Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2007

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2007

Elokuu 02, 2007

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2007


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 2. elokuuta 2007 kello 8.00 (EEST)
ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2007
(tilintarkastamaton)
 
YHTEENVETO
 
Keväällä 2006 Elektrobit Oyj (EB) määritteli strategiansa uudelleen. Sen mukaisesti yritys keskittyy selkeisiin kasvuliiketoimintoihin valituilla autoteollisuuden ja langattoman viestinnän liiketoiminta-alueilla. Strategian mukaisesti EB myi Production Solutions -liiketoimintansa kesäkuun 1. päivänä 2007. Edelleen strategian mukaisesti EB on kehittänyt System Test -liiketoimintayksikköä erillisenä ja tämän tuloksena on päättänyt keskittää sen toiminnan edistyneisiin langattomiin emulointi- ja suunnittelutyökaluihin. Jotta System Test -liiketoimintayksikön nimi kuvaisi paremmin sen uudelleenmääriteltyä painopistealuetta, se nimettiin uudelleen Wireless Communications Tools -liiketoimintayksiköksi ja siirrettiin Wireless-liiketoimintasegmenttiin kesäkuussa. Näiden kahden toimenpiteen seurauksena EB:n liiketoimintaportfolio ei enää sisällä Test and Automation -liiketoimintasegmenttiä. Liiketoimintasegmenttien lyhennetyt, uudet nimet ovat "Automotive" ja "Wireless". EB päätti myös muodostaa RFID-lukijajärjestelmät ja teollisuuden langattomat verkkoratkaisut liiketoimintayksiköksi nimeltä Wireless Sensor Solutions, joka on osa Wireless-liiketoimintasegmenttiä. Siten EB saavutti tavoittelemansa liiketoimintaportfolion ja rakenteen. Tämä muodostaa vahvan pohjan yhtiön kehittämiselle jatkossa.
 
Vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä EB jatkoi panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen.
 
Toisen vuosineljänneksen aikana, kesäkuussa, Elektrobit Oyj osti 100 prosenttia DECOMSYS Beteiligungs GmbH -yhtiön ("DECOMSYS") osakekannasta. Lisäksi EB osti kesäkuussa 7iD Technologies GmbH -yhtiön. Kaupoilla ei ole merkittävää vaikutusta EB:n taseeseen tai tulokseen.
 
EB ilmoittaa tuloksensa IFRS5-standardin mukaisesti lopetettuihin ja edelleen jatkuviin liiketoimintoihin jaettuna. Tässä osavuosikatsauksessa vuosien 2006 ja 2007 tuloslaskelmaluvut on ilmoitettu edelleen jatkuvien liiketoimintojen mukaan, ilman Network Test -liiketoimintayksikön (myyty marraskuussa 2006) ja Production Solutions -liiketoiminnan lukuja. Lopetettujen liiketoimintojen luvut käsitellään osavuosikatsauksessa erikseen edelleen jatkuvien liiketoimintojen tilikauden voiton jälkeen, niin että vuoden 2007 luvut sisältävät Production Solutions -liiketoiminnan luvut ja vuoden 2006 luvut sisältävät sekä Network Test- että Production Solutions -liiketoimintojen luvut. Network Test -liiketoiminnan kauppahinnan lisäksi EB saa lisäkauppahintana enintään 12 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, että Network Test -liiketoiminta saavuttaa tietyt taloudelliset tavoitteet 1.1.-31.12.2007 välisenä aikana. Lisäkauppahinta maksetaan käteisellä tavoitteiden toteuduttua. Ajanjaksolta 1.1.-30.6.2007 ei Network Test -liiketoiminnan ostajalta saadun tiedon perusteella kerry lisäkauppahintaa. Lopullinen mahdollisen lisäkauppahinnan määritys tapahtuu vuositason tarkastelun perusteella.
 
Yhtiön liikevaihto oli vuoden 2007 toisella neljänneksellä 33,5 miljoonaa euroa (31,6 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä 2006). Liiketappio oli -6,6 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa). 
 
Vuoden 2007 jatkuvien liiketoimintojen toinen neljännes verrattuna vuoden 2006 vastaavan ajanjakson lukuihin:
 
- Liikevaihto oli 33,5 miljoonaa euroa (31,6 miljoonaa euroa, kasvua 1,9 miljoonaa euroa ja 5,9 prosenttia). Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 11,2 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa, kasvua 2,4 miljoonaa euroa ja 27,6 prosenttia). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 22,2 miljoonaa euroa (22,8 miljoonaa euroa, laskua 0,6 miljoonaa euroa ja 2,8 prosenttia).
 
- Liiketappio oli -6,6 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa) ja jakautui seuraavasti: Automotive  -liiketoimintasegmentti -0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Wireless-liiketoimintasegmentti  -7,1 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Muut liiketoiminnot 0,7 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).
 
- Liiketoiminnan rahavirta oli -6,2 miljoonaa euroa (-2,9 miljoonaa euroa).
 
Vuoden 2007 jatkuvien liiketoimintojen ensimmäinen vuosipuolisko verrattuna vuoden 2006 vastaavan ajanjakson lukuihin:
 
- Liikevaihto oli 64,5 miljoonaa euroa (59,5 miljoonaa euroa, kasvua 5,0 miljoonaa euroa ja 8,3 prosenttia). Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 21,8 miljoonaa euroa (17,5 miljoonaa euroa, kasvua 4,4 miljoonaa euroa ja 25,0 prosenttia). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 42,2 miljoonaa euroa (41,9 miljoonaa euroa, kasvua 0,3 miljoonaa euroa ja 0,8 prosenttia).
 
- Liiketappio oli -13,8 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa, laskua 15,6 miljoonaa euroa) ja jakautui seuraavasti: Automotive-liiketoimintasegmentti -0,8 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Wireless-liiketoimintasegmentti -13,5 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa, laskua 14,3 miljoonaa euroa), ja muiden liiketoimintojen voitto 0,4 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).
 
- Liiketoiminnan rahavirta oli -11,7 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa)
 
- Omavaraisuusaste oli 69,6 prosenttia (63,0 prosenttia).
 
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JATKUVAT LIIKETOIMINNOT
 
Konsernin jatkuvien liiketoimintojen yleinen liikevaihto- ja tuloskehitys vuosineljänneksittäin:


MEUR
4-6/07
1-3/07
10-12/06
7-9/06
4-6/06
Liikevaihto
33,5
31,0
33,3
27,6
31,6
Liikevoitto (-tappio)
-6,6
-7,2
-5,3
-2,5
2,8
Tulos ennen veroja
-6,3
-6,4
-4,9
-2,4
2,3
Katsauskauden tulos
-6,4
-6,3
-4,6
-2,2
1,3
 
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan:


MEUR
4-6/07
1-3/07
10-12/06
7-9/06
4-6/06
Automotive
11,2
10,6
11,3
10,1
8,8
Wireless
22,2
20,1
22,0
17,5
22,8
Koko konserni
33,5
31,0
33,3
27,6
31,6
 
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto markkina-alueen mukaan:


MEUR (%)
4-6/07
1-3/07
10-12/06
7-9/06
4-6/06
Aasia
0,6
2,5
1,9
2,1
3,2
Amerikat
7,3
4,1
4,2
3,2
4,0
Eurooppa
25,7
24,3
27,3
22,4
24,4
 
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto (ulkoinen) ja tuloksen kehitys liiketoimintasegmenteittäin ja muu liiketoiminta:


MEUR
4-6/07
1-3/07
10-12/06
7-9/06
4-6/06
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
11,2
-0,2
 
10,6
-0,6
 
11,3
0,9
 
10,1
0,5
 
8,8
0,2
Wireless 
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
22,2
  -7,1
 
20,1
 -6,4
 
22,0
 -6,2
 
17,5
  -3,0
 
22,8
  2,0
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
0,1
  0,7
 
0,3
  -0,2
 
0,1
        0,0
 
0,0
 -0,0
 
0,0
  0,6
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
33,5
-6,6
 
31,0
-7,2
 
33,3
-5,3
 
27,6
-2,5
 
31,6
2,8
 
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, LOPETETUT LIIKETOIMINNOT 
 
Lopetettujen liiketoimintojen luvut (Production Solutions -liiketoiminta vuonna 2006 ja 2007 ja Network Test -liiketoiminta vuonna 2006):


MEUR
4-6/07
1-3/07
10-12/06
7-9/06
4-6/06
Operatiivinen liiketoiminta
 
 
 
 
 
Liikevaihto
6,7
8,6
15,9
21,1
23,0
Liikevoitto
-1,6
-1,6
0,9
3,7
3,7
Tulos ennen veroja
-1,7
-1,7
0,7
3,6
3,6
Tulovero
-0,1
- 0,1
-0,3
-0,6
-0,6
Katsauskauden tulos
-1,8
-1,8
0,4
2,9
3,0
 
 
 
 
 
 
Luovutusvoitto
 
 
 
 
 
Voitto lopetetuista liiketoiminnoista
16,7
 
73,7
 
 
Tulovero
-0,4
 
-0,5
 
 
Voitto lopetetuista liiketoiminnoista verojen jälkeen
16,4
 
73,2
 
 
 
 
 
 
 
 
Katsauskauden tulos
14,5
-1,8
73,7
2,9
3,0

Production Solutions -liiketoiminnan myyntihinta oli 29 miljoonaa euroa. Tarkemmat tiedot kyseisestä kaupasta annettiin pörssitiedotteella 1.6.2007.
 
 
STRATEGIAPÄIVITYS - LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN MÄÄRÄ VÄHENNETTY KAHTEEN, TULEVAISUUDEN RAKENNE PERUSTETTU
 
Keväällä 2006 EB määritteli strategiansa uudelleen. Sen mukaisesti yritys keskittyy selkeisiin kasvuliiketoimintoihin Automotive ja Wireless-liiketoimintasegmenteissä. EB on nyt saavuttanut tavoittelemansa liiketoimintaportfolion ja rakenteen. Tämä muodostaa vahvan pohjan yhtiön kehittämiselle jatkossa. Samalla EB haluaa kasvaa tulemalla fokusoiduksi maailmanlaajuiseksi toimijaksi valituilla autoteollisuuden ja langattoman viestinnän liiketoiminta-alueilla rakentamalla tasapainoisen asiakasportfolion ja toteuttamalla skaalautuvia liiketoimintamalleja. Yhdenkään yksittäisen asiakkaan osuus katsauskaudella ei ylitä 15 prosenttia liikevaihdosta ja lisäksi 10 suurimman asiakkaan yhteenlaskettu osuus on 58 prosenttia. Samanaikaisesti EB etsii yritysjärjestelymahdollisuuksia vahvistaakseen liiketoimintansa kasvua.
 
