Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2007

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

Helmikuu 07, 2007

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006


Julkaisuvapaa 7. helmikuuta 2007 kello 8.00
 
 
ELEKTROBIT GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006
 
TIIVISTELMÄ
 
Vuosi 2006 lyhyesti:
 
Elektrobitin strategia määriteltiin uudelleen kevään 2006 aikana. Elektrobitin uusi strategia keskittyy Wireless Communications Solutions ja Automotive Software -liiketoimintasegmentteihin. Ensin mainittu liiketoimintasegmentti määriteltiin sisältämään tuotekehityspalvelut, älypuhelinaihiot ja liikkuvan WiMAX-standardin tukiasemaliiketoiminnan. Network Test-, System Test- ja Production Solutions -liiketoiminnat muodostivat Test and Automation -liiketoimintasegmentin ja niitä päätettiin kehittää erikseen. Samalla ilmoitettiin, että näille Test and Automation -liiketoiminnoille etsitään teollisia yhteistyökumppaneita pitkän aikavälin kilpailukyvyn vahvistamiseksi mahdollisesti kullekin liiketoimintayksikölle erilaisilla ratkaisuilla.
 
Yhtiö panosti merkittävästi autojen ohjelmistotuotteisiin, liikkuvan WiMAX-standardin tuotteisiin, älypuhelinaihion osasiin ja valmistuskumppanuusvalmiuden kehittämiseen. Neljännellä vuosineljänneksellä Elektrobit päätti vetäytyä 3G-älypuhelimen kumppanoidun valmistuksen (ODPM, Original Design with Partnered Manufacturing) liiketoimintamallista.
 
Network Test -liiketoiminta myytiin.
 
Oulunsalo, 7.2.2007
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja:
 
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Elektrobit Group Oyj
Puh. +358 40 344 3889
 
Seppo Laine
Talousjohtaja
Elektrobit Group Oyj
Puh. +358 40 344 2250
 
Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Group Oyj
Puh. +358 40 344 2875
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet