Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2009

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU - SYYSKUU 2009

Lokakuu 29, 2009

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU - SYYSKUU 2009


PÖRSSITIEDOTE                                      
Julkaisuvapaa 29. lokakuuta 2009 kello 8.00
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU - SYYSKUU 2009
 
EB:N LIIKETOIMINTOJEN KASSAVIRTA POSITIIVINEN JA 3Q TALOUDELLINEN KEHITYS ODOTUKSIEN MUKAINEN
 
YHTEENVETO 3Q 2009
 
- Liikevaihto oli 33,5 miljoonaa euroa (34,5 miljoonaa euroa, 3Q 2008), laskua -2,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.  
- Liiketoiminnan liiketappio pieneni -0,8 miljoonaan euroon (-12,9 miljoonaa euroa, 3Q 2008).
- Liiketoimintojen kassavirta oli 4,6 miljoonaa euroa (-7,7 miljoonaa euroa, 3Q 2008). Nettokassavirta nousi 1,8 miljoonaan euroon (-7,6 miljoonaa euroa, 3Q 2008).
- Likvidit varat olivat 62,2 miljoonaa euroa (67,2 miljoonaa euroa, 3Q 2008)
- Omavaraisuus pysyi korkealla tasolla ja oli 71,1 prosenttia (69,5 prosenttia, 3Q 2008).
- Tulos osaketta kohti oli -0,00 euroa (-0,11 euroa, 3Q 2008)
 
Liikevaihdon -10,3 prosentin lasku (37,4 miljoonaa, 2Q 2009) johtuu pääasiassa tyypillisestä kausiluonteisesta vaikutuksesta T&K palveluliiketoiminnassa, kuten vuoden 2009 toiselle vuosipuoliskolle aiemmin annetussa ennusteessa todettiin.
 
EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:
 
"EB:n liikevaihto ja siitä seurauksena operatiivinen tulos olivat odotetulla tasolla luoden selvästi positiivisen rahavirran huolimatta siitä, että markkinaympäristö säilyi haasteellisena. Kuitenkaan operatiivinen tulos ei ole missään nimessä tyydyttävä ja kannattavuuden parantaminen säilyy edelleen meidän tärkeimpänä lyhyen tähtäimen tavoitteena."
 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-SYYSKUU 2009
(Suluissa vuoden 2008 tammi-syyskuun vastaava luku ellei muuta mainita)
 
EB:n liikevaihto laski -7,4 prosenttia 113,7 miljoonaan euroon (122,8 miljoonaa euroa). Liiketoimintojen liiketappio oli -0,3 miljoonaa euroa ja kertaluonteiset kulut -1,6 miljoonaa euroa, eli liiketappio yhteensä -1,9 miljoonaa euroa (-34,2 miljoonaa euroa).
 
Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 44,7 miljoonaa euroa, jossa oli pientä kasvua 0,3 prosenttia (44,6 miljoonaa euroa). Liiketappio pieneni -4,0 miljoonaan euroon (-9,8 miljoonaa euroa). Merkittävä vuotuinen liiketuloksen paraneminen huolimatta samalla tasolla pysyneestä liikevaihdosta heijastaa tehtyjä kannattavuuden parantamistoimenpiteitä.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 2009 -11,9 prosenttia 68,6 miljoonaan euroon (77,9 miljoonaa euroa). Operatiivisten liiketoimintojen liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa. Kertaluontoiset kulut olivat -1,2 miljoonaa euroa, eli liikevoitto oli yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (-23,6 miljoonaa euroa). Merkittävä vuotuinen liiketuloksen paraneminen huolimatta matalammasta liikevaihdosta on pääosin seurausta aiemmin ilmoitetun kannattavuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman toteutuksesta.
 
Katsauskauden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 10,5 miljoonaa euroa (30,5 miljoonaa euroa) eli 9,2 prosenttia liikevaihdosta (24,8 prosenttia). Merkittävä investointitason lasku on pääasiassa seurausta liiketoimintamallin muutoksesta lokakuussa 2008 (ja omien tuotteiden kehittämisestä luopumisesta) liikkuvassa WiMAXissa ja RFID -liiketoiminnan myynnistä helmikuussa 2009.
 
 
 
- Liiketoimintojen rahavirta oli 0,9 miljoonaa euroa (-24,1 miljoonaa).
- Omavaraisuusaste oli 71,1 % (69,5 %).
- Nettovelkaantumisaste oli -39.5 %(-32,2 %).
 
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR
 
3Q 09
2Q 09
1Q 09
4Q 08
3Q 08
Liikevaihto
33,5
37,4
42,8
49,5
34,5
Liikevoitto /-tappio
-0,8
-1,1
0,0
-8,5
-12,9
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä
-0,8
-0,4
0,9
-2,8
-11,3
Tulos ennen veroja
-0,6
-0,7
-0,9
-11,8
-14,4
Katsauskauden tulos
-0,5
-1,6
-1,1
-14,0
-14,6
 
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR
 
3Q 09
2Q 09
1Q 09
4Q 08
3Q 08
Automotive
14,8
13,5
16,4
18,7
15,9
Wireless
18,6
23,7
26,3
30,7
18,5
Koko konserni
33,5
37,4
42,8
49,5
34,5
 
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %
 
3Q 09
2Q 09
1Q 09
4Q 08
3Q 08
Aasia
1,8
5,5%
2,5
6,8%
4,4
10,3%
3,1
6,2%
0,9
2,6%
Amerikat
11,1
33,1%
12,5
33,5%
11,9
27,7%
10,9
22,0%
7,1
20,7%
Eurooppa
20,6
61,4%
22,3
59,7%
26,6
62,1%
35,5
71,8%
26,4
76,7%
 
Liikevaihto (ulkoinen) ja tulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR
 
3Q 09
2Q 09
1Q 09
4Q 08
3Q 08
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
14,8
-0,9
 
13,5
-2,5
 
16,4
-0,7
 
18,7
-2,3
 
15,9
-4,1
Wireless
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
18,6
-0,1
 
23,7
0,9
 
26,3
0,5
 
30,7
-4,9
 
18,5
-8,1
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
0,2
0,2
 
0,2
0,4
 
0,1
0,2
 
0,1
-1,3
 
0,1
-0,7
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
33,5
-0,8
 
37,4
-1,1
 
42,8
0,0
 
 
49,5
-8,5
 
34,5
-12,9
 
 
 
 
LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN PÄÄTAPAHTUMAT HEINÄ-SYYSKUU 2009
 
EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.
 
 
AUTOMOTIVE
 
 
Vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 14,8 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa, 3Q 2008), jossa on -6,6 prosenttia laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  Liikevaihdon lasku heijastaa autoteollisuuden markkinatilannetta asiakkaiden rajoittaessa heidän T&K -investointejaan. Huolimatta vähäisestä liikevaihdon laskusta, operatiivinen liiketulos parani huomattavasti -0,9 miljoonaan euroon (-4,1 miljoonaa euroa) johtuen kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.
 
Automotive-liiketoimintasegmentti jatkoi julkistetun strategiansa toteuttamista pitäen sisällään investoinnit EB:n autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin sekä kansainvälisiä ratkaisupalveluja asiakkailleen.
 
EB:n ja AEV:n (Audi Electronics Venture GmbH) yhteisyritys, e.solutions GmbH aloitti toimintansa heinäkuussa.  Yritys keskittyy ajoneuvojen viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoalustan kehittämiseen.
 
Syyskuussa EB ja NEC Electronics kertoivat AUTOSAR-ratkaisuja koskevasta yhteistyöstään koskien AUTOSAR 3.0 yhteensopivaa ohjelmistoympäristöä. Siihen sisältyvät mikroprosessoreissa olevat ohjelmistoalustat sekä kokonaisvaltainen työkaluympäristö näiden ohjelmistoalustojen konfigurointiin. Tämä mahdollistaa tehokkaan ohjelmistosovellussuunnittelun ja maksimoi valmiiden ohjelmistoalustojen uudelleenkäytettävyyden.
 
 
 
Wireless-liiketoimintasegmentti koostuu seuraavista liiketoiminnoista:
- Wireless Solutions, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluja langattomalle teollisuudelle sekä muulle langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle.
- Wireless Communications Tools, joka tarjoaa testaustyökaluja radiokanavaympäristöjen mittaukseen, mallinnukseen ja simulointiin.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä 2009 oli 18,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi hieman, 0,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (18,5 miljoonaa euroa, 3Q 2008). Liiketoiminnan liiketappio oli -0,1 miljoonaa euroa (-8,1 miljoonaa euroa, 3Q 2008).  Merkittävä vuotuinen liiketuloksen paraneminen huolimatta samalla tasolla pysyneestä liikevaihdosta on pääosin seurausta aiemmin ilmoitetun kannattavuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman toteuttamisesta.
 
EB jatkoi tarjoamansa kehittämistä kohti räätälöityjä ratkaisuja yhdistäen omia ja kolmansien osapuolten teknologioita T&K -palveluiden lisäksi. Huolimatta siitä että haasteellinen taloudellinen tilanne jatkui langattoman viestinnän T&K -palvelumarkkinoilla, Wireless Solutions -liiketoiminnan T&K -palveluiden volyymi onnistuttiin pitämään odotetulla tasolla. Satelliitti- ja maanpäällisverkkoihin tarkoitettujen laiteratkaisujen kysyntä jatkui vahvana vuosineljänneksen aikana. 
 
Langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen myynti jatkui pääosin LTE-järjestelmien ja -laitteiden kehityksen vetämänä.
 
Heinäkuussa EB ilmoitti, että sen TerreStar Networksille suunnittelemalla satelliitti-maanpäällis-älypuhelimella onnistuttiin soittamaan ensimmäinen koskaan matkapuhelimesta-matkapuhelimeen tehty VoIP-puhelu satelliittiverkon kautta. Tämä korostaa EB:n vahvuutta laitesuunnittelussa.
 
Elokuussa EB julkisti liittyneensä Symbian Foundation -säätiöön. EB:llä on paikka säätiön julkaisuneuvostossa, joka koordinoi Symbian-lähdekoodiin tehtävien lisäysten integrointia Symbian Foundation alusta- ja työkalujulkaisuihin.
 
Syyskuussa EB:n MID (Mobile Internet Device) laiteaihio sai tunnustuksen tullessaan valituksi yhdeksi finalisteista vuotuisessa "4G World Awards" -kilpailussa Best Mobile Internet Device -kategoriassa. Myöhemmin syyskuussa EB julkisti multimediakehityksiä MID-laiteaihioonsa.
 
Aiemmin julkistettu EB:n Turun toimipisteen lopullinen sulkeminen tapahtui syyskuun lopussa.
 
 
 
Ennen kuin yleinen talousympäristö elpyy, sekä autoteollisuuden että langattoman tietoliikenteen markkinoiden kasvu on epätodennäköistä.
 
Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja ohjelmistojen hyödyntämisen autoteollisuudessa odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Suurin osa autoteollisuuden innovaatioista ja differentiaatiosta perustuu ohjelmistoihin ja elektroniikkaan. Innovoinnin nopeuttamiseksi, ohjelmistojen laadun ja kehitystehokkuuden parantamiseksi sekä kompleksisuuden vähentämiseksi standardiohjelmistoratkaisujen käytön odotetaan kasvavan. Nykyinen autoteollisuuden laskusuhdanne tulee lähitulevaisuudessa todennäköisesti heikentämään autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden 15 prosentin kasvuodotusta (Frost & Sullivan). Autoteollisuuden elektroniikkajärjestelmien markkinat laskivat 3 prosenttia vuoden 2008 aikana ja niiden ennustetaan laskevan edelleen 15 prosenttia vuoden 2009 aikana globaalin taantuman seurauksena (Strategy Analytics).  Auto-ohjelmistomarkkinoiden peruskasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan kriisin yli ja autoteollisuuden kustannuspaineen odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen, tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta. EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto on tällä hetkellä pääasiallisesti uusien automallien ja alustojen kehitysten vetämä eikä ole suoraan riippuvainen autojen tuotantomääristä. Huolimatta siitä, että asiakkaat pysyvät hyvin kustannustietoisina, alustavia merkkejä siitä, että kysyntä alkaa elpyä on jo näkyvissä.
 
Langattoman tietoliikenteen maailmanlaajuiset markkinat ovat pienenemässä, ja teollisuuden keskittymisen odotetaan jatkuvan. LTE-standardin asema markkinoilla vahvistuu ja liikkuvan WiMAX -standardin asema on heikentynyt. Jatkossa LTE:hen liittyvien hankkeiden osuus EB:n liiketoiminnasta kasvaa. Liikkuvan WiMAX:in osuuden EB:n myynnistä ei odoteta olevan merkittävä jatkossa. Maailmanlaajuiset matkapuhelinmarkkinat ovat tasaantumassa, ja niiden volyymin odotetaan supistuvan lyhyellä aikavälillä. Arvokertymän odotetaan siirtyvän kohti kehittyneempiä tuotteita, mikä johtuu lisääntyneestä uusien ominaisuuksien ja palvelujen kysynnästä. Uudet avoimet ohjelmistoarkkitehtuurit ja -alustat luovat mahdollisuuksia EB:n kaltaisille yrityksille, joilla on vahva integrointikyky.
 
Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimiala esittelee uusia tiedon ja langattoman viestinnän palveluita samalla, kun uusia operaattoreita syntyy ja perinteiset operaattorit päivittävät ratkaisujaan ja tarjontaansa. Moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen, joka käsittää sekä päätelaitteet että verkot, on käynyt yhä tärkeämmäksi monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. EB:n tarjoamien satelliitti- ja maanpäällisverkkoihin tarkoitettujen laiteratkaisujen kysynnän odotetaan jatkuvan. Satelliitti-maanpäällisen (Satellite-Terrestrial) ja liikkuvan satelliittitietoliikenteen (Mobile Satellite Services) markkinoiden tarpeen odotetaan siirtyvän nykyisestä mallilaitemarkkinavaiheesta kohti kaupallisia tuotteita ja palveluita. Tämän odotetaan luovan uusia palvelu- ja tuoteliiketoimintamahdollisuuksia EB:n kaltaisille yrityksille.
 
Liikkuvan tietoliikenteen tuotekehityspalvelujen markkinat ovat edelleen haasteelliset ja hintapaineiden vuoksi tuotekehitystä tehdään enenevässä määrin alhaisemman kustannustason maissa. Tästä huolimatta houkuttelevia erityisalueita on säilynyt alalla (OVUM). Talouden hidastumisen takia yritykset tulevat sopeuttamaan T&K-kulujaan ja projektiportfolioitaan, mikä johtaa yleiseen T&K-menojen ja -aktiviteettien vähenemiseen parin seuraavan vuoden aikana ja ulkopuolisten T&K-palvelujen kysynnän laskemiseen. Kuitenkin OEM-valmistajien jatkuneet kiinteiden kulujen vähentämiset ja joustavuuden lisääminen voivat luoda uusia kumppanuusmahdollisuuksia EB:n kaltaisille yrityksille.
 
Langattoman viestinnän työkalujen markkinat ovat olleet yleisesti heikot seuraten maailmanlaajuista talouden laskusuhdannetta. Kuitenkin kehittyneiden työkalujen tarve 3GPP LTE teknologiassa on olemassa ja tämän odotetaan edelleen olevan kysynnän perusta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. EB tarjoaa maailman johtavia kanavaemulaattorityökaluja MIMO-pohjaisen 3GPP LTE-teknologian ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön. 
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA HEINÄ-SYYSKUU 2009
 
EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointejaan autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin sekä radiokanavaemulaattorituotevalikoimaan.
 
Vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 3,5 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa, 3Q 2008) eli 10,5 prosenttia liikevaihdosta (25,7 prosenttia vuonna 2008).  Vähennys johtuu pääasiassa liikkuvan WiMAXin liiketoimintamallin muutoksesta (ja osana sitä omien tuotteiden kehittämisestä luopumisesta) lokakuussa 2008 ja RFID-liiketoiminnasta luopumisesta helmikuussa 2009.
 
 
VUODEN 2009 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT
 
Yleisempi markkinakatsaus liiketoiminnoittain esitetään Markkinanäkymät-osiossa.
 
Vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon aikana EB tulee yhä keskittymään kannattavuuden parantamiseen.
 
EB odottaa vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan alemmalla tasolla kuin vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (80,2 miljoonaa euroa). Vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon liiketoimintojen operatiivisen liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai alhaisempi kuin vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (0,5 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä).
 
Aiemmin vuoden 2009 tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa kerrotun mukaisesti, vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen arvioidaan olevan huonompi kuin neljännen vuosineljänneksen johtuen loma-ajoista sekä T&K -palveluliiketoiminnan luonteesta.
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Lyhyellä tähtäimellä merkittävimmät vaikuttavat henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden hidastuminen voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa sekä kysynnän määriin liittyviä että hinnoittelupaineita. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä. EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Eräät EB:n liiketoiminta-alueet ovat kuitenkin muita asiakasriippuvaisempia. Yleisempi markkinakatsaus liiketoimintojen tilanteeseen esitetään Markkinanäkymät-osiossa.
 
Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, asiakassopimuksiin perustuvat aktivoinnit, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K -kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Lisäksi on EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettua liikevaihtoa koskevat tavalliset ajoitusriskit.
 
Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com
 
 
TASE JA RAHOITUS
 
30.9.2009 päivätyn taseen lukuja on verrattu päivämäärän 31.12.2008 taseeseen (1 000 euroa).
 
 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:
 
Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 55,6 miljoonaa euroa (61,9 miljoonaa euroa 31.12.2008). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 27,7 miljoonaa euroa (38,7 miljoonaa euroa 31.12.2008).
 
Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 18,5 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa 31.12.2008).
 
Bruttoinvestointien määrä oli katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa, sisältäen korvausinvestoinnit. Nettoinvestointien määrä oli katsauskaudella 1,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistojen määrä oli 7,5 miljoonaa euroa, joka sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 1,6 miljoonaa euroa.
 
Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 17,8 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:
 
 
Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 71,1 prosenttia (64,9 prosenttia vuoden 2008 lopussa).
 
Katsauskauden lukuihin sisältyy pakollisia varauksia 3,2 miljoonaa euroa.
 
EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 10,5 miljoonaa euroa.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
EB työllisti vuoden 2009 tammi-syyskuussa keskimäärin 1610 henkilöä. Syyskuun lopussa yhtiössä oli 1556 työntekijää (1735 vuoden 2008 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 
 
 
MUUTOKSIA YRITYKSEN JOHDOSSA
 
EB nimitti toimitusjohtajakseen DI, KTM Jukka Harjun 4.6.2009 alkaen. Nimityksen myötä Harju erosi EB:n hallituksen jäsenyydestä ja hallituksen Automotive- valiokunnan puheenjohtajuudesta. EB:n hallituksen jäsen Jorma Halonen valittiin Automotive- valiokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Halosen lisäksi Seppo Laine, Staffan Simberg, Erkki Veikkolainen ja hallituksen puheenjohtajana Juha Hulkko.
 
Toimitusjohtaja Pertti Korhonen ilmoitti 3.6.2009 irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta.
 
EB:n hallitus sekä johtoryhmä löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteesta
 
 
LIPUTUSILMOITUKSET
 
Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.
 
 
Oulu 29.10.2009
 
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja:
 
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5501
 
Panu Miettinen
Talousjohtaja
Puh. 040 344 5338
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOSKIEN EB:N OSAVUOSIKATSAUSTA 3Q 2009
 
EB, Elektrobit Oyj julkaisee tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsauksensa torstaina 29. lokakuuta 2009 kello 8.00. Tiedote on luettavissa välittömästi julkaisun jälkeen EB:n internet-sivuilla.
 
EB järjestää vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksensä tulosta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille samana päivänä kello 12.00. Tilaisuus pidetään puhelinneuvotteluna ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä WebEx:in kautta.
 
Puhelinneuvottelunumero on: +358 20 699 101, PIN: 757344#
 
Tarkemmat ohjeet ja linkki esityksen seuraamiseen internetissä: www.elektrobit.com/sijoittajat
 
Teknisissä ongelmissa lisäohjeita löytyy osoitteesta: http://www.elektrobit.com/webcast/ohjeet tai soittamalla numeroon 040 344 5148.
 
Tilaisuuden taltiointi sekä esitysaineisto ovat saatavilla EB:n kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat myöhemmin tiedotustilaisuuspäivänä.
 
22.10.2009
EB, Elektrobit Oyj
Konserniviestintä
 
 
 
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009
(tilintarkastamaton)
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
 
 
 
 
 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.
 
Konserni on ottanut käyttöön seuraavat standardit:
 
IAS1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutos koskee pääasiassa tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaa.
 
IFRS 8 Toimintasegmentit. Uusi standardi korvaa IAS 14 Segmenttiraportointi -standardin. IFRS 8:n mukaan raportointi perustuu johdon sisäiseen raportointiin ja laskentasääntöihin. Uudella standardilla ei ole vaikutusta vertailutietoihin. Konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2009 lähtien samat kuin IAS14 -standardin mukaiset liiketoimintasegmentit eli Automotive ja Wireless. Segmenteille kohdistamattomat erät esitetään kohdassa Muut erät.
 
Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.
 
Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:
Katsauskauden tulos sisältää kertaluontoisia liiketoimintojen uudelleenjärjestelykuluja -1,6 miljoonaa euroa.
 
Osingonmaksu:
19.3.2009 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.
 
SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)
 
 
 
Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia olennaisia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.
 
Konsernin rakenteessa osavuosijaksolla tapahtuneet muutokset:
2.2.2009 EB luopui RFID-liiketoiminnasta myymällä 7iD Technologies GmbH:n yrityksen Itävallassa toimivalle johdolle. 22.6.2009 EB ja AEV (Audi Electronics Venture GmbH) perustivat yhteisyrityksen nimeltä e.solutions GmbH. EB omistaa yhtiön osakkeista 51%, joten se käsitellään konsernitilinpäätöksessä EB:n tytäryhtiönä. AEV omistaa loput 49% osakkeista.