Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2009

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB (ELEKTROBIT) TOIMITTAA TERRESTARILLE SATELLIITTI- JA MAANPÄÄLLISVERKOSSA TOIMIVIA ÄLYPUHELIMIA

Joulukuu 02, 2009

EB (ELEKTROBIT) TOIMITTAA TERRESTARILLE SATELLIITTI- JA MAANPÄÄLLISVERKOSSA TOIMIVIA ÄLYPUHELIMIA


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 02.12.2009 kello 08.00
EB (ELEKTROBIT) TOIMITTAA TERRESTARILLE SATELLIITTI- JA MAANPÄÄLLISVERKOSSA TOIMIVIA ÄLYPUHELIMIA
 
Elektrobit Inc., Elektrobit Oyj:n (EB) tytäryritys, ja TerreStar Corporation (TerreStar) ovat solmineet raamisopimuksen satelliitti- ja maanpäällisverkossa toimivien älypuhelimien toimituksesta TerreStarille. Toimitettavat tuotteet perustuvat EB:n suunnittelemaan satelliitti- ja maanpäällisverkossa toimivaan referenssilaitteeseen. Sopimuksen mukaan EB vastaa valmiiden tuotteiden toimittamisesta TerreStarille mukaan lukien valmistus, valmistusta edeltävä ja sen jälkeinen logistiikka sekä jälkimarkkinoiden tukipalvelut.
 
Tämän sopimuksen myötä EB:n Wireless Solutions -liiketoiminta ottaa nykyisten T&K-palvelujen ja räätälöityjen ratkaisujen tarjontansa lisäksi käyttöönsä liiketoimintamallin, jossa se tarjoaa valmiita tuotteita asiakkailleen. Tässä liiketoimintamallissa EB alihankkii suunnittelemiensa laitteiden tuotannon valitsemiltaan elektroniikan sopimusvalmistajilta. Liiketoimintamalli vahvistaa EB:n strategista asemaa kokonaisratkaisujen toimittajana asiakkailleen, ja tarjoaa EB:n Wireless Solutions -liiketoiminnalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 
TerreStar on ilmoittanut aikovansa julkaista sekä satelliitti- että maanpäällisverkossa toimiviin älypuhelimiin liittyvät kaupalliset palvelunsa ensi vuonna, ja EB:llä on valmius aloittaa tuotetoimitukset TerreStarille vastaavasti. Satelliitti- ja maanpäällisverkossa toimivien älypuhelimien todelliset toimitusmäärät ovat riippuvaisia markkinoiden kysynnästä ja siten luotettavia ennusteita tuotteiden toimitusmääristä ei tässä vaiheessa voida antaa.
 
Tuotetoimitusliiketoimintamalli sekä raamisopimuksen solmiminen EB:n ja TerreStarin välillä sisältävät kyseiselle liiketoimintamallille tyypillisiä riskejä. Näitä ovat mm. merkittävä riippuvuus toteutuvista tuotemääristä, materiaalikustannusten ja tuotannon saannon kehittyminen, takuuvelvoitteet sekä tuote- ja sopimusvastuut, jotka voivat ilmentyä korkeampina toimituskuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona.
 
Liiketoimintamallin käyttöönotolla ja solmitulla raamitoimitussopimuksella ei ole olennaista vaikutusta EB:n taseeseen, liikevaihtoon ja tulokseen vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla ja kyseiselle ajanjaksolle annettu ohjaus pysyy täten muuttumattomana.
 
EB ja TerreStar aloittivat yhteistyönsä syyskuussa 2007, jolloin EB alkoi suunnitella edistynyttä matkapuhelinteknologiaa ja referenssilaitteita TerreStarin tulevaa, täysin IP-pohjaista satelliitti- ja maanpäällistä teknologiaa hyödyntävää, matkapuhelinverkkoa varten.
 
 
Oulussa, 02.12.2009
EB, Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
 
Lisätietoa:
 
Ari Virtanen
Wireless Solutions -liiketoiminnasta vastaava johtaja
Puh. 0400 435 878
 
Panu Miettinen
Talousjohtaja
Puh. 040 344 5338
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2008 liikevaihto oli 172,3 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  www.elektrobit.com
 
TerreStar Corporation
TerreStar Corporation on TerreStar Networks Inc.- ja TerreStar Global Ltd. -yhtiöiden enemmistöosakas. Lisätietoja TerreStar Corporationista yrityksen internetsivulla www.terrestarcorp.com .
 
TerreStar Networks Inc.
TerreStar Networks (www.terrestar.com ), TerreStar Corporationin (NASDAQ: TSTR) enemmistöomisteinen tytäryhtiö, suunnittelee tarjoavansa luotettavan, turvallisen ja kestävän satelliitti- ja maanpäällismobiililaajakaistaverkon, joka tarjoaa ääni- data- ja videopalveluja auttaen ratkaisemaan hallinnon, poikkeustilaviranomaisten, yritysten ja taajamien ulkopuolisten yhteisöjen kriittisiä viestintä- ja liiketoiminnan jatkuvuushaasteita. TerreStar aikoo tarjota seuraavan sukupolven mobiiliviestintäpalveluja partneriverkon ja palvelutuottajien avulla käyttäjille, jotka tarvitsevat koko Yhdysvallat kattavan verkkoyhteyden.