Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2010

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, TÄSMENTÄÄ VUODEN 2010 TOISEN VUOSIPUOLISKON TULOSOHJAUSTAAN

Joulukuu 30, 2010

EB, ELEKTROBIT OYJ, TÄSMENTÄÄ VUODEN 2010 TOISEN VUOSIPUOLISKON TULOSOHJAUSTAAN


* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }PÖRSSITIEDOTE                          

Julkaisuvapaa 30.12.2010 kello 8.00

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, TÄSMENTÄÄ VUODEN 2010 TOISEN VUOSIPUOLISKON TULOSOHJAUSTAAN

 

EB, Elektrobit Oyj, täsmentää vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon tulosohjausta tarkentuneiden näkymien pohjalta. Poislukien saneerausmenettelyssä olevalta asiakkaaltaan TerreStar Networks Inc:ltä olevista myyntisaamisista kirjattu 8,3 miljoonan euron arvonalentuminen ja muut kertaluonteiset erät suuruudeltaan noin 3,3 miljoonaa euroa, EB odottaa vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liiketappion olevan noin 7-8 miljoonaa euroa.  Kertaluonteiset kulut sekä kirjattu 8,3 miljoonan myyntisaamisten arvonalentuminen huomioiden EB odottaa 2010 toisen vuosipuoliskon liiketappion olevan kokonaisuudessaan noin 18-20 miljoonaa euroa.

 

Operatiivisen liiketoiminnan näkymä on täsmentynyt loppuvuotta kohti ja on käynyt ilmeiseksi, että EB:n vuoden viimeisen neljänneksen myynti saneerausmenettelyssä olevalle asiakkaalleen TerreStar Networks Inc:lle jää alhaiseksi. Aiemmin kerrotun mukaisesti EB:n 2010 toisen vuosipuoliskon liiketulosta rasittavat joulukuussa päättyneiden Wireless Solutions -liiketoimintaa ja EB:n konsernitoimintoja koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena työsuhteiden päättämisestä sekä muista pienentyneestä henkilöstömäärästä ja alentuneesta myyntivolyymistä johtuvista toimenpiteistä kertyvät arvioilta noin 2,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Tämän lisäksi 2010 toisen vuosipuoliskon liiketulosta rasittavat arviolta noin 0,7 miljoonan euron määräiset muut kertaluonteiset kulut.

 

Jo aiemmin ja osavuosikatsauksessa 28.10.2010 annetun ohjauksen mukaisesti EB odotti vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevoiton, ilman tehtyä 8,3 miljoonan euron myyntisaamisten arvonalennuskirjausta, olevan selvästi alempi kuin liikevoitto vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (0,0 miljoonaa euroa).  EB odottaa edelleen vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (73,6 miljoonaa euroa).

 

EB tiedotti 20.10.2010 asiakkaansa TerreStar Networksin sekä tiettyjen muiden TerreStar Corporationiin sidoksissa olevien yhtiöiden hakeutuneen vapaaehtoiseen saneerausmenettelyyn. Saneerausmenettelyn tarkempia vaikutuksia osapuolten väliseen liikesuhteeseen jatkossa ei voida vielä arvioida, mutta tämän hetkisen näkymän mukaan osapuolten välisen liiketoiminnan kokonaisvolyymi ei lähitulevaisuudessa tule olemaan merkittävä.

 

EB:n tämänhetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, ettei TerreStar Networksiltä olevia myyntisaamisia saataisi aikanaan perittyä ainakin kirjatun myyntisaamisten arvonalentumisen ylittäviltä osin. Pahimmillaan TerreStar Networksin saneerausmenettely ja rahoitusvaikeudet voivat kuitenkin vielä johtaa EB:n osalta merkittävään myyntisaamisten arvonalentumiskirjaukseen ja mahdollisesti liikesuhteen päättymiseen tilanteessa, jossa TerreStar Networks asianmukaisen kaupallisen harkintansa sekä tuomioistuimelta saadun hyväksynnän perusteella päättäisi, ettei se tule täyttämään sopimusvelvoitteitaan EB:tä kohtaan EB:n edellyttämällä tavalla. Mikäli osapuolten välinen liikesuhde lakkaisi kokonaan lyhyellä tähtäimellä eikä myyntisaamisia saataisi perittyä lainkaan, tämä alentaisi kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään vielä noin 11 miljoonaa euroa (Yhdysvaltain dollarin määräiset erät 29.12.2010 valuuttakurssin mukaan).

 

Joka tapauksessa EB pyrkii kotiuttamaan saatavansa täysimääräisenä joko TerreStar Networksin saneerausmenettelyn, EB:n 20.11.2010 julkistaman ja TerreStar Corporationia vastaan käynnistämänsä oikeudenkäynnin ja/tai esimerkiksi edellä mainittujen myyntisaamisten myynnin kautta. Mainittu oikeudenkäynti perustuu osin takaukseen, jonka TerreStar Corporation on antanut vakuudeksi EB:n myyntisaamisista TerreStar Networksiltä, ja osin TerreStar Corporationin suoraan EB:hen kohdistuvien sopimusvelvoitteiden täyttämiseen.

 

On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä sekä TerreStar Corporationia vastaan käynnistettyyn oikeudenkäyntiin liittyvien myöhemmin saatavien tietojen perusteella ja vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistumisen myötä tilannetta on arvioitava uudelleen.

 

EB:llä on tällä hetkellä TerreStar Networksilta yhteensä noin 26,0 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (19,8 miljoonan euron 29.12.2010 valuuttakurssin mukaan) suuruiset myyntisaamiset, joista 25,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (19,6 miljoonaa euroa 29.12.2010 valuuttakurssin mukaan) on erääntynyt.

 

EB, Elektrobit Oyj julkistaa vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteen 17.2.2011 klo 8.00.

 

 

Oulussa, 30.12.2010

 

 

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

 

Lisätietoa:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 344 5466

 

Lisätietoja TerreStarista ja TerreStar Networksista on saatavilla osoitteista www.terrestar.com ja  www.TerreStarInfo.com.

 

Jakelu:

 

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2009 liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  www.elektrobit.com