Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2007

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-MAALISKUU 2007

Toukokuu 09, 2007

ELEKTROBIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-MAALISKUU 2007


Julkaisuvapaa 9. toukokuuta 2007 kello 8.00
 
 
ELEKTROBIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-MAALISKUU 2007
(tilintarkastamaton)
 
YHTEENVETO
 
Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä Elektrobit jatkoi panostusten lisäämistä tutkimukseen ja kehitykseen. Yhtiön liikevaihto oli vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 39,5 miljoonaa euroa (42,1 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2006). Liiketappio oli -8,8 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa). 
 
Elektrobit ilmoittaa tuloksensa IFRS5-standardin mukaisesti jaettuna edelleen jatkuviin ja lopetettuihin (Network Test -liiketoiminta vuonna 2006) liiketoimintoihin.
 
 
Vuoden 2007 jatkuvien liiketoimintojen ensimmäinen neljännes verrattuna vuoden 2006 vastaavan ajanjakson lukuihin:
- Liikevaihto oli 39,5 miljoonaa euroa (42,1 miljoonaa euroa, laskua 2,6 miljoonaa euroa ja 6,1 prosenttia). Automotive Software -liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa, kasvua 1,9 miljoonaa euroa ja 22,3 prosenttia), Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 15,5 miljoonaa euroa (17,2 miljoonaa euroa, laskua 1,7 miljoonaa euroa ja 10,0 prosenttia) ja Test and Automation -liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa (16,2 miljoonaa euroa, laskua 3,0 miljoonaa euroa ja 18,6 prosenttia).
 
- Liiketappio oli -8,8 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa) ja jakautui seuraavasti: Automotive Software -liiketoimintasegmentti -0,6 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa), Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentti -6,1 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa), Test and Automation -liiketoimintasegmentti  -1,9 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa) ja muut liiketoimintasegmentit -0,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).
 
- Liiketoiminnan rahavirta oli -5,5 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa).
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JATKUVAT LIIKETOIMINNOT
 
Konsernin jatkuvien liiketoimintojen yleinen liikevaihto- ja tuloskehitys vuosineljänneksittäin:
MEUR
1-3/07
10-12/06
7-9/06
4-6/06
1-3/06
Liikevaihto
39,5
45,6
44,0
49,8
42,1
Liikevoitto (-tappio)
-8,8
-5,6
-0,4
4,9
-1,9
Tulos ennen veroja
-8,1
-5,4
-0,4
4,1
-1,9
Katsauskauden tulos
-8,1
-5,0
-0,4
3,0
-1,6
 
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan:
MEUR
1-3/07
10-12/06
7-9/06
4-6/06
1-3/06
Automotive Software
10,6
11,3
10,1
8,8
8,7
Wireless
Communications Solutions
15,5
17,7
13,4
17,9
17,2
Test and Automation
13,2
16,5
20,4
23,1
16,2
Koko konserni
39,5
45,6
44,0
49,8
42,1
 
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto markkina-alueen mukaan:
MEUR (%)
1-3/07
10-12/06
7-9/06
4-6/06
1-3/06
Aasia
5,2 (13%)
5,2 (11%)
8,1 (18%)
9,4 (19%)
4,8 (11%)
Amerikat
5,3 (13%)
5,9 (13%)
4,7 (11%)
6,1 (12%)
6,4 (15 %)
Eurooppa
29,1 (74%)
34,6 (76%)
31,1 (71%)
34,3 (69%)
30,9 (74%)
 
 
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto (ulkoinen) ja tuloksen kehitys liiketoimintasegmenteittäin ja muu liiketoiminta:
MEUR
1-3/07
10-12/06
7-9/06
4-6/06
1-3/06
Automotive Software
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
10,6
-0,6
 
11,3
0,9
 
10,1
0,5
 
8,8
0,2
 
8,7
0,5
Wireless Communications Solutions
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
 