Kuten 1. kesäkuuta ilmoitettiin, Production Solutions -liiketoimintayksikön myynnin jälkeen EB vähensi liiketoimintayksiköidensä lukumäärän kahteen: "Automotive" ja "Wireless". Aikaisemman System Test -liiketoimintaykön toiminta päätettiin keskittää edistyneisiin langattomiin emulointi- ja suunnittelutyökaluihin ja se nimettiin uudelleen Wireless Communications Tools -liiketoimintayksiköksi ja siirrettiin Wireless-liiketoimintasegmenttiin. Wireless-liiketoimintasegmentiin perustettiin Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikkö. Siten Test and Automation liiketoimintasegmentti lakkasi olemasta ja EB:n raportointi perustuu 1.4.2007 alkaen "Automotive" ja "Wireless" -liiketoimintasegmentteihin ja niiden alle jaoteltuihin liiketoimintayksiköihin seuraavasti:
 


Automotive Liiketoimintasegmentti
Wireless Liiketoimintasegmentti
Automotive Software -liiketoimintayksikkö
Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö
 
Radio Network Solutions -liiketoimintayksikkö
 
Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikkö
 
Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikkö
 
 
ELEKTROBIT ON NYT EB - UUSI BRÄNDISTRATEGIA JA YRITYSILME
 
EB julkisti toukokuussa 2007 uuden brändistrategian ja yritysilmeen, jotka ovat jatkoa yrityksen vuosi sitten käynnistämälle strategiamuutokselle. Ilmettä uudistettiin ottamalla yrityksen nimestä "Elektrobit Oyj" markkinointiviestinnässä käyttöön lyhenne EB, joka toimii myös yrityksen uuden merkin aihiona. Uusi EB-brändi painottaa yrityksen pyrkimystä rikastuttaa ihmisten elämää innovatiivisten teknologioiden, tuotteiden ja ratkaisujen avulla. Tämä pyrkimys kiteytyy yrityksen tunnuslauseessa "Discover the Experience".
 
 
AUTOMOTIVE-LIIKETOIMINTASEGMENTTI TAMMIKUU-KESÄKUU 2007
 
Automotive-liiketoimintasegmentti koostuu autoteollisuudelle suunnatuista ohjelmistotuotteista ja ohjelmistojen suunnittelupalveluista. Asiakkaita ovat johtavat autovalmistajat, autoelektroniikkatoimittajat (Tier 1) ja autoteollisuuden sirutoimittajat.
 
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Automotive-liiketoimintasegmentti jatkoi kasvua vahvistaen kyseisten markkinoiden potentiaalin. Katsauskauden liikevaihto oli 21,8 miljoonaa euroa (17,5 miljoonaa euroa), joka vastaa 25,0 prosentin kasvua. Liiketappio oli -0,8 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa) johtuen jatkuneista merkittävistä investoinneista autojen ohjelmistoalustatuotteiden tuotekehitykseen.
 
Automotive Software -liiketoimintayksikkö tammikuu - kesäkuu 2007
 
Automotive Software -liiketoimintayksikkö koostuu autoteollisuuden ohjelmistotuotteista ja tutkimus- ja kehityspalveluista.
 
Tuotteita ovat muun muassa tresos®-tuoteperheeseen sisältyvät HMI (Human Machine Interface) -suunnittelutyökalut ja ohjelmistokomponentit, joita käytetään henkilöautoissa käytettävien elektronisten ohjauslaitteiden (ECU, Electronic Control Unit) kehittämiseen, sekä StreetDirector, joka on autonsisäisissä navigointilaitteissa, henkilökohtaisissa kartta- ja opastuslaitteissa (PND, Personal Navigation Device), PDA-laitteissa (Personal Digital Assistant) sekä älypuhelimissa käytettävä ohjelmisto.  Tutkimus- ja kehityspalvelutoiminta kattaa autojen viihde- ja viestintäsovellukset (infotainment) sekä autonhallinnan (body control) sovellukset.
 
Helmikuussa EB esitteli tresos® ECU AUTOSAR (Automotive Open System Architecture, autoteollisuuden avoin järjestelmäarkkitehtuuri) Suite 2007 -ohjelmistoperheen AUTOSAR-spesifikaatioon 2.0. Uusi ohjelmistoperhe on toimitettu suurimmille OEM-toimittajille ja autojen laitetoimittajille (Tier 1) useisiin arviointiprojekteihin AUTOSAR-spesifikaation mukaisten sovellusten kehittämiseksi. EB on johtava AUTOSAR-tekninen kumppani JasPar:ille (Japanin autoteollisuuden ohjelmistoalusta-arkkitehtuuri) Japanissa.
 
EB ilmoitti huhtikuussa, että Geneven autonäyttelyssä tapahtuneen Blue&MeTM -järjestelmän menestyksekkään julkistamisen jälkeen Fiat on nyt tuomassa markkinoille seuraavan sukupolven viestintäsovellusjärjestelmän, joka sisältää Blue&Me™ Nav -ominaisuuden. Fiat on kehittänyt järjestelmän yhdessä Microsoftin ja EB:n kanssa. Blue&MeTM -järjestelmä yhdistää nyt handsfree-navigaatiojärjestelmän ennakoivaan graafiseen käyttöliittymään ja puheohjaukseen, ja se pohjautuu Windows Mobile for Automotive -ohjelmistoon. Järjestelmä sisältää myös Bluetooth handsfree-autotarvikesarjan matkapuhelimille varustettuna puheohjauksella, MP3- ja WMA-standardien mukaisilla musiikkiominaisuuksilla sekä SMS-viestien lukijalla.
 
Huhtikuussa ilmoitettiin myös, että CAN (Controller Area Network)- ja LIN (Local Interconnect Network) -standardiväylien lisäksi myös FlexRay™, uusi suorityskykyinen autoteollisuuden elektroniikan verkkoprotokollastandardi, on saatavissa EB tresos® Automotive Standard Core -ohjelmiston integroituna komponenttina. Tresos® ECU tukee myös kaikkia muita auton väyläjärjestelmiä CAN- ja LIN-väylien lisäksi.
 
Kannettavan EB street directorTM -navigointiratkaisun uusin versio, joka vastaa puhekomentoihin, julkistettiin toukokuussa. Käyttäjän on mahdollista syöttää haluttu päämäärä yksinkertaisella puhekomennolla. EB esitteli täten ensimmäisen PND-navigaatiojärjestelmän halutun päämäärän puheohjauksella. Ratkaisu esitettiin yhdessä laitevalmistaja Medionin kanssa tämän vuoden CeBIT-messuilla.
 
Kesäkuussa tehty DECOMSYS-yritysosto tukee EB:n teknologia- ja tuotevalikoimaa autoteollisuuden asiakkaille. DECOMSYS on ratkaisutoimittaja, jonka autoelektroniikka-alan tiedonsiirtoratkaisut pohjaavat uuteen suorituskykyiseen FlexRay™-protokollastandardiin ja avoimeen uuden sukupolven AUTOSAR-standardiohjelmistoon. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Wienissä, ja sen palveluksessa on 48 työntekijää, joista suurin osa on ohjelmisto-osaajia. Kauppaan sisältyi myös DECOMSYSin Itävallassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevat tytäryhtiöt. DECOMSYSin päätuotteita ovat FlexRay™-suunnittelutyökalut, FlexRay™-ohjelmistopinot sekä FlexRay™-verkkoanalyysityökalut. EB on jo aiemmin käyttänyt AUTOSAR-tuotteissaan DECOMSYSin FlexRay™-ohjelmistopinoa.
 
 
WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTTI TAMMIKUU-KESÄKUU 2007
 
Wireless-liiketoimintasegmentti koostuu neljästä liiketoimintayksiköstä: matkapuhelinalueen sopimustuotekehityksestä vastaavasta Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksiköstä, radioverkkolaitteiden sopimustuotekehityksestä ja telekommunikaatioinfrastruktuuritoimittajille suunnattujen standardipohjaisten tuotteiden kehittämisestä vastaavasta Radio Network Solutions -liiketoimintayksiköstä, Wireless Communications Tools -liiketoimintayksiköstä, joka vastaa edistyksellisistä langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökaluista ja Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksiköstä, joka vastaa RFID-lukijajärjestelmistä ja niihin liittyvistä teollisuuden langattomista verkkoratkaisuista.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto tammikuusta kesäkuuhun 2007 oli 42,2 miljoonaa euroa (41,9 miljoonaa euroa) ja liiketappio -13,5 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Kannattavuuden lasku johtui merkittävistä tuotekehityspanostuksista liikkuvan WiMAX-standardin mukaisiin tuotteisiin, matkaviestinratkaisujen tuotekehityspalvelujen odotettua heikommasta kysynnästä ja voimakkaasta hintakilpailusta sekä tuotekehitysinvestoinneista RFID-lukijatuotevalikoimaan verrattuna vuoden 2006 vastaavaan ajanjaksoon.
 
Mobile Terminals Solutions -liiketoimintayksikkö tammikuu - kesäkuu 2007
 
Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö tarjoaa tuotekehityspalveluita ja alustoja matkaviestimiin, ammattikäyttöön suunnattuihin radiopuhelimiin, kannettaviin internetmultimedialaitteisiin (MIMD), turvallisuus-, puolustus-, teollisuus- ja muihin sovelluksiin.
 
Mobile Terminal Solutions -liiketoiminnan liiketoimintaympäristö oli edelleen epävakaa ja erittäin kilpailtu katsauskauden aikana. Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö jatkoi läheistä yhteistyötä teknologiatoimittajien ja OEM-asiakkaiden kanssa keskittyen 3G-referenssisuunnitteluun ja älypuhelinkehityspalveluihin. Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö pyrki parantamaan kannattavuuttaan laajentamalla asiakaskuntaansa, suuntaamalla uudelleen projektikantaansa, parantamalla sisäistä tehokkuutta ja kasvattamalla uusia sovellusalueita, kuten ammattikäyttöön suunnattujen radiopuhelimien suunnittelu. Katsauskauden lopulla resurssien käyttöaste oli palautunut normaalille tasolle.
 
Huhtikuussa EB liittyi Intelin perustamaan Mobile Internet Device Innovation Alliance (MIDIA) -ryhmään kehittääkseen teknologiaa kannettaviin internetviestimiin. EB esitteli EB MIMD -referenssilaitteen Computex Taipei International Information Technology -näyttelyssä kesäkuussa. EB ei tarjoa MIMD-laitetta omalla tuotemerkillään, eikä toimi ODM-toimittajana, mutta tarjoaa EB MIMD -referenssituotetta ja niihin liittyviä tuotekehityspalveluita lisenssillä OEM- ja ODM-valmistajille ja muille asiakkaille. Lisäksi EB tarjoaa kokonaisvaltaista tuotesuunnittelupalvelua OEM-, ODM- ja muille asiakkaille kaupallistaakseen MIMD-tuotteita heidän tai heidän asiakkaidensa tuotemerkillä.
 
Radio Network Solutions -liiketoimintayksikkö tammikuu - kesäkuu 2007
 
Radio Network Solutions -liiketoimintayksikkö vastaa radioverkkolaitteiden suunnittelupalveluista ja standardipohjaisten tuotteiden kehittämisestä telekommunikaatioinfrastruktuuritoimittajille. Uudeksi tärkeäksi panostusalueeksi tässä liiketoimintayksikössä on valittu liikkuvan WiMAX-standardin (IEEE 802.16e) mukaiset tukiasemamoduulit.
 
