Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2007

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT ALENTAA ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON 2007 LIIKEVAIHTO- JA LIIKEVOITTOENNUSTETTA

Maaliskuu 26, 2007

ELEKTROBIT ALENTAA ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON 2007 LIIKEVAIHTO- JA LIIKEVOITTOENNUSTETTA


Julkaisuvapaa 26. maaliskuuta 2007 kello 8.00
 
 
ELEKTROBIT ALENTAA ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON 2007 LIIKEVAIHTO- JA LIIKEVOITTOENNUSTETTA
 
Elektrobit odottaa vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan samalla tasolla tai kasvavan hieman verrattuna vuoden 2006 toiseen vuosipuoliskoon (89,6 MEUR). Liiketappion arvioidaan olevan vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli kaksinkertainen verrattuna vuoden 2006 toisen vuosipuoliskon liiketappioon (-5,9 MEUR), vuoden alun ollen selvästi heikompi kuin ensimmäisen vuosipuoliskon loppu.
 
Aikaisemmin Elektrobit arvioi vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon kasvavan hieman verrattuna vuoden 2006 toiseen vuosipuoliskoon ja liikevoiton olevan saman verran tai hieman enemmän tappiolla kuin vuoden 2006 toisen vuosipuoliskon aikana, vuoden alun ollen selvästi heikompi kuin ensimmäisen vuosipuoliskon loppu.
 
Elektrobitin heikentyneet näkymät verrattuna aikaisempaan ohjaukseen perustuvat:
- Production Solutions -liiketoimintayksikön alentuneeseen liikevaihtoon, joka pääosin johtuu kovemmasta hintakilpailusta ja kysynnän heikentymisestä tietyillä asiakkailla,
- Mobile Terminal Solutions -liiketoiminnan odotettua heikommasta kysynnästä ja
- Radio Network Solutions -liiketoiminnan tuotekehityspanostusten hieman ennakoitua suuremmasta määrästä.
 
Yhtiö jatkaa edelleen merkittäviä panostuksia:
- ohjelmistoalustoihin perustuviin tuotteisiin Automotive Software -liiketoimintayksikössä,
- liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten radiotukiasemamoduulituotteiden kehitykseen Radio Network Solutions -liiketoimintayksikössä,
- sovellusalueiden ja tuotevalikoiman laajentamiseen System Test -liiketoimintayksikössä,
- hintakilpailukyvyn parantamiseen ja tuotevalikoiman päivittämiseen Production Solutions -liiketoimintayksikössä ja
- strategiassa määriteltyihin kolmeen tekniseen ydinosaamisalueeseen.
 
 
Oulunsalo, 26.3.2007
 
Elektrobit Oyj
Hallitus
 
 
LISÄTIETOJA:
 
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 3889
 
Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Oyj
Puh.  040 344 2875
 
 
JAKELU:
OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Tietoa Elektrobitistä
Elektrobit on teknologiayritys, joka on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien ympäristöjen sulautettuihin ohjelmistoihin ja laitteistoratkaisuihin. Elektrobit tarjoaa autojen ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita, edistyksellisiä liikkuvan tietoliikenteen suunnittelu- ja tuotekehityspalveluita sekä tukiasemamoduuleita liikkuvaan WiMAX-standardiin. Elektrobitin tuotekanta kattaa myös testaus-, materiaalinkäsittely- ja prosessiautomaatiovälineet ja -laitteet. Elektrobit työllistää noin 2 000 asiantuntijaa 13 maassa. Vuoden 2006 liikevaihto oli 181,5 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu Helsingin pörssissä. www.elektrobit.com