Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2010

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010

Elokuu 06, 2010

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010


PÖRSSITIEDOTE                                      

Julkaisuvapaa 6. elokuuta 2010 kello 8.00

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010
KANNATTAVUUS PARANI VUODENTAKAISESTA

 

YHTEENVETO 2Q 2010

 

- Liikevaihto oli 44,7 miljoonaa euroa (37,4 miljoonaa euroa, 2Q 2009), kasvua 19,6 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.  
- Liikevoitto oli 0,1 miljoonaan euroa (-1,1 miljoonaa euroa, 2Q 2009).
- Liiketoimintojen kassavirta oli -4,5 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa, 2Q 2009). Nettokassavirta oli -7,1 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa, 2Q 2009).
- Likvidit varat olivat 60,0 miljoonaa euroa (60,3 miljoonaa euroa, 2Q 2009).
- Omavaraisuusaste pysyi vahvana, 55,4 % (69.2 %, 2Q 2009). Omavaraisuusasteen alentuminen johtuu vireillä olevasta 25,9 miljoonan euron ylikurssirahaston jakamisesta joka kirjattiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
- Tulos osaketta kohti oli -0,01 euroa (-0,01 euroa, 2Q 2009).
- Elektrobit Oyj:n ja Elektrobit Wireless Communications Oy:n Suomen henkilöstön kanssa käytiin yhteistoimintaneuvottelut kesäkuussa. Neuvottelujen tuloksena päätettiin lomauttaa heinä-elokuussa noin 100 henkilöä kokonaan tai osa-aikaisesti enintään 90 päiväksi. Syksyn aikana voidaan tarvittaessa toteuttaa enintään noin 100 henkilön tilapäiset lisälomautukset. Lomautusten toteutuessa täysimääräisesti arvioitu kulusäästö vuoden 2010 toiselle vuosipuoliskolle on noin 1,7 miljoonaa euroa.

 

YHTEENVETO 1H 2010

 

- Liikevaihto oli 86,2 miljoonaa euroa (80,2 miljoonaa euroa, 1H 2009), jossa nousua 7,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. 
- Liikevoitto parani 1,8 miljoonaan euroon (-1,1 miljoonaa euroa, 1H 2009).
- Käyttökate oli 6,1 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa, 1H 2009).
- Liiketoimintojen kassavirta oli 6,1 miljoonaa euroa (-3,7 miljoonaa euroa, 1H 2009). Nettokassavirta oli 0,9 miljoonaa euroa (-8,3 miljoonaa euroa, 1H 2009).
- Tulos osaketta kohti oli -0,01 euroa (-0,02 euroa, 1H 2009).
- 25.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille jaetaan emoyhtiön ylikurssirahastosta 0,20 euroa osakkeelta, edellyttäen, että sille saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. EB:n hallitus päättää varojenjaon täsmäytyspäivästä ja varojenjaon maksupäivästä mahdollisimman pian sen jälkeen kun lupa on myönnetty, minkä arvioidaan tapahtuvan elokuussa 2010.

 

 

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

 

"EB:n ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ja kannattavuus nousivat odotetusti edellisvuodesta. Automotive-liiketoimintasegmentillä kysyntä kasvoi selvästi toimialan elpyessä edellisvuoden taantumasta. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto ja kannattavuus säilyivät edellisvuoden tasolla. Vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon merkittävin tavoitteemme on jatkaa kannattavuuden parantamista sekä vähitellen lisätä tuotekehitysinvestointeja sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmenteille."

 

VUODEN 2010 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

 

Elpymisen merkit ovat jatkuneet vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä yleisessä talousympäristössä että EB:n liiketoiminta-alueilla autoteollisuudessa ja langattomassa tietoliikenteessä. Tästä huolimatta talouden epävarmuus ja rahoituksen saatavuuteen liittyvät haasteet ovat lisänneet luottotappioiden riskiä ja voivat vaikuttaa EB:n palveluiden, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään, mikä voi heijastua myös toisen vuosipuoliskon liikevaihtoon ja tulokseen. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoiminta-segmenttien kehitys vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät" ja näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

 

Vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla yhtiön päähuomio on kannattavuuden edelleen parantamisessa.

 

EB odottaa vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (73.6 miljoonaa euroa). Liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai parempi kuin vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (0.0 miljoonaa euroa).

 

Loma-ajoista sekä T&K -palveluliiketoiminnan luonteesta johtuen vuoden 2010 kolmas vuosineljännes tulee olemaan heikompi kuin vuoden 2010 neljäs vuosineljännes.

 

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

 

EB järjestää osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Oulussa, osoitteessa Tutkijantie 8, neuvotteluhuone 2, 6.8.2010 kello 11.00. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi: www.elektrobit.com/sijoittajat

 

 

EB, Elektrobit Oyj
EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2009 liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

 

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010

 

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-KESÄKUU 2010
(Suluissa vuoden 2009 tammi-kesäkuun vastaava luku ellei muuta mainita)

 

EB:n tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto nousi 7,5 prosenttia 86,2 miljoonaan euroon (80,2 miljoonaa euroa). Liikevoitto parani 1,8 miljoonaan euroon (-1,1 miljoonaa euroa).

 

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2010 tammi-kesäkuussa 24,3 prosenttia 37,1 miljoonaan euroon (29,9 miljoonaa euroa). Liikevoitto parani 0,7 miljoonaan euroon (-3,1 miljoonaa euroa). Kannattavuuden paraneminen johtui pääosin markkinoiden elpymisen myötä kasvaneesta liikevaihdosta sekä parantuneesta T&K-palveluprojektien toteutuksesta.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2010 48,7 miljoonaa euroa, vastaten -2,7 prosentin laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta (50,0 miljoonaa euroa) Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa).

 

Katsauskauden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kasvoivat 10,1 miljoonaan euroon (6,9 miljoonaa euroa) vastaten 11.7 prosenttia liikevaihdosta (8,7 prosenttia).

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-6 2010 1-6 2009
  6 kk 6 kk
LIIKEVAIHTO 86,2 80,2
LIIKEVOITTO /-TAPPIO 1,8 -1,1
Rahoitustuotot ja -kulut -1,8 -0,5
TULOS ENNEN VEROJA 0,0 -1,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -1,2 -2,6
Kauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista verojen jälkeen    
KAUDEN TULOS -1,2 -2,6
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,6 -2,8
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille -1,5 -2,6
  Vähemmistölle 0,3  
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 0,3 -2,8
  Vähemmistölle 0,3  
     
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR -0,01 -0,02
Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR    
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR -0,01 -0,02

 

- Liiketoimintojen rahavirta oli 6,1 miljoonaa euroa (-3,7 miljoonaa euroa).
- Omavaraisuusaste oli 55,4 % (69,2 %).
- Nettovelkaantumisaste oli -50,7 %(-35,9 %).

 

 

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR

  2Q 10 1Q 10 4Q 09 3Q 09 2Q 09
Liikevaihto 44,7 41,5 40,1 33,5 37,4
Liikevoitto /-tappio 0,1 1,7 0,5 -0,8 -1,1
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,1 1,7 0,8 -0,8 -0,4
Tulos ennen veroja -0,7 0,7 0,1 -0,6 -0,7
Katsauskauden tulos -0,9 -0,3 -0,3 -0,5 -1,6

 

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR

  2Q 10 1Q 10 4Q 09 3Q 09 2Q 09
Automotive 18,6 18,5 16,8 14,8 13,5
Wireless 25,9 22,8 23,0 18,6 23,7
Koko konserni 44,7 41,5 40,1 33,5 37,4

 

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

  2Q 10 1Q 10 4Q 09 3Q 09 2Q 09
Aasia 2,6
5,9%
2,7
6,5%
4,4
11,0%
1,8
5,5%
2,5
6,8%
Amerikat 17,4
39,0%
15,8
38,1%
13,7
34,2%
11,1
33,1%
12,5
33,5%
Eurooppa 24,6
55,2%
23,0
55,4%
22,0
54,8%
20,6
61,4%
22,3
59,7%

 

 

Liikevaihto (ulkoinen) ja tulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

  2Q 10 1Q 10 4Q 09 3Q 09 2Q 09
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

18,6
-0,2
 

18,5
0,9
 

16,8
0,3
 

14,8
-0,9
 

13,5
-2,5
Wireless
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

25,9
0,3
 

22,8
0,9
 

23,0
-0,3
 

18,6
-0,1
 

23,7
0,9
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

0,2
0,0
 

0,2
-0,1
 

0,2
0,5
 

0,2
0,2
 

0,2
0,4
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

44,7
0,1
 

41,5
1,7
 

40,1
0,5
 

33,5
-0,8
 

37,4
-1,1

 

 

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2010 TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT

 

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

 

AUTOMOTIVE

 

Automotive-liiketoimintasegmentti koostuu auto-ohjelmistotuotteista, henkilökohtaisten navigointilaitteiden ohjelmistoista sekä autoteollisuuden tuotekehityspalveluista. Yhdistämällä tuotteitaan ja palvelujaan EB tarjoaa johtaville autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja autoteollisuuden puolijohdetoimittajille ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja.

