Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2009

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB AVAINROOLISSA EUROOPPALAISEN PUOLUSTUSTEKNOLOGIAN KÄRKIHANKKEESSA

Maaliskuu 10, 2009

EB AVAINROOLISSA EUROOPPALAISEN PUOLUSTUSTEKNOLOGIAN KÄRKIHANKKEESSA


EB, Elektrobit Oyj, on mukana Euroopan puolustusviraston ESSOR-ohjelmassa (European Secure Software Defined Radio). Ohjelman tavoitteena on kehittää eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa ja siten parantaa yhteistoimintaa eri maiden välillä. Mukana on huipputeknologiayrityksiä kuudesta EU-maasta.
 
ESSOR-hankkeen tarkoituksena on luoda eurooppalaisille puolustusvoimille yhteistä langattoman viestinnän teknologiaa. Ohjelmistoradioteknologia (Software Defined Radio, SDR) mahdollistaa yhteisiin standardoituihin ratkaisuihin pohjautuvien radiotietoliikenteen viestintäjärjestelmien ja palvelujen rakentamisen. Ohjelmistoradioteknologia on keskeinen viestintäteknologian kehittämiskohde.
 
ESSOR-hanke tuottaa eurooppalaisen ohjelmistoradioarkkitehtuurimäärittelyn, eurooppalaisen yhteisen radioaaltomuodon sekä sertifiointimenettelyt.  Ohjelmistoradioarkkitehtuuri perustuu Yhdysvaltain JTRS-ohjelman (Joint Tactical Radio System) Software Communications Architecture (SCA) arkkitehtuuriin. Tämän odotetaan muodostavan standardin kansainvälisissä operaatioissa ja kriisinhallinnan viranomaisyhteistyössä käytettäville radiojärjestelmille.
 
EU-maiden välisen puolustusyhteistyön tiivistyessä yhteensopivan radioviestinnän rakentaminen on entistä tärkeämpää. Standardoitu  ohjelmistoradioteknologia mahdollistaa yhteensopivat radiojärjestelmät, jolloin niiden kehittäminen, modifiointi ja päivitettävyys nopeutuvat.  
 
EB:n lisäksi ESSOR-hankkeessa ovat mukana Indra Espanjasta, Radmor Puolasta, Saab Ruotsista, Selex Italiasta ja Thales Ranskasta. Projekti kestää arviolta vuoteen 2012 ja sen kokonaisarvo on yli 100 miljoonaa euroa.
 
 
Lisätietoa:
 
Marko Koski
Myyntijohtaja
puh: 040 344 3700
 
Outi Torniainen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
puh: 040 512 1375
 
EB, Elektrobit Corporation
EB, Elektrobit Oyj  on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2008 liikevaihto oli 172,3 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com