Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2008

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2008

Elokuu 08, 2008

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2008


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 8. elokuuta 2008 kello 8.00 (CEST+1)
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2008
 
YHTEENVETO HUHTI-KESÄKUU 2008
 
- Liikevaihto oli 41,0 miljoonaa euroa (33,5 miljoonaa euroa, 2Q 2007), kasvua 22,4 prosenttia.
- Liiketoiminnan liiketappio oli -9,9 miljoonaa euroa, alaskirjauksia kertyi -3,4 miljoonaa euroa, liiketappio oli yhteensä -13,3 miljoonaa euroa (-6,6 miljoonaa euroa, 2Q 2007).
- EB jatkoi merkittäviä tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Ne olivat toisella vuosineljänneksellä 10,0 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa, 2Q 2007), joka vastaa 24,4 prosenttia liikevaihdosta.
- Liiketoimintojen kassavirta oli -9,0 miljoonaa euroa ja nettokassavirta -10,9 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa, 2Q 2007).
- Omavaraisuus pysyi vahvana ja oli 69,9 prosenttia (69,6 prosenttia, 2Q 2007).
 
 
EB:N TOIMITUSJOHTAJA PERTTI KORHONEN:
 
"EB:n myynti jatkoi kasvuaan vuoden alkupuoliskolla auto-ohjelmisto- ja matkaviestintäliiketoimintojen kasvun ansiosta. Olemme tyytymättömiä kannattavuuteemme ja radioverkkoratkaisujen ja langattoman viestinnän työkalujen myynnin kehitykseen. Vuoden 2008 toisella puoliskolla keskitymme ensisijaisesti parantamaan kannattavuuttamme."
 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-KESÄKUU 2008
(Suluissa 2007 tammi-kesäkuun vastaava luku ellei muuta mainita)
 
EB:n ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 37,0 prosenttia 88,3 miljoonaan euroon (64,5 miljoonaa euroa).
 
Liiketappio oli -21,4 miljoonaa euroa (-13,8 miljoonaa euroa), josta kertaluonteisia eriä on -6,3 miljoonaa euroa.
 
Nämä 6,3 miljoonan euron kertaluonteiset erät sisältävät
- 2,9 miljoonan euron rakennemuutoskulut maaliskuussa ilmoitetun mukaisesti Wireless-liiketoimintasegmentin uudelleenjärjestelyistä sekä EB:n sveitsiläisen tytäryhtiön Elektrobit AG:n osakkeiden myyntitappiosta ja alaskirjauksesta;
- 2,8 miljoonan euron alaskirjauksen, joka kesäkuussa ilmoitetun mukaisesti johtui Wireless-liiketoimintasegmentin RFID-lukijajärjestelmäliiketoiminnan liikearvojen tarkistuksesta;
- 0,6 miljoonan euron alaskirjauksen taseeseen aktivoidusta tutkimus- ja kehitysinvestoinnista.
 
Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla 31,5 prosenttia 28,7 miljoonaan euroon (21,8 miljoonaa euroa). Liiketappio oli -5,7 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa), mikä johtui merkittävästi lisätyistä T&K-investoinneista autojen ohjelmistoalustatuotteisiin ja liiketoiminnan kansainvälisestä laajentamisesta uusien asiakkaiden saamiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla 40,5 prosenttia 59,4 miljoonaan euroon (42,2 miljoonaa euroa). Liikevaihtoon sisältyy kertaluonteista lisenssien vähäkatteista kauttalaskutusta noin 3 miljoonaa euroa. Liiketappio, joka sisältää aiemmin mainitut -6,3 miljoonan euron kertaluonteiset erät, oli -15,6 miljoonaa euroa (-13,5 miljoonaa euroa). Syinä olivat
- merkittävät ja alunperin arvioitua suuremmat T&K-investoinnit liikkuvan WiMAX-standardin mukaisiin tukiasemamoduulituotteisiin;
- RFID-lukijajärjestelmien tappio etenkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä;
- langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen markkinoiden ja niiden myötä myynnin nopea hidastuminen;
- WiMAX-tukiasemamoduulituotteiden liikevaihdon kertymisen viivästyminen;
- radioverkkoratkaisujen T&K-palvelujen heikentynyt kysyntä ja odotettua kovempi hintakilpailu.
 
Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot olivat 21,6 miljoonaa euroa (15,7 miljoonaa euroa) eli 24,5 prosenttia liikevaihdosta (24,4 prosenttia), josta 1,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen. Kaiken kaikkiaan EB jatkoi merkittäviä T&K-investointeja uusien liiketoimintojen kehittämiseksi ja samalla Automotiven tuotekehitysinvestointien osuus kasvoi.
 
EB aloitti maaliskuussa yhteistoimintaneuvottelut, jotka liittyivät wireless communications tools ja radio network solutions -liiketoimintoihin Suomessa. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät toukokuussa ja niiden tuloksena päädyttiin 59 henkilön irtisanomiseen.
 
 
 
- Liiketoimintojen rahavirta -16,5 miljoonaa euroa (-11,7 miljoonaa euroa).
- Omavaraisuusaste 69,9 % (69,6 %).
- Nettovelkaantumisaste -30,3 % (-34,8 %).
 
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 
Konsernin liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin, MEUR
 
2Q 08
1Q 08
4Q 07
3Q 07
2Q 07
Liikevaihto
41,0
47,3
44,6
35,3
33,5
Liikevoitto /-tappio
-13,3
-8,0
-2,4
-4,0
-6,6
Tulos ennen veroja
-13,6
-7,7
-3,3
-4,0
-6,3
Katsauskauden tulos
-13,5
-7,7
-3,3
-4,0
-6,4
 
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR
 
2Q 08
1Q 08
4Q 07
3Q 07
2Q 07
Automotive
13,2
15,5
16,2
14,5
11,2
Wireless
27,7
31,7
28,2
20,4
22,2
Koko konserni
41,0
47,3
44,6
35,3
33,5
 
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %
 
2Q 08
1Q 08
4Q 07
3Q 07
2Q 07
Aasia
2,1
5,2 %
2,0
4,3 %
2,0
4,5 %
4,4
12,5 %
0,6
1,7 %
Amerikat
12,7
31,0 %
18,5
39,2 %
14,5
32,5 %
7,4
20,9 %
7,3
21,7 %
Eurooppa
26,2
63,8 %
26,8
56,5 %
28,1
63,0 %
23,5
66,5 %
25,7
76,6 %
 
Liikevaihto (ulkoinen) ja tulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR
 
2Q 08
1Q 08
4Q 07
3Q 07
2Q 07
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
13,2
-4,1
 
15,5
-1,6
 
16,2
1,0
 
14,5
0,5
 
11,2
-0,2
Wireless 
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
27,7
-9,1
 
31,7
-6,5
 
28,2
-4,1
 
20,4
  -5,2
 
22,2
 -7,1
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
0,1
-0,2
 
0,1
0,1
 
0,1
0,7
 
  0,3
0,7
 
  0,1
0,7
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
41,0
-13,3
 
47,3
-8,0
 
44,6
-2,4
 
35,3
  -4,0
 
33,5
  -6,6
 
 
LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN PÄÄTAPAHTUMAT HUHTI-KESÄKUU 2008
 
EB:n raportointi perustuu 1.1.2008 alkaen sen kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.
 
 
AUTOMOTIVE
 
Automotive-liiketoimintasegmentti koostuu autoteollisuudelle suunnatuista ohjelmistotuotteista, jälkimarkkinalaitteiden navigointiohjelmistoista (henkilökohtaiset navigointilaitteet) ja ohjelmistojen suunnittelupalveluista. Asiakkaita ovat johtavat autonvalmistajat, autoelektroniikkatoimittajat (Tier 1) ja autoteollisuuden sirutoimittajat.
 
Liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2008 toisella neljänneksellä kasvoi 17,9 prosenttia 13,2 miljoonaan euroon (11,2 miljoonaa euroa, 2Q 2007). Kausivaihtelut hidastivat henkilökohtaisten navigointilaitelisenssien myyntiä. Liiketappio oli -4,1 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa, 2Q 2007), mikä johtui odotettua heikommasta kannettavien navigaattorien ohjelmistolisenssien myynnistä, kasvaneista T&K-investoinneista autojen ohjelmistoalustatuotteisiin, markkinointi- ja myynti-investoinneista sekä kansainvälisestä laajentumisesta.
 
Toisen vuosineljänneksen aikana EB valmistautui vahvistamaan Automotiven jalansijaa maailmanmarkkinoilla. Yhdysvalloissa jatkettiin aseman lujittamista tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi ja Ranskassa valmisteltiin Net Consulting & Services S.A.R.L -yritysostoa, joka toteutui heinäkuussa. Yritysosto vahvistaa EB:n asemaa Ranskassa ja laajentaa elektronisten ohjausyksikköohjelmistojen tuotevalikoimaa.
 
 
WIRELESS
 
Wireless-liiketoimintasegmentti koostui seuraavista liiketoiminnoista:
- Matkaviestinratkaisut
- Radioverkkoratkaisut
- Langattomat viestintätyökalut
- RFID-lukijajärjestelmät.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2008 toisella neljänneksellä kasvoi 24,8 prosenttia 27,7 miljoonaan euroon (22,2 miljoonaa euroa, 2Q 2007). Liiketappio, joka sisältää aiemmin mainitut kertaluonteiset -3,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, oli -9,1 miljoonaa euroa (-7,1 miljoonaa euroa, 2Q 2007). Syinä olivat merkittävät ja alun perin arvioituja suuremmat liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten tukiasemamoduulituotteiden kehitysinvestoinnit, langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen myynnin nopea hidastuminen sekä WiMAX-tukiasemamoduulituotteiden liikevaihdon karttumisen viivästyminen.
 
Matkaviestinten T&K-palvelut käsittivät yhä enemmän ratkaisuja, esimerkiksi multiradiosovelluksiin, joiden lisäarvo paransi kannattavuutta. Matkapuhelinteknologioiden ja puhelinaihioiden kehittäminen TerreStar Networksin tulevaan, satelliitti- ja matkapuhelinteknologian yhdistävään, täysin IP-pohjaiseen verkkoon jatkui samalla kun TerreStarin osuus matkaviestinratkaisujen liikevaihdosta alkoi laskea suunnitellusti.
 
Radioverkkoratkaisujen T&K-palvelujen kysyntä oli odotettua heikompaa ja hintakilpailu kovempaa katsauskauden aikana. Sopeuttaakseen toimintaansa ja alentaakseen kiinteitä kuluja EB saattoi toukokuussa päätökseen yhteistoimintaneuvottelut.
 
Langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen myynti väheni edellisvuoden vastaavasta ajasta erityisesti Yhdysvalloissa ja Aasiassa lukuun ottamatta Kiinaa. Hidas myynti johtuu vaiheesta, jossa langattomien työkalujen alustavat WiMAX-testausinvestoinnit on tehty ja LTE-testaustyökaluinvestoinnit eivät ole vielä suurin määrin alkaneet. Emulaattorituotteiden tuotannon ulkoistaminen saatettiin loppuun toisen vuosineljänneksen aikana, mikä parantaa toimitusketjun kustannustehokkuutta ja joustavuutta tulevaisuudessa.
 
Toukokuussa aloitettiin teollisen langattoman laajakaistan tukiasematoimitukset suurelle autoteollisuuden OEM-valmistajalle. Uusien RFID-lukijajärjestelmien tuotekehitysohjelmissa edistyttiin ja ensimmäiset ratkaisutoimitukset asiakkaille aloitettiin. UHF (Ultra High Frequency) RFID -lukijamarkkinoiden kasvu on viivästynyt. Markkinat muodostuvat pääosin kokeiluista ja pilottihankkeista, mikä pitää markkinat ja niiden kasvun odotettua pienempinä. Markkinamuutosten takia EB tarkasteli RFID-lukijajärjestelmäliiketoimintansa liikearvoja ja päätyi noin 2,8 miljoonan euron alaskirjaukseen, kuten kesäkuussa ilmoitettiin.
 