Tutkimus- ja kehityspalveluliiketoiminta koostuu suunnittelupalveluista (ohjelmistot, digitaaliset ja analogiset laitteistot, mekaniikka, ASIC- ja FPGA-piirit, radiotaajuus- ja piirilevysuunnittelu) langattomiin tukiasemiin.
 

Tutkimus- ja kehityspalveluiden liiketoimintaympäristö on ollut melko epävakaa ja voimakkaassa hintakilpailutilanteessa katsauskaudella. Kyseisten palvelujen liikevaihto on kasvanut hieman verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2006 huolimatta siitä, että merkittävä osa tuotekehityskapasiteetista on käytetty EB:n omien liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten tukiasematuotteiden kehittämiseen. Näiden tuotteiden odotetaan alkavan tuottaa liikevaihtoa vuoden 2007 lopulta tai alkuvuodesta 2008. Radio Network Solutions -liiketoimintayksikkö on pystynyt kasvattamaan liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten moduulituotteiden asiakaspohjaa katsauskauden aikana.
 
Liikkuvan WiMAX-standardin mukaisiin tukiasemamoduuleihin liittyvät tuotekehitysinvestoinnit kasvoivat katsauskaudella ollen hieman suunniteltua korkeammalla tasolla.
 
Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikkö tammikuu - kesäkuu 2007
 
Kesäkuusta 2006 lähtien EB on tarkastellut ja kehittänyt System Test -liiketoimintayksikön strategiaa. Yritys on päättänyt keskittää liiketoimintayksikön toiminnan langattomien järjestelmien emulointi- ja suunnittelutyökaluihin ja on aloittanut merkittävät panostukset uusien tuotteiden kehittämiseen laajentaakseen PropsimTM-radiokanavaemulaattorituoteperheen sovelluspohjaa ja tuoteportfoliota. Jotta System Test -liiketoimintayksikön nimi kuvaisi paremmin sen uudelleenmääriteltyä painopistealuetta, se on nimetty uudelleen Wireless Communications Tools -liiketoimintayksiköksi. Samanaikaisesti, EB päätti liittää Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikön Wireless-liiketoimintasegmenttiin perustuen liiketoimintayksikön maailmanlaajuiseen tuotejohtajuuteen sekä yksikön rooliin EB:n langattoman tietoliikenteen ydinosaamisessa sen luodessa radioetenemiseen liittyvää huipputason tietotaitoa koko yrityksen liiketoimintojen käyttöön.
 
Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikön tuotteet ovat pääasiassa radiokanavaemulaattoreita ja mittalaitteita (PropsimTM- ja PropsoundTM-tuotteet). Liiketoimintayksikön asiakkaita ovat siruvalmistajat, matkaviestinlaite- ja verkkotoimittajat, langattomat verkko-operaattorit sekä sotilastietoliikenneyhtiöt.
 
MIMO (Multiple Input Multiple Output) -teknologian testaamiseen soveltuvien radiokanavaemulaattoriratkaisujen kysyntä on jatkunut voimakkaana radioverkkosovelluksissa. Toimitukset esivaiheen radioverkkojen testaamiseen jatkuivat korkealla tasolla langattomilla operaattorimarkkinoilla.
 
Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikön myynti kasvoi voimakkaasti vastaavasta ajanjaksosta vuonna 2006. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kolme myyntialueen (EMEA, APAC ja Amerikat) myynti oli lähes tasavahvaa. Kiinan myyntiorganisaatiota kehitettiin lisäämällä omaa henkilöstöä täydentämään kanavamyyntiä. Yhdysvalloissa myyntialueita vahvistettiin uusilla jakelijoilla.
 
PropsimTM-radiokanavaemulaattorituoteperheen tuotekehityspanostuksia jatkettiin sovellusalueiden ja tuotevalikoiman laajentamiseksi. Helmikuussa julkistettiin PropsimTM FE-tuotteeseen perustuva ns. single-box-matkaviestintestausratkaisu ja sen ensimmäiset asiakastoimitukset tapahtuivat samassa kuussa. Maaliskuussa esiteltiin PropsimTM C2 -pohjainen ratkaisu 2 x 2 MIMO -toteutusten testaamiseen useille järjestelmille, kuten WCDMA, HSPA, liikkuva WiMAX, 3G LTE (Long Term Evolution) ja 4G, ja ratkaisun myynti aloitettiin. Kesäkuussa toimitettiin asiakkaille ensimmäiset tuotteet avoimen rajapinnan mukaisten tukiasemien (OBSAI) -tuotekehitystestaukseen.
 
Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikkö tammikuu-kesäkuu 2007
 
Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikkö tarjoaa RFID-lukijajärjestelmiä ja niihin liittyviä teollisuuden langattomia verkkoratkaisuja. Liiketoimintayksikön ensimmäinen tuotevalikoima koostuu marraskuussa 2006 esitellystä RFID-lukijatuotesarjasta sekä EB:n teollisista WLAN-tuotteista. EB:n RFID-ratkaisut on erityisesti suunnattu toimitusketjupalveluiden tarjoajille sekä autoteollisuuden, telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuuksien ja muun korkean teknologian tuotteiden valmistuksen ja toimitusketjun hallinnan haasteisiin.
 