 

Vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 18,6 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa, 2Q 2009), kasvua 38,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liiketappio pieneni -0,2 miljoonaan euroon (-2,5 miljoonaa euroa, 2Q 2009). Kannattavuuden paraneminen johtui pääosin markkinoiden elpymisen myötä kasvaneesta liikevaihdosta sekä parantuneesta T&K-palveluprojektien toteutuksesta.

 

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen aikana Automotive-tuotteiden ja -palveluiden kysyntä parani edellisvuoteen verrattuna ja markkinoiden elpyminen jatkui. EB jatkoi selvitystyötä liiketoimintaansa laajentamisesta ajamista helpottaviin sovelluksiin. Toukokuussa EB esitteli EB Assist ADTF -kehitysympäristön, joka merkittävästi edesauttaa kuljettajan ajamista auttavien sovellusten kehitystyötä.

 

EB kertoi kesäkuussa pidetyssä autoteollisuuden keskeisessä konferenssissa Saksassa, että se aikoo tuoda markkinoille e.solutionsin (EB:n ja Audin yhteistyritys) kehittämän ajoneuvojen viihde- ja viestintäohjelmistokokonaisuuden valmiiksi integroituna, kustannustehokkaana ja helposti räätälöitävänä ohjelmistoratkaisuna asiakkailleen. Volkswagen-konserni on ilmoittanut aiemmin että he tulevat käyttämään tätä ohjelmistokokonaisuutta seuraavan sukupolven premium viihde- ja viestintäjärjestelmässään.

 

Automotive-markkinanäkymät

 

Suurin osa autoteollisuuden innovaatioista ja differentiaatiosta perustuu ohjelmistoihin ja elektroniikkaan. Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja ohjelmistojen hyödyntämisen autoteollisuudessa odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Globaaliin talouskriisiin liittynyt autoteollisuuden laskusuhdanne on lyhyellä tähtäyksellä heikentänyt autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden 15 prosentin kasvuodotusta (Frost & Sullivan). Viimeisten kuukausien aikana markkinat ovat kuitenkin selvästi piristyneet ja niiden odotetaan palautuvan pitkän tähtäimen kasvuodotusten tasolle.

 

Standardiohjelmistoratkaisujen käytön odotetaan kasvavan innovoinnin nopeuttamiseksi, ohjelmistojen laadun ja kehitystehokkuuden parantamiseksi sekä niiden kompleksisuuden vähentämiseksi.

 

Auto-ohjelmistomarkkinoiden peruskasvun odotetaan jatkuvan ja autoteollisuuden kustannuspaineen odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen, tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta.

 

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto on pääasiallisesti uusien automallien ja alustojen kehitystyöstä riippuvaa, eikä ole merkittävältä osalta suoraan kytköksissä autojen tuotantomääriin. Tulevien vuosien aikana muutos kohtia ohjelmistotuoteliiketoimintamallia merkitsee suurempaa riippuvuutta autojen tuotantomääristä.

 

 

WIRELESS

 

Wireless-liiketoimintasegmentti koostuu seuraavista liiketoiminnoista:
- Wireless Solutions, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluja langattomalle teollisuudelle sekä muulle langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle.
- Wireless Communications Tools, joka tarjoaa testaustyökaluja radiokanavaympäristöjen mittaukseen, mallinnukseen ja simulointiin.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä oli 25,9 miljoonaa euroa (23,7 miljoonaa euroa, 2Q 2009), kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9,1 prosenttia. Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa, 2Q 2009).

 

Toisella vuosineljänneksellä EB:n suunnittelema TerreStar GENUS älypuhelin eteni AT&T:n sertifiointiprosessissa. EB jatkoi osaamisen vahvistamista uusissa teknologioissa, kuten MeeGo ja Android täydentäen yhtiön ennestään vahvaa Symbian ja Windows Mobile -osaamista sekä panosti uusiin markkina-avauksiin. Kesäkuussa EB esitteli uudet EB Tough VoIP -tuoteperheeseen kuuluvat puhelimet.

 

Liiketoiminnan tilapäisesti heikentynyt tilauskanta johti yhteistoimintaneuvotteluihin Elektrobit Wireless Communications Oy:n ja Elektrobit Oyj:n suomen henkilöstön kanssa kesäkuussa. Neuvotteluissa päätettiin lomauttaa heinä-elokuussa noin 100 henkilöä kokonaan tai osa-aikaisesti enintään 90 päiväksi. Syksyn aikana voidaan tarvittaessa toteuttaa enintään noin 100 henkilön tilapäiset lisälomautukset.