 
MARKKINANÄKYMÄT
 
Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut, ja ohjelmistojen hyödyntämisen odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Suurin osan autoteollisuuden innovaatioista ja erottumisesta tulee ohjelmistoista ja elektroniikasta, ja standardiohjelmistoratkaisujen käytön odotetaan kasvavan. Vuosina 2007-2012 autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden odotetaan kasvavan Euroopassa keskimäärin 15 prosenttia vuodessa (Frost & Sullivan). Yleinen talouskasvun hidastuminen ja polttoaineiden kallistuminen sekä niistä johtuvat epävarmuudet vaikuttavat lyhyellä tähtäyksellä autojen kysyntään, joka puolestaan voi vaikuttaa autojen ohjelmistoprojektien ajoituksiin. Pitkällä tähtäimellä ohjelmistojen käyttö autoissa kasvaa.
 
Tulevina vuosina älypuhelinten osuuden odotetaan kasvavan edelleen, mikä johtuu nopeasti kasvaneesta uusien ominaisuuksien ja palveluiden tarpeesta (Canalys). Uudet multiradioyhdistelmät ja ohjelmistoalustat luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
 
Liikkuvan WiMAX-standardin arvoketju sekä siihen liittyvät horisontaaliset teknologia- ja tuotemarkkinat ovat vielä muodostumassa. Tämän takia kaupallisten markkinoiden alkaminen on viivästynyt. WiMAX-operaattoripalveluiden päämarkkinoiden on ilmoitettu käynnistyvän Yhdysvalloissa jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2008.
 
Langattoman viestinnän työkalujen markkinoiden odotetaan laajenevan maltillisesti vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon romahduksen jälkeen. Solukkoverkkotekniikoiden (HSDPA, HSUPA, 3GPP LTE, MIMO) ja radioverkkopohjaisten tekniikoiden (liikkuva WiMAX, WiBRO) kehitys tarvitsee työkaluja, esimerkiksi kanavaemulaattoreita. Avaruus- ja puolustusteollisuuden langattomat sovellukset ovat muodostamassa tärkeän mahdollisuuden ilmarajapinnan emulointitarjoajille.
 
UHF (Ultra High Frequency) RFID -lukijamarkkinoiden kasvu on viivästynyt. Markkinoiden odotetaan muuttuvan vähitellen kokeiluista ja pilottihankkeista kaupallisiin toteutuksiin. Maailman RFID-lukijajärjestelmämarkkinoiden arvioidaan vuosina 2006-2011 kasvavan keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa (VDC).
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA HUHTI-KESÄKUU 2008
 
Tutkimus- ja kehityspanostuksia jatkettiin seuraavilla alueilla:
- Autoteollisuuden ohjelmistoalustatuotteet
- Liikkuvan WiMAX-standardin radiotukiasemamoduulituotteet
- Radiokanavaemulaattorituotevalikoima
- RFID-lukijajärjestelmätuotevalikoima
- Tekniset ydinosaamisalueet.
 
Toisen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 10,0 miljoonaa euroa (8,5miljoonaa euroa, 2Q 2007) eli 24,4 prosenttia liikevaihdosta (25,3 prosenttia vuonna 2007).
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
EB ja RL-Nordic Oy allekirjoittivat 4. heinäkuuta sopimuksen EB:n Oulunsalon kiinteistön myynnistä RL-Nordicille. Velaton kokonaiskauppahinta oli 7,9 miljoonaa euroa, ja käteisellä maksettava kauppahinta noin 2,1 miljoonaa euroa. Kaupasta ei kerry EB:lle olennaista myyntivoittoa.
 
EB osti 17. heinäkuuta ranskalaisen Net Consulting & Services S.A.R.L -yhtiön. Tällä kaupalla EB vahvistaa asemaansa Ranskassa ja kehittää autojen elektronisten ohjauslaitteiden eli ECU (Electronic Control Unit) -ohjelmistovalikomaansa. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta EB:n taseeseen tai tulokseen.
 
 
TOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI
 
EB keskittyy vuoden 2008 toisella puoliskolla liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen.
 
Parantaakseen kannattavuuttaan EB on päättänyt sopeuttaa tutkimus- ja kehitysinvestointejaan. Tämän tuloksena EB:n tutkimus- ja kehitysinvestoinnit laskevat vuoden 2008 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.
 
EB organisoi uudelleen tutkimusorganisaationsa ja siirtää tutkimus- ja kehitysresursseja laskutettavaan asiakastyöhön.
 
Parantaakseen kannattavuuttaan Wireless-liiketoimintasegmentissä EB on päättänyt yhdistää matkaviestin- ja radioverkkoratkaisuliiketoiminnat langattomien ratkaisujen liiketoiminnaksi. Tällä muutoksella EB parantaa kustannusrakennettaan, joustavuuttaan ja resurssien käyttöastetta sekä vahvistaa valmiuksiaan hankkia uusia asiakkaita uusilla markkinoilla.
 
 
VUODEN 2008 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT
 
EB keskittyy vuoden 2008 toisella puoliskolla liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen.
 
EB odottaa vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon (88,3 miljoonaa euroa).
 
EB odottaa vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon liiketoimintojen liiketuloksen olevan merkittävästi parempi kuin vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon (-15.1 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja).
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
EB:n riskienhallinnan tavoitteena on kattaa liiketoimintaan, omaisuuteen, sopimuksiin, osaamiseen, valuuttoihin, rahoitukseen ja strategiaan liittyviä riskejä. Yhtiö on selvittänyt esimerkiksi strategiaan, liiketoimintaan, henkilöstöön, tuotekehitykseen, tuotevastuuseen, omaisuuteen ja rahoitukseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä.
 
Kuluvalla tilikaudella yhtiön liiketoimintaan liittyy muun muassa seuraavanlaisia riskitekijöitä:
 
Tuotekehityspalveluliiketoiminnan riskit liittyvät pääasiallisesti asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuustekijöihin (oma kehitys tai ulkoistaminen ja toisaalta olemassa olevien asiakkaiden tuoteohjelmien jatko, pienentyminen tai päättyminen), projektiresurssien kasvattamiseen, tärkeimpien teknologiakomponenttien ajoitukseen ja markkinoiden kireään kilpailuun, jolla voi olla vaikutusta T&K-palveluiden kysyntään ja hintatasoon. Lisäksi on olemassa T&K-palveluiden myymiseen tavanomaisesti liittyviä teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä. Riskejä voi muodostaa myös tietoliikenneverkkotoimittajien uudelleenjärjestäytyminen.
 
Tuoteliiketoiminnan riskit liittyvät mahdollisiin markkinoiden viivästyksiin (etenkin liikkuvan WiMAX:in ja RFID-lukijatuotteiden alueilla), asiakkaiden tuoteostojen ja tilausten kokoon ja ajoitukseen sekä näiden lyhyeen näkyvyyteen, tuotekehitysprojektien viivästyksiin, asiakassopimuksiin perustuviin aktivointeihin, varastojen arvostusriskeihin ja suunniteltua suurempia tuotekehityskustannuksia aiheuttaviin tuotekehityksen teknologiariskeihin. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettu liikevaihto sisältää normaaleja ajoitusriskejä.
 
Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä on yhtiön sivustossa osoitteessa www.elektrobit.com/aboutelektrobit .
 
 
TASE JA RAHOITUS
 
Taseen 30.6.2008 päivättyjä lukuja on verrattu 31.12.2007 -taseeseen (1 000 euroa).
 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:
 
Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 61,9 miljoonaa euroa (78,8 miljoonaa euroa 31.12.2007). Lyhytaikaisissa veloissa olevat ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 29,1 miljoonaa euroa (33,2 miljoonaa 31.12.2007).
 
Poistamattoman konserniliikearvon määrä oli katsauskauden lopussa 17,6 miljoonaa euroa (19,6 miljoonaa euroa 31.12.2007).
 