Kesäkuinen 7iD:n yritysosto vahvistaa EB:n tuotevalikoimaa Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikössä. 7iD on radiotaajuiseen etätunnistukseen (RFID) erikoistunut yhtiö, joka tarjoaa palveluja ja tuotteita järjestelmäintegraattoreille ja RFID-alan yrityksille sekä toimittaa teknologiaa ja kokonaisratkaisuja lääke-, paperi-, lentokone- ja autoteollisuuden toimitusketjujen ja käyttöomaisuuden hallintaan. 7iD:n pääkonttori sijaitsee Grazissa Itävallassa, ja yhtiön palveluksessa on yhteensä 21 työntekijää. 7iD:n keskeisimpiä tuotteita ovat lukijoiden ja lukijajärjestelmien ohjelmistotuotteet sekä RFID-lukijaverkko-ohjaimet ja niihin liittyvät sovelluskohtaiset ohjelmistotuotteet, jotka tukevat ja laajentavat EB:n Identification Network Architecture -tunnistusverkkoarkkitehtuuria. 7iD on aktiivinen jäsen RFID-tekniikan kansainvälisessä kattojärjestössä EPCglobal Inc:ssä, joka kehittää sähköisten tuotekoodien (EPC) standardeja tukemaan radiotaajuisen etätunnistuksen käyttöä.
 
RFID:n käytön laajentuessa RFID-sovellusten hallinta muuttuu haasteellisemmaksi johtuen useista lähekkäin toimivista RFID-lukijalaitteista. Tiheämmät järjestelmäasennukset asettavat uusia vaatimuksia laitteistojen hallinnalle, ja laitteiden ohjaaminen täytyy suorittaa verkkotasolla nykyisten yksittäisten laitteiden ohjaamisen sijasta. EB voi jatkossa toimittaa laajennettavat RFID-verkot kaikilta osin EPCglobal-yhteensopivina. EB tuottaa asiakkailleen RFID-lukijoihin sekä verkko-ohjaimiin hajautettuun älykkyyteen perustuvaa Identification Network Architecture -tunnistusjärjestelmää. EB Identification Network Architecture -ratkaisu hyödyntää myös EB:n kehittämää Facility SoundingTM -teknologiaa. Ratkaisu auttaa RFID:n tunnistamisesta johtuvan runkoverkon liikenteen vähentämisessä sekä itse verkon virittämisessä siten, että sisäiset ja ulkoiset häiriöt voidaan välttää. 
 
Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikön liiketoimintaympäristö on kehittynyt odotetusti RFID- markkinoiden painottuessa kokeiluihin ja pilottiprojekteihin.
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA TAMMIKUU-KESÄKUU 2007
 
Tutkimus- ja kehityspanostuksia jatkettiin etenkin seuraavilla alueilla:
- ohjelmistoalustoihin perustuvien tuotteiden kehittäminen Automotive Software -liiketoimintayksikössä,
- liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten radiotukiasemamoduulituotteiden kehittäminen Radio Network Solutions -liiketoimintayksikössä,
- sovellusalueiden ja tuotevalikoiman laajentaminen Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikössä
- tuotevalikoiman kehittäminen Wireless Sensor Solutions - liiketoimintayksikössä
- strategiassa määritetyillä teknisillä ydinosaamisalueilla.
 
Tutkimus- ja kehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 15,7 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa), josta 2,0 miljoona euroa on kirjattu taseeseen.
 
 
LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ
 
Autoissa elektroniikan ja ohjelmistojen osuuden odotetaan kasvavan edelleen. Autonsisäisten ohjelmistojen markkinat kasvoivat yli 15 prosenttia vuoden 2006 aikana (Mercer study 2005, The Impact of AUTOSAR on the Auto Software and Tools Market).
 
Matkapuhelinten toimitusmäärän arvioidaan kasvavan vuonna 2007 noin 12 prosenttia (Strategy Analytics). Langattomilla verkkolaitemarkkinoilla operaattorien odotetaan jatkavan investointeja verkkojen kapasiteettiin ja uusiin verkkoteknologioihin (WCDMA, HSPA). Liikkuvan WiMAX- standardin mukaisten verkkolaitemarkkinoiden odotetaan käynnistyvän vuoden 2007 lopussa tai vuoden 2008 alussa, sillä johtavat operaattorit ja telelaitetoimittajat ovat suunnitelleet toteuttavansa liikkuvan WiMAX-standardin mukaisia ratkaisuja vuoden 2007 lopussa ja vuonna 2008. Langattoman viestinnän työkalujen markkinoiden odotetaan laajenevan maltillisesti vuonna 2007. Uudet solukkoverkkotekniikat, olemassa olevien tekniikoiden laajennukset (HSDPA, HSUPA, 3GPP LTE, MIMO) ja uudet radioverkkopohjaiset tekniikat (liikkuva WiMAX, WiBRO) luovat tarpeita testausjärjestelmien korvausinvestoinneille ja uusille testausjärjestelmille. RFID-lukijakomponenttien RFID-markkinasegmentin odotetaan kasvavan keskimääräisesti yli 20 prosenttia vuosittain vuosina 2006 - 2009 (VDC).
 
 
VUODEN 2007 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT
(jatkuvat liiketoiminnot ilman Production Solutions -liiketoimintaa)
 
EB odottaa liikevaihdon kasvun ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 2007 toiselle vuosipuoliskolle 2007 olevan vahvempi kuin se oli vuoden 2006 toiselta vuosipuoliskolta (MEUR 61,0) vuoden 2007 ensimmäiselle vuosipuoliskolle (MEUR 64,5).
 
Yhtiö jatkaa panostuksia:
 
- ohjelmistoalustoihin perustuviin tuotteisiin Automotive Software -liiketoimintayksikössä,
- liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten radiotukiasemamoduulituotteiden kehitykseen Radio Network Solutions -liiketoimintayksikössä,
- sovellusalueiden ja tuotevalikoiman laajentamiseen Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikössä,
- tuotevalikoiman laajentamiseen Wireless Sensor Solutions -liiketoimintayksikössä
- strategiassa määriteltyihin teknisiin ydinosaamisalueisiin,
- myynti- ja markkinointiorganisaation kehittämiseen sekä
- tehokkaiden yhtenäisten rakenteiden ja toiminta-alustojen rakentamiseen maailmanlaajuisen liiketoiminnan tukemiseksi yhtiön strategian mukaisesti.
 
Aiemmin toteutettujen liiketoimintojen myyntien ja liiketoimintasegmenttien kahteen vähentämisen jälkeen, EB aloittaa toisella vuosipuoliskolla toimenpiteitä saadakseen yrityksen kustannusrakenteen vastaamaan alentunutta liikevaihtotasoa.
 
EB odottaa vuoden 2007 toisen vuosipuoliskon liiketappion pienentyvän merkittävästi verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen vuosipuoliskoon (-13,8miljoonaa euroa).
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
EB noudattaa riskienhallintakäytäntöä, jonka tavoitteena on kattaa liiketoimintaan, omaisuuteen, sopimuksiin, osaamiseen, valuuttoihin, rahoitukseen ja strategiaan liittyviä riskejä. Yhtiö on selvittänyt esimerkiksi strategiaan, liiketoimintaan, henkilöstöön, tuotekehitykseen, tuotevastuuseen, omaisuuteen ja rahoitukseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Yhtiön liiketoimintaan liittyy muun muassa seuraavanlaisia riskitekijöitä:
 
Tuotekehityspalveluliiketoiminnan riskit liittyvät pääasiallisesti asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuustekijöihin (oma kehitys tai ulkoistaminen), projektiresurssien kasvattamiseen, tärkeimpien teknologiakomponenttien ajoitukseen ja markkinoiden kireään kilpailutilanteeseen sekä tutkimus- ja kehityspalvelujen myymiseen tavanomaisesti liittyviin takuu- ja tuotevastuuriskeihin. Lyhyellä aikavälillä riskin muodostaa myös tietoliikenneverkkotoimittajien uudelleenjärjestäytyminen.
 
Tuoteteknologialiiketoiminnan riskit liittyvät mahdollisiin markkinoiden viivästyksiin, lyhyeen asiakastilausten näkyvyyteen, asiakastilausten ajoitusriskeihin, tuotekehitysprojektien viivästyksiin, asiakassopimuksiin perustuviin aktivointeihin, varastojen arvostusriskeihin ja suunniteltua korkeampia tuotekehityskustannuksia aiheuttaviin tuotekehityksen teknologiariskeihin. Uusista tuotteista odotettu liikevaihto sekä olemassa oleville että uusille asiakkaille sisältää normaaleja ajoitusriskejä.
 
Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä on yhtiön sivustossa osoitteessa www.elektrobit.com/aboutelektrobit .
 
 
TASE JA RAHOITUS
 
Taseen lukuja päiväykseltä 30.6.2007 on verrattu päivämäärän 31.12.2006 taseeseen (1 000 euroa).


 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:


 
Lyhytaikaisissa saamisissa olevien myyntisaamisten ja muiden saamisten määrä oli 53,8 miljoonaa euroa (57,5 miljoonaa euroa 31.12.2006), ja lyhytaikaisissa veloissa olevien ei-korollisten ostovelkojen ja muiden velkojen määrä oli 31,7 miljoonaa euroa (35,3 miljoonaa 31.12.2006).
 
Poistamattoman konserniliikearvon määrä oli katsauskauden lopussa 21,1 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa 31.12.2006) ja katsauskaudella yrityshankinnoista aiheutuneet poistot olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa vuoden 2006 vastaavalla ajanjaksolla).
 
Nettoinvestointien määrä oli katsauskaudella 27,2 miljoonaa euroa, sisältäen korvausinvestoinnit ja yrityshankinnoista sekä Production Solutions -liiketoiminnan myynnistä aiheutuneet erät. Katsauskauden kokonaispoistojen määrä oli 4,8 miljoonaa euroa, joka sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,7 miljoonaa euroa.
 
EB:llä on muissa pitkäaikaisissa sijoituksissa kirjanpitoarvoltaan noin 10,9 miljoonan euron suuruinen sijoitussalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisista joukkovelkakirjoista. Salkku on arvostettu 30.6.2007 tilanteen mukaiseen markkina-arvoon.
 
Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 38,8 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:
 


 
Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 69,6 prosenttia (vuoden 2006 lopussa 72,2 prosenttia).
 
Katsauskauden lukuihin ei sisälly kirjanpitolain 5. luvun 14 §:n mukaisia pakollisia varauksia.
 
EB noudattaa valuuttastrategiaa, jonka tavoitteena on liiketoiminnan katteen turvaaminen muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan tulevaa 12 kuukauden asianomaisen valuutan nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 14,0 miljoonaa euroa.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
EB:ssä työskenteli vuoden 2007 tammi- ja kesäkuun välillä keskimäärin 1633 työntekijää. Kesäkuun lopussa yhtiössä oli 1729 työntekijää (vuoden 2006 lopussa 1621 työntekijää, jatkuvat liiketoiminnot). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä.
 
 
OPTIO-OIKEUDET
 
I Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2005 päätettiin valtuuttaa hallitus antamaan optio-oikeuksia. Valtuutuksen perusteella hallitus jakoi 4 500 000 optio-oikeutta yhtiön johdolle ja optiojärjestelmässä varastoyhtiönä toimivalle kokonaan Elektrobit Oyj:n omistuksessa olevalle tytäryhtiölle. Vuoden 2005 optio-oikeuksiin perustuvat osakemerkinnät voivat lisätä Elektrobit Oyj:n osakepääomaa enintään 450 000 eurolla ja osakkeiden määrää enintään 4 500 000 osakkeella.
 