15,5
  -6,1
 
 
17,7
 -5,8
 
 
13,4
 -3,6
 
 
17,9
  0,6
 
 
17,2
  -0,3
Test and Automation  Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
13,2
 -1,9
 
16,5
  -0,6
 
20,4
  2,8
 
23,1
  3,5
 
16,2
  -1,7
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
  0,3
-0,2
 
  0,1
0,0
 
  0,0
-0,0
 
  0,0
  0,6
 
  0,0
  -0,4
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
39,5
  -8,8
 
45,6
  -5,6
 
44,0
        -0,4
 
49,8
  4,9
 
42,1
  -1,9
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, LOPETETUT LIIKETOIMINNOT 
 
Lopetettujen liiketoimintojen luvut (Network Test -liiketoiminta vuonna 2006):
MEUR
1-3/07
10-12/06
7-9/06
4-6/06
1-3/06
Operatiivinen liiketoiminta
 
 
 
 
 
Liikevaihto
 
3,6
4,8
4,8
5,6
Liikevoitto
 
1,2
1,6
1,7
2,2
Tulos ennen veroja
 
1,1
1,6
1,7
2,2
Tulovero
 
-0,3
-0,4
-0,4
-0,5
Katsauskauden tulos
 
0,8
1,1
1,3
1,7
 
 
 
 
 
 
Luovutusvoitto
 
 
 
 
 
Voitto lopetetuista liiketoiminnoista
 
73.7
 
 
 
Tulovero
 
-0,5
 
 
 
Voitto lopetetuista liiketoiminnoista verojen jälkeen
 
73,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katsauskauden tulos
 
74,0
1,1
1,3
1,7

Network Test -liiketoiminnan myyntihinta oli 85 miljoonaa euroa. Tarkemmat tiedot kyseisestä kaupasta annettiin pörssitiedotteella 3.11.2006.
 
 
AUTOMOTIVE SOFTWARE -LIIKETOIMINTASEGMENTTI TAMMIKUU-MAALISKUU 2007
 
Automotive Software -liiketoimintasegmentti koostuu autoteollisuudelle suunnatuista ohjelmistotuotteista ja ohjelmistojen suunnittelupalveluista. Asiakkaita ovat autojen laitetoimittajat (Tier 1), johtavat autovalmistajat ja autoteollisuuden sirutoimittajat.
 
Ensimmäisellä neljänneksellä Automotive Software -liiketoimintasegmentti jatkoi kasvua vahvistaen kyseisten markkinoiden potentiaalin. Elektrobit jatkoi merkittäviä panostuksia uusien ohjelmistoalustatuotteiden kehittämiseen.
 
Automotive Software -liiketoimintayksikkö tammikuu - maaliskuu 2007
 
Automotive Software -liiketoimintayksikkö koostuu autoteollisuuden ohjelmistotuotteista ja tutkimus- ja kehityspalveluista.
 
Tutkimus- ja kehityspalvelutoiminta kattaa autojen viihde- ja viestintäsovellukset (infotainment) sekä autonhallinnan (body control) sovellukset. Tuotteita ovat muun muassa TresosTM-tuoteperheeseen sisältyvät HMI (Human Machine Interface) -suunnittelutyökalut ja ohjelmistokomponentit, joita käytetään henkilöautoissa käytettävien elektronisten ohjauslaitteiden (ECU, Electronic Control Unit) kehittämiseen, sekä StreetDirector, joka on älypuhelimissa ja henkilökohtaisissa kartta- ja opastuslaitteissa (PND, Personal Navigation Device), PDA-laitteissa (Personal Digital Assistant) sekä autonsisäisissä navigointilaitteissa käytettävä ohjelmisto.
 
