Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2010

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010 LIIKEVAIHTO PARANI VIIME VUODESTA, AUTOMOTIVE-LIIKETOIMINTASEGMENTTI VAHVASSA KASVUSSA, 8,3 MILJ. EURON VARAUS SAATAVIEN MENETTÄMISEN RISKIN JOHD

Lokakuu 28, 2010

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010 LIIKEVAIHTO PARANI VIIME VUODESTA, AUTOMOTIVE-LIIKETOIMINTASEGMENTTI VAHVASSA KASVUSSA, 8,3 MILJ. EURON VARAUS SAATAVIEN MENETTÄMISEN RISKIN JOHD


PÖRSSITIEDOTE                                      

Julkaisuvapaa 28. lokakuuta 2010 kello 8.00

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010
LIIKEVAIHTO PARANI VIIME VUODESTA, AUTOMOTIVE-LIIKETOIMINTASEGMENTTI VAHVASSA KASVUSSA, 8,3 MILJ. EURON VARAUS SAATAVIEN MENETTÄMISEN RISKIN JOHDOSTA

 

YHTEENVETO HEINÄ-SYYSKUU 2010

 

- Kauden liikevaihto oli 33,7 miljoonaa euroa (33,5 miljoonaa euroa, 3Q 2009), nousua 0,6 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. 
- Katsauskauden jälkeen EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:n asiakas TerreStar Networks Inc. haki Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä vahvistaakseen taloudellista asemaansa. EB on kirjannut 8,3 miljoonan euron pakollisen varauksen liittyen TerreStarilta perittäviin saataviin. Lisätietoa on kappaleissa Vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon näkymät, Riskit ja epävarmuustekijät sekä Katsauskauden jälkeiset tapahtumat.
- Liiketappio ilman TerreStariin liittyvää 8,3 miljoonan euron pakollista varausta oli -3,2 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa, 3Q 2009). Lasku viimevuotisesta johtui Wireless-liiketoimintasegmentin heikommasta kehityksestä. Liiketappio pakollinen varaus mukaan lukien oli
-11,5 miljoonaa euroa.
- Käyttökate oli -9,3 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa, 3Q 2009).
- Liiketoimintojen kassavirta oli 0,2 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa, 3Q 2009). Nettokassavirta oli -30,1 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa, 3Q 2009). Heikkeneminen johtui lähinnä ylikurssirahaston 25,9 miljoonan euron jakamisesta.
- Likvidit varat olivat 29,8 miljoonaa euroa (62,2 miljoonaa euroa, 3Q 2009).
- Omavaraisuusaste pakollisen varauksen vaikutus mukaan lukien pysyi vahvana ja oli 62,7 % (71,1 %, 3Q 2009).
- Tulos osaketta kohti pakollinen varaus mukaan lukien oli -0,08 euroa (-0,00 euroa, 3Q 2009).

 

YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUU 2010

 

- Liikevaihto oli 119,9 miljoonaa euroa (113,7 miljoonaa euroa, tammi-syyskuu 2009), nousua 5,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. 
- Liiketappio ilman TerreStariin liittyvää 8,3 miljoonan euron pakollista varausta oli -1,4 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa, tammi-syyskuu 2009). Liiketappio pakollinen varaus mukaan lukien oli -9,7 miljoonaa euroa.
- Käyttökate oli -3,2 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa, tammi-syyskuu 2009).
- Liiketoimintojen kassavirta oli 6,3 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa, tammi-syyskuu 2009). Nettokassavirta oli -29,2 miljoonaa euroa (-6,4 miljoonaa euroa, tammi-syyskuu 2009). Heikkeneminen johtui lähinnä 25,9 miljoonan euron jakamisesta ylikurssirahastosta 2.9.2010.
- Tulos osaketta kohti pakollinen varaus mukaan lukien oli -0,08 euroa (-0,02 euroa, tammi-syyskuu 2009).

 

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

 

"EB:n liikevaihto kasvoi hieman tammi-syyskuussa. Automotive-liiketomintasegmentin myynti ja tulos kasvoivat huomattavasti sekä viime vuoden vastaavasta jaksosta että kuluvan vuoden toiselta vuosineljännekseltä alan toipuessa viime vuoden taantumasta. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto ja -tulos ilman TerreStariin liittyvää pakollista varausta heikkeni viime vuodesta lähinnä kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä supistuneen myynnin vuoksi. Taloudellisten ja liiketoiminnallisten intressiemme hoitaminen TerreStarin kanssa sen saneerausmenettelyn aikana vaatii erityistä huomiota. Vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon merkittävin tavoitteemme on jatkaa kannattavuuden parantamista."

 

VUODEN 2010 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

 

Vuoden toisella vuosipuoliskolla EB:n myynnin kasvun Automotive-liiketoimintasegmentissä odotetaan jatkuvan. Myynnin Wireless-liiketoimintasegmentissä ennakoidaan olevan pienempi kuin vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2010 heinä-syyskuussa sekä markkinanäkymät".

 

TerreStar Networks Inc:n, EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:n merkittävän asiakkaan jatkuvat haasteet rahoituksen saamisessa ovat johtaneet maksujen viivästymisiin ja lisänneet luottotappioiden riskiä. Vaikka TerreStar Networks sekä tietyt muut TerreStarin emoyhtiöön TerreStar Corporationiin sidoksissa olevat yhtiöt ovat 19.10.2010 taloudellista asemaansa vahvistaakseen hakeneet Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä, tämä riski saattaa lisääntyä vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla. TerreStar Networksin yhdysvaltalaiselle saneerausasioita käsittelevälle tuomioistuimelle (United States Bankruptcy Court) jättämä saneeraushakemus sisältää hyvin rajallisesti tietoa EB:n saatavien kohtelusta saneerausmenettelyssä.  Hakemus ei myöskään sisällä saneeraussuunnitelmaa, joka ennakoidaan jätettävän velkojien ja tuomioistuimen hyväksyttäväksi saneerausmenettelyn myöhemmässä vaiheessa. Asiakkaan saneerausmenettelyn johdosta EB on alentanut TerreStar Networksiin liittyvää liikevaihtoennustetta vuoden viimeiselle neljännekselle 2010.