Investointien määrä pois lukien sijoituksissa olleen sijoitussalkun purkamisen oli katsauskaudella 5,3 miljoonaa euroa koostuen korvausinvestoinneista sekä Elektrobit AG:n myynnistä aiheutuneista eristä. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella -5,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistojen määrä oli 9,7 miljoonaa euroa, joka sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 4,2 miljoonaa euroa.
 
Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 31,7 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:
 
 
Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 69,9 prosenttia (vuoden 2007 lopussa 70,9 prosenttia).
 
Katsauskauden lukuihin ei sisälly pakollisia varauksia.
 
EB:n valuuttastrategian tavoitteena on liiketoiminnan katteen turvaaminen muuttuvissa markkinaoloissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian mukaan suojataan asianomaisen valuutan tulevaa 12 kuukauden nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 41,4 miljoonaa euroa.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
EB:ssä työskenteli vuoden 2008 tammi-kesäkuussa keskimäärin 1775 työntekijää. Kesäkuun lopussa yhtiössä oli 1774 työntekijää (vuoden 2007 lopussa 1725 työntekijää). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä.
 
 
LIPUTUSILMOITUKSET
 
Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat aiheuttaneet AML 2:9 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden eli niin sanotun liputusilmoituksen syntymisen.
 
 
Oulu, 8.8.2008
 
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja:
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5148
 
Outi Torniainen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 512 1375
 
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOSKIEN EB:N TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSTA
 
EB, Elektrobit Oyj, järjestää vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen tulosta koskevan tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille
 
8.8.2008 kello 11.00 - 12.00
Helsingissä,
Ravintola Savoy
Eteläesplanadi 14
Salikabinetti, 7. krs
 
Tilaisuus lähetetään audio webcastina, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Internetissä osoitteessa http://wip.goodmood.tv:80/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=2344636 .
Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä paikan päällä että soittamalla seuraaviin telekonferenssinumeroihin:
 
Osallistujat - Suomi ja muu Eurooppa: 09 2313 9201
Osallistujat - Iso-Britannia: +44 (0)20 7162 0025
Osallistujat - Yhdysvallat: +1 334 323 6201
 
Tapahtuman on-demand -taltiointi on saatavilla EB:n kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat myöhemmin tiedotustilaisuuspäivänä. Esitysaineisto on saatavilla samassa osoitteessa osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
ANALYYTIKKOJEN KONSENSUSENNUSTE
 
EB päivittää yhtiötä koskevan konsensusennusteen noin viikkoa ennen tulosjulkistusta analyytikkojen tekemien analyysien perustella. Viimeisin konsensusennuste on luettavissa verkkosivuiltamme www.elektrobit.com/sijoittajat .
 
1.8.2008
EB, Elektrobit Oyj
Konserniviestintä
 
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008
(tilintarkastamaton)
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
 
 
 
 
 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.
 
Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.
 
Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:
Pitkäaikaisissa varoissa ollut sijoitussalkku markkina-arvoltaan 10,6 miljoonaa euroa purettiin ja varat siirrettiin rahavaroihin katsauskauden aikana. Investointien rahavirrat katsauskaudella sisältävät joulukuussa tehdyn kiinteistökaupan kauppahinnan suorituksen 13,1 miljoonaa euroa.
 
Katsauskauden tulos sisältää Wireless-liiketoimintasegmenttiin liittyviä kertaluontoisia liiketoimintojen uudelleenjärjestelykuluja 2,9 miljoonaa euroa, liikearvojen alaskirjauksia 2,8 miljoonaa euroa sekä 0,6 miljoonan euron alaskirjauksen taseeseen aktivoidusta tutkimus- ja kehitysinvestoinnista.
 
Maksetut osingot:
Yhtiökokouksen 14.3.2008 päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,02 euroa osakkeelle eli yhteensä 2.588.253,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 28.3.2008.
 
 
 
Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon tilinpäätöslaskelmissa:
EB myi 4.7.2008 100 prosenttia Kiinteistö Oy Automaatiotie 1:n osakekannasta.
 
Konsernin rakenteessa osavuosijaksolla tapahtuneet muutokset:
Katsauskaudella EB myi 100 prosenttia Elektrobit AG:n osakekannasta.