Helmikuussa Automotive Software esitteli tresos® ECU AUTOSAR Suite 2007 -ohjelmistoperheen AUTOSAR-spesifikaatioon 2.0. Uusi ohjelmistoperhe on toimitettu suurimmille OEM-toimittajille ja autojen laitetoimittajille (Tier 1) useisiin arviointiprojekteihin AUTOSAR-spesifikaation mukaisten sovellusten kehittämiseksi.
 
Katsauskauden liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa), joka vastaa 22,3 prosentin kasvua. Liiketappio oli -0,6 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa) johtuen jatkuneista merkittävistä investoinneista autojen ohjelmistoalustatuotteiden tuotekehitykseen.
 
 
WIRELESS COMMUNICATIONS SOLUTIONS -LIIKETOIMINTASEGMENTTI TAMMIKUU-MAALISKUU 2007
 
Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentti koostuu matkapuhelinalueen sopimustuotekehityksestä vastaavasta Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksiköstä sekä radioverkkolaitteiden sopimustuotekehityksestä ja telekommunikaatioinfrastruktuuritoimittajille suunnattujen standardipohjaisten tuotteiden kehittämisestä vastaavasta Radio Network Solutions -liiketoimintayksiköstä. Osana Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentin muita liiketoimintoja Elektrobit julkisti marraskuussa 2006 myös joukon langattoman tunnistuksen (RFID, Radio Frequency Identification) tuotteita.
 
Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentin liikevaihto tammikuusta maaliskuuhun 2007 oli 15,5 miljoonaa euroa (17,2 miljoonaa euroa) ja liiketappio -6,1 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). Kannattavuuden lasku johtui merkittävistä tuotekehityspanostuksista liikkuviin WiMAX-tuotteisiin ja matkaviestinratkaisujen tuotekehityspalvelujen odotettua heikommasta kysynnästä verrattuna vuoden 2006 vastaavaan ajanjaksoon.
 
Mobile Terminals Solutions -liiketoimintayksikkö tammikuu - maaliskuu 2007
 
Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö tarjoaa tutkimus- ja kehityspalveluita matkaviestin-, turvallisuus-, puolustus-, teollisuus- ja muille sovellusalueille.
 
Mobile Terminal Solutions -liiketoiminnan liiketoimintaympäristö oli epävakaa ja erittäin kilpailtu katsauskauden aikana. Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö jatkoi projektikantansa muokkausta vähemmän riskialttiiden liiketoimintamallien suuntaan ja kohdisti vapautuneita henkilöresursseja tutkimus- ja kehityspalveluprojekteihin. Resurssien uudelleensuuntausta ei saatu vielä päätökseen, minkä johdosta niiden käyttö ja sen myötä liikevaihto oli suunniteltua alempi. Ammattikäyttöön suunnattuihin radiopuhelimiin liittyvän sovellusmyynnin määrä ja osuus liikevaihdosta kasvoivat katsauskauden aikana.
 
Radio Network Solutions -liiketoimintayksikkö tammikuu - maaliskuu 2007
 
Radio Network Solutions -liiketoimintayksikkö vastaa radioverkkolaitteiden suunnittelupalveluista ja standardipohjaisten tuotteiden kehittämisestä telekommunikaatioinfrastruktuuritoimittajille. Uudeksi tärkeäksi panostusalueeksi tässä liiketoimintayksikössä on valittu liikkuvan WiMAX-standardin (IEEE 802.16e) mukaiset tukiasemamoduulit.
 
Tutkimus- ja kehityspalveluliiketoiminta koostuu suunnittelupalveluista (ohjelmistot, digitaaliset ja analogiset laitteistot, mekaniikka, ASIC- ja FPGA-piirit, radiotaajuus- ja piirilevysuunnittelu) langattomiin tukiasemiin.
 
Tutkimus- ja kehityspalveluiden liiketoimintaympäristö on ollut melko epävakaa. Kyseisten palvelujen liikevaihto on kasvanut hieman verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2006 huolimatta siitä, että merkittävä osa tuotekehityskapasiteetista on käytetty Elektrobitin omien liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten tukiasematuotteiden kehittämiseen. Näiden tuotteiden odotetaan alkavan tuottaa liikevaihtoa vuoden 2007 lopulta tai alkuvuodesta 2008. Liikkuvan WiMAX-tukiasemamoduuleihin liittyvät tuotekehitysinvestoinnit kasvoivat katsauskaudella ollen hieman suunniteltua korkeammalla tasolla.
 
 
TEST AND AUTOMATION -LIIKETOIMINTASEGMENTTI TAMMIKUU-MAALISKUU 2007
 
Test and Automation -liiketoimintasegmentin tuotteet ja ratkaisut liittyvät järjestelmä- ja tuotantotestaukseen sekä automaatioon. Tuotteita myydään matkaviestimien ja matkapuhelinverkkojen valmistajille, verkko-operaattoreille, sirutoimittajille, elektroniikan sopimusvalmistajille sekä tutkimusorganisaatioille.
 
Test and Automation -liiketoimintasegmentti on koostunut joulukuusta 2006 lähtien kahdesta liiketoimintayksiköstä: Production Solutions ja System Test. Elektrobit päätti keväällä 2006 jatkaa kyseisten liiketoimintojen kehittämistä erillisinä yksikköinä ja vahvistaa niiden toiminnallisia edellytyksiä tavoitteiden mukaisesti. Samalla Elektrobit ilmoitti etsivänsä näille liiketoiminnoille teollisia yhteistyökumppaneita ja harkitsevansa järjestelyjä, joilla liiketoimintojen pitkän aikavälin kilpailukyky voidaan turvata.
 
Test and Automation -liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa (16,2 miljoonaa euroa) ja liiketappio -1,9 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa).
 
Production Solutions -liiketoimintayksikkö tammikuu - maaliskuu 2007
 
Production Solutions -liiketoimintayksikön tuotteita ja ratkaisuja myydään pääasiassa matkaviestinlaitteiden ja langattoman tietoliikenteen valmistajille sekä elektroniikan sopimusvalmistajille. Production Solutions -liiketoimintayksikön tuotantoratkaisuja ovat tuotantotestauslaitteet valmistuksen eri vaiheisiin sekä automaatiolaitteet elektroniikkatuotteiden käsittelyyn valmistuslinjoilla. Tuotevalikoimaan kuuluu myös matkaviestinten loppukokoonpanojärjestelmiä (Final Assembly Systems).
 
Production Solutions -liiketoimintayksikön myynti aleni verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2006 johtuen pääosin tuotantoautomaatioprojektien toimitusten kausittaisesta alhaisuudesta, voimakkaista hinnanalennuspaineista ja liiketoiminnan siirtymisestä vahvasti kilpailluille Aasian markkinoille.
 
Tuotekehitysinvestoinnit tuotevalikoiman kilpailukykyisyyden vahvistamiseksi olivat selkeästi korkeammalla tasolla verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2006. Uusi tuote automaattiseen matkaviestinten tuotekehitystestaukseen julkistettiin maaliskuussa.
 
System Test -liiketoimintayksikkö tammikuu - maaliskuu 2007
 
System Test -liiketoimintayksikön tuotteet ovat pääasiassa radiokanavaemulaattoreita ja mittalaitteita (Propsim- ja Propsound-tuotteet). Liiketoimintayksikön asiakkaita ovat siruvalmistajat, matkaviestinlaite- ja verkkotoimittajat, langattomat verkko-operaattorit sekä sotilastietoliikenneyhtiöt.
 
MIMO (Multiple Input Multiple Output) -tekniikan mukaisten radiokanavaemulaattoriratkaisujen kysyntä on jatkunut radioverkkosovelluksissa. Toimitukset esivaiheen radioverkkojen testaamiseen jatkuivat korkealla tasolla langattomilla operaattorimarkkinoilla.
 
System Test -liiketoimintayksikön myynti kasvoi vastaavasta ajanjaksosta vuonna 2006. Kiinan myyntiorganisaatiota vahvistettiin lisäämällä omaa henkilöstöä täydentämään kanavamyyntiä. Yhdysvalloissa myyntialueita laajennettiin uusilla jakelijoilla.
 
Propsim-radiokanavaemulaattorituoteperheen tuotekehityspanostuksia jatkettiin sovellusalueiden ja tuotevalikoiman laajentamiseksi. Helmikuussa julkistettiin Propsim FE-tuotteeseen perustuva ns. single-box-matkaviestintestausratkaisu ja sen ensimmäiset toimitukset tapahtuivat samassa kuussa. Maaliskuussa esiteltiin Propsim C2 -pohjainen ratkaisu 2 x 2 MIMO -toteutusten testaamiseen useille järjestelmille, kuten WCDMA, HSPA, liikkuva WiMAX, 3G LTE (Long Term Evolution) ja 4G, ja ratkaisun myynti aloitettiin.
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA TAMMIKUU-MAALISKUU 2007
 
Tutkimus- ja kehityspanostuksia jatkettiin etenkin seuraavilla alueilla:
- ohjelmistoalustoihin perustuvien tuotteiden kehittäminen Automotive Software -liiketoimintayksikössä,
- liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten radiotukiasemamoduulituotteiden kehittäminen Radio Network Solutions -liiketoimintayksikössä,
- Production Solutions -liiketoimintayksikön tuotekehitysinvestointeja tuoteportfolion kilpailukykyisyyden vahvistamiseksi,
- sovellusalueiden ja tuotevalikoiman laajentaminen System Test -liiketoimintayksikössä
- strategiassa määritetyillä teknisillä ydinosaamisalueilla.
 
Tutkimus- ja kehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 7,6 milj. euroa, josta 0,8 milj. euroa on kirjattu taseeseen.
 
 
LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ
 
Autoissa elektroniikan ja ohjelmistojen osuuden odotetaan kasvavan edelleen ja langattomien teknologioiden sekä viihde- ja viestintäsovellusten määrän odotetaan lisääntyvän. Autonsisäisten ohjelmistojen markkinat kasvoivat yli 15 prosenttia vuoden 2006 aikana (Mercer study 2005, The Impact of AUTOSAR on the Auto Software and Tools Market). Automotive Software -liiketoiminnan lisäkasvutekijänä on henkilökohtaisten kartta- ja opastuslaitteiden (PND, Personal Navigation Device) markkinoiden kasvu, jossa kannettavien GPS-paikannusratkaisujen odotetaan yltävän yli 62 prosentin vuotuiseen keskimääräiseen kasvuun vuosina 2005-2009 (Canalys).
 
Matkapuhelinten toimitusmäärän arvioidaan kasvavan vuonna 2007 noin 10 prosenttia (Strategy Analytics). Langattomilla verkkolaitemarkkinoilla operaattorien odotetaan jatkavan investointeja verkkojen kapasiteettiin ja uusiin verkkoteknologioihin (WCDMA, HSPA). Liikkuvan WiMAX- standardin mukaisten verkkolaitemarkkinoiden odotetaan käynnistyvän vuoden 2007 lopussa tai vuoden 2008 alussa, sillä merkittävät operaattorit ja telelaitetoimittajat ovat suunnitelleet toteuttavansa liikkuvan WiMAX- standardin mukaisia ratkaisuja vuoden 2007 lopussa ja vuonna 2008.
 
Tuotannon automaatioratkaisujen tarve kasvaa edelleen matkaviestimien suurten toimitusmäärien takia, mutta tilannetta kompensoi markkinoiden hintaeroosio. Tuotantoon liittyvillä testaus- ja automaatiomarkkinoilla toimitusaikojen uskotaan lyhenevän edelleen ja kustannustehokkuuden uskotaan säilyvän keskeisenä kilpailutekijänä.
 