 

Ottaen huomioon tämän hetkisen tiedon valossa arvioidut TerreStar Networksin saneerausmenettelyn vaikutukset EB:n kolmannen vuosineljänneksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä osapuolten väliseen liikesuhteeseen neljännellä vuosineljänneksellä, EB odottaa vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (73,6 miljoonaa euroa) ja vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevoiton, ilman tehtyä 8,3 miljoonan euron pakollista varausta, olevan selvästi alempi kuin liikevoitto vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (0,0 miljoonaa euroa). Liikevoittotason heikkeneminen johtuu pääosin TerreStar Networksiin liittyvästä alentuneesta liikevaihtoennusteesta. On mahdollista, että TerreStar Networksin saneerausmenettelystä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.

 

Näkymiin liittyviä epävarmuustekijöitä esitetään osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät". Tietoa TerreStarin saneeraushakemuksesta on osiossa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" sekä 20. ja 25.10.2010 julkaistuissa pörssitiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com .

 

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

 

EB järjestää vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden 28.10.2010 kello 11.00 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Espoossa osoitteessa Keilasatama 5, 2. kerros, neuvotteluhuone Purje. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi: www.elektrobit.com/sijoittajat

 

 

EB, Elektrobit Oyj
EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2009 liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

 

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010

 

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-SYYSKUU 2010
(Suluissa vuoden 2009 tammi-syyskuun vastaava luku ellei muuta mainita)

 

EB:n tammi-syyskuun 2010 liikevaihto nousi 5,5 prosenttia 119,9 miljoonaan euroon (113,7 miljoonaa euroa). Liiketappio ilman TerreStariin liittyvää 8,3 miljoonan euron pakollista varausta oli -1,4 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa). Liiketappio pakollinen varaus mukaan lukien oli -9,7 miljoonaa euroa.

 

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2010 tammi-syyskuussa 27,7 prosenttia 57,0 miljoonaan euroon (44,7 miljoonaa euroa). Segmentin liikevoitto parani 0,8 miljoonaan euroon (-4,0 miljoonaa euroa). Kannattavuuden paraneminen viimevuotisesta johtui pääosin lisääntyneestä myynnistä ja yleisestä vahvasta markkinakysynnästä.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 62,3 miljoonaa euroa (68,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski -9.1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Liiketappio ilman pakollista varausta oli -2,2 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Lasku johtui lähinnä heikommasta myynnistä vuoden kolmannella neljänneksellä. Liiketappio pakollinen varaus mukaan lukien oli -10,4 miljoonaa euroa.

 

Katsauskauden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kasvoivat 15,5 miljoonaan euroon (10,5 miljoonaa euroa), mikä vastaa 12,9 prosenttia liikevaihdosta (9,2 prosenttia).

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-9 2010 1-9 2009
  9 kk 9 kk
LIIKEVAIHTO 119,9 113,7
LIIKEVOITTO /-TAPPIO -9,7 -1,9
Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -0,3
TULOS ENNEN VEROJA -10,6 -2,2
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -10,2 -3,1
Kauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista verojen jälkeen   0,3
KAUDEN TULOS -10,2 -2,8
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -9,8 -3,4
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille -10,6 -2,8
  Vähemmistölle 0,3 0,0
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille -10,1 -3,4
  Vähemmistölle 0,3 0,0
     
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR -0,08 -0,02
Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR   0,00
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR -0,08 -0,02

 

- Liiketoimintojen rahavirta oli 6,3 miljoonaa euroa (0.9 miljoonaa euroa).
- Omavaraisuusaste oli 62,7% (71,1 %).
- Nettovelkaantumisaste oli -20.5%(-39,5 %).

 

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR

  3Q 10 2Q 10 1Q 10 4Q 09 3Q 09
Liikevaihto 33,7 44,7 41,5 40,1 33,5
Liikevoitto /-tappio -11,5 0,1 1,7 0,5 -0,8
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä -3,2 0,1 1,7 0,8 -0,8
Tulos ennen veroja -10,6 -0,7 0,7 0,1 -0,6
Katsauskauden tulos -9,0 -0,9 -0,3 -0,3 -0,5

 

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR

  3Q 10 2Q 10 1Q 10 4Q 09 3Q 09
Automotive 19,9 18,6 18,5 16,8 14,8
Wireless 13,7 25,9 22,8 23,0 18,6
Koko konserni 33,7 44,7 41,5 40,1 33,5

 

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

  3Q 10 2Q 10 1Q 10 4Q 09 3Q 09
Aasia 1,8
5,4%
2,6
5,9%
2,7
6,5%
4,4
11,0%
1,8
5,5%
Amerikat 9,4
27,7%
17,4
39,0%
15,8
38,1%
13,7
34,2%
11,1
33,1%
Eurooppa 22,5
66,8%
24,6
55,2%
23,0
55,4%
22,0
54,8%
20,6
61,4%

 

 

Liikevaihto (ulkoinen) ja tulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

  3Q 10 2Q 10 1Q 10 4Q 09 3Q 09
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

19,9
0,1
 

18,6
-0,2
 

18,5
0,9
 

16,8
0,3
 

14,8
-0,9
Wireless
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

13,7
-11,7
 

25,9
0,3
 

22,8
0,9
 

23,0
-0,3
 

18,6
-0,1
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

0,2
0,1
 

0,2
0,0
 

0,2
-0,1
 

0,2
0,5
 

0,2
0,2
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

33,7
-11,5
 

44,7
0,1
 

41,5
1,7
 

40,1
0,5
 

33,5
-0,8

 

 

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2010 HEINÄ-SYYSKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT

 

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

 

AUTOMOTIVE

 

Automotive-liiketoimintasegmentti koostuu auto-ohjelmistotuotteista, henkilökohtaisten navigointilaitteiden ohjelmistoista sekä autoteollisuuden tuotekehityspalveluista. Yhdistämällä tuotteitaan ja palvelujaan EB tarjoaa johtaville autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja autoteollisuuden puolijohdetoimittajille ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja.

