Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2010

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB (ELEKTROBIT OYJ) ON KÄYNNISTÄNYT OIKEUDENKÄYNNIN ASIAKASTAAN TERRESTAR CORPORATIONIA VASTAAN NOIN 25,8 MILJOONAN YHDYSVALTAIN DOLLARIN SAATAVIENSA PERIMISEKSI

Marraskuu 19, 2010

EB (ELEKTROBIT OYJ) ON KÄYNNISTÄNYT OIKEUDENKÄYNNIN ASIAKASTAAN TERRESTAR CORPORATIONIA VASTAAN NOIN 25,8 MILJOONAN YHDYSVALTAIN DOLLARIN SAATAVIENSA PERIMISEKSI


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 20.11.2010, klo 00.30

 

EB (ELEKTROBIT OYJ) ON KÄYNNISTÄNYT OIKEUDENKÄYNNIN ASIAKASTAAN TERRESTAR CORPORATIONIA VASTAAN NOIN 25,8 MILJOONAN YHDYSVALTAIN DOLLARIN SAATAVIENSA PERIMISEKSI

 

EB:n (Elektrobit Oyj) tytäryhtiö Elektrobit Inc. On haastanut asiakkaansa TerreStar Corporationin (TerreStar) New Yorkin osavaltion tuomioistuimeen (Supreme Court of the State of New York) vaatiakseen maksua noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräisille erääntyneille saatavilleen TerreStarilta.

 

Vaatimus perustuu takaukseen, jonka TerreStar on antanut vakuudeksi EB:n saatavista TerreStarin enemmistöomistuksessa olevalta tytäryhtiöltä TerreStar Networks Inc:ltä (TerreStar Networks). TerreStar Networks on hakenut Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä, mistä EB tiedotti 20.10.2010. Lisäksi vaatimus liittyy TerreStarin suoraan EB:hen kohdistuvien sopimusvelvoitteiden täyttämiseen. EB:llä on tällä hetkellä TerreStar Networksilta yhteensä noin 25,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (19,0 miljoonaa euroa 18.11.2010 valuuttakurssin mukaan) suuruiset saatavat.

 

EB:n oikeudenkäyntihaasteen ei odoteta vaikuttavan EB:n oikeuksiin TerreStar Networksin käynnistämässä saneerausmenettelyssä. Saneerausmenettelyyn liittyvät oikeudenkäyntiasiakirjat sisältävät edelleen rajoitetusti tietoa EB:n saatavien kohtelusta saneerausmenettelyssä, mutta TerreStar Networksin ja siihen sidoksissa olevien velallisten jättämä saneeraussuunnitelma indikoi, että EB:n saatavien takaisinmaksu voi tapahtua saneerattujen velallisten liikkeelle laskemien uusien osakkeiden ja uusien etuoikeutettujen osakkeiden hankintaan liittyvien oikeuksien muodossa. Saneeraussuunnitelma edellyttää Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain mukaan tuomioistuimen ja velkojien suostumusta.

 

Tällä hetkellä TerreStar ei ole osallisena TerreStar Networksin käynnistämässä saneerausmenettelyssä. Saneerausmenettelyyn liittyvien oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan TerreStar Networks ennakoi, että TerreStar (ja sen tytäryhtiö TerreStar Holdings Inc.) tulevat jättämään lähitulevaisuudessa omat hakemuksensa vapaaehtoisen saneerausmenettelyn käynnistämiseksi Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaan. Mikäli TerreStar päättäisi hakea saneerausmenettelyä, EB:n käsityksen mukaan EB:n TerreStaria vastaan käynnistämä oikeudenkäynti jäädytettäisiin Yhdysvaltain konkurssilainsäädännön mukaisesti.

 

EB:n tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan yllä kuvattu oikeudenkäynti sekä TerreStar Networksin saneerausmenettelyn kulku tähän mennessä eivät vaikuta EB:n aikaisemmin julkistamiin arviointeihin saneerausmenettelyn vaikutuksista, eivätkä yhtiön antamaan tulosta ja taloudellista asemaa koskevaan ohjaukseen. EB on julkistanut arvion saneerausmenettelyn vaikutuksista sekä tulosta ja taloudellista asemaa koskevaan ohjauksen 25.10.2010 tiedotteessaan sekä 28.10.2010 julkaistussa tammi-syyskuun 2010 osavuosikatsauksessa. On mahdollista, että TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja/tai mahdollisesta TerreStarin saneeraushakemuksesta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.

 

Oulussa, 20.11.2010
EB, Elektrobit Oyj
Jukka Harju                    
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoa:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 344 5466

 

Lisätietoja TerreStarista ja TerreStar Networksistä on saatavilla osoitteista www.terrestar.com and www.TerreStarInfo.com.

 

Jakelu:

 

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2009 liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com