Järjestelmätestausmarkkinoiden odotetaan laajenevan maltillisesti vuonna 2007. Uudet solukkoverkkotekniikat, olemassa olevien tekniikoiden laajennukset (HSDPA, HSUPA, 3GPP LTE, MIMO) ja uudet radioverkkopohjaiset tekniikat (liikkuva WiMAX, WiBRO) luovat tarpeita testausjärjestelmien korvausinvestoinneille ja uusille testausjärjestelmille.
 
 
VUODEN 2007 ENSIMMÄISEN PUOLISKON NÄKYMÄT
 
Elektrobit odottaa vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin liikevaihto vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla (89,6 miljoonaa euroa). Yhtiö jatkaa panostuksia:
 
- ohjelmistoalustoihin perustuviin tuotteisiin Automotive Software -liiketoimintayksikössä,
- liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten radiotukiasemamoduulituotteiden kehitykseen Radio Network Solutions -liiketoimintayksikössä,
-  hintakilpailukyvyn parantamiseen ja tuotevalikoiman päivittämiseen Production Solutions -liiketoimintayksikössä,
- sovellusalueiden ja tuotevalikoiman laajentamiseen System Test -liiketoimintayksikössä,
- strategiassa määriteltyihin teknisiin ydinosaamisalueisiin,
- myynti- ja markkinointiorganisaation kehittämiseen sekä
- tehokkaiden yhtenäisten tukitoimintojen ja toiminta-alustojen rakentamiseen maailmanlaajuisen liiketoiminnan tukemiseksi yhtiön strategian mukaisesti.
 
Johtuen pääosin näistä edelleen jatkuvista merkittävistä panostuksista Elektrobit odottaa vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketappion olevan yli kaksinkertainen verrattuna vuoden 2006 toisen vuosipuoliskon liiketappioon (-5,9 miljoonaa euroa).
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
Elektrobit noudattaa riskienhallintakäytäntöä, jonka tavoitteena on kattaa liiketoimintaan, omaisuuteen, sopimuksiin, osaamiseen, valuuttoihin, rahoitukseen ja strategiaan liittyviä riskejä. Yhtiö on selvittänyt esimerkiksi strategiaan, liiketoimintaan, henkilöstöön, tuotekehitykseen, tuotevastuuseen, omaisuuteen ja rahoitukseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Yhtiön liiketoimintaan liittyy muun muassa seuraavanlaisia riskitekijöitä:
 
Tuotekehityspalveluliiketoiminnan riskit liittyvät pääasiallisesti asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuustekijöihin (oma kehitys tai ulkoistaminen), projektiresurssien kasvattamiseen, tärkeimpien teknologiakomponenttien ajoitukseen ja markkinoiden kireään kilpailutilanteeseen sekä tutkimus- ja kehityspalvelujen myymiseen tavanomaisesti liittyviin takuu- ja tuotevastuuriskeihin. Lyhyellä aikavälillä riskin muodostaa myös tietoliikenneverkkotoimittajien uudelleenjärjestäytyminen.
 
Tuoteteknologialiiketoiminnan riskit liittyvät mahdollisiin markkinoiden viivästyksiin, lyhyeen asiakastilausten näkyvyyteen, asiakastilausten ajoitusriskeihin, tuotekehitysprojektien viivästyksiin, asiakassopimuksiin perustuviin aktivointeihin, varastojen arvostusriskeihin ja suunniteltua korkeampia tuotekehityskustannuksia aiheuttaviin tuotekehityksen teknologiariskeihin. Uusista tuotteista odotettu liikevaihto sekä olemassa oleville että uusille asiakkaille sisältää normaaleja ajoitusriskejä.
 
Lisätietoja Elektrobittiä koskevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä on yhtiön sivustossa osoitteessa www.elektrobit.com/aboutelektrobit .
 
 
TASE JA RAHOITUS
 
Taseen lukuja päiväykseltä 31.3.2007 on verrattu päivämäärän 31.12.2006 taseeseen (1 000 euroa).
 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:
 
Lyhytaikaisissa saamisissa olevien myyntisaamisten ja muiden saamisten määrä oli 52,7 miljoonaa euroa (57,5 miljoonaa euroa 31.12.2006), ja lyhytaikaisissa veloissa olevien ei-korollisten ostovelkojen ja muiden velkojen määrä oli 34,9 miljoonaa euroa (35,3 miljoonaa 31.12.2006).
 
Poistamattoman konserniliikearvon määrä oli katsauskauden lopussa 16,2 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa 31.12.2006) ja katsauskaudella yrityshankinnoista aiheutuneet poistot olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa vuoden 2006 vastaavalla ajanjaksolla).
 
Nettoinvestointien määrä oli katsauskaudella 13,7 miljoonaa euroa, sisältäen korvausinvestoinnit ja 8,1 miljoonan euron liikearvohankinnan, joka syntyi Elektrobit Automotive GmbH vähemmistöosuuden hankinnasta. Katsauskauden kokonaispoistojen määrä oli 2,5 miljoonaa euroa, joka sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,4 miljoonaa euroa.
 
Elektrobitillä on muissa pitkäaikaisissa sijoituksissa kirjanpitoarvoltaan noin 10,8 miljoonan euron suuruinen sijoitussalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisista joukkovelkakirjoista. Salkku on arvostettu 31.3.2007 tilanteen mukaiseen markkina-arvoon.
 
Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 35,8 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:
 
 
Katsauskauden päättyessä Elektrobitin omavaraisuusaste oli 68,6 prosenttia (vuoden 2006 lopussa 72,2 prosenttia).
 
Katsauskauden lukuihin ei sisälly kirjanpitolain 5. luvun 14 §:n mukaisia pakollisia varauksia.
 
Elektrobit noudattaa valuuttastrategiaa, jonka tavoitteena on liiketoiminnan katteen turvaaminen muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan tulevaa 12 kuukauden asianomaisen valuutan nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 13,5 miljoonaa euroa.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
Elektrobitissä työskenteli vuoden 2007 tammi- ja maaliskuun välillä keskimäärin 1 993 työntekijää. Maaliskuun lopussa yhtiössä oli 1 998 työntekijää (vuoden 2006 lopussa 2 005 työntekijää). Huomattava osa Elektrobitin työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä.
 
 
OPTIO-OIKEUDET
 
I Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2005 päätettiin valtuuttaa hallitus antamaan optio-oikeuksia. Valtuutuksen perusteella hallitus jakoi 4 500 000 optio-oikeutta yhtiön johdolle ja optiojärjestelmässä varastoyhtiönä toimivalle kokonaan Elektrobit Oyj:n omistuksessa olevalle tytäryhtiölle. Vuoden 2005 optio-oikeuksiin perustuvat osakemerkinnät voivat lisätä Elektrobit Oyj:n osakepääomaa enintään 450 000 eurolla ja osakkeiden määrää enintään 4 500 000 osakkeella.
 
II 15.3.2006 järjestetty varsinainen yhtiökokous päätti, että Elektrobit Oyj:n uusille johtajille myönnetään optio-oikeuksia, joihin liittyy sitoumus osakeomistukseen. Myönnettyjä optio-oikeuksia on yhteensä 1 750 000 kappaletta, joista 750 000 myönnettiin hallituksen puheenjohtajalle ja 1 000 000 toimitusjohtajalle. Mainittuihin optio-oikeuksiin perustuvat osakemerkinnät voivat lisätä Elektrobit Oyj:n osakepääomaa enintään 175 000 eurolla ja osakkeiden määrää enintään 1 750 000 osakkeella.
 
 
HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET KATSAUSKAUDEN LOPUSSA
 
Varsinainen yhtiökokous 14.3.2007 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 12 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.
 