 

Vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 19,9 miljoonaa euroa (14,8 miljoonaa euroa, 3Q 2009). Se kasvoi vahvasti 34,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa, 3Q 2009). Kannattavuuden paraneminen viimevuotisesta johtui pääosin lisääntyneestä myynnistä ja yleisestä vahvasta markkinakysynnästä.

 

EB pyrkii autojen viihde- ja viestintäjärjestelmien ratkaisukumppaniksi. Sen mukaisesti yhtiö ilmoitti toimittavansa navigointiohjelmiston ja puheohjausjärjestelmän uuden Audi A1:n viihde- ja viestintäjärjestelmän keskusyksikköön. Navigointiohjelmisto perustuu EB street director -navigointiratkaisuun ja puheratkaisussa on käytetty Speech Target Framework -ohjelmistoa, joka on osa EB GUIDE -käyttöliittymäsuunnittelutyökalua.

 

EB on maailmanlaajuinen AUTOSAR (automotive open system architecture) -kumppani useille autoelektroniikan järjestelmätoimittajille. Kuluneen neljänneksen aikana AUTOSAR-markkina kasvoi jonkin verran ennakoitua hitaammin ja EB julkaisi laajennuksia EB Tresos -kehitystyökaluihin, joilla kehitetään autojen sähköisten ohjausjärjestelmien sulautettuja ohjelmistoja.

 

EB lisäsi panostuksiaan liiketoimintansa laajentamiseksi ajamista helpottaviin sovelluksiin.

 

Automotive-markkinanäkymät

 

Suurin osa autoteollisuuden innovaatioista ja eriytymisestä johtuu ohjelmistoista ja elektroniikasta. Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja ohjelmistojen hyödyntämisen autoteollisuudessa odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Vuotuinen autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden pitkän aikavälin kasvuodotus on noin 15 prosenttia (Frost & Sullivan). Sen perustana olevan autoteollisuusmarkkinan odotetaan myös kasvavan tasaisesti noin 6 prosenttia vuosittain ajalla 2010-2015 (CSM).

 

Kasvava kyvykkyys sekä kehittyneemmät ja verkottuneemmat ominaisuudet lisäävät autoelektroniikan kompleksisuutta. Lisääntyvä kompleksisuus ajaa teollisuutta elektroniikkaratkaisujen ohjelmistojen ja laitteiden asteittaiseen erottamiseen. Se on välttämätöntä, jotta ohjelmistoarkkitehtuurin tasoja voidaan hallita ja jotta innovointi ja käyttöönotto ovat tehokkaita. Standardiohjelmistoratkaisujen käytön autoteollisuudessa odotetaan kasvavan. Se nopeuttaa innovointia, parantaa ohjelmistojen laatua ja kehittämisen tehokkuutta sekä helpottaa ohjelmistojen käyttöönottoa.

 

Perustavanlaatuinen autoteollisuuden muutos ja siitä seuraava auto-ohjelmistomarkkinan kasvu jatkuu. Autoteollisuuden kustannuspaineiden odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen, tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta.

 

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto riippuu tällä hetkellä pääasiallisesti uusien automallien ja alustojen kehitystyöstä. Liikevaihdon riippuvuus autojen tuotantomääristä on edelleen rajallinen. Tulevien vuosien aikana muutoksen kohti ohjelmistotuoteliiketoimintamallia ennakoidaan kuitenkin lisäävän riippuvuutta autojen tuotantomääristä.

 

WIRELESS

 

Wireless-liiketoimintasegmentti koostuu seuraavista liiketoiminnoista:
- Wireless Solutions, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluja langattomalle teollisuudelle sekä muulle langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle.
- Wireless Communications Tools, joka tarjoaa testaustyökaluja radiokanavaympäristöjen mittaukseen, mallinnukseen ja simulointiin.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,7 miljoonaa euroa (18,6 miljoonaa euroa, 3Q 2009). Liikevaihto heikkeni 26,4 prosenttia. Liiketappio ilman TerreStariin liittyvää 8,3 miljoonan euron pakollista varausta oli -3,4 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa, 3Q 2009). Tämä johtui enimmäkseen heikommasta myynnistä satelliittipäätelaitteiden ja mobiilien verkkoratkaisujen markkinoilla. Kesäkuussa ilmoitetuista lomautuksista syntyi 0,4 miljoonan euron säästöt vuoden kolmannella neljänneksellä. Liiketappio pakollinen varaus mukaan lukien oli -11,7 miljoonaa euroa.

 

Kolmannella vuosineljänneksellä EB:n suunnittelema TerreStar GENUS -älypuhelin tuotiin USA:n markkinoille ja EB edistyi hyvin puolustussektorin markkinalla. Tuotteisiin liittyvä palveluiden ja ratkaisujen kysyntä pysyi tasaisena. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen osaamista vahvistettiin edelleen heinä-syyskuussa.

 

EB investoi edelleen tutkimukseen ja kehitykseen, ja julkaisi EB Propsim F8 -radiokanavaemulaattoriin ASO-mallinnustyökalun (Aerospace and Satellite channel emulation Option) ilmailu- ja puolustusmarkkinoiden tarpeisiin. Langattoman tietoliikenteen testaustyökalujen kysyntä jatkui 3GPP LTE -teknologiaan perustuvien edistyksellisten kehitystyökalujen vetämänä.

 

Wireless-markkinanäkymät

 

Maailmanlaajuisten matkapuhelinmarkkinoiden volyymin kasvu on jatkunut vuonna 2010 erityisesti älypuhelinten markkinalla. Arvokertymän odotetaan siirtyvän kohti kehittyneempiä tuotteita, mikä johtuu lisääntyneestä uusien ominaisuuksien ja palvelujen kysynnästä. Langattoman tietoliikenteen maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan vuonna 2010 pysyvän vuoden 2009 tasolla, ja teollisuuden keskittyminen saattaa jatkua. Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimiala esittelee uusia data- ja langattoman viestinnän palveluita samalla, kun uusia operaattoreita syntyy ja perinteiset operaattorit päivittävät ratkaisujaan ja tarjontaansa.

 

Langattoman tietoliikenteen tuotekehityspalvelujen markkinat ovat edelleen haasteelliset ja jatkuvien hintapaineiden vuoksi tuotekehitystä tehdään enenevässä määrin alhaisemman kustannustason maissa. OEM-valmistajien odotetaan kuitenkin lisäävän T&K-joustavuuttaan, mikä voi luoda uusia kumppanuusmahdollisuuksia EB:lle. Uudet avoimet ohjelmistoarkkitehtuurit ja -alustat luovat mahdollisuuksia EB:n kaltaisille vahvan integrointikyvyn yrityksille.

 

LTE-standardin asema markkinoilla jatkoi vahvistumista. LTE:hen liittyvien hankkeiden osuus EB:n liiketoiminnasta odotetaan kasvavan. Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpi monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. Satelliitti-maanpäällisen (Satellite-Terrestrial) ja liikkuvan satelliittitietoliikenteen (Mobile Satellite Services) markkinoiden kysynnän odotetaan siirtyvän nykyisestä mallilaitemarkkinavaiheesta kohti kaupallisia tuotteita ja palveluita. Tämä saattaa luoda uusia palvelu- ja tuoteliiketoimintamahdollisuuksia EB:lle. EB on kuitenkin alentanut TerreStar Networksiin liittyvää liikevaihtoennustetta vuoden viimeiselle neljännekselle 2010 asiakkaan saneerausmenettelyn johdosta. Tarkempia vaikutuksia osapuolten väliseen liikesuhteeseen jatkossa ei voida vielä arvioida.

 

Kehittyneiden työkalujen tarpeen 3GPP LTE -teknologiassa odotetaan jatkuvan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. EB tarjoaa maailman johtavia kanavaemulaattorityökaluja MIMO-pohjaisen 3GPP LTE -teknologian ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön. 

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

 

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, radiokanavaemulaattorituotteisiin, sekä Wireless Solutions -tuotealustoihin.

 

Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 5,4 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa, 3Q 2009) eli 16,0 prosenttia liikevaihdosta (10,5 prosenttia, 3Q 2009). Niistä 1,6 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen.

 

VUODEN 2010 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

 

Vuoden toisella vuosipuoliskolla EB:n myynnin kasvun Automotive-liiketoimintasegmentissä odotetaan jatkuvan. Myynnin Wireless-liiketoimintasegmentissä ennakoidaan olevan pienempi kuin vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2010 heinä-syyskuussa sekä markkinanäkymät".

 

TerreStar Networks Inc:n, EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:n merkittävän asiakkaan jatkuvat haasteet rahoituksen saamisessa ovat johtaneet maksujen viivästymisiin ja lisänneet luottotappioiden riskiä. Vaikka TerreStar Networks sekä tietyt muut TerreStarin emoyhtiöön TerreStar Corporationiin sidoksissa olevat yhtiöt ovat 19.10.2010 taloudellista asemaansa vahvistaakseen hakeneet Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä, tämä riski saattaa lisääntyä vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla. TerreStar Networksin yhdysvaltalaiselle saneerausasioita käsittelevälle tuomioistuimelle (United States Bankruptcy Court) jättämä saneeraushakemus sisältää hyvin rajallisesti tietoa EB:n saatavien kohtelusta saneerausmenettelyssä.  Hakemus ei myöskään sisällä saneeraussuunnitelmaa, joka ennakoidaan jätettävän velkojien ja tuomioistuimen hyväksyttäväksi saneerausmenettelyn myöhemmässä vaiheessa. Asiakkaan saneerausmenettelyn johdosta EB on alentanut TerreStar Networksiin liittyvää liikevaihtoennustetta vuoden viimeiselle neljännekselle 2010.

 

Ottaen huomioon tämän hetkisen tiedon valossa arvioidut TerreStar Networksin saneerausmenettelyn vaikutukset EB:n kolmannen vuosineljänneksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä osapuolten väliseen liikesuhteeseen neljännellä vuosineljänneksellä, EB odottaa vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (73,6 miljoonaa euroa) ja vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevoiton, ilman tehtyä 8,3 miljoonan euron pakollista varausta, olevan selvästi alempi kuin liikevoitto vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (0,0 miljoonaa euroa). Liikevoittotason heikkeneminen johtuu pääosin TerreStar Networksiin liittyvästä alentuneesta liikevaihtoennusteesta. On mahdollista, että TerreStar Networksin saneerausmenettelystä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.

 

Näkymiin liittyviä epävarmuustekijöitä esitetään osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät". Tietoa TerreStarin saneeraushakemuksesta on osiossa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" sekä 20. ja 25.10.2010 julkaistuissa pörssitiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com .

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Lyhyellä tähtäimellä merkittävimmät vaikuttavat henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa sekä kysynnän määriin liittyviä että hinnoittelupaineita. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä.

 

Rahoituksen saatavuuteen liittyvät haasteet ovat myös johtaneet EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:in merkittävän asiakkaan, Terrestar Networksin osalta maksuviivästyksiin ja lisänneet luottotappioiden riskiä. Vaikka TerreStar Networks sekä tietyt muut TerreStariin sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä, tämä riski voi kasvaa vielä vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon aikana. Mainitun lain 11 luvussa säädetään menettelystä rahoitusvaikeuksiin joutuneiden yhtiöiden saneeraamiseksi. Kyseisen saneerausmenettelyn mukaan TerreStar Networksin velkojen takaisinmaksu velkojille edellyttää yhdysvaltalaisen saneerausasioita käsittelevän tuomioistuimen (United States Bankruptcy Court) hyväksyntää ja, jos takaisinmaksu tapahtuu erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti, TerreStar Networksin velkojien suostumusta. On myös mahdollista, että saatavien takaisinmaksu suoritetaan osittain tai kokonaan saneeratun yhtiön osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden muodossa. Mahdollista EB:n saatavien takaisinmaksun muotoa tai ajankohtaa ei voida tässä vaiheessa ennakoida minkäänlaisella varmuudella.

 

26.10.2010 EB:llä oli TerreStar Networksiltä yhteensä noin 25,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (18,6 miljoonan euron) suuruiset saatavat, joista 24,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (17,4 miljoonaa euroa) on erääntynyt. TerreStar Networksin yhdysvaltalaiselle saneerausasioita käsittelevälle tuomioistuimelle (United States Bankruptcy Court) jättämä saneeraushakemus sisältää hyvin rajallisesti tietoa EB:n saatavien kohtelusta saneerausmenettelyssä. TerreStar Networksin hakemus ei myöskään sisällä saneeraussuunnitelmaa, joka ennakoidaan jätettävän velkojien ja tuomioistuimen hyväksyttäväksi saneerausmenettelyn myöhemmässä vaiheessa. EB:n tämänhetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, ettei TerreStar Networksiltä olevia saatavia saataisi aikanaan perittyä ainakin Q3:n 2010 osalta tehdyn pakollisen 8.3 miljoonan euron varauksen ylittäviltä osin. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Vaikka EB on alentanut TerreStar Networksiin liittyvää liikevaihtoennustetta vuoden viimeiselle neljännekselle 2010, asiakkaan saneerausmenettelyn tarkempia vaikutuksia osapuolten väliseen liikesuhteeseen jatkossa ei voida vielä arvioida. Pahimmillaan TerreStar Networksin saneerausmenettely ja rahoitusvaikeudet voivat kuitenkin johtaa EB:n osalta merkittävään luottotappiokirjaukseen ja mahdollisesti liikesuhteen päättymiseen tilanteessa, jossa TerreStar Networks asianmukaisen kaupallisen harkintansa sekä tuomioistuimelta saadun hyväksynnän perusteella päättäisi, ettei se tule täyttämään sopimusvelvoitteitaan EB:tä kohtaan EB:n edellyttämällä tavalla.


EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Eräät EB:n liiketoiminnot ovat kuitenkin muita asiakasriippuvaisempia. Tämä voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoiminta-segmenttien kehitys vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät".

 

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, asiakassopimuksiin perustuvat aktivoinnit, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K -kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.  Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tuotemääristä, materiaalikustannusten ja tuotannon saannon kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä korkeampina toimituskuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettua liikevaihtoa koskevat tavalliset ajoitusriskit.

 

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com

 

TASE JA RAHOITUS

 

30.9.2010 päivätyn taseen lukuja on verrattu päivämäärän 31.12.2009 taseeseen (miljoonaa euroa). Katsauskauden lukuihin sisältyy 9,7 miljoonan euron varaukset. Niissä on mukana TerreStariin liittyvä 8,3 miljoonan euron pakollinen varaus.

 

 

  9/2010 12/2009
Pitkäaikaiset varat 39,7 39,4
Lyhytaikaiset varat 95,8 120,8
Varat yhteensä 135,5 160,2
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 63,3 99,5
Vähemmistön osuus 1,2 0,4
Oma pääoma yhteensä 77,4 112,8
Pitkäaikaiset velat 10,7 15,0
Lyhytaikaiset velat 47,4 32,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 135,5 160,2

 

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ tilikauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu   +6,7 miljoonaa euroa
+ käyttöpääoman muutos   +3,7 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot   -4,1 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta +6,3 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta   -5,0 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta   -30,6 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos   -29,2 miljoonaa euroa

 

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 62,0 miljoonaa euroa (59,3 miljoonaa euroa 31.12.2009). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 42,4 miljoonaa euroa (27,5 miljoonaa euroa 31.12.2009). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 18,5 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa 31.12.2009).

 

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,0 miljoonaa euroa sisältäen korvausinvestoinnit. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 6,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 6,4 miljoonaa euroa, sisältäen yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 1,6 miljoonaa euroa.

 

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 14,0 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

 

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,6 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,6 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -1,0 miljoonaa euroa

 

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 62,7 prosenttia (71,5 prosenttia vuoden 2009 lopussa).

 

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 20,0 miljoonaa euroa.

 

HENKILÖSTÖ

 

EB työllisti vuoden 2010 tammi-syyskuussa keskimäärin 1 559 henkilöä. Syyskuun lopussa yhtiössä oli 1 584 työntekijää (1 528 vuoden 2009 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

 

Toimitusjohtaja Jukka Harju otti 28.8.2010 alkaen vastuun EB:n sijoittajaviestinnästä ja sijoittajasuhteista.

 

LIPUTUSILMOITUKSET

 

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

 

YLIKURSSIRAHASTON JAKAMINEN JA ALENTAMINEN

 

Elektrobit Oyj:n 25.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti osakkeenomistajille jaetaan 0,20 euroa osakkeelta emoyhtiön ylikurssirahastosta. Sen lisäksi yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen alentaa ylikurssirahastoa siirtämällä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ne varat, jotka ovat jäljellä ylikurssirahastossa yllä mainitun jakamisen jälkeen. Ylikurssirahaston jakaminen ja alentaminen edellyttivät Patentti- ja rekisterihallituksen lupaa. Päätökset kirjattiin taseeseen maaliskuussa 2010.

 

Patentti- ja rekisterihallitus antoi 12.8.2010 suostumuksensa ylikurssirahaston jakamiselle ja alentamiselle. Ylikurssirahastosta jaettiin 2.9.2010 osakkeenomistajille 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 25 882 538,00 euroa, ja yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirrettiin ylikurssirahastosta jakamisen jälkeen jäljelle jääneet 38 696 853,50 euroa.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Kuten EB ilmoitti 20.10.2010, EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:n merkittävä asiakas TerreStar Networks sekä tietyt muut TerreStariin sidoksissa olevat yhtiöt ovat taloudellista asemaansa vahvistaakseen hakeneet Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä. Terrestar Networks on TerreStar Corporationin enemmistöomistuksessa oleva välillinen tytäryhtiö.

 

25.10.2010 EB päätti kirjata 8,3 miljoonan euron suuruisen pakollisen varauksen tytäryhtiönsä Elektrobit Inc:n saatavista TerreStar Networks Inc:ltä, alentaa TerreStar Networksiin liittyvää liikevaihtoennustetta vuoden viimeiselle neljännekselle 2010 ja vastaavasti alentaa toisen vuosipuoliskon tulosohjaustaan. TerreStar Networksin tuomioistuimelle jättämä hakemus sisältää hyvin rajallisesti tietoa EB:n saatavien kohtelusta saneerausmenettelyssä. Hakemus ei myöskään sisällä saneeraussuunnitelmaa, joka ennakoidaan jätettävän velkojien ja tuomioistuimen hyväksyttäväksi saneerausmenettelyn myöhemmässä vaiheessa. Asiassa sittemmin käytyjen keskustelujen jälkeen EB päätyi kirjaamaan pakollisen varauksen saatavien kohteluun liittyvän epävarmuuden vuoksi.


Tietoa TerreStarin saneerausmenettelyn vaikutuksista EB:hen on tämän raportin kappaleissa Vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon näkymät sekä Riskit ja epävarmuustekijät. EB on julkaissut pörssitiedotteen TerreStarin saneerausmenettelyyn hakeutumisesta 20.10.2010 sekä pörssitiedotteen siitä johtuvasta pakollisesta varauksesta ja uudesta tulosohjauksesta 25.10.2010. Tiedotteet ovat nähtävillä osoitteessa www.elektrobit.com .

 

EB ilmoitti 18.10.2010, että Wireless-liiketoimintasegmentin johtajaksi ja Elektrobit Technologies Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.11.2010 alkaen KTM Hannu Huttunen, 44.

 

 

Oulu 28.10.2010

 

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT TAMMI-SYYSKUU 2010
(tilintarkastamaton)

 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
  9 kk 9 kk 12 kk
       
LIIKEVAIHTO
119,9 113,7 153,8
Liiketoiminnan muut tuotot 1,8 2,8 4,0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,3 -0,8 -0,9
Valmistus omaan käyttöön 0,2 0,4 0,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -9,3 -5,8 -8,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -71,6 -67,6 -90,9
Poistot -6,4 -7,5 -9,7
Liiketoiminnan muut kulut -44,5 -37,1 -49,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -9,7 -1,9 -1,4
Rahoituskulut (netto) -0,9 -0,3 -0,6
TULOS ENNEN VEROJA -10,6 -2,2 -2,0
Tuloverot 0,3 -0,9 -1,3
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -10,2 -3,1 -3,3
Kauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista verojen jälkeen 0,0 0,3 1,3
KAUDEN TULOS -10,2 -2,8 -2,0
       
Muut laajan tuloksen erät:      
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,4 -0,6 -0,3
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,4 -0,6 -0,3
       
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -9,8 -3,4 -2,4
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille -10,6 -2,8 -2,2
  Vähemmistölle 0,3 0,0 0,2
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille -10,1 -3,4 -2,5
  Vähemmistölle 0,3 0,0 0,2
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR      
  Laimentamaton -0,08 -0,02 -0,03
  Laimennettu -0,08   -0,03
       
Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,00 0,01
  Laimennettu   0,00 0,01
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR      
  Laimentamaton -0,08 -0,02 -0,02
  Laimennettu -0,08 -0,02 -0,02
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129 413  129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 130 376 129 466 129 580
       
KONSERNITASE (MEUR) 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10,6 12,2 11,4
  Liikearvo 18,5 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 10,0 8,8 8,7
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,3 0,3
  Saamiset 0,4 0,8 0,4
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,0 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 39,7 40,7 39,4
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus 2,9 2,6 2,4
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 62,0 55,6 59,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut
  rahoitusvarat
15,8 0,3 40,2
  Rahavarat 15,0 62,2 18,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 95,8 120,7 120,8
VARAT YHTEENSÄ 135,5 161,4 160,2
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Ylikurssirahasto   64,6 64,6
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,7    
  Muuntoerot 0,3 -0,4 -0,1
  Kertyneet voittovarat 24,3 35,1 35,0
  Vähemmistöosuus 1,2 0,0 0,4
Oma pääoma yhteensä 77,4 112,2 112,8
Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 1,2 2,2 2,3
  Varaukset 0,6 1,3 0,9
  Korolliset velat 8,9 12,5 11,8
  Muut velat   0,1  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10,7 16,2 15,0
Lyhytaikaiset velat      
  Ostovelat ja muut velat
32,1 24,5 24,4
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
  rahoitusvelat
    0,4
  Eläkevelvoitteet
1,2 1,2 1,2
  Varaukset
9,1 1,9 1,5
  Lyhytaikaiset korolliset velat
5,1 5,2 4,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä
47,4 32,9 32,4
Velat yhteensä
58,1 49,1 47,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
135,5 161,4 160,2
 
     

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
  9 kk 9 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
     
Kauden tulos -10,2 -2,8 -2,0
Suoriteperusteisten erien oikaisu 17,0 6,6 7,7
Käyttöpääoman muutokset 3,7 -1,6 -3,8
Maksetut korot liiketoiminnasta -2,9 -1,8 -2,0
Saadut korot liiketoiminnasta 0,6 1,4 1,6
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot -1,9 -0,8 -1,1
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 6,3 0,9 0,4
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
-0,3   -0,7
Liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla   -0,6 -0,6
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1,2 -1,5 -1,2
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -3,7 -0,9 -1,5
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -0,0 -0,1
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,1 0,3
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0 0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,2 0,1 0,2
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -5,0 -2,8 -3,4
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
     
Lainojen nostot   1,1 1,6
Lainojen takaisinmaksut -2,1 -2,6 -3,9
Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,6 -3,0 -4,1
Maksetut osingot -25,9    
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -30,6 -4,6 -6,5
 
     
RAHAVAROJEN MUUTOS -29,2 -6,4 -9,5
Rahavarat tilikauden alussa 59,1 68,6 68,6
Rahavarat tilikauden lopussa 29,8 62,2 59,1

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
           
             
A = Osakepääoma            
B = Ylikurssirahasto            
C = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto            
D = Kertyneet voittovarat            
E = Vähemmistöosuus            
F = Oma pääoma yhteensä            
             
  A B C D E F
             
Oma pääoma 1.1.2009 12,9 64,6   37,6   115,1
Osakepalkitsemisen kustannus       0,2   0,2
Kauden laaja tulos       -3,4   -3,4
Muut erät       0,3 0,0 0,3
Oma pääoma 30.9.2009 12,9 64,6   34,7 0,0 112,2
             
Oma pääoma 1.1.2010 12,9 64,6   34,9 0,4 112,8
Ylikurssirahaston jakaminen   -25,9       -25,9
Siirto ylikurssirahastosta   -38,7 38,7     0,0
Osakepalkitsemisen kustannus       0,5   0,5
Kauden laaja tulos       -10,1   -10,1
Muut erät       -0,6 0,7 0,1
Oma pääoma 30.9.2010 12,9 0,0 38,7 24,6 1,2 77,4

 

 

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

 

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

 

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

 

Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:

 

Ylikurssirahaston jakaminen:
Yhtiökokous 25.3.2010 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille jaetaan emoyhtiön ylikurssirahastosta 0,20 euroa osakkeelta, mikä tarkoittaa yhtiökokouspäivän osakkeiden lukumäärän mukaan yhteensä 25.882.538 euroa, edellyttäen, että sille saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. Päätös kirjattiin konsernissa maaliskuussa 2010.

 

Ylikurssirahaston varojen siirtäminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon:
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ne varat, jotka ovat jäljellä ylikurssirahastossa ylikurssirahaston jakamisen jälkeen edellyttäen, että alentamiselle saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. Päätös kirjattiin konsernissa maaliskuussa 2010.

 

Ylikurssirahaston jakaminen ja alentaminen edellyttivät Patentti- ja rekisterihallituksen lupaa. Patentti- ja rekisterihallitus antoi 12.8.2010 suostumuksensa ylikurssirahaston jakamiselle ja ylikurssirahastoon jakamisen jälkeen jääneiden varojen siirtämiselle vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahastosta jaettiin 2.9.2010 osakkeenomistajille 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 25 882 538,00 euroa, ja yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirrettiin ylikurssirahastosta jakamisen jälkeen jäljelle jääneet 38 696 853,50 euroa.

 

Katsauskauden tulos sisältää 8,3 miljoonan euron pakollisen varauksen liittyen TerreStar Networks -saamisiin.

 

Osingonmaksu:
25.3.2010 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

 

TOIMINTASEGMENTIT 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
  9 kk 9 kk 12 kk
Automotive      
  Liikevaihto ulkoinen 57,0 44,7 61,5
  Liikevaihto toisille segmenteille   0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä 57,0 44,7 61,5
       
  Liikevoitto (-tappio) 0,8 -4,0 -3,8
       
Wireless      
  Liikevaihto ulkoinen 62,3 68,6 91,6
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,2 0,2
  Liikevaihto yhteensä 62,4 68,7 91,8
       
  Liikevoitto (-tappio) -10,4 1,3 1,0
       
MUUT ERÄT      
       
Muut erät      
  Liikevaihto ulkoinen 0,6 0,4 0,6
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,9 1,3
       
Eliminoinnit      
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,0 -0,2 -0,2
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
       
Konserni yhteensä      
  Liikevaihto ulkoinen 119,9 113,7 153,8
  Liikevoitto (-tappio) -9,7 -1,9 -1,4

 

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
  9 kk 9 kk 12 kk
Liikevaihto      
  Eurooppa 70,2 69,5 91,4
  Amerikat 42,6 35,5 49,2
  Aasia 7,2 8,8 13,2
Liikevaihto yhteensä 119,9 113,7 153,8

 

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia olennaisia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.

 

 

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat
suoritukset yhteensä
1,8 1,8 2,2

 

 

 


TULOSLASKELMA
7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/
NELJÄNNESVUOSILUVUT 2010 2010 2010 2009 2009
(MEUR) 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
           
LIIKEVAIHTO
33,7 44,7 41,5 40,1 33,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,8 0,6 1,2 0,9
Valmiiden ja keskeneräisten          
tuotteiden varaston muutos 0,2 -0,1 0,1 -0,1 0,4
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2,8 -3,2 -3,3 -2,5 -2,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -22,5 -24,9 -24,2 -23,3 -20,3
Poistot -2,2 -2,2 -2,0 -2,2 -2,4
Liiketoiminnan muut kulut -18,4 -15,0 -11,1 -12,7 -10,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -11,5 0,1 1,7 0,5 -0,8
Rahoituskulut (netto) 0,9 -0,8 -1,0 -0,3 0,2
TULOS ENNEN VEROJA -10,6 -0,7 0,7 0,1 -0,6
Tuloverot 1,6 -0,2 -1,1 -0,4 0,1
KAUDEN TULOS JATKUVISTA          
LIIKETOIMINNOISTA -9,0 -0,9 -0,3 -0,3 -0,5
Kauden tulos lopetetuista          
liiketoiminnoista verojen jälkeen       1,0 0,3
KAUDEN TULOS -9,0 -0,9 -0,3 0,7 -0,1
Kauden muut laajan tuloksen erät -1,4 1,2 0,7 0,3 -0,4
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -10,4 0,3 0,3 1,0 -0,5
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille -9,0 -0,9 -0,6 0,6 -0,2
  Vähemmistölle 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille -10,5 0,3 0,0 0,9 -0,6
  Vähemmistölle 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0
           
KONSERNITASE (MEUR) 30.9. 30.6. 31.3. 31.12. 30.9.
 
2010 2010 2010 2009 2009
 
         
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset käyttöomaisuus-          
  hyödykkeet 10,6 10,8 10,4 11,4 12,2
  Liikearvo 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 10,0 9,1 8,8 8,7 8,8
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3
  Saamiset 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 39,7 39,1 38,5 39,4 40,7
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus 2,9 2,5 2,4 2,4 2,6
  Myyntisaamiset ja muut
  saamiset
 

62,0
65,6 57,3 59,3 55,6
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat muut rahoitusvarat
 

15,8
45,5 50,4 40,2 0,3
  Rahavarat 15,0 14,4 16,7 18,8 62,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 95,8 128,0 126,8 120,8 120,7
VARAT YHTEENSÄ 135,5 167,1 165,3 160,2 161,4
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Ylikurssirahasto       64,6 64,6
  Sijoitetun vapaan oman pääoman          
  rahasto 38,7 38,7 38,7    
  Muuntoerot 0,3 1,7 0,5 -0,1 -0,4
  Kertyneet voittovarat 24,3 33,3 34,5 35,0 35,1
  Vähemmistöosuus 1,2 1,1 0,7 0,4 0,0
Oma pääoma yhteensä 77,4 87,8 87,4 112,8 112,2
Pitkäaikaiset velat          
  Laskennalliset verovelat 1,2 1,7 2,3 2,3 2,2
  Varaukset 0,6 0,6 0,8 0,9 1,3
  Korolliset velat 8,9 10,5 10,4 11,8 12,5
  Muut velat       0,0 0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10,7 12,8 13,5 15,0 16,2
Lyhytaikaiset velat          
  Ostovelat ja muut velat
32,1 59,3 56,9 24,4 24,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat
  0,0 0,4 0,4  
  Eläkevelvoitteet
1,2 1,1 1,2 1,2 1,2
  Varaukset
9,1 1,1 1,2 1,5 1,9
  Lyhytaikaiset korolliset velat
5,1 5,0 4,6 4,9 5,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä
47,4 66,5 64,4 32,4 32,9
Velat yhteensä
58,1 79,3 77,9 47,3 49,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
135,5 167,1 165,3 160,2 161,4

 


KONSERNIN
7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/
RAHAVIRTALASKELMA 2010 2010 2010 2009 2009
NELJÄNNESVUOSILUVUT 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta 0,2 -4,5 10,6 -0,5 4,6
  Investointien nettorahavirta -2,6 -1,4 -0,9 -0,7 -0,7
  Rahoituksen nettorahavirta
-27,8 -1,1 -1,7 -1,9 -2,1
  Rahavarojen muutos
-30,1 -7,1 8,0 -3,1 1,8

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
TUNNUSLUVUT 9 kk 9 kk 12 kk
       
TULOSLASKELMA (MEUR)      
Liikevaihto 119,9 113,7 153,8
Liikevoitto (-tappio) -9,7 -1,9 -1,4
    Liikevoitto (-tappio) , % liikevaihdosta -8,0 -1,7 -0,9
Tulos ennen veroja -10,6 -2,2 -2,0
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -8,8 -1,9 -1,3
Kauden tulos -10,2 -3,1 -3,3
       
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT      
Korolliset nettovelat (MEUR) -15,9 -44,4 -42,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -20,5 -39,5 -37,6
Omavaraisuusaste, % 62,7 71,1 71,5
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 7,0 2,4 4,0
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 1559 1610 1589
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1584 1556 1528
       
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)      
       
Kauden lopussa 129 413 129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana 129 413 129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 130 376 129 466 129 580
       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
  9 kk 9 kk 12 kk
       
Laimentamaton tulos / osake -0,08 -0,02 -0,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake -0,08 -0,02 -0,03
Oma pääoma *) / osake 0,59 0,87 0,87
       
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma      
     pääoma      
          

 

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
       
Ylin kurssi 1,25 0,80 1,40
Alin kurssi 0,83 0,33 0,33
Keskikurssi 1,05 0,52 0,62
Päätöskurssi 0,84 0,75 0,94
       
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 108,7 97,1 121,6
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 10,6 7,0 11,1
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 10 091 13 360 17 822
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä, %
7,8 10,3 13,8
       

 

 

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
       
OMASTA VELASTA      
Yrityskiinnitykset 3,1 3,3 3,1
Annetut pantit 2,4 0,9 1,0
 
     
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu      
ovat yhteismäärältään 6,5 8,8 8,6
       
MUIDEN PUOLESTA      
Takaukset
4,5 2,8 3,8
Muut vastuut
10,1    
       
MUUT OMAT VASTUUT      
Vuokravastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 5,6 5,1 5,9
    Myöhemmin erääntyvät 17,2 15,1 17,9
Sopimusvastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 3,3 4,2 4,3
    Myöhemmin erääntyvät 0,3 1,0 0,7
       
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
(MEUR)      
       
Termiinit      
    Käypä arvo 0,7 0,1 -0,3
    Kohde-etuuden arvo 12,0 2,0 11,0
       
Ostetut valuuttaoptiot      
  Käypä arvo 0,8 0,4 0,1
  Kohde-etuuden arvo 8,0 8,5 11,5
       
Myydyt valuuttaoptiot      
  Käypä arvo -0,5 -0,1 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 16,0 17,0 23,0