Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2007

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-SYYSKUU 2007

Marraskuu 07, 2007

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-SYYSKUU 2007


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 7. marraskuuta 2007 kello 8.00 (EET)
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-SYYSKUU 2007
(tilintarkastamaton)
 
YHTEENVETO
 
Vuoden 2007 kolmannen vuosineljänneksen aikana EB jatkoi keväällä 2006 määriteltyjen strategiasuuntaviivojen toteuttamista.  Niiden mukaisesti EB on keskittynyt selkeisiin kasvuliiketoimintoihin valituilla autoteollisuuden ja langattoman viestinnän liiketoiminta-alueilla.
 
EB:n liikevaihto kasvoi tasaisesti ja oli kolmannella vuosineljänneksellä 35,3 miljoonaa euroa (33,5 miljoonaa euroa vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä, kasvua 5,3 % ja 27,6 miljoonaa euroa vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2006, kasvua 27,7 %).
 
Liiketappio oli -4,0 miljoonaa euroa (-6,6 miljoonaa euroa vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä ja vastaava ajanjakso vuonna 2006 -2,5 miljoonaa euroa). 
 
Katsauskauden aikana EB jatkoi asiakasportfolionsa tasapainottamista markkina-avauksilla ja uusasiakashankinnalla. Katsauskaudella yhdenkään yksittäisen asiakkaan osuus ei ylittänyt 11 prosenttia liikevaihdosta ja lisäksi 10 suurimman asiakkaan yhteenlaskettu osuus liikevaihdosta oli 54 prosenttia. EB ilmoitti sopimuksesta, joka koskee TerreStarin (TerreStar Networks Inc.) tulevaa satelliitti-maanpäällismobiiliverkkoa (täysin IP-pohjainen, ns. all-IP-verkko) varten suunniteltavaa matkapuhelinteknologiaa ja puhelinaihioita.
 
Kolmannella vuosineljänneksellä EB jatkoi merkittäviä investointejaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen uuden, strategianmukaisen liiketoiminnan kehittämiseksi.
 
 EB jatkoi toimenpiteitä saadakseen yrityksen kustannusrakenteen vastaamaan uutta Network Test ja Production Solutions -liiketoimintojen myyntien jälkeistä ydinliiketoimintoihin keskittynyttä rakennetta. Kiinteiden kustannusten tehostamiseksi EB on aloittanut tuottavuuden ja kulurakenteen parantamishankkeen, jossa toimet suunnataan erityisesti seuraaville alueille: toimitilat, hankinnat, logistiikka, tietohallinto ja yleishallinto.
 
EB ilmoittaa tuloksensa IFRS5-standardin mukaisesti lopetettuihin ja edelleen jatkuviin liiketoimintoihin jaettuna. Tämän osavuosikatsauksen tuloslaskelmassa on vuosien 2006 ja 2007 luvut ilmoitettu edelleen jatkuvien liiketoimintojen mukaan, ilman Network Test -liiketoimintayksikön (myyty marraskuussa 2006) ja Production Solutions -liiketoiminnan lukuja. Lopetettujen liiketoimintojen luvut esitetään osavuosikatsauksessa erikseen edelleen jatkuvien liiketoimintojen tilikauden voiton jälkeen, niin että vuoden 2007 luvut sisältävät Production Solutions -liiketoiminnan luvut ja vuoden 2006 luvut sisältävät sekä Network Test- että Production Solutions -liiketoimintojen luvut. Network Test -liiketoiminnan kauppahinnan lisäksi EB saa lisäkauppahintana enintään 12 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, että Network Test -liiketoiminta saavuttaa tietyt taloudelliset tavoitteet 1.1.-31.12.2007 välisenä aikana. Lisäkauppahinta maksetaan käteisellä tavoitteiden toteuduttua. Ajanjaksolta 1.1.-30.9.2007 ei Network Test -liiketoiminnan ostajalta saadun tiedon perusteella kerry lisäkauppahintaa. Lopullinen mahdollisen lisäkauppahinnan määritys tapahtuu vuositason tarkastelun perusteella.
 
Vuoden 2007 jatkuvien liiketoimintojen kolmas neljännes verrattuna vuoden 2006 vastaavan ajanjakson lukuihin:
 
- Liikevaihto oli 35,3 miljoonaa euroa (27,6 miljoonaa euroa, kasvua 7,6 miljoonaa euroa ja 27,7 %). Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa euroa, kasvua 4,5 miljoonaa euroa ja 44,3 %). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 20,4 miljoonaa euroa (17,5 miljoonaa euroa, kasvua 2,9 miljoonaa euroa ja 16,5 %).
 
- Liiketappio oli -4,0 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa) ja jakautui seuraavasti: Automotive  -liiketoimintasegmentti 0,5 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa), Wireless-liiketoimintasegmentti   -5,2 miljoonaa euroa (-3,0 miljoonaa euroa) ja muut liiketoiminnot 0,7 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa).
 
- Liiketoiminnan rahavirta oli -6,7 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).
 
Vuoden 2007 jatkuvien liiketoimintojen tammi-syyskuu verrattuna vuoden 2006 vastaavan ajanjakson lukuihin:
 
- Liikevaihto oli 99,7 miljoonaa euroa (87,1 miljoonaa euroa, kasvua 12,6 miljoonaa euroa ja 14,5 %). Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa (27,5 miljoonaa euroa, kasvua 8,8 miljoonaa euroa ja 32,0 %). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 62,6 miljoonaa euroa (59,4 miljoonaa euroa, kasvua 3,2 miljoonaa euroa ja 5,4 %).
 
- Liiketappio oli -17,8 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa, laskua 17,1 miljoonaa euroa) ja se jakautui seuraavasti: Automotive-liiketoimintasegmentti -0,3 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa), Wireless-liiketoimintasegmentti -18,7 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa, laskua 16,5 miljoonaa euroa) ja muiden liiketoimintojen voitto 1,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa).
 
- Liiketoiminnan rahavirta oli -18,4 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa)
 
- Omavaraisuusaste oli 72,1 prosenttia (64,3 prosenttia).
 
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JATKUVAT LIIKETOIMINNOT
 
Elokuun 2. päivänä 2007 julkistetussa vuoden 2007 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa annetun ohjauksen mukaan yhtiö odotti liikevaihdon kasvun ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 2007 toiselle vuosipuoliskolle 2007 olevan vahvempi kuin se oli vuoden 2006 toiselta vuosipuoliskolta (MEUR 61,0) vuoden 2007 ensimmäiselle vuosipuoliskolle (MEUR 64,5) ja vuoden 2007 toisen vuosipuoliskon liiketappion pienentyvän merkittävästi verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen vuosipuoliskoon (-13,8 miljoonaa euroa).
 
Konsernin jatkuvien liiketoimintojen yleinen liikevaihto- ja tuloskehitys vuosineljänneksittäin, MEUR: 
7-9/07
4-6/07
1-3/07
10-12/06
7-9/06
Liikevaihto
35,3
33,5
31,0
33,3
27,6
Liikevoitto (-tappio)
-4,0
-6,6
-7,2
-5,3
-2,5
Tulos ennen veroja
-4,0
-6,3
-6,4
-4,9
-2,4
Katsauskauden tulos
-4,0
-6,4
-6,3
-4,6
-2,2
 
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan, MEUR: 
7-9/07
4-6/07
1-3/07
10-12/06
7-9/06
Automotive
14,5
11,2
10,6
11,3
10,1
Wireless
20,4
22,2
20,1
22,0
17,5
Koko konserni
35,3
33,5
31,0
33,3
27,6
 
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto markkina-alueen mukaan, MEUR (%): 
7-9/07
4-6/07
1-3/07
10-12/06
7-9/06
Aasia
4,4
(12,5 %)
0,6
(1.7 %)
2,5
(8,0 %)
1,9
(5,7 %)
2,1
(7,4 %)
Amerikat
7,4
(20,9 %)
7,3
(21,7 %)
4,1
(13, 4 %)
4,2
(12,5 %)
3,2
(11,4 %)
Eurooppa
23,5
(66,5%)
25,7
(76,6 %)
24,3
(78,6 %)
27,3
(81,8 %)
22,4
(81,1 %)
 
 
  
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto (ulkoinen) ja tuloksen kehitys liiketoimintasegmenteittäin ja muu liiketoiminta, MEUR: 
7-9/07
4-6/07
1-3/07
10-12/06
7-9/06
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
14,5
0,5
 
11,2
-0,2
 
10,6
-0,6
 
11,3
0,9
 
10,1
0,5
Wireless 
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
20,4
  -5,2
 
22,2
 -7,1
 
20,1
 -6,4
 
22,0
  -6,2
 
17,5
  -3,0
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
  0,3
0,7
 
  0,1
0,7
 
  0,3
-0,2
 
  0,1
  0,0
 
  0,0
 -0,0
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
35,3
  -4,0
 
33,5
  -6,6
 
31,0
        -7,2
 
33,3
 -5,3
 
27,6
  -2,5
 
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, LOPETETUT LIIKETOIMINNOT 
 
Lopetettujen liiketoimintojen luvut (Production Solutions -liiketoiminta vuonna 2006 ja 2007 sekä Network Test -liiketoiminta vuonna 2006), MEUR: 
7-9/07
4-6/07
1-3/07
10-12/06
7-9/06
Operatiivinen liiketoiminta
Ei toimintoja
 
 
 
 
Liikevaihto
 
6,7
8,6
15,9
21,1
Liikevoitto (-tappio)
 
-1,6
-1,6
0,9
3,7
Tulos ennen veroja
 
-1,7
-1,7
0,7
3,6
Tulovero
 
-0,1
-0,1
-0,3
-0,6
Katsauskauden tulos
 
-1,8
-1,8
0,4
2,9
 
 
 
 
 
 
Luovutusvoitto
 
 
 
 
 
Voitto lopetetuista liiketoiminnoista
 
16,7
 
73,7
 
Tulovero
 
-0,4
 
-0,5
 
Voitto lopetetuista liiketoiminnoista verojen jälkeen
 
16,4
 
73,2
 
 
 
 
 
 
 
Katsauskauden tulos
 
14,5
-1,8
73,7
2,9

Production Solutions -liiketoiminnan myyntihinta oli 29 miljoonaa euroa. Tarkemmat tiedot kyseisestä kaupasta on julkistettu pörssitiedotteella 1.6.2007.
 
 
STRATEGIAN TOTEUTUKSEN TILANNE
 
Strategiaan liittyvät merkittävimmät muutokset EB:n liiketoimintaportfolioon on tehty vuoden 2006  toisella puoliskolla ja vuonna 2007. EB:n tavoitteena on tulla fokusoiduksi maailmanlaajuiseksi toimijaksi valituilla autoteollisuuden ja langattoman viestinnän liiketoiminta-alueilla ja yhtiö hakee kasvua tasapainottamalla asiakasportfoliotaan ja toteuttamalla skaalautuvia liiketoimintamalleja. Keskitetyn liiketoimintaportfolion saavuttamisen lisäksi on asiakasportfolion tasapainottaminen edennyt merkittävästi. Jo tehtyjen DECOMSYS ja 7iD -yritysostojen lisäksi ja vahvistaakseen liiketoimintansa kasvua edelleen EB jatkaa yritysostomahdollisuuksien selvittämistä.
 
Kuten 1. kesäkuuta julkistettiin, EB on vähentänyt liiketoimintayksiköidensä lukumäärän kahteen. Ne ovat "Automotive" ja "Wireless". Aikaisemman System Test -liiketoimintayksiön toiminta päätettiin toisella vuosineljänneksellä keskittää edistyneisiin langattomiin emulointi- ja suunnittelutyökaluihin. Se nimettiin uudelleen Wireless Communications Tools -liiketoimintayksiköksi ja siirrettiin kuuluvaksi Wireless-liiketoimintasegmenttiin. Wireless-liiketoimintasegmenttiin perustettiin Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikkö. Siten Test and Automation liiketoimintasegmentti lakkasi olemasta.
 
EB:n raportointi 1.4.2007 alkaen perustuu "Automotive" ja "Wireless" -liiketoimintasegmentteihin ja niiden alle jaoteltuihin liiketoimintayksiköihin seuraavasti:
 Automotive Liiketoimintasegmentti
Wireless Liiketoimintasegmentti
Automotive Software -liiketoimintayksikkö
Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö
 
Radio Network Solutions -liiketoimintayksikkö
 
Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikkö
 
Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikkö
 
 
AUTOMOTIVE-LIIKETOIMINTASEGMENTTI TAMMIKUU-SYYSKUU 2007
 
Automotive-liiketoimintasegmentti koostuu autoteollisuudelle suunnatuista ohjelmistotuotteista ja ohjelmistojen suunnittelupalveluista. Asiakkaita ovat johtavat autovalmistajat, autoelektroniikkatoimittajat (Tier 1) ja autoteollisuuden sirutoimittajat.
 
Katsauskauden aikana Automotive-liiketoimintasegmentti jatkoi kasvua, mikä vahvistaa kyseisten markkinoiden potentiaalin. Katsauskauden liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa (27,5 miljoonaa euroa), joka vastaa 32 prosentin kasvua. Liiketappio oli -0,3 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa) ja se johtui autojen ohjelmistoalustatuotteiden tuotekehitykseen liittyvien merkittävien investointien jatkumisesta.
 
Automotive Software -liiketoimintayksikkö tammikuu - syyskuu 2007
 
Automotive Software -liiketoimintayksikön tuotteiden ja niihin liittyvien ratkaisujen myynti on kasvanut tasaisesti ja EB:n strategiana on kasvattaa autoteollisuuden ohjelmistotuotteiden osuutta yhtiön liikevaihdosta edelleen.
 
Automotive Software -liiketoimintayksikön tuotteita ovat muun muassa:
- EB street director, joka on autonsisäisissä navigointilaitteissa, henkilökohtaisissa kartta- ja opastuslaitteissa (PND, Personal Navigation Device), PDA-laitteissa (Personal Digital Assistant) sekä älypuhelimissa käytettävä ohjelmisto,
- EB GUIDE -tuoteperheeseen sisältyvät HMI (Human Machine Interface) -suunnittelutyökalut,
- EB tresos® ECU AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) -ohjelmistokomponentit, joita käytetään henkilöautoissa käytettävien elektronisten ohjauslaitteiden (ECU, Electronic Control Unit) kehittämiseen, sekä
- suorituskykyiset autoteollisuuden elektroniikan verkkoprotokollastandardien FlexRay™, CAN (Controller Area Network)- ja LIN (Local Interconnect Network) -standardiväylien ratkaisut.
 
Automotive Software -liiketoimintayksikön tuotekehityspalveluliiketoiminta kattaa autojen viihde- ja viestintäsovellukset (infotainment) sekä autonhallinnan (body control) sovellukset.
 
Helmikuussa EB esitteli tresos® ECU AUTOSAR (Automotive Open System Architecture, autoteollisuuden avoin järjestelmäarkkitehtuuri) Suite 2007 -ohjelmistoperheen AUTOSAR-spesifikaatioon 2.0. Uutta ohjelmistoperhettä on toimitettu useisiin autoteollisuuden arviointiprojekteihin. EB on muun muassa johtava AUTOSAR-tekninen kumppani JasPar:ille (Japanin autoteollisuuden ohjelmistoalusta-arkkitehtuuri) Japanissa.
 
EB esitteli huhtikuussa Blue&MeTM -järjestelmän, jonka se on kehittänyt yhdessä Fiatin ja  Microsoftin kanssa. Järjestelmä yhdistää nyt handsfree-navigaatiojärjestelmän ennakoivaan graafiseen käyttöliittymään ja puheohjaukseen.
 
Kannettavan EB street directorTM -navigointiratkaisun uusin versio, joka vastaa puhekomentoihin, julkistettiin toukokuussa.
 
Kesäkuussa tehdyn DECOMSYS GmbH -yritysoston kautta EB:stä tuli johtava toimittaja uuteen suorituskykyiseen autoteollisuuden FlexRay™-verkkoprotokollastandardiin. Markkinoiden ensimmäinen auto, jonka valmistamisessa on käytetty FlexRay™-teknologiaa, on BMW:n uusi X5-katumaasturi (SAV). Se on toteutettu EB:n FlexRay™ ratkaisulla ja EB:n osaamista hyödyntäen.
 
EB julkaisi elokuussa myös EB tresos® -tuotteesta uuden version, mikä toi markkinoille kokonaisen tuotantovalmiin useissa eri siruympäristöissä toimivan AUTOSAR-ytimen autoteollisuuden käyttöön.
 
 
WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTTI TAMMIKUU-SYYSKUU 2007
 
Wireless-liiketoimintasegmentti koostuu seuraavista neljästä liiketoimintayksiköstä:
-Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö, joka vastaa matkapuhelinalueen sopimustuotekehityksestä,
- Radio Network Solutions -liiketoimintayksikkö, joka vastaa radioverkkolaitteiden tuotekehityksestä ja telekommunikaatioinfrastruktuuritoimittajille suunnattujen standardipohjaisten tuotteiden kehittämisestä,
- Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikkö, joka vastaa edistyksellisistä langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökaluista ja
- Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikkö, joka vastaa RFID-lukijajärjestelmistä ja niihin liittyvistä teollisuuden langattomista verkkoratkaisuista.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto tammikuusta syyskuuhun 2007 oli 62,6 miljoonaa euroa (59,4 miljoonaa euroa) ja liiketappio -18,7 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa). Verrattuna vuoden 2006 vastaavaan ajanjaksoon kannattavuuden lasku johtui merkittävästi korkeammista tuotekehityspanostuksista liikkuvan WiMAX-standardin mukaisiin tuotteisiin, odotettua heikommasta kysynnästä, hintakilpailusta ja matkaviestinratkaisujen odotettua alemmasta käyttöasteesta vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikössä, odotettua heikommasta kysynnästä ja voimakkaasta hintakilpailusta Radio Network Solutions -liiketoimintayksikön tuotekehityspalveluissa sekä tuotekehitysinvestoinneista RFID-lukijatuotevalikoimaan.
 
Mobile Terminals Solutions -liiketoimintayksikkö tammikuu - syyskuu 2007
 
Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö tarjoaa tuotekehityspalveluita ja alustoja 3G-referenssisuunnitteluun ja älypuhelinkehityspalveluihin, ammattikäyttöön suunnattuihin radiopuhelimiin, kannettaviin internetmultimedialaitteisiin (MIMD), turvallisuus-, puolustus-, teollisuus- ja muihin sovelluksiin.
 
Mobile Terminal Solutions -liiketoiminnan liiketoimintaympäristö oli edelleen erittäin kilpailtu katsauskauden alun aikana. Kysyntä alkoi kuitenkin voimistua kolmannen vuosineljänneksen aikana. Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö jatkoi läheistä yhteistyötä teknologiatoimittajien ja OEM-asiakkaiden kanssa. Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö jatkoi kannattavuuden parantamista laajentamalla asiakaskuntaansa, suuntaamalla uudelleen projektikantaansa, parantamalla sisäistä tehokkuutta ja kasvattamalla uusia sovellusalueita, kuten ammattikäyttöön suunnattujen radiopuhelimien suunnittelu. Resurssien käyttöaste saavutti hyvän tason kolmannen vuosineljänneksen aikana.
  
Kesäkuussa EB esitteli ensimmäistä kertaa EB MIMD -referenssilaitteen Computex Taipei International Information Technology -näyttelyssä. EB suunnittelee tarjoavansa EB MIMD -referenssituotetta ja niihin liittyviä tuotekehityspalveluita lisenssillä OEM- ja ODM-valmistajille ja muille asiakkaille.  
 
EB ja TerreStar solmivat syyskuussa sopimuksen, joka koskee TerreStarin tulevaa satelliitti-maanpäällismobiiliverkkoa (täysin IP-pohjainen, ns. all-IP-verkko) varten suunniteltavaa matkapuhelinteknologiaa ja puhelinaihioita. Sopimus kattaa kahden kaksitoimisen älypuhelinprototyypin kehittämistyön, jossa EB toimii pääintegraattorina ja tuottaa TerreStarille tuotekehityspalvelut avaimet käteen -periaatteella. Kumppanuus TerreStarin kanssa on merkittävä EB:lle, koska se tuo mahdollisuuden soveltaa ja edistää yhtiön vahvaa langattomaan tietoliikenteeseen ja 3G-älypuhelimiin liittyvää osaamista ja teknologiaa uudella vaativalla sovellusalueella, jossa yhdistetään maanpäällinen HSPA- ja GMR-3G -satelliittiteknologia saumattomaksi toteutukseksi. Tämä toteuttaa EB:n strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö pyrkii uusille markkinoille ja laajentamaan asiakaspohjaansa.
 
Radio Network Solutions -liiketoimintayksikkö tammikuu - syyskuu 2007
 
Radio Network Solutions -liiketoimintayksikkö vastaa radioverkkolaitteiden suunnittelupalveluista ja standardipohjaisten tuotteiden kehittämisestä telekommunikaatioinfrastruktuuritoimittajille. Uudeksi tärkeäksi panostusalueeksi tässä liiketoimintayksikössä on valittu liikkuvan WiMAX-standardin (IEEE 802.16e) mukaiset tukiasemamoduulit.
 
Tutkimus- ja kehityspalveluliiketoiminta koostuu suunnittelupalveluista (ohjelmistot, digitaaliset ja analogiset laitteistot, mekaniikka, ASIC- ja FPGA-piirit, radiotaajuus- ja piirilevysuunnittelu) langattomiin tukiasemiin.
 
 
Katsauskauden aikana EB jatkoi merkittäviä tuotekehitysinvestointeja liikkuvan WiMAX-standardin mukaisiin tukiasemamoduuleihin.
 
Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikkö tammikuu - syyskuu 2007
 
EB päätti kesäkuussa liittää Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikön Wireless-liiketoimintasegmenttiin. Päätös perustuu liiketoimintayksikön maailmanlaajuiseen tuotejohtajuuteen ja yksikön rooliin EB:n langattoman tietoliikenteen ydinosaamisessa sen luodessa radioetenemiseen liittyvää huipputason tietotaitoa koko yrityksen liiketoimintojen käyttöön.
 
Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikön tuotteet ovat pääasiassa radiokanavaemulaattoreita ja mittalaitteita (PropsimTM- ja PropsoundTM-tuotteet). Liiketoimintayksikön asiakkaita ovat siruvalmistajat, matkaviestinlaite- ja verkkotoimittajat, langattomat verkko-operaattorit sekä sotilastietoliikenneyhtiöt.
 
Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikön myynti kasvoi voimakkaasti vastaavasta ajanjaksosta vuonna 2006. Katsauskauden aikana kolmen myyntialueen (EMEA, APAC ja Amerikat) myynti oli lähes tasavahvaa. Kiinan myyntiorganisaatiota kehitettiin lisäämällä omaa henkilöstöä täydentämään kanavamyyntiä. Myynti kehittyi hyvin uusilla radiokanavateknologian sovellusalueilla, esimerkiksi avaruus- ja autoteollisuussovelluksissa.
 
PropsimTM-radiokanavaemulaattorituoteperheen tuotekehityspanostuksia jatkettiin sovellusalueiden ja tuotevalikoiman laajentamiseksi. Helmikuussa julkistettiin ja toimitettiin asiakkaille ns. single-box-matkaviestintestausratkaisu. Maaliskuussa esiteltiin ratkaisu 2 x 2 MIMO -toteutusten testaamiseen useille järjestelmille (kuten WCDMA, HSPA, liikkuva WiMAX, 3G LTE (Long Term Evolution) ja 4G), ja ratkaisun myynti aloitettiin. Kesäkuussa toimitettiin asiakkaille ensimmäiset tuotteet avoimen rajapinnan mukaisten tukiasemien (OBSAITM) -tuotekehitystestaukseen. Syyskuussa julkaistiin ja toimitettiin ensimmäiset uudet OBSAI-testausjärjestelmän (EB Base Station Interface Tester) WiMAX ja LTE-standardinmukaisia tukiasemia testaavat tuoteversiot. EB Wireless Environment Solution esiteltiin kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Tuote antaa mahdollisuuden operaattoreille, telekommunikaatioinfrastruktuuritoimittajille ja laitevalmistajille tuoda todellinen radioympäristön kenttätieto laboratorioon.
 
Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikkö tammikuu-syyskuu 2007
 
Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikkö tarjoaa UHF RFID-lukijajärjestelmiä ja niihin liittyviä teollisuuden langattomia verkkoratkaisuja. Liiketoimintayksikön ensimmäinen tuotevalikoima koostuu marraskuussa 2006 esitellystä RFID-lukijatuotesarjasta sekä EB:n teollisista WLAN-tuotteista. EB:n RFID-palvelut on suunnattu erityisesti toimitusketjupalveluiden tarjoajille sekä autoteollisuuden, telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuuden muun korkean teknologian tuotteiden valmistuksen ja toimitusketjun hallintaan.
 
7iD:n yritysosto vahvisti kesäkuussa EB:n tuotevalikoimaa Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikössä. 7iD:n tarjooman yhdistäminen EB:n RFID-tuotevalikoimaan edistyi suunnitellulla tavalla. Yhdistämisen tuloksena asiakkaat voivat hyödyntää skaalautuvan suorituskyvyn EB Identification Network Architecture -ratkaisua useisiin vaativiin RFID-ratkaisuihin. EB Identification Network Architecture pohjautuu Facility SoundingTM -teknologiaan ja hajautettuun älykkyyteen sekä RFID-lukijoissa että verkko-ohjaimissa. Ratkaisu tarjoaa asiakkaille kyvykkyyden vähentää RFID:n tunnistamisesta johtuvan runkoverkon liikennettä sekä virittää RFID-verkko siten, että sisäiset ja ulkoiset häiriöt voidaan välttää. 
 
EB jatkoi merkittäviä tuotekehitysinvestointeja RFID-lukijatuotevalikoimaan katsauskauden aikana.
 
Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikön liiketoimintaympäristö on kehittynyt odotetusti RFID-lukijajärjestelmien markkinoiden painottuessa kokeiluihin ja pilottiprojekteihin.
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA TAMMIKUU-SYYSKUU 2007
 
Tutkimus- ja kehityspanostuksia jatkettiin seuraavilla alueilla:
- ohjelmistoalustoihin perustuvien tuotteiden kehittäminen Automotive Software -liiketoimintayksikössä,
- liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten radiotukiasemamoduulituotteiden kehittäminen Radio Network Solutions -liiketoimintayksikössä,
- sovellusalueiden ja tuotevalikoiman laajentaminen Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikössä,
- tuotevalikoiman kehittäminen Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikössä,
- strategiassa määritetyillä teknisillä ydinosaamisalueilla.
 
Tutkimus- ja kehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 25,1 miljoonaa euroa (13,4 miljoonaa euroa), josta 3,6 miljoonaa euroa on aktivoitu.
 
 
LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ
 
Autoissa elektroniikan ja ohjelmistojen osuuden odotetaan kasvavan edelleen. Esimerkiksi autonsisäisten ohjelmistojen markkinat kasvoivat yli 15 prosenttia vuoden 2006 aikana (Mercer study 2005, The Impact of AUTOSAR on the Auto Software and Tools Market). Autoteollisuuden sulautettujen ohjelmistojen markkinan odotetaan kasvavan sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa 15 prosentin keskimääräistä vuosikasvua vuosina 2005-2009 (Frost & Sullivan).
 
Älypuhelimien osuus kasvaa vuositasolla yli 40 prosenttia johtuen nopeasti kasvaneesta uusien ominaisuuksien ja palveluiden tarpeesta (Canalys). Tutkimus- ja kehityspalveluiden markkinat tiukentavat katteita hintapaineessa. Tämä on johtanut teollisuuden tarpeeseen siirtää toimintoja ulkomaille. Kuitenkin erikoisalueet pysyvät edelleen houkuttelevina (OVUM).
 
Langattomilla verkkopalvelumarkkinoilla operaattorien odotetaan jatkavan investointeja verkkojen kapasiteettiin ja uusiin verkkoteknologioihin (WCDMA, HSPA). Liikkuvan WiMAX mukaisten verkkolaitemarkkinoiden odotetaan käynnistyvän vuonna 2008; johtavat operaattorit ja telelaitetoimittajat ovat suunnitelleet toteuttavansa liikkuvan WiMAX-standardin mukaisia ratkaisuja vuoden 2007 lopusta tai vuoden 2008 alusta alkaen. Liikkuvan WiMAX-standardin arvoketju ja siihen liittyvä horisontaalinen teknologia ja tuotemarkkinat ovat vielä muodostumisvaiheessa.
 
Langattoman viestinnän työkalujen markkinoiden odotetaan laajenevan maltillisesti. Uudet solukkoverkkotekniikat, olemassa olevien tekniikoiden laajennukset (HSDPA, HSUPA, 3GPP LTE, MIMO) ja uudet radioverkkopohjaiset tekniikat (liikkuva WiMAX, WiBRO) luovat tarpeita testausjärjestelmien korvausinvestoinneille ja uusille testausjärjestelmille. Globaalin RFID komponenttimarkkinan odotetaan kasvavan keskimääräisesti yli 20 prosenttia vuosittain vuosina 2006-2009 (VDC).
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
EB on päättänyt osana kustannusrakenteen tehostamistoimenpiteitä tutkia mahdollisuutta myydä kiinteistönsä Oulunsalossa ja Oulussa. Mahdollisen myynnin kohteina olisivat Oulunsalossa Automaatiotiellä sijaitseva kiinteistö ja Oulussa Tutkijantiellä sijaitsevat kiinteistöt. Mahdollisten myyntien toteutuessa EB:llä on tarkoituksena takaisinvuokrata nykyiset toimitilat.
 
Myynnin kohteisiin kuuluvien rakennusten pinta-alat ovat Oulunsalossa yhteensä noin 13 000 neliötä ja Oulussa noin 10 000 neliötä. Kiinteistöjen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo on noin 18,2 miljoonaa euroa.
 
Mahdollisen myynnin ja korvaavien tilaratkaisujen taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida vasta järjestelyn toteutuessa. Tilojen mahdollinen myynti voisi toteutua vuoden 2007 loppuun mennessä tai viimeistään vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 
 
VUODEN 2007 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT
 
EB odottaa liikevaihdon kasvun ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 2007 toiselle vuosipuoliskolle 2007 olevan vahvempi kuin se oli vuoden 2006 toiselta vuosipuoliskolta (MEUR 61,0) vuoden 2007 ensimmäiselle vuosipuoliskolle (MEUR 64,5).
 
Yhtiö jatkaa panostuksia:
 
- ohjelmistoalustoihin perustuviin tuotteisiin Automotive Software -liiketoimintayksikössä,
- liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten radiotukiasemamoduulituotteiden kehitykseen Radio Network Solutions -liiketoimintayksikössä,
- sovellusalueiden ja tuotevalikoiman laajentamiseen Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikössä,
- tuotevalikoiman laajentamiseen Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikössä
- strategiassa määriteltyihin teknisiin ydinosaamisalueisiin,
- markkinointi- ja myyntikyvykkyyksien kehittämiseen sekä
- tehokkaiden yhtenäisten rakenteiden ja toiminta-alustojen rakentamiseen maailmanlaajuisen liiketoiminnan tukemiseksi yhtiön strategian mukaisesti.
 
Kiinteiden kustannusten tehostamiseksi EB jatkaa tuottavuuden ja kulurakenteen parantamishanketta, jossa toimet suunnataan erityisesti seuraaville alueille: toimitilat, hankinnat, logistiikka, tietohallinto ja yleishallinto.
 
EB odottaa vuoden 2007 toisen vuosipuoliskon liiketappion pienentyvän merkittävästi verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen vuosipuoliskoon (-13,8 miljoonaa euroa) siten, että vuoden 2007 kolmas ja neljäs vuosineljännes ovat suurin piirtein samalla tasolla.
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
EB noudattaa riskienhallintakäytäntöä, jonka tavoitteena on kattaa liiketoimintaan, omaisuuteen, sopimuksiin, osaamiseen, valuuttoihin, rahoitukseen ja strategiaan liittyviä riskejä. Yhtiö on selvittänyt esimerkiksi strategiaan, liiketoimintaan, henkilöstöön, tuotekehitykseen, tuotevastuuseen, omaisuuteen ja rahoitukseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä.
 
Yhtiön liiketoimintaan liittyy muun muassa seuraavanlaisia riskitekijöitä:
 
Tuotekehityspalveluliiketoiminnan riskit liittyvät pääasiallisesti asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuustekijöihin (oma kehitys tai ulkoistaminen), projektiresurssien kasvattamiseen, tärkeimpien teknologiakomponenttien ajoitukseen ja markkinoiden kireään kilpailutilanteeseen sekä tutkimus- ja kehityspalvelujen myymiseen tavanomaisesti liittyviin teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskeihin. Lyhyellä aikavälillä riskin muodostaa myös tietoliikenneverkkotoimittajien uudelleenjärjestäytyminen.
 
Tuoteliiketoiminnan riskit liittyvät mahdollisiin markkinoiden viivästyksiin, lyhyeen asiakastilausten näkyvyyteen, asiakastilausten ajoitusriskeihin, tuotekehitysprojektien viivästyksiin, asiakassopimuksiin perustuviin aktivointeihin, varastojen arvostusriskeihin ja suunniteltua korkeampia tuotekehityskustannuksia aiheuttaviin tuotekehityksen teknologiariskeihin. Uusista tuotteista odotettu liikevaihto sekä olemassa oleville että uusille asiakkaille sisältää normaaleja ajoitusriskejä.
 
Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä on yhtiön sivustossa osoitteessa www.elektrobit.com/aboutelektrobit .
 
 
 TASE JA RAHOITUS
 
Taseen lukuja päiväykseltä 30.9.2007 on verrattu päivämäärän 31.12.2006 taseeseen (1 000 euroa). 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella: 
Lyhytaikaisissa saamisissa olevien myyntisaamisten ja muiden saamisten määrä oli 53,8 miljoonaa euroa (57,5 miljoonaa euroa 31.12.2006), ja lyhytaikaisissa veloissa olevien ei-korollisten ostovelkojen ja muiden velkojen määrä oli 28,3 miljoonaa euroa (35,3 miljoonaa 31.12.2006).
 
Poistamattoman konserniliikearvon määrä oli katsauskauden lopussa 21,7 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa 31.12.2006) ja katsauskaudella yrityshankinnoista aiheutuneet poistot olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa vuoden 2006 vastaavalla ajanjaksolla).
 
 
Nettoinvestointien määrä oli katsauskaudella 32,4 miljoonaa euroa, sisältäen korvausinvestoinnit ja yrityshankinnoista sekä Production Solutions -liiketoiminnan myynnistä aiheutuneet erät. Katsauskauden kokonaispoistojen määrä oli 8,4 miljoonaa euroa, joka sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 2,1 miljoonaa euroa.
 
EB:llä on muissa pitkäaikaisissa sijoituksissa kirjanpitoarvoltaan noin 10,9 miljoonan euron suuruinen sijoitussalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisista joukkovelkakirjoista. Salkku on arvostettu 30.9.2007 tilanteen mukaiseen markkina-arvoon.
 
Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 32,7 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:
  
Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 72,1 prosenttia (vuoden 2006 lopussa 72,2 prosenttia).
 
Katsauskauden lukuihin ei sisälly kirjanpitolain 5. luvun 14 §:n mukaisia pakollisia varauksia.
 
EB noudattaa valuuttastrategiaa, jonka tavoitteena on liiketoiminnan katteen turvaaminen muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan tulevaa 12 kuukauden asianomaisen valuutan nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 22,6 miljoonaa euroa.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
EB:ssä työskenteli vuoden 2007 tammi- ja syyskuun välillä keskimäärin 1673 työntekijää. Syyskuun lopussa yhtiössä oli 1766 työntekijää (vuoden 2006 lopussa 1621 työntekijää, jatkuvat liiketoiminnot). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä.
  
 
RAHOITUSTARKASTUKSEN julkinen huomaUtus
 
Rahoitustarkastus (Rata) antoi 21.9.2007 Elektrobit Oyj:lle julkisen huomautuksen, jonka mukaan yhtiö jätti ilman aiheetonta viivytystä julkistamatta päätöksen vetäytyä 3G-älypuhelinten kumppanoidun valmistuksen liiketoimintamallista.
 
EB näkee huomautuksen alaisen asian toisin ja on oman käsityksensä mukaan toiminut asiassa huolellisesti. Yhtiö on tehnyt asiasta vakavan sisäisen selvityksen ja antanut asiassa pyydetyt vastaukset Rahoitustarkastukselle. Yhtiö tyytyy annettuun päätökseen.
 
Vetäytymispäätös on Ratan näkemyksen mukaan tieto, jolla oli olennaista vaikutusta yhtiön arvopaperin arvoon. Rata katsoo, että tiedon julkistamisvelvoite syntyi viimeistään 30.11.2006, kun yhtiön toimitusjohtaja informoi vetäytymispäätöksestä yhtiön hallitusta. Yhtiö julkisti tiedon kuitenkin vasta tilinpäätöstiedotteessaan 7.2.2007.
 
Ratan näkemyksen mukaan yhtiön aiempi johdonmukainen tiedottaminen pörssi- ja lehdistötiedotteilla älypuhelinten valmistuksesta kumppanoidun valmistuksen liiketoimintamallilla ja projektiin liittyneistä sopimuksista viestii siitä, että yhtiö on itsekin pitänyt kyseistä asiaa olennaisena. Olennaisuutta tukevat myös markkinoiden reaktiot. Päätös vetäytymisestä olisi tullut julkistaa erillisellä pörssitiedotteella viimeistään 30.11.2006. Näin ollen Elektrobit on toiminut säännösten vastaisesti ja menettely on ollut Ratan näkemyksen mukaan vähintäänkin huolimatonta. Asia ei kuitenkaan kokonaisuutena anna aihetta julkista huomautusta ankarampiin toimenpiteisiin.
 
 
OPTIO-OIKEUDET
 
I Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2005 päätettiin valtuuttaa hallitus antamaan optio-oikeuksia. Valtuutuksen perusteella hallitus jakoi 4 500 000 optio-oikeutta yhtiön johdolle ja optiojärjestelmässä varastoyhtiönä toimivalle kokonaan Elektrobit Oyj:n omistuksessa olevalle tytäryhtiölle. Vuoden 2005 optio-oikeuksiin perustuvat osakemerkinnät voivat lisätä Elektrobit Oyj:n osakepääomaa enintään 450 000 eurolla ja osakkeiden määrää enintään 4 500 000 osakkeella.
 
II 15.3.2006 järjestetty varsinainen yhtiökokous päätti, että Elektrobit Oyj:n uusille johtajille myönnetään optio-oikeuksia, joihin liittyy sitoumus osakeomistukseen. Myönnettyjä optio-oikeuksia on yhteensä 1 750 000 kappaletta, joista 750 000 myönnettiin hallituksen puheenjohtajalle ja 1 000 000 toimitusjohtajalle. Mainittuihin optio-oikeuksiin perustuvat osakemerkinnät voivat lisätä Elektrobit Oyj:n osakepääomaa enintään 175 000 eurolla ja osakkeiden määrää enintään 1 750 000 osakkeella.
 
 
 
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET KATSAUSKAUDEN LOPUSSA
 
Varsinainen yhtiökokous 14.3.2007 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 12 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.
 
 Varsinainen yhtiökokous 14.3.2007 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.
 
 
LIPUTUSILMOITUKSET
 
Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat aiheuttaneet AML 2:9 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden eli niin sanotun liputusilmoituksen syntymisen.
 
 
YHTIÖN HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2007. Kokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Matti Lainema, Juha Sipilä ja Tapio Tammi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Järjestäytymiskokouksessaan 14.3.2007 hallitus valitsi puheenjohtajakseen J.T. Bergqvistin.
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkas tajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.
   
 
OSINKO VUODELTA 2006
 
Yhtiökokous 14.3.2007 vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2006 - 31.12.2006 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelle, yhteensä 14 235 395,90 euroa. Osingon maksupäivä oli 26.3.2007.
 
 
YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA TOIMINIMEN MUUTOS
 
Yhtiökokous 14.3.2007 hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta pääasiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta. Yhtiön toiminimeksi muutettiin Elektrobit Oyj, englanniksi Elektrobit Corporation. Yhtiöjärjestyksen muutokset ja yhtiön toiminimen muutos astuivat voimaan 23.3.2007.
 
 
Oulunsalo, 7.11.2007
 
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja:
 
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5148
 
Seppo Laine
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2250
 
Susanna Marklund
Sijoittaja- ja lehdistösuhdejohtaja
Puh. 040 344 5321
 
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
  
 
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUKSIIN KOSKIEN EB:N KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSTA
 
EB (Elektrobit Oyj) järjestää vuoden 2007 kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistusta koskevat tiedotustilaisuudet lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille 7.11.2007 seuraavasti:
 
Oulussa kello 9.15 - 10.00
Ravintola Kastari, Oulun Yliopisto
Pentti Kaiteran katu 1
 
Helsingissä kello 13.30 - 14.30
Ravintola Savoy
Eteläesplanadi 14
Kabinetit II-III, 7. krs
 
Helsingin tilaisuus lähetetään audio webcast -muodossa, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Internetissä osoitteessa http://wcast.goodmood.tv:80/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=1863438 . Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä paikan päällä, että soittamalla seuraaviin telekonferenssinumeroihin:
 
Osallistujat - Suomi: 09 2313 9201
Osallistujat - Iso-Britannia: +44 (0)20 7162 0025
Osallistujat - Yhdysvallat: +1 877 491 0064         
 
Tapahtuman on-demand -taltiointi on saatavilla EB:n kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä. Esitysaineisto on saatavilla yllä mainitussa osoitteessa osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
ANALYYTIKKOJEN KONSENSUSENNUSTE
 
EB päivittää yhtiötä koskevan konsensusennusteen viikkoa ennen tulosjulkistusta analyytikkojen tekemien analyysien perustella. Viimeisin konsensusennuste on luettavissa verkkosivuiltamme www.elektrobit.com/sijoittajat .
 
 
7.11.2007
Elektrobit Oyj
Konserniviestintä
  
 
 
EB:N, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007
(tilintarkastamaton)
 
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.
   
 


 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
 
Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.
 
Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Elektrobit Automotive GmbH:n vähemmistöosuuden hankinnasta syntyi liikearvo 8,1 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen aikana DECOMSYS Beteiligungs GmbH:n ja 7iD Technologies GmnH:n hankinnoista syntyi liikearvoa 5,5 miljoonaa euroa ja poiston kohteena oleviin muihin aineettomiin oikeuksiin kohdistettua osuutta 7,1 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen aikana Production Solutions -liiketoiminta myytiin. Production Solutions -liiketoiminnan tulos sekä tulos liiketoimintojen myynnistä esitetään tuloslaskelmassa lopetetuissa liiketoiminnoissa.
 
Maksetut osingot:
Yhtiökokouksen 14.3.2007 päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,11 euroa osakkeelle eli yhteensä 14 235 395,90 euroa. Osingon maksupäivä oli 26.3.2007.
 


  
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosijakson tilinpäätöslaskelmissa:
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei olennaisia tapahtumia.
 
Konsernin rakenteessa osavuosijaksolla tapahtuneet muutokset:
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Elektrobit Oyj osti Elektrobit Automotive GmbH:n vähemmistöosuuden. Toisen vuosineljänneksen aikana kesäkuussa Elektrobit Oyj osti 100 prosenttia DECOMSYS Beteiligungs GmbH -yhtiön osakekannasta. Lisäksi Elektobit Oyj osti kesäkuussa 7iD Technologies GmbH -yhtiön. Elektrobit Oyj myi Production Solutions -liiketoimintansa 1.6.2007. Kauppa käsitti Production Solutions -liiketoimintaan kuuluvat tytäryhtiöt.