 

Langattoman tietoliikenteen testaustyökalujen kysyntä jatkui 3GPP LTE -teknologiaan perustuvien edistyksellisten kehitystyökalujen vetämänä.

 

Wireless-markkinanäkymät

 

Maailmanlaajuisten matkapuhelinmarkkinoiden volyymi on kasvanut odotetusti vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Arvokertymän odotetaan siirtyvän kohti kehittyneempiä tuotteita, mikä johtuu lisääntyneestä uusien ominaisuuksien ja palvelujen kysynnästä. Langattoman tietoliikenteen maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan vuonna 2010 pysyvän vuoden 2009 tasolla, ja teollisuuden keskittymisen odotetaan mahdollisesti jatkuvan. Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimiala esittelee uusia data- ja langattoman viestinnän palveluita samalla, kun uusia operaattoreita syntyy ja perinteiset operaattorit päivittävät ratkaisujaan ja tarjontaansa.

 

Langattoman tietoliikenteen tuotekehityspalvelujen markkinat ovat edelleen haasteelliset ja jatkuvien hintapaineiden vuoksi tuotekehitystä tehdään enenevässä määrin alhaisemman kustannustason maissa. OEM-valmistajien odotetaan kuitenkin lisäävän joustavuuttaan T&K-alueella, mikä voi luoda uusia kumppanuusmahdollisuuksia EB:lle. Uudet avoimet ohjelmistoarkkitehtuurit ja -alustat luovat mahdollisuuksia EB:n kaltaisille, vahvan integrointikyvyn omaaville yrityksille.

 

LTE-standardin asema markkinoilla jatkoi vahvistumista. LTE:hen liittyvien hankkeiden osuus EB:n liiketoiminnasta odotetaan kasvavan.

 

Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpi monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. EB:n tarjoamien satelliitti- ja maanpäällisverkkoihin tarkoitettujen hybridilaiteratkaisujen kysynnän odotetaan jatkuvan. Satelliitti-maanpäällisen (Satellite-Terrestrial) ja liikkuvan satelliittitietoliikenteen (Mobile Satellite Services) markkinoiden tarpeen odotetaan siirtyvän nykyisestä mallilaitemarkkinavaiheesta kohti kaupallisia tuotteita ja palveluita. Tämän odotetaan luovan uusia palvelu- ja tuoteliiketoimintamahdollisuuksia EB:lle.

 

Maailmanlaajuisella taloudellisella laskusuhdanteella ei ole ollut merkittävää vaikutusta langattoman viestinnän työkalujen markkinaan. Kehittyneiden työkalujen tarpeen 3GPP LTE -teknologiassa odotetaan jatkuvan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. EB tarjoaa maailman johtavia kanavaemulaattorityökaluja MIMO-pohjaisen 3GPP LTE -teknologian ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön. 

 

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

 

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, radiokanavaemulaattorituotteisiin, sekä Wireless Solutions -tuotealustoihin.

 

Vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 5,4 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa, 2Q 2009) eli 12,1 prosenttia liikevaihdosta (9,4 prosenttia 2Q 2009), josta 1,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen.

 

 

VUODEN 2010 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

 

Elpymisen merkit ovat jatkuneet vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä yleisessä talousympäristössä että EB:n liiketoiminta-alueilla autoteollisuudessa ja langattomassa tietoliikenteessä. Tästä huolimatta talouden epävarmuus ja rahoituksen saatavuuteen liittyvät haasteet ovat lisänneet luottotappioiden riskiä ja voivat vaikuttaa EB:n palveluiden, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään, mikä voi heijastua myös toisen vuosipuoliskon liikevaihtoon ja tulokseen. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoiminta-segmenttien kehitys vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät" ja näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

 

Vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla yhtiön päähuomio on kannattavuuden edelleen parantamisessa.

 

EB odottaa vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (73.6 miljoonaa euroa). Liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai parempi kuin vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (0.0 miljoonaa euroa).

 

Loma-ajoista sekä T&K -palveluliiketoiminnan luonteesta johtuen vuoden 2010 kolmas vuosineljännes tulee olemaan heikompi kuin vuoden 2010 neljäs vuosineljännes.

 

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Lyhyellä tähtäimellä merkittävimmät vaikuttavat henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa sekä kysynnän määriin liittyviä että hinnoittelupaineita. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä. Rahoituksen saatavuuteen liittyvät haasteet ovat myös johtaneet erään EB:n asiakkaