liiketappioon -0,4 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 13,7 miljoonaa euroa (19,8 miljoonaa euroa).