 Varsinainen yhtiökokous 14.3.2007 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.
 
 
AML:N 2:9 §:N MUKAISET ILMOITUKSET
 
Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat aiheuttaneet AML 2:9 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden syntymisen.
 
 
YHTIÖN HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2007. Kokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Matti Lainema, Juha Sipilä ja Tapio Tammi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Järjestäytymiskokouksessaan 14.3.2007 hallitus valitsi puheenjohtajakseen J.T. Bergqvistin.
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkas tajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.
 
 
OSINGONJAKO VUODELTA 2006
 
Yhtiökokous 14.3.2007 vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2006 - 31.12. 2006 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelle, yhteensä 14 235 395,90 euroa. Osingon maksupäivä oli 26.3.2007.
 
 
YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA TOIMINIMEN MUUTOS
 
Yhtiökokous 14.3.2007 hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta pääasiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta. Yhtiön toiminimeksi muutettiin Elektrobit Oyj, englanniksi Elektrobit Corporation. Yhtiöjärjestyksen muutokset ja yhtiön toiminimen muutos astuivat voimaan 23.3.2007.
 
 
Oulunsalo, 9.5.2007
 
Elektrobit Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja:
 
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 3889
 
Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 2875
 
Seppo Laine
Talousjohtaja
Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 2250
 
Jakelu:
OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN
 
Elektrobit järjestää vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistusta koskevan tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille 9.5.2007 seuraavasti:
 
Helsingissä kello 15.30 - 16.30
Ravintola Savoy
Eteläesplanadi 14
Salikabinetti, 7. krs
 
Tilaisuus lähetetään audio webcast -muodossa, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Internetissä osoitteessa http://194.100.179.98:80/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=1435712 . Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä paikan päällä, että soittamalla telekonferenssinumeroon (09) 2313 9202. Tapahtuman on-demand -taltiointi on saatavilla Elektrobitin kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.
 
Presentaatioaineisto on saatavilla yllä mainitussa osoitteessa osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
ANALYYTIKKOJEN KONSENSUSENNUSTE
 
Elektrobit päivittää yhtiötä koskevan konsensusennusteen noin kaksi viikkoa ennen seuraavaa tulosjulkistusta yhtiöstä analyytikkojen tekemien analyysien perustella. Viimeisin konsensusennuste on luettavissa verkkosivuiltamme www.elektrobit.com/sijoittajat .
 
 
TULOSTIEDOTTAMINEN VUONNA 2007
 
Vuoden 2007 toisen vuosineljänneksen tulos julkistetaan 2.8. ja kolmannen vuosineljänneksen tulos 7.11.
 
Oulunsalo, 2.5.2007
Elektrobit Oyj
Konserniviestintä
 
 
ELEKTROBIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007
(tilintarkastamaton)
 
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.
 
 
 
 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
 
Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.
 
Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:
Kauden aikana Elektrobit Automotive GmbH vähemmistöosuuden hankinnasta syntyi liikearvo 8,1 meur.
 
Maksetut osingot:
Yhtiökokouksen 14.3.2007 päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,11 euroa osakkeelle eli yhteensä 14 235 395,90 euroa. Osingon maksupäivä oli 26.3.2007.
 
 
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosijakson tilinpäätöslaskelmissa:
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei olennaisia tapahtumia.
 
Konsernin rakenteessa osavuosijaksolla tapahtuneet muutokset:
Osavuosineljänneksen aikana Elektrobit Oyj osti Elektrobit Automotive GmbH:n vähemmistöosuuden. Elektrobit Technologies (Beijing) Ltd.:n liiketoiminta jaettiin kahteen eri yhtiöön: Elektrobit Technologies (Beijing) Ltd. ja Elektrobit Wireless (Beijing) Ltd.. Elektrobit Technologies India Private Ltd. perustettiin.
 
 
Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa