Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2008

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, JULKISTAA LISÄSÄÄSTÖTOIMENPITEITÄ JA VARAUTUU ENINTÄÄN 5 MEUR KERTALUONTEISIIN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUIHIN VUODEN 2008 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE

Marraskuu 20, 2008

EB, ELEKTROBIT OYJ, JULKISTAA LISÄSÄÄSTÖTOIMENPITEITÄ JA VARAUTUU ENINTÄÄN 5 MEUR KERTALUONTEISIIN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUIHIN VUODEN 2008 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 20.11.2008, klo 9.00 (CET+1)
 
EB, ELEKTROBIT OYJ, JULKISTAA LISÄSÄÄSTÖTOIMENPITEITÄ JA VARAUTUU ENINTÄÄN 5 MEUR KERTALUONTEISIIN UUDELLEENJÄRJESTELYKULUIHIN VUODEN 2008 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE
 
EB julkistaa lisätoimenpiteitä saavuttaakseen noin 10 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt lokakuussa 2008 ilmoitetun 30 miljoonan euron lisäksi. Näillä lisätoimenpiteillä EB pyrkii edelleen sopeuttamaan kustannusrakennettaan ja parantamaan kannattavuuttaan nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa liiketoimintaympäristössä. Tavoitteena yllä mainituilla kustannussäästötoimenpiteillä on saavuttaa yhteensä noin 40 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon kustannustasoon verrattuna.
 
Yllä mainituista lisätoimenpiteistä johtuen vuoden 2008 toiselle vuosipuoliskolle arvioidaan kohdistuvan enintään 5 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset uudelleenjärjestely- ja alaskirjauskulut. Kertaluonteisista kuluista johtuen vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon liiketappio tulee olemaan suurempi kuin vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ilman edellä mainittuja kertaluonteisia eriä EB odottaa 21.10.2008 annetun ohjauksen mukaisesti vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon liiketoimintojen liiketappion olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (-15,1 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä). Vastaavasti EB odottaa 21.10.2008 annetun ohjauksen mukaisesti vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan alempi kuin vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (88,3 miljoonaa euroa).
 
Saavuttaakseen 10 miljoonan euron lisäsäästöt EB suunnittelee vähentävänsä henkilöstöään globaalisti 170 työntekijällä vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Suomessa EB aloittaa henkilöstövähennykset käynnistämällä yhteistoimintaneuvottelut wireless-liiketoiminnassa, jossa tavoitteena on vähentää 80 henkilöä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Lisäksi EB jatkaa heikosti kannattavien asiakasprojektien karsimista, korkean kustannuksen alihankinnan vähentämistä sekä liiketoimintansa fokusointia.
 
Aiemmin ilmoitettujen 30 miljoonan euron kustannussäästöjen toteuttaminen on käynnissä ja niiden vaikutus näkyy täysimääräisenä vuoden 2009 alussa. Merkittävimpiä toimenpiteitä 30 miljoonan kustannussäästötavoitteen saavuttamisessa ovat R&D investointien sopeuttaminen (mukaan lukien EB:n liiketoimintamallin muutoksen liikkuvassa WiMAX:ssa), tukitoimintojen virtaviivaistaminen, resurssien käytön parantaminen ja alihankinnan vähentäminen.
 
20.11.2008
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus
 
Lisätietoa:
 
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466
 
Outi Torniainen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 512 1375
 
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
 
EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2007 liikevaihto oli 144,3 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  www.elektrobit.com