Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2009

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008

Helmikuu 13, 2009

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 13.2.2009 kello 8.00 (CET+1)
 
EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008
 
YHTEENVETO LOKAKUU-JOULUKUU 2008
 
-  Liikevaihto oli 49,5 miljoonaa euroa (44,6 miljoonaa euroa, 4Q 2007), jossa on kasvua 11.1 prosenttia edellisvuodesta.
-  Liiketoiminnan liiketappio oli -2,8 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut ja alaskirjaukset olivat yhteensä -5,7 miljoonaa euroa, eli liiketappio oli yhteensä -8,5 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa, 4Q 2007).
- Liiketoimintojen liiketappio pieneni selvästi -11,3 miljoonasta eurosta (3Q, 2008) -2,8 miljoonaan euroon (4Q, 2008),
- Liiketoimintojen kassavirta oli -0,5 miljoonaa euroa (-8,6 miljoonaa euroa, 4Q 2007). Nettokassavirta oli 1,4 miljoonaa euroa (-10,8 miljoonaa euroa, 4Q 2007).
- Omavaraisuusaste pysyi vahvana ja oli 64,9 prosenttia (70,9 prosenttia, 4Q 2007).
- Tulos osaketta kohti oli -0,11 euroa (-0,03 euroa, 4Q 2007).
 
EB:n käynnisti vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä kannattavuuden parantamiseen ja kustannusrakenteen sopeuttamiseen tähtäävän ohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa yhteensä 40 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon kustannustasoon verrattuna. 
 
Osana kannattavuuden parantamisohjelmaa EB julkisti 1. lokakuuta muuttavansa liikkuvaan WiMAX-teknologiaan liittyvää liiketoimintamalliaan siirtymällä omalla riskillä kehitetyistä tukiasemamoduulituotteista asiakkaiden rahoittamien WiMAX-ratkaisuiden kehittämiseen. Liiketoimintamallin muutos vähentää merkittävästi EB:n omia T&K-investointeja säilyttäen samalla mahdollisuudet kehittää ja toteuttaa vaativia liikkuvan WiMAXin ratkaisuja asiakkaille.
 
EB:N TOIMITUSJOHTAJA PERTTI KORHONEN:
 
"EB pystyi parantamaan kannattavuuttaan pienentämällä liiketoiminnan liiketappiota vuoden 2008 kolmannen neljänneksen -11,3 miljoonasta eurosta -2,8 miljoonaan euroon vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä. Kannattavuuden parantaminen on myös jatkossa tärkein prioriteettimme ja samalla jatkamme kestävällä tavalla investointeja tulevaisuuden mahdollisuuksiin."
 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-JOULUKUU 2008
(Suluissa vuoden 2007 tammi-joulukuun vastaava luku, ellei muuta mainita)
 
EB:n liikevaihto tammi-joulukuussa 2008 kasvoi 19,4 prosenttia 172,3 miljoonaan euroon. Tammi-joulukuussa 2007 liikevaihto oli 144,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan liiketappio oli -29,1 miljoonaa euroa ja kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut, alaskirjaukset sekä luottotappiovaraukset olivat yhteensä -13,6 miljoonaa euroa, eli liiketappio oli yhteensä -42,7 miljoonaa euroa (-20,3 miljoonaa euroa).
 
Kertaluonteiset 13,6 miljoonan euron erät sisältävät
- 2,9 miljoonan euron rakennemuutoskulut maaliskuussa ilmoitetun mukaisesti Wireless-liiketoimintasegmentin uudelleenjärjestelyistä sekä EB:n sveitsiläisen tytäryhtiön Elektrobit AG:n osakkeiden myyntitappiosta ja alaskirjauksesta,
-  2,8 miljoonan euron alaskirjauksen kesäkuussa ilmoitetun mukaisesti Wireless-liiketoimintasegmentin RFID-lukijajärjestelmäliiketoiminnan liikearvojen tarkistuksesta,
- 0,6 miljoonan euron alaskirjauksen taseeseen aktivoidusta tutkimus- ja kehitysinvestoinnista,
- 0,6 miljoonan euron liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut tukitoiminnoissa,
- 1,0 miljoonan euron luottotappiovarauksen,
- 5,0 miljoonan euron rakennemuutoskulut marraskuussa ilmoitetun mukaisesti, joihin sisältyy Automotive-liiketoimintasegmentin uudelleenjärjestelystä 0,8 miljoonaa euroa, Wireless-liiketoimintasegmentin uudelleenjärjestelystä 3,6 miljoonaa euroa ja tukitoimintojen uudelleenjärjestelystä 0,6 miljoonaa euroa,
- 0,7 miljoonan euron alaskirjauksen ohjelmistolisensseistä.
 
Automotive-liiketoimintasegmentti jatkoi vahvaa kasvuaan, ja sen liikevaihto tammi-joulukuussa 2008 oli 63,3 miljoonaa euroa (52,6 miljoonaa euroa), jossa oli kasvua 20,3 prosenttia verrattuna tammi-joulukuuhun 2007. Liikevaihdon kasvu johtui EB:n entistä kilpailukykyisemmästä tarjonnasta autojen viihdeohjelmistoratkaisuissa (HMI ja navigointi) sekä elektronisten laitteiden ohjauksen (ECU) ohjelmistoratkaisuissa (perusohjelmistot ja työkalut) vahvistaen EB:n asemaa nykyisten asiakkaiden keskuudessa ja johtaen uusien asiakkuuksien voittamiseen. Lisäksi investoinnit globaaleihin uusiin maantieteellisiin markkinoihin alkoivat tuottaa tulosta liiketoiminnan kasvussa Saksan ulkopuolella.
 
Automotive-liiketoimintasegmentin operatiivinen liiketappio oli -10,3 miljoonaa euroa, johtaen yllämainitun luottotappiovarauksen (1,0 miljoonaa euroa) sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulujen (0,8 miljoonaa euroa) kanssa yhteensä -12,1 miljoonan euron (0,7 miljoonaa euroa) liiketappioon. Tämä johtui joidenkin laajojen asiakasprojektien suunniteltua heikommasta kannattavuudesta, jatkuvista pitkäaikaisista investoinneista autojen ohjelmistotuotteisiin sekä maantieteellisestä laajentumisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä Ranskassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa. Näillä edelleen jatkuvilla investoinneillaan EB rakentaa perustaa asemalleen maailman johtaviin kuuluvana auto-ohjelmistoratkaisujen toimittajana autovalmistajille ja heidän elektroniikka- ja komponenttitoimittajilleen.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto tammi-joulukuussa 2008 oli 108,6 miljoonaa euroa (90,9 miljoonaa euroa), mikä merkitsee 19,5 prosentin kasvua verrattuna tammi-joulukuuhun 2007. Kasvu saavutettiin sekä kehittämällä liiketoimintaa nykyisten pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa että muuttamalla WiMAX-liiketoimintamalliaan siirtymällä omalla riskillä tapahtuvasta tukiasemamoduulien kehittämisestä asiakasrahoitteiseen malliin, joka alkoi tuottaa liikevaihtoa neljännen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihtoon sisältyy kertaluonteista lisenssien vähäkatteista kauttalaskutusta noin 3 miljoonaa euroa.  Liiketoiminnan liiketappio oli -17,5 miljoonaa euroa ja edellä mainitut alaskirjaukset ja uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä -11,0 miljoonaa euroa, eli liiketappio oli yhteensä -28,5 miljoonaa euroa  (-22,8 miljoonaa euroa). Syinä olivat:
- merkittävät ja alun perin arvioitua suuremmat T&K-investoinnit liikkuvan WiMAX-standardin mukaisiin tukiasemamoduulituotteisiin kolmannen vuosineljänneksen loppuun asti,
- WiMAX-tukiasemamoduulituotteiden liikevaihdon kertymisen viivästyminen kolmannen vuosineljänneksen loppuun asti,
- langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen markkinoiden nopea hiipuminen ja sen myötä myynnin hidastuminen toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana,
- radioverkkoratkaisujen T&K-palvelujen heikentynyt kysyntä ja odotettua kovempi hintakilpailu vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla,
- suuret investoinnit RFID-lukijajärjestelmien kehittämiseen ja näiden järjestelmien niukka kysyntä, ja
- odotettua hitaampi matkaviestinratkaisujen T&K-palvelujen kysyntä kolmannella vuosineljänneksellä 2008.
 
