Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2009

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU - KESÄKUU 2009

Elokuu 07, 2009

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU - KESÄKUU 2009


PÖRSSITIEDOTE                          
Julkaisuvapaa 7.8.2009 kello 8.00
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU - KESÄKUU 2009
 
OPERATIIVINEN TULOS 1H 2009 ILMAN KERTAERIÄ OLI POSITIIVINEN HUOLIMATTA HIEMAN NEGATIIVISESTA 2Q:STA
 
YHTEENVETO 2Q 2009
 
- Liikevaihto oli 37,4 miljoonaa euroa (41,0 miljoonaa euroa, 2Q 2008), laskua -8.8 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.  
- Liiketoiminnan liiketappio oli -0,4 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kertaluonteiset kulut olivat yhteensä -0,7 miljoonaa euroa, eli liiketappio oli yhteensä -1,1 miljoonaa euroa (-13,3 miljoonaa euroa, 2Q 2008).
- Liiketoimintojen kassavirta oli -1,0 miljoonaa euroa (-9,0 miljoonaa euroa, 2Q 2008). Nettokassavirta oli -2,5 miljoonaa euroa (-10,9 miljoonaa euroa, 2Q 2008).
- Likvidit varat olivat 60,3 miljoonaa euroa (74,8 miljoonaa euroa, 2Q 2008).
- Omavaraisuus pysyi korkealla tasolla ja oli 69,2 prosenttia (69,9 prosenttia, 2Q 2008).
- Tulos osaketta kohti oli -0,02 euroa (-0,16 euroa, 2Q 2008)
 
Markkinaympäristö pysyi haasteellisena mikä näkyi EB:n liikevaihdossa -12,7 prosentin laskuna verrattuna vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoon. EB:n liiketoimintojen liiketappio ilman kertaluontoisia eriä vuoden toisella vuosineljänneksellä oli -0,4 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa, 1Q 2009).
 
Kesäkuussa EB nimitti toimitusjohtajaksi DI, KTM Jukka Harjun. Nimityksen myötä Harju erosi EB:n hallituksen jäsenyydestä ja hallituksen Automotive-valiokunnan puheenjohtajuudesta. EB:n hallituksen jäsen Jorma Halonen valittiin Automotive-valiokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Toimitusjohtaja Pertti Korhonen erosi 3.6.2009 yhtiön palveluksesta.
 
Vuoden toisen vuosineljänneksen aikana EB:n hallitus hyväksyi yhtiön strategiset linjaukset. EB keskittyy edelleen strategiansa mukaisesti kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless. EB:n pitkäntähtäimen tavoitteena on olla valitsemillaan alueilla maailmanlaajuisesti johtava ratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaja. Lyhyellä tähtäimellä tärkein tavoite on kannattavuuden parantaminen.
 
EB:n vuoden 2008 neljännellä vuosineljänneksellä julkistama kannattavuuden parantamiseen ja kustannusrakenteen sopeuttamiseen tähtäävä ohjelma, jolla tavoiteltiin 40 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen vuosipuoliskoon, on saatu päätökseen.
 
EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:
 
"EB:n vuoden 2009 tammi-kesäkuun operatiivinen tulos parani huomattavasti vuoden 2008 heinä-joulukuun operatiivisesta tuloksesta, mutta ei silti ole vielä tyydyttävällä tasolla. Tärkein tavoitteemme on edelleen parantaa kannattavuuttamme ja saavuttaa positiivinen tuloskehitys."
 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU - KESÄKUU 2009
(Suluissa vuoden 2008 tammi-kesäkuun vastaava luku ellei muuta mainita)
 
EB:n tammi-kesäkuun 2009 liikevaihto laski -9,2 prosenttia 80,2 miljoonaan euroon (88,3 miljoonaa euroa). Liiketoimintojen liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kertaluontoiset kulut olivat yhteensä -1,6 miljoonaa euroa, eli liiketappio oli yhteensä -1,1 miljoonaa euroa (-21,4 miljoonaa euroa).
 
Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 2009 4,1 prosenttia 29,9 miljoonaan euroon (28,7 miljoonaa euroa). Liiketappio pieneni -3,1 miljoonaan euroon (-5,7 miljoonaa euroa). Liikevaihto ja operatiivinen tulos olivat odotettua alemmalla tasolla johtuen pääasiassa autoteollisuuden markkinatilanteesta, missä EB:n asiakkaat ovat vähentäneet T&K -investointejaan.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2009 50,0 miljoonaa euroa, vastaten -15,7 prosentin laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta (59,4 miljoonaa euroa, johon sisältyi kertaluonteista lisenssien vähäkatteista kauttalaskutusta noin 3 miljoonaa euroa). Liikevoitto, joka sisältää 1,2 miljoonan euron kertaluonteiset erät, oli 1,4 miljoonaa euroa (-15,6 miljoonaa euroa). Merkittävä vuotuinen liiketuloksen paraneminen huolimatta matalammasta liikevaihdosta on pääosin seurausta aiemmin ilmoitetusta kannattavuuden parantamiseen tähtäävästä ohjelmasta.
 
Katsauskauden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 6,9 miljoonaa euroa (21,6 miljoonaa euroa) eli 8,7 prosenttia liikevaihdosta (24,5 prosenttia). Merkittävä investointitason lasku on pääasiassa seurausta liiketoimintamallin muutoksesta lokakuussa 2008 (ja omien tuotteiden kehittämisestä luopumisesta) liikkuvassa WiMAXissa ja RFID -liiketoiminnan myynnistä helmikuussa 2009.
 
 
 
- Liiketoimintojen rahavirta oli -3,7 miljoonaa euroa (-16,5 miljoonaa euroa).
- Omavaraisuusaste oli 69,2 % (69,9 %).
- Nettovelkaantumisaste oli -35,9 %(-30,3 %).
 
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 
Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR
 
2Q 09
1Q 09
4Q 08
3Q 08
2Q 08
Liikevaihto
37,4
42,8
49,5
34,5
41,0
Liikevoitto /-tappio
-1,1
0,0
-8,5
-12,9
-13,3
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä
-0,4
0,9
-2,8
-11,3
-9,9
Tulos ennen veroja
-0,7
-0,9
-11,8
-14,4
-13,6
Katsauskauden tulos
-1,6
-1,1
-14,0
-14,6
-13,5
 
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR
 
2Q 09
1Q 09
4Q 08
3Q 08
2Q 08
Automotive
13,5
16,4
18,7
15,9
13,2
Wireless
23,7
26,3
30,7
18,5
27,7
Koko konserni
37,4
42,8
49,5
34,5
41,0
 
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %
 
2Q 09
1Q 09
4Q 08
3Q 08
2Q 08
Aasia
2,5
6,8%
4,4
10,3%
3,1
6,2%
0,9
2,6%
2,1
5,2%
Amerikat
12,5
33,5%
11,9
27,7%
10,9
22,0%
7,1
20,7%
12,7
31,0%
Eurooppa
22,3
59,7%
26,6
62,1%
35,5
71,8%
26,4
76,7%
26,2
63,8%
 
Liikevaihto (ulkoinen) ja tulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR
 
2Q 09
1Q 09
4Q 08
3Q 08
2Q 08
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
13,5
-2,5
 
16,4
-0,7
 
18,7
-2,3
 
15,9
-4,1
 
13,2
-4,1
Wireless
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
23,7
0,9
 
26,3
0,5
 
30,7
-4,9
 
18,5
-8,1
 
27,7
-9,1
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
0,2
0,4
 
0,1
0,2
 
0,1
-1,3
 
0,1
-0,7
 
0,1
-0,2
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
37,4
-1,1
 
42,8
0,0
 
 
49,5
-8,5
 
34,5
-12,9
 
41,0
-13,3
 
 
LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN PÄÄTAPAHTUMAT HUHTI-KESÄKUU 2009  
 
EB:n raportointi on perustunut 1.1.2008 alkaen sen kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.
 
AUTOMOTIVE
 
Automotive-liiketoimintasegmentti koostuu auto-ohjelmistotuotteista, jälkimarkkinalaitteiden navigointiohjelmistoista (henkilökohtaiset navigointilaitteet) sekä autoteollisuuden T&K -palveluista johtaville autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille (Tier 1) ja autoteollisuuden sirutoimittajille. Yhdistämällä tuotteitaan ja palvelujaan EB tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja, jotka koostuvat ohjelmistotuotteista sekä työkalu- ja suunnittelupalveluista.
 
Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2009 toisella vuosineljänneksellä oli 13.5 miljoonaa euroa (13,2 miljoonaa euroa, 2Q 2008), jossa on 1,9 prosenttia kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liiketappio, joka oli vuoden toisella vuosineljänneksellä -2,5 miljoonaa euroa (-4,1 miljoonaa euroa, 2Q 2008), ei ole tyydyttävä edes huomioon ottaen vallitseva markkinantilanne, jossa EB:n asiakkaat ovat vähentäneet T&K -investointejaan.
Automotive-liiketoimintasegmentti jatkoi julkistetun strategiansa toteuttamista pitäen sisällään edelleen jatkuneet investoinnit autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin. EB on edistynyt globaaleilla markkinoilla ja asiakkaita on nyt Euroopassa, USA:ssa, Japanissa ja Kiinassa.
 
Huhtikuussa EB julkisti ClarionMiND-navigointilaitteen (Mobile Internet Navigation Device) perustuvan EB street director navigaatioratkaisuun. Laite yhdistää navigaatioratkaisun ja tuoreimman selainteknologian luoden näin seuraavan sukupolven langattoman kämmentietokoneen, jossa on helppokäyttöinen navigointijärjestelmä ja aina päällä oleva verkkoyhteys.
 
Toukokuussa EB kertoi EB street director -navigointiratkaisun tukevan Microsoftin Live Search for Devices -toimintoa Microsoft Auto -ohjelmistoalustalla. Microsoft Live Search for Devices -toiminto mahdollistaa Internetiin pohjautuvan hakutoiminnon, missä EB street director:in navigointiteknologia reitittää hakutulokset piirrettyinä navigaatiokartalle haettuihin määränpäihin asti.
 
Kesäkuussa EB kertoi perustavansa yhteisyrityksen AEV:n (Audi Electronics Venture GmbH) kanssa. Yhteisyritys keskittyy ajoneuvojen viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoalustan kehittämiseen.
 
 
 
Wireless-liiketoimintasegmentti koostuu seuraavista liiketoiminnoista:
- Wireless Solutions, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluja langattomalle teollisuudelle sekä muulle langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle.
- Wireless Communications Tools, joka tarjoaa testaustyökaluja radiokanavaympäristöjen mittaukseen, mallinnukseen ja simulointiin.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä 2009 oli 23,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 14,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (27,7 miljoonaa euroa, 2Q 2008). Liiketoiminnan liikevoitto, sisältäen kertaluonteisia kuluja 0,5 miljoonaa euroa, oli 0,9 miljoonaa euroa (-9,1 miljoonaa euroa, 2Q 2008 sisältäen kertaluotoisia kuluja 3,4 miljoonaa euroa).  Merkittävä vuotuinen liiketuloksen paraneminen huolimatta matalammasta liikevaihdosta on pääosin seurausta aiemmin ilmoitetusta kannattavuuden parantamiseen tähtäävästä ohjelmasta.
 
EB jatkoi tarjoamansa kehittämistä kohti räätälöityjä ratkaisuja yhdistäen omia ja kolmansien osapuolten teknologioita T&K -palveluiden lisäksi. Huolimatta siitä että haasteellinen taloudellinen tilanne jatkui langattoman viestinnän T&K -palvelumarkkinoilla, Wireless Solutions -liiketoiminnan T&K -palveluiden volyymi onnistuttiin pitämään tyydyttävällä tasolla. Satelliitti- ja maanpäällisverkkoihin tarkoitettujen puhelinratkaisujen kysyntä jatkui vahvana vuosineljänneksen aikana. 
 
Langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen myynti jatkui pääosin LTE-järjestelmien kehityksen vetämänä.
 
Huhtikuussa EB ilmoitti päätöksestään sulkea Turun toimipiste lokakuussa 2009 ja keskittää Wireless-segmentin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnat Suomessa muihin olemassa oleviin toimipisteisiin Oulussa, Kajaanissa, Tampereella ja Espoossa. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät huhtikuun 7. päivänä 2009.
 
Huhtikuussa EB toimitti teollisuuden ensimmäisen testauslaitteen, jolla voidaan testata moni-antennisia langattomia laitteita realistisessa radiokanavaympäristössä. Langattomasta laitteesta testataan sen kokonaisvaltaisten toimintojen lisäksi myös totuudenmukainen suorituskyky ilmarajapinnan ylitse (Over-the-Air, OTA).
 
Kesäkuussa EB julkisti uuden MID (Mobile Internet Device) -referenssilaitteen, joka tarjoaa EB:n asiakkaille mahdollisuuden esitellä markkinoille räätälöidyn MID-tuotteen nopeammin ja pienemmillä kehityskustannuksilla. Referenssilaite voidaan räätälöidä asiakkaan tuotemerkin ja kohdemarkkinan vaatimusten mukaiseksi. Tämä vahvistaa EB:n asemaa innovatiivisena ratkaisujen tarjoajana asiakkailleen langattomassa ja muissa langatonta teknologiaa hyödyntävässä teollisuudessa.
 
 
 
Ennen kuin yleinen talousympäristö elpyy, sekä autoteollisuuden että langattoman tietoliikenteen markkinoiden kasvu on epätodennäköistä.
 
Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja ohjelmistojen hyödyntämisen autoteollisuudessa odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Suurin osa autoteollisuuden innovaatioista ja differentiaatiosta perustuu ohjelmistoihin ja elektroniikkaan. Innovoinnin nopeuttamiseksi, ohjelmistojen laadun ja kehitystehokkuuden parantamiseksi sekä kompleksisuuden vähentämiseksi standardiohjelmistoratkaisujen käytön odotetaan kasvavan. Nykyinen autoteollisuuden laskusuhdanne tulee lähitulevaisuudessa todennäköisesti heikentämään autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden 15 prosentin kasvuodotusta (Frost & Sullivan). Autoteollisuuden elektroniikkajärjestelmien markkinat laskivat 3 prosenttia vuoden 2008 aikana ja niiden ennustetaan laskevan edelleen 15 prosenttia vuoden 2009 aikana globaalin taantuman seurauksena (Strategy Analytics).  Auto-ohjelmistomarkkinoiden peruskasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan kriisin yli ja autoteollisuuden kustannuspaineen odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen, tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta. EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto on tällä hetkellä pääasiallisesti uusien automallien ja alustojen kehittämiseen vetämä eikä ole suoraan riippuvainen autojen tuotantomääristä. Asiakkaiden lyhyen tähtäimen säästöt kohdistuvat heidän T&K-menoihin, eivätkä he siitä johtuen lyhyellä tähtäimellä tule oletettavasti kasvattamaan T&K-menojaan verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Tällä kuitenkin on negatiivinen vaikutus EB:lle merkityksellisiin markkinoihin.
 
Langattoman tietoliikenteen maailmanlaajuiset markkinat ovat pienenemässä, ja teollisuuden keskittymisen odotetaan jatkuvan. LTE-standardin asema markkinoilla vahvistuu ja liikkuvan WiMAX -standardin asema on heikentynyt. Jatkossa LTE:hen liittyvien hankkeiden osuus EB:n liiketoiminnasta kasvaa. Liikkuvan WiMAX:in osuuden EB:n myynnistä ei odoteta olevan merkittävä jatkossa. Maailmanlaajuiset matkapuhelinmarkkinat ovat tasaantumassa, ja niiden volyymin odotetaan supistuvan lyhyellä aikavälillä. Arvokertymän odotetaan siirtyvän kohti kehittyneempiä tuotteita, mikä johtuu lisääntyneestä uusien ominaisuuksien ja palvelujen kysynnästä. Uudet avoimet ohjelmistoarkkitehtuurit ja -alustat luovat mahdollisuuksia EB:n kaltaisille yrityksille, joilla on vahva integrointikyky.
 
Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimiala esittelee uusia tiedon ja langattoman viestinnän palveluita
samalla, kun uusia operaattoreita syntyy ja perinteiset operaattorit päivittävät ratkaisujaan ja tarjontaansa. Moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen, joka käsittää sekä päätelaitteet että verkot, on käynyt yhä tärkeämmäksi monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. EB:n tarjoamien satelliitti- ja maanpäällisverkkoihin tarkoitettujen laiteratkaisujen kysynnän odotetaan jatkuvan.
 
Liikkuvan tietoliikenteen tuotekehityspalvelujen markkinat ovat edelleen haasteelliset ja hintapaineiden vuoksi tuotekehitystä tehdään enenevässä määrin alhaisemman kustannustason maissa. Tästä huolimatta houkuttelevia erityisalueita on säilynyt alalla (OVUM). Talouden hidastumisen takia yritykset tulevat sopeuttamaan T&K-kulujaan ja projektiportfolioitaan, mikä johtaa yleiseen T&K-menojen ja -aktiviteettien vähenemiseen parin seuraavan vuoden aikana ja ulkopuolisten T&K-palvelujen kysynnän laskemiseen. Kuitenkin OEM-valmistajat joutuvat pienentämään kiinteitä kulujaan ja lisäämään joustavuuttaan. Tämä voi luoda uusia kumppanuusmahdollisuuksia EB:n kaltaisille yrityksille.
 
Langattoman viestinnän työkalujen markkinat ovat olleet yleisesti heikot seuraten maailmanlaajuista talouden laskusuhdannetta. Kuitenkin kehittyneiden työkalujen tarve 3GPP LTE kehitysprojekteissa on olemassa ja tämän odotetaan edelleen olevan kysynnän perusta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. EB tarjoaa maailman johtavia kanavaemulaattorityökaluja MIMO-pohjaisen 3GPP LTE-teknologian ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön. 
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA TAMMI-MAALISKUU 2009
 
EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointejaan autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin sekä radiokanavaemulaattorituotevalikoimaan.
 
Vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 3,5 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa, 2Q 2008) eli 9,4 prosenttia liikevaihdosta (24,4 prosenttia vuonna 2008).  Vähennys johtuu pääasiassa liikkuvan WiMAXin liiketoimintamallin muutoksesta (ja osana sitä omien tuotteiden kehittämisestä luopumisesta) lokakuussa 2008 ja RFID-liiketoiminnasta luopumisesta helmikuussa 2009.
 
 
TOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI
 
EB:n aloitti vuoden 2008 neljännellä vuosineljänneksellä kannattavuuden parantamiseen ja kustannusrakenteen sopeuttamiseen tähtäävän ohjelman. Ohjelman tavoitteena ovat 40 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. 30 miljoonan euron kustannussäästötoimien vaikutukset näkyivät täysimääräisesti vuoden 2009 alusta alkaen. Lisätoimenpiteet 10 miljoonan euron säästöjen saavuttamiseksi on toteutettu täysimääräisesti vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen aikana.
 
Kustannussäästötoimenpiteet pitivät sisällään mm. seuraavia toimenpiteitä: liiketoimintamallin muutos liikkuvassa WiMAXissa, T&K -investointien sopeuttaminen, resurssien käyttötason parantaminen edelleen, korkean kustannustason alihankinnan vähentäminen, tukitoimintojen sopeuttaminen ja uudelleenorganisoiminen, rakenteelliset ja organisatoriset uudelleenjärjestelytoimet, henkilöstön vähentäminen globaalisti sekä lomautukset.
 
 
VUODEN 2009 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT
 
Yleisempi markkinakatsaus liiketoiminnoittain esitetään Markkinanäkymät-osiossa.
 
Vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon aikana EB tulee yhä keskittymään kannattavuuden parantamiseen.
 
EB odottaa vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan alemmalla tasolla kuin vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (80,2 miljoonaa euroa). Vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon liiketoimintojen operatiivisen liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai alhaisempi kuin vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (0.5 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä).
 
Loma-ajoista sekä T&K -palveluliiketoiminnan luonteesta johtuen vuoden 2009 kolmas vuosineljännes tulee olemaan heikompi kuin vuoden 2009 neljäs vuosineljännes.
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Lyhyellä tähtäimellä merkittävimmät vaikuttavat henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden hidastuminen voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa sekä kysynnän määriin liittyviä että hinnoittelupaineita. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä. EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Eräät EB:n liiketoiminta-alueet ovat kuitenkin muita asiakasriippuvaisempia. Yleisempi markkinakatsaus liiketoimintojen tilanteeseen esitetään Markkinanäkymät-osiossa.
 
Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, asiakassopimuksiin perustuvat aktivoinnit, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K -kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Lisäksi on EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettua liikevaihtoa koskevat tavalliset ajoitusriskit.
 
Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com
 
 
TASE JA RAHOITUS
 
30.6.2009 päivätyn taseen lukuja on verrattu päivämäärän 31.12.2008 taseeseen (1 000 euroa).
 
 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:
 
Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 60,4 miljoonaa euroa (61,9 miljoonaa euroa 31.12.2008). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 29,4 miljoonaa euroa (38,7 miljoonaa euroa 31.12.2008).
 
Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 18,5 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa 31.12.2008).
 
Bruttoinvestointien määrä oli katsauskaudella 1,7 miljoonaa euroa, sisältäen korvausinvestoinnit. Nettoinvestointien määrä oli katsauskaudella 1,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistojen määrä oli 5,1 miljoonaa euroa, joka sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 1,1 miljoonaa euroa.
 
Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 19,8 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:
 
 
Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 69,2 prosenttia (64,9 prosenttia vuoden 2008 lopussa).
 
Katsauskauden lukuihin sisältyy pakollisia varauksia 3,6 miljoonaa euroa.
 
EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 10,5 miljoonaa euroa.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
EB työllisti vuoden 2009 tammi-kesäkuussa keskimäärin 1636 henkilöä. Kesäkuun lopussa yhtiössä oli 1606 työntekijää (1735 vuoden 2008 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 
 
 
MUUTOKSIA YRITYKSEN JOHDOSSA
 
EB nimitti toimitusjohtajakseen DI, KTM Jukka Harjun 4.6.2009 alkaen. Nimityksen myötä Harju erosi EB:n hallituksen jäsenyydestä ja hallituksen Automotive- valiokunnan puheenjohtajuudesta. EB:n hallituksen jäsen Jorma Halonen valittiin Automotive- valiokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Halosen lisäksi Seppo Laine, Staffan Simberg, Erkki Veikkolainen ja hallituksen puheenjohtajana Juha Hulkko.
 
Toimitusjohtaja Pertti Korhonen ilmoitti 3.6.2009 irtisanovansa itsensä yhtiön palveluksesta.
 
EB:n hallitus sekä johtoryhmä löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteesta
 
 
LIPUTUSILMOITUKSET
 
Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.
 
 
Oulu, 7.8.2009
 
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466
 
Panu Miettinen
Talousjohtaja
Puh. 040 344 5338
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOSKIEN EB:N TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSTA
 
EB, Elektrobit Oyj järjestää vuoden 2009 toisen vuosineljänneksensä tulosta koskevan tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille
 
Perjantaina, 7.8.2009 kello 11 - 12
 
Tilaisuus lähetetään audio webcastina, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Internetissä WebEx:in kautta. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä soittamalla seuraavaan telekonferenssinumeroon: 020 699 101, PIN: 757344#.
 
Tilaisuus pidetään englanniksi.
 
Seurataksesi kokousta Internetissä
2. Anna nimesi ja sähköpostiosoitteesi
3. Anna kokoussalasana: Kok!ous103
4. Klikkaa "Join Now"
 
Teknisissä ongelmissa lisäohjeita löytyy osoitteesta: http://www.elektrobit.com/webcast/instructions tai soittamalla numeroon 040 344 5148.
 
Tapahtuman taltiointi on saatavilla EB:n kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat myöhemmin tiedotustilaisuuspäivänä. Esitysaineisto on saatavilla samassa osoitteessa osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
 
ANALYYTIKKOJEN KONSENSUSENNUSTE
 
EB päivittää yhtiötä koskevan konsensusennusteen noin viikkoa ennen tulosjulkistusta analyytikoiden analyysien perusteella. Viimeisin konsensusennuste on luettavissa EB:n verkkosivuilta www.elektrobit.com/sijoittajat .
 
31.7.2009
EB, Elektrobit Oyj
Konserniviestintä
 
 
 
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2009
(tilintarkastamaton)
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
 
 
 
 
 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.
 
Konserni on ottanut käyttöön seuraavat standardit:
 
IAS1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutos koskee pääasiassa tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaa.
 
IFRS 8 Toimintasegmentit. Uusi standardi korvaa IAS 14 Segmenttiraportointi -standardin. IFRS 8:n mukaan raportointi perustuu johdon sisäiseen raportointiin ja laskentasääntöihin. Uudella standardilla ei ole vaikutusta vertailutietoihin. Konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2009 lähtien samat kuin IAS14 -standardin mukaiset liiketoimintasegmentit eli Automotive ja Wireless. Segmenteille kohdistamattomat erät esitetään kohdassa Muut erät.
 
Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.
 
Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:
Katsauskauden tulos sisältää kertaluontoisia liiketoimintojen uudelleenjärjestelykuluja 1,6 miljoonaa euroa.
 
Osingonmaksu:
19.3.2009 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.
 
SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)
 
 
 
Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia olennaisia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.
 
Konsernin rakenteessa osavuosijaksolla tapahtuneet muutokset:
2.2.2009 EB luopui RFID-liiketoiminnasta myymällä 7iD Technologies GmbH:n yrityksen Itävallassa toimivalle johdolle.