Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2009

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, STRATEGISET LINJAUKSET

Kesäkuu 04, 2009

EB, ELEKTROBIT OYJ, STRATEGISET LINJAUKSET


 
PÖRSSITIEDOTE              
Julkaisuvapaa 4.6.2009 klo 9.05.
 
EB, ELEKTROBIT OYJ, STRATEGISET LINJAUKSET
 
EB, Elektrobit Oyj:n hallitus on päättänyt EB:n strategista linjauksista. Tavoitteena on parantaa edelleen kannattavuutta ja vahvistaa EB:n asemaa Automotive- ja Wireless -ratkaisujen, -tuotteiden ja - palveluiden tarjoajana.
 
EB:n liiketoiminta on kokenut muutoksia viimeisen vuoden aikana. Muutoksia ovat olleet muun muassa lokakuussa 2008 ilmoitettu liikkuvaan WiMAX-teknologiaan liittyvän liiketoimintamallin muutos siirtymällä omariskisestä tuotekehityksestä asiakasrahoitteiseen ratkaisuliiketoimintamalliin ja helmikuussa 2009 ilmoitettu luopuminen RFID-liiketoiminnasta. Vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla aloitettiin merkittävä kannattavuuden parantamisohjelma ja se on alkanut tuottaa tulosta vuoden 2009 alussa.  Kannattavuuden parantamisen keskeisiä osia ovat olleet liiketoimintasalkun terävöittäminen, T&K -investointien sopeuttaminen, resurssien käyttöasteen lisääminen, kalliin alihankinnan vähentäminen ja henkilöstön määrän supistaminen.
 
EB keskittyy edelleen strategiansa mukaisesti kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless. EB:n tavoitteena on olla valitsemillaan alueilla maailmanlaajuisesti johtava ratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaja. Lyhyellä tähtäimellä tärkein tavoite on kannattavuuden parantaminen.
 
Pitkän tähtäimen kasvun aikaansaamiseksi EB jatkaa T&K-investointeja sekä Automotive- että Wireless -segmentillä.  EB:n tavoitteena on edelleen kehittää kumppanuuksia ja myös kartoittaa yritysjärjestelymahdollisuuksia, jotka vahvistavat yrityksen kilpailukykyä ja lisäävät markkinamahdollisuuksia.  
 
Automotive-liiketoimintasegmentissä EB keskittyy autojen ohjelmistoihin. Sovelluksia ovat mm. autojen sisäiset ohjelmistoalustat ja kommunikointiprotokollat, käyttöliittymäratkaisut, navigointiohjelmistot ja ohjelmistojen kehitysympäristöt. Tärkeimpiä asiakkaita ovat johtavat autovalmistajat, autoelektroniikkatoimittajat ja autoteollisuuden sirutoimittajat.  
 
Wireless-liiketoimintasegmetissä EB tarjoaa räätälöityjä laite- ja verkkoratkaisuja, teknologia-alustoja, ja T&K-palveluita langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle sekä testaustyökaluja radiokanavaympäristöjen mittaukseen, mallinnukseen ja simulointiin. Wireless-segmentin asiakkaita ovat mm. matkapuhelimia ja verkkolaitteita valmistavat yritykset, satelliitti- ja matkapuhelinverkkojen operaattorit, puolustus- ja turvallisuusviranomaiset ja siruvalmistajat.
 
 
 
"Tärkein tavoitteemme on edelleen parantaa kannattavuutta ja saavuttaa positiivinen tuloskehitys. EB:llä on merkittäviä kansainvälisiä asiakkuuksia ja haluamme vahvistaa edelleen asemaamme innovaatiopartnerina ja luotettavana kumppanina, joka tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia synnyttäviä ratkaisuja.  Ammattitaitoinen henkilöstömme luo hyvän pohjan strategian toteuttamiselle", toimitusjohtaja Jukka Harju toteaa.
 
Lisätietoja:
 
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466
 
Outi Torniainen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 512 1375
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
 
EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2008 liikevaihto oli 172,3 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  www.elektrobit.com