Katsauskauden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 37,9 miljoonaa euroa (38,3 miljoonaa) eli 22,0 prosenttia liikevaihdosta (26,6 prosenttia vuonna 2007). Vuoden 2008 toisella puoliskolla EB sopeutti T&K-investointejaan kestävämmälle tasolle.
 
 
- Liiketoimintojen rahavirta oli -24,7 miljoonaa euroa (-27,1 miljoonaa euroa).
- Omavaraisuusaste oli 64,9 prosenttia (70,9 prosenttia).
- Nettovelkaantumisaste oli -40,2 prosenttia  (-24,0 prosenttia).
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 
Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR
 
4Q 08
3Q 08
2Q 08
1Q 08
4Q 07
Liikevaihto
49,5
34,5
41,0
47,3
44,6
Liikevoitto (tappio)
-8,5
-12,9
-13,3
-8,0
-2,4
Liikevoitto (tappio) ilman kertaluonteisia kuluja
-2,8
-11,3
-9,9
-5,1
-3,9
Tulos ennen veroja
-11,8
-14,4
-13,6
-7,7
-3,3
Katsauskauden tulos
-14,0
-14,6
-13,5
-7,7
-3,3
 
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR
 
4Q 08
3Q 08
2Q 08
1Q 08
4Q 07
Automotive
18,7
15,9
13,2
15,5
16,2
Wireless
30,7
18,5
27,7
31,7
28,2
Koko konserni
49,5
34,5
41,0
47,3
44,6
 
 
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %
 
4Q 08
3Q 08
2Q 08
1Q 08
4Q 07
Aasia
3,1
6,2 %
0,9
2,6 %
2,1
5,2 %
2,0
4,3 %
2,0
4,5 %
Amerikat
10,9
22,0 %
7,1
20,7 %
12,7
31,0 %
18,5
39,2 %
14,5
32,5 %
Eurooppa
35,5
71,8 %
26,4
76,7 %
26,2
63,8 %
26,8
56,5 %
28,1
63,0 %
 
Liikevaihto (ulkoinen) ja tulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR
 
4Q 08
3Q 08
2Q 08
1Q 08
4Q 07
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto (tappio)
 
18,7
-2,3
 
15,9
-4,1
 
13,2
-4,1
 
15,5
-1,6
 
16,2
1,0
Wireless
Liikevaihto
Liikevoitto (tappio)
 
30,7
-4,9
 
18,5
-8,1
 
27,7
-9,1
 
31,7
-6,5
 
28,2
-4,1
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto (tappio)
 
0,1
-1,3
 
0,1
-0,7
 
0,1
-0,2
 
0,1
0,1
 
0,1
0,7
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto (tappio)
 
49,5
-8,5
 
34,5
-12,9
 
41,0
-13,3
 
47,3
-8,0
 
44,6
-2,4
 
 
LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN PÄÄTAPAHTUMAT LOKAKUU-JOULUKUU 2008
 
EB:n raportointi perustuu 1.1.2008 alkaen Automotive- ja Wireless-liiketoimintasegmentteihin.
 
