Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2010

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, VÄHENTÄÄ JA LOMAUTTAA HENKILÖSTÖÄ SUOMESSA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN PÄÄTYTTYÄ

Joulukuu 13, 2010

EB, ELEKTROBIT OYJ, VÄHENTÄÄ JA LOMAUTTAA HENKILÖSTÖÄ SUOMESSA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN PÄÄTYTTYÄ


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 13.12.2010 kello 9.00

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, VÄHENTÄÄ JA LOMAUTTAA HENKILÖSTÖÄ SUOMESSA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN PÄÄTYTTYÄ

 

EB, Elektrobit Oyj on 9.12.2010 saanut päätökseen 28.10.2010 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut Elektrobit Wireless Communications Oy:n ja Elektrobit Oyj:n Suomen henkilöstön kanssa, ja yhtiö on tänään päättänyt niiden pohjalta tehtävistä toimista. Neuvottelujen tavoitteena on ollut parantaa kannattavuutta ja vähentää henkilöstömäärää vastaamaan Wireless Solutions -liiketoiminnan alentunutta myyntivolyymia ja -näkymää.

 

Neuvottelujen tuloksena EB irtisanoo 60 ja lomauttaa 85 henkilöä Wireless Solutions -liiketoiminnassa ja EB:n konsernitoiminnoissa työskentevistä henkilöistä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Lomautukset toteutetaan toistaiseksi voimassa olevina niin, että lomautusten arvioidaan kestävän 1.8.2011 asti. Vähennykset ja lomautukset kohdistuvat kaikkiin EB:n Suomen toimipisteisiin, jotka ovat Espoo, Kajaani, Oulu ja Tampere. Neuvottelujen alussa arvio irtisanottavista tai lomautettavista henkilöistä oli enintään noin 150. Henkilöstövähennysten jälkeen EB:n palveluksessa on noin 1 520 henkilöä, joista Suomessa noin 500 henkilöä.

 

Työsuhteiden päättämisestä sekä muista pienentyneestä henkilöstömäärästä ja alentuneesta myyntivolyymistä johtuvista toimenpiteistä arvioidaan kertyvän yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka kohdistuvat vuoden 2010 toiselle vuosipuoliskolle. Irtisanomisten ja lomautusten toteutuessa täysimääräisesti niistä johtuvien kulusäästöjen ennakoidaan olevan noin 4 miljoonaa euroa ja muiden toimenpiteiden aiheuttamien kulusäästöjen noin 1 miljoonaa euroa vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Edellä mainitut kertaluonteiset kulut eivät vaikuta EB:n vuoden 2010 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä 28.10.2010 antamaan vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liiketulosta koskevaan ohjaukseen.

 

Sopeuttamistoimenpiteillä ei ole vaikutusta EB:n meneillään oleviin asiakasprojekteihin.

 

Oulu, 13.12.2010

 

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
CEO

 

Lisätietoa:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

 

Jakelu:

 

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2009 liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  www.elektrobit.com