Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2010

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ ALOITTAA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT SUOMESSA ENINTÄÄN NOIN 150 HENKILÖN IRTISANOMISEKSI TAI LOMAUTTAMISEKSI

Lokakuu 28, 2010

EB, ELEKTROBIT OYJ ALOITTAA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT SUOMESSA ENINTÄÄN NOIN 150 HENKILÖN IRTISANOMISEKSI TAI LOMAUTTAMISEKSI


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 28.10.2010 kello 8:30

 

EB, ELEKTROBIT OYJ ALOITTAA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT SUOMESSA ENINTÄÄN NOIN 150 HENKILÖN IRTISANOMISEKSI TAI LOMAUTTAMISEKSI

 

Parantaakseen kannattavuuttaan ja sopeuttaakseen henkilöstömääräänsä alentuneeseen myyntivolyymiin EB, Elektrobit Oyj on tänään aloittanut yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelut koskevat EB:n tytäryhtiön Elektrobit Wireless Communications Oy:n ja Elektrobit Oyj:n koko henkilöstöä ja kaikkia toimintoja Suomessa eli yhteensä noin 500 henkilöä.

 

EB ehdottaa enintään noin 150 henkilön irtisanomista tai lomauttamista Wireless Solutions -liiketoiminnassa ja EB:n konsernitoiminnoissa. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan 4 miljoonan euron kulusäästöjä vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Näillä toimenpiteillä ei arvioida olevan oleellista vaikutusta 2010 toisen vuosipuoliskon liiketulokseen.

 

EB:n näkymä vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla on 25.10.2010 tiedotetun mukaisesti:

 

"Ottaen huomioon tämän hetkisen tiedon valossa arvioidut TerreStar Networksin saneerausmenettelyn vaikutukset EB:n kolmannen vuosineljänneksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä osapuolten väliseen liikesuhteeseen neljännellä vuosineljänneksellä, EB odottaa vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (73,6 miljoonaa euroa) ja vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevoiton, ilman tehtyä 8,3 miljoonan euron pakollista varausta, olevan selvästi alempi kuin liikevoitto vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (0,0 miljoonaa euroa). Liikevoittotason heikkeneminen johtuu pääosin TerreStar Networksiin liittyvästä alentuneesta liikevaihtoennusteesta. On mahdollista, että TerreStar Networksin saneerausmenettelystä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen."

 

 

Oulu, 28.10.2010

 

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
CEO

 

Lisätietoa:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

 

Jakelu:

 

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2009 liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  www.elektrobit.com