 
AUTOMOTIVE
 
Automotive-liiketoimintasegmentti koostuu auto- ja työkaluohjelmistotuotteista, autojen ja henkilökohtaisten navigointilaitteiden navigointiohjelmistoista sekä ohjelmistotuotekehityspalveluista johtaville autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille (Tier 1) ja autoteollisuuden sirutoimittajille (Tier 2). EB tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisia, asiakaskohtaisia ratkaisuja, jotka koostuvat ohjelmistotuotteista sekä työkalu- ja suunnittelupalveluista.
 
Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä kasvoi 15,2 prosenttia 18,7 miljoonaan euroon (16,2 miljoonaa euroa, 4Q 2007). Liiketappio, joka sisälsi kertaluonteisia kuluja 0,8 miljoonaa euroa, oli -2,3 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa, 4Q 2007). Tappion syynä olivat joidenkin laajojen asiakasprojektien suunniteltua heikompi kannattavuus, merkittävät tuotekehitysinvestoinnit sekä investoinnit maantieteelliseen laajentumiseen. Liiketoiminta jatkoi kasvuaan tarkastelujaksolla suunnitelman mukaisesti ja uusasiakashankinnassa edistyttiin hyvin.
 
EB jatkoi pitkäjänteisesti etenemistään globaaleilla markkinoilla tarjoten auto-ohjelmistotuotteita ja työkaluja autoteollisuudelle. Marraskuussa EB julkisti toimittaneensa Ford SYNC:ille kaksi uraauurtavaa sovellusta: täysin integroidun autojen langattoman palveluyhteyden sekä viihdealustan. Joulukuussa EB julkisti uudet versiot EB Street Director -navigointiohjelmistosta ja EB tresos Standard Software -työkaluista. 
 
 
WIRELESS
 
Wireless-liiketoimintasegmentti koostuu seuraavista liiketoiminnoista:
- Wireless Solutions tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja ja T&K-palveluita langattomalle teollisuudelle ja muulle langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle.
- Wireless Communications Tools tarjoaa testaustyökaluja radiokanavaympäristöjen mittaukseen, mallinnukseen ja simulointiin.
- Wireless Sensor Solutions tarjoaa RFID-lukijajärjestelmäratkaisuja.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä kasvoi 8,7 prosenttia 30,7 miljoonaan euroon (28,2 miljoonaa euroa, 4Q 2007). Liiketoiminnan liiketappio oli -0,8 miljoonaa euroa ja kertaluonteiset liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut ja alaskirjaukset olivat yhteensä -4,0 miljoonaa euroa, eli liiketappio oli yhteensä -4,9 miljoonaa euroa (-4,1 miljoonaa euroa, 4Q 2007).
 
Osana kannattavuuden parantamisohjelmaa EB julkisti 1. lokakuuta muuttavansa liikkuvaan WiMAX-teknologiaan liittyvää liiketoimintamalliaan siirtymällä omalla riskillä kehitetyistä tukiasemamoduulituotteista asiakkaiden rahoittamien WiMAX-ratkaisuiden kehittämiseen. Liiketoimintamallin muutos vähentää merkittävästi EB:n omia T&K-investointeja säilyttäen samalla mahdollisuudet kehittää ja toteuttaa vaativia liikkuvia WiMAX-ratkaisuja asiakkaille.
 
Liiketoimintamallin muutoksen ansiosta liikkuva WiMAX osaltaan kasvatti liikevaihtoa neljännellä vuosineljänneksellä. Maailmanlaajuisen markkinoiden hiljenemisen vuoksi hintapaineet kasvoivat vuosineljänneksen aikana tuotekehityspalveluissa.
 
Langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen myynti alkoi elpyä. Syyskuussa esitelty uusi emulointialusta ja siihen perustuva ensimmäinen tuote Propsim F8 alkoi herättää mielenkiintoa markkinoilla, ja ensimmäinen F8 toimitettiin joulukuussa 2008. Maantieteellisesti radiokanavaemulaattoriliiketoiminta oli tasapainossa eri alueiden välillä.
 
UHF RFID -lukijajärjestelmien myynti laski edelleen kuluneen vuoden jo ennestään alhaisesta tasosta, koska autoteollisuuden toimitusketjuratkaisuiden kysyntä oli heikkoa. Yksittäisten kehityshankkeiden koko jäi pieneksi, koska markkinat muodostuvat pääasiassa pilotti- ja kokeiluhankkeista.
 
 
MARKKINANÄKYMÄT
 
Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja ohjelmistojen hyödyntämisen odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Suurin osa autoteollisuuden innovaatioista ja differentiaatiosta perustuu ohjelmistoihin ja elektroniikkaan. Innovoinnin nopeuttamiseksi, ohjelmistojen laadun ja kehitystehokkuuden parantamiseksi sekä kompleksisuuden vähentämiseksi standardiohjelmistoratkaisujen käytön odotetaan kasvavan. Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden arvioidaan yltävän Euroopassa 15 prosentin vuotuiseen kumulatiiviseen kasvuun vuosina 2007-2012 (Frost & Sullivan). Lähitulevaisuudessa tähän voi vaikuttaa autoteollisuuden nykyinen laskusuhdanne. Auto-ohjelmistomarkkinoiden peruskasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan kriisin yli.
 
Langattoman tietoliikenteen maailmanlaajuiset markkinat ovat jossain määrin pienenemässä, ja teollisuuden keskittymisen odotetaan jatkuvan. Liikkuvaan WiMAXiin liittyvän kaupallisen markkinan käynnistyminen on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta, mutta operaattoripalvelut ovat käynnistyneet ensimmäisissä kaupungeissa Yhdysvalloissa.
 
Maailmanlaajuiset matkapuhelinmarkkinat ovat tasaantumassa, ja niiden volyymin odotetaan supistuvan lyhyellä aikavälillä. Arvokertymän odotetaan siirtyvän kohti kehittyneempiä tuotteita, mikä johtuu lisääntyneestä uusien ominaisuuksien ja palvelujen kysynnästä. Avoimia arkkitehtuureja ja ohjelmistoalustoja ilmaantuu nopeammin kuin aiemmin ennakoitiin, ja ne luovat mahdollisuuksia yrityksille, joilla on vahva integrointikyky.
 
Liikkuvien satelliittipalvelujen toimiala on läpikäymässä laajaa murrosta kohti seuraavan sukupolven ratkaisuja samalla kun uusia operaattoreita syntyy ja perinteiset operaattorit päivittävät ratkaisujaan ja tarjontaansa. Moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen, joka käsittää sekä päätelaitteet että verkot, on käynyt yhä tärkeämmäksi monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla.
 
Tuotekehityspalvelujen markkinoiden hintapaine voimistaa edelleen teollisuuden tarvetta siirtää tuotekehitystoimintoja alhaisemman kustannustason maihin. Tästä huolimatta houkuttelevia erityisalueita on säilynyt alalla (OVUM). Talouden hidastumisen takia yritysten arvioidaan sopeuttavan T&K-kulujaan ja projektiportfolioitaan johtaen yleiseen T&K-menojen ja -aktiviteettien vähenemiseen parin seuraavan vuoden aikana. OEM-valmistajat joutuvat pienentämään kiinteitä kulujaan ja lisäämään joustavuuttaan. Tämä voi luoda uusia kumppanuusmahdollisuuksia.
 
Langattoman tietoliikenteen työkalujen markkinat ovat olleet heikot, koska oletetut markkinaveturit (MIMO-teknologiat, 3GPP LTE ja liikkuva WiMAX) ovat toistaiseksi synnyttäneet vähäistä edistyneiden kehitystyökalujen kysyntää. Kysyntään on saattanut vaikuttaa myös talouden hidastuminen, mutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä langattoman tietoliikenteen työkalujen markkinoiden odotetaan kasvavan 3GPP LTE:n vetämänä.
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA LOKA-JOULUKUU 2008
 
Neljännen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 7,4 miljoonaa euroa (13,2 miljoonaa, 4Q 2007) eli 14,9 prosenttia liikevaihdosta (29,7 prosenttia vuonna 2007). Vähennys johtuu pääasiassa liikkuvan WiMAXin liiketoimintamallin muutoksesta. Auto-ohjelmistojen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kasvoivat.
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
EB luopui RFID-liiketoiminnasta helmikuun 2009 alussa myymällä 7iD Technologies GmbH:n yrityksen Itävallassa toimivalle johdolle. RFID-liiketoiminta on ollut osa EB:n Wireless Sensor Solution -liiketoimintaa. Kaupan myötä Wireless Sensor Solution -liiketoiminta lakkaa. Kaupasta aiheutuvat alaskirjaukset sisältyvät aiemmin julkistettuihin (20.11.2008) vuoden 2008 toiselle vuosipuoliskolle kohdistuviin enintään 5 miljoonan euron uudelleenjärjestely- ja alaskirjauskuluihin. Kaupalla ei ole merkittävää tase- tai tulosvaikutusta.
 
TOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI
 
EB:n vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä käynnistämän kannattavuuden parantamiseen ja kustannusrakenteen sopeuttamiseen tähtäävä ohjelma, jonka tavoitteena on yhteensä 40 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon kustannustasoon verrattuna, etenee suunnitelman mukaan. Kustannussäästötoimia on toteutettu yhteensä 30 miljoonan euron arvosta vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä, ja niiden vaikutus näkyy täysimääräisenä vuoden 2009 alussa.  Lisätoimenpiteet 10 miljoonan euron säästöjen saavuttamiseksi on suurimmaksi osaksi tunnistettu, ja niitä toteutetaan parhaillaan.
 
EB julkisti 1. lokakuuta muuttavansa liikkuvaan WiMAX-teknologiaan liittyvää liiketoimintamalliaan siirtymällä omalla riskillä kehitetyistä tukiasemamoduulituotteista asiakkaiden rahoittamien WiMAX-ratkaisujen kehittämiseen. Liiketoimintamallin muutos vähentää merkittävästi EB:n omia T&K-investointeja säilyttäen samalla mahdollisuudet kehittää ja toteuttaa vaativia liikkuvia WiMAX-ratkaisuja asiakkaille. EB jatkoi myös muiden T&K-investointien sopeuttamista, resurssien käyttöasteen lisäämistä ja kalliin alihankinnan vähentämistä.
 
EB on saattanut päätökseen henkilöstön supistamistoimet 115 työntekijän osalta. Tavoitteena on vähentää 170 työntekijää maailmanlaajuisesti vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Aiemmin lokakuussa EB vähensi tukitoimintojen henkilökunnasta 42 työntekijää. EB on myös sopinut Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikön henkilökunnan lomauttamisesta enintään 6 viikoksi.
 
 
VUODEN 2009 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT
 
Nykyinen talouden hidastuminen ja epävarmuus kaikilla markkinoilla tekee ennustamisen haastavaksi, ja ennakoitavuus on lyhyt. Tämän hetken rajallisen ennakoitavuuden perusteella EB odottaa vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan samalla tasolla tai alempi kuin vuoden 2008 toisella puoliskolla (84,0 miljoonaa euroa). Ilmoitetut 40 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästötoimet jatkuvat vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla ja tuottavat tulosta. Niiden seurauksena vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuuden odotetaan paranevan merkittävästi verrattuna vuoden 2008 toisen puoliskon operatiiviseen tulokseen (-14,1 miljoonaa euroa).
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
Maailmanlaajuinen talouden hidastuminen voi vaikuttaa EB:n palveluiden, ratkaisujen ja tuotteiden kysyntään ja luoda painetta esimerkiksi volyymeihin ja hinnoitteluun. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä. Kuluvalla tilikaudella yhtiön liiketoimintaan liittyy lisäksi seuraavia riskejä:
 
Tuotekehityspalveluliiketoiminnan riskit liittyvät pääasiassa asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuuteen, heidän valintoihinsa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä sekä toisaalta heidän päätöksiinsä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan. Riskit liittyvät lisäksi projektiresurssien kasvattamiseen, tärkeimpien teknologiakomponenttien ajoitukseen ja markkinoiden kilpailutilanteeseen, jotka kaikki voivat vaikuttaa T&K-palvelujen kysyntään ja hintoihin. Lisäksi on olemassa T&K-palvelujen myynnin tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä. Riskejä voi aiheuttaa myös tietoliikenneverkkotoimittajien uudelleenjärjestäytyminen.
 
Ratkaisu- ja tuoteliiketoiminnan riskit liittyvät pääasiassa mahdollisiin markkinoiden viivästyksiin, asiakkaiden tuoteostojen ja tilausten kokoon ja ajoitukseen sekä näiden lyhyeen ennakoitavuuteen, asiakassopimusten oikea-aikaiseen solmimiseen, tuotekehitysprojektien viivästyksiin, asiakassopimuksiin perustuviin aktivointeihin, varastojen arvostusriskeihin ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttaviin tuotekehityksen teknologiariskeihin. Uusista tuotteista saatavaa sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettua liikevaihtoa koskevat tavalliset ajoitusriskit.
 
Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.elektrobit.com .
 
 
TASE JA RAHOITUS
 
31.12.2008 päivätyn taseen lukuja on verrattu päivämäärän 31.12.2007 taseeseen (1 000 euroa).
 
 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:
 
Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 61,9 miljoonaa euroa (78,8 miljoonaa euroa 31.12.2007). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 38,7 miljoonaa euroa (33,2 miljoonaa euroa 31.12.2007).
 
Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 18,3 miljoonaa euroa (19,6 miljoonaa euroa 31.12.2007).
 
Bruttoinvestointien määrä oli katsauskaudella 9,8 miljoonaa euroa, sisältäen korvausinvestoinnit ja Net Consulting & Services S.A.R.L. -yhtiön hankinnan. Nettoinvestointien määrä oli katsauskaudella -11,5 miljoonaa euroa, sisältäen aiemmin mainittujen erien lisäksi muissa pitkäaikaisissa sijoituksissa olleen sijoitussalkun purkamisen sekä Elektrobit AG:n ja Kiinteistö Oy Automaatiotie 1:n myynnistä aiheutuneet erät. Katsauskauden kokonaispoistojen määrä oli 16,4 miljoonaa euroa, joka sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 5,5 miljoonaa euroa.
 
Korolliset velat määrä oli katsauskauden päättyessä 22,4 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:
 
 
Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 64,9 prosenttia (vuoden 2007 lopussa 70,9 prosenttia).
 
Katsauskauden lukuihin sisältyy pakollisia varauksia 3,6 miljoonaa euroa.
 
EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 11,9 miljoonaa euroa.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
EB työllisti vuoden 2008 tammi- ja joulukuun välillä keskimäärin 1 768 työntekijää. Joulukuun lopussa yhtiössä oli 1735 työntekijää (vuoden 2007 lopussa 1 725 työntekijää). Huomattava osa EB:n henkilökunnasta on tuotekehitysinsinöörejä. 
 
 
MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA
 
Marraskuussa 2008 EB:n hallituksen puheenjohtaja tekniikan tohtori J. T. Bergqvist jätti hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tehtävät ja hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin DI Juha Hulkko. Hallitus päätti perustaa kolme valiokuntaa valmistelemaan hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita. Valiokunnat ovat talous- ja tarkastusvaliokunta sekä Automotive- ja Wireless-liiketoimintasegmenttikohtaiset valiokunnat.
 
 
LIPUTUSILMOITUKSET
 
Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat aiheuttaneet AML 2:9 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden syntymisen.
 
 
HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ
 
Emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 22 335 962,13 euroa. Tilikauden tappio on -4 874 599,42 euroa.
 
Hallitus ehdottaa 19.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
 
 
Oulussa 13.2.2009
 
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja:
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Puhelin: 040 344 5466
 
Outi Torniainen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puhelin: 040 512 1375
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOSKIEN EB:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTETTA 2008
 
EB, Elektrobit Oyj, järjestää vuoden 2008 tilinpäätöstä koskevan tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille
 
13.2.2009 kello 11.00 - 12.00
Espoossa, Keilasatama 5
NH Purje, 2. krs
 
Tilaisuus lähetetään audio webcastina, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Internetissä WebEx:in kautta. Seurataksesi kokousta Internetissä
1. Mene osoitteeseen
2. Anna nimesi ja sähköpostiosoitteesi
3. Anna kokoussalasana: Kok!ous103
4. Klikkaa "Join Now"
Teknisissä ongelmissa lisäohjeita: http://www.elektrobit.com/webcast/instructions
 
Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä paikan päällä että soittamalla seuraavaan telekonferenssinumeroon: 020699101, PIN: 757344#
 
Tapahtuman taltiointi on saatavilla EB:n kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat myöhemmin tiedotustilaisuuspäivänä. Esitysaineisto on saatavilla samassa osoitteessa osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
ANALYYTIKKOJEN KONSENSUSENNUSTE
 
EB päivittää yhtiötä koskevan konsensusennusteen noin viikkoa ennen tulosjulkistusta analyytikkojen tekemien analyysien perustella. Viimeisin konsensusennuste on luettavissa verkkosivuiltamme www.elektrobit.com/sijoittajat .
 
13.2.2009
EB, Elektrobit Oyj
Konserniviestintä
 
 
EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008
 
Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätöksestä on annettu tilintarkastuskertomus 12.2.2009.
 
 
 
 
 
 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT
 
Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet:
Tilinpäätöstiedotteessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.
 
Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.
 
Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:
Pitkäaikaisissa varoissa ollut sijoitussalkku markkina-arvoltaan 10,6 miljoonaa euroa purettiin ja varat siirrettiin rahavaroihin katsauskauden aikana.
 
Investointien rahavirrat katsauskaudella sisältävät joulukuussa 2007 tehdyn kiinteistökaupan kauppahinnan suorituksen 13,1 miljoonaa euroa. 
 
Kiinteistö Oy Automaatiotie 1 kaupan seurauksena pitkäaikaiset varat vähenivät 6,0 miljoonaa euroa ja korolliset velat 6,0 miljoonaa euroa.
 
Katsauskauden tulos sisältää kertaluontoisia liiketoimintojen uudelleenjärjestelykuluja 9,2 miljoonaa euroa, liikearvojen alaskirjauksia 2,8 miljoonaa euroa, 0,6 miljoonan euron alaskirjauksen taseeseen aktivoidusta tutkimus- ja kehitysinvestoinnista sekä 1,0 miljoonan euron luottotappiokirjauksen.
 
Maksetut osingot:
Yhtiökokouksen 14.3.2008 päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,02 euroa osakkeelle eli yhteensä 2.588.253,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 28.3.2008.
 
 
 
Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon tilinpäätöslaskelmissa:
2.2.2009 EB luopui RFID -liiketoiminnasta myymällä 7iD Technologies GmbH:n yrityksen Itävallassa toimivalle johdolle. RFID -liiketoiminta on ollut osa EB:nb Wireless Sensor Solution liiketoimintaa ja sillä oli 20 työntekijää. Kaupan myötä Wireless Sensor Solution liiketoiminta lakkasi.
 
Konsernin rakenteessa osavuosijaksolla tapahtuneet muutokset:
Katsauskaudella EB myi 100 prosenttia Elektrobit AG:n osakekannasta sekä 100 prosenttia Kiinteistö Oy Automaatiotie 1:n osakekannasta.
 
Katsauskaudella EB osti 100 prosenttia ranskalaisen Net Consulting & Services S.A.R.L yhtiön osakekannasta. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta EB:n taseeseen tai tulokseen.