II 15.3.2006 järjestetty varsinainen yhtiökokous päätti, että Elektrobit Oyj:n uusille johtajille myönnetään optio-oikeuksia, joihin liittyy sitoumus osakeomistukseen. Myönnettyjä optio-oikeuksia on yhteensä 1 750 000 kappaletta, joista 750 000 myönnettiin hallituksen puheenjohtajalle ja 1 000 000 toimitusjohtajalle. Mainittuihin optio-oikeuksiin perustuvat osakemerkinnät voivat lisätä Elektrobit Oyj:n osakepääomaa enintään 175 000 eurolla ja osakkeiden määrää enintään 1 750 000 osakkeella.
 
 
HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET KATSAUSKAUDEN LOPUSSA
 
Varsinainen yhtiökokous 14.3.2007 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 12 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.
 
 Varsinainen yhtiökokous 14.3.2007 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.
 
 
AML:N 2:9 §:N MUKAISET ILMOITUKSET
 
Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat aiheuttaneet AML 2:9 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden syntymisen.
 
 
YHTIÖN HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2007. Kokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Matti Lainema, Juha Sipilä ja Tapio Tammi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Järjestäytymiskokouksessaan 14.3.2007 hallitus valitsi puheenjohtajakseen J.T. Bergqvistin.
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkas tajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.
 
 
OSINGONJAKO VUODELTA 2006
 
Yhtiökokous 14.3.2007 vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2006 - 31.12. 2006 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelle, yhteensä 14 235 395,90 euroa. Osingon maksupäivä oli 26.3.2007.
 
 
YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA TOIMINIMEN MUUTOS
 
Yhtiökokous 14.3.2007 hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta pääasiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta. Yhtiön toiminimeksi muutettiin Elektrobit Oyj, englanniksi Elektrobit Corporation. Yhtiöjärjestyksen muutokset ja yhtiön toiminimen muutos astuivat voimaan 23.3.2007.
 
 
Oulunsalo, 2.8.2007
 
Elektrobit Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja:
 
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
EB
Puh. 040 344 5148
 
Seppo Laine
Talousjohtaja
EB
Puh. 040 344 2250
 
Jakelu:
OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN
 
Elektrobit (EB) järjestää vuoden 2007 toisen vuosineljänneksen tulosjulkistusta koskevan tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille 2.8.2007 seuraavasti:
 
Helsingissä kello 13.00 - 14.00
Ravintola Savoy
Eteläesplanadi 14
Salikabinetti, 7. krs
 
Tilaisuus lähetetään audio webcast -muodossa, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Internetissä osoitteessa http://194.100.179.98:80/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=1633089 . Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä paikan päällä, että soittamalla seuraaviin telekonferenssinumeroihin:
 
Osallistujat - Suomi: 09 2313 9202
Osallistujat - Iso-Britannia: +44 (0)20 7162 0125
Osallistujat - Yhdysvallat: +1 334 323 6203         
 
Tapahtuman on-demand -taltiointi on saatavilla EB:n kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä. Presentaatioaineisto on saatavilla yllä mainitussa osoitteessa osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
 
ANALYYTIKKOJEN KONSENSUSENNUSTE
 
EB päivittää yhtiötä koskevan konsensusennusteen noin kaksi viikkoa ennen seuraavaa tulosjulkistusta analyytikkojen tekemien analyysien perustella. Viimeisin konsensusennuste on luettavissa verkkosivuiltamme www.elektrobit.com/sijoittajat .
 
 
TULOSTIEDOTTAMINEN VUONNA 2007
 
Vuoden 2007 kolmannen vuosineljänneksen tulos julkistetaan 7.11.
 
 
Oulunsalo, 26.7.2007
Elektrobit Oyj
Konserniviestintä
 
 
ELEKTROBIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007
(tilintarkastamaton)
 
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.
 


 
 
 
 

 
 


 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
 
Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.
 
Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Elektrobit Automotive GmbH:n vähemmistöosuuden hankinnasta syntyi liikearvo 8,1 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen aikana DECOMSYS Beteiligungs GmbH:n ja 7iD Technologies GmnH:n hankinnoista syntyi liikearvoa 4,8 miljoonaa euroa ja poiston kohteena oleviin muihin aineettomiin oikeuksiin kohdistettua osuutta 7,0 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen aikana Production Solutions -liiketoiminta myytiin. Production Solutions -liiketoiminnan tulos sekä tulos liiketoimintojen myynnistä esitetään tuloslaskelmassa lopetetuissa liiketoiminnoissa.
 
Maksetut osingot:
Yhtiökokouksen 14.3.2007 päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,11 euroa osakkeelle eli yhteensä 14 235 395,90 euroa. Osingon maksupäivä oli 26.3.2007.
 


 


 
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosijakson tilinpäätöslaskelmissa:
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei olennaisia tapahtumia.
 
Konsernin rakenteessa osavuosijaksolla tapahtuneet muutokset:
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Elektrobit Oyj osti Elektrobit Automotive GmbH:n vähemmistöosuuden. Toisen vuosineljänneksen aikana kesäkuussa Elektrobit Oyj osti 100 prosenttia DECOMSYS Beteiligungs GmbH -yhtiön osakekannasta. Lisäksi Elektobit Oyj osti kesäkuussa 7iD Technologies GmbH -yhtiön. Elektrobit Oyj myi Production Solutions -liiketoimintansa 1.6.2007. Kauppa käsitti Production Solutions -liiketoimintaan kuuluvat tytäryhtiöt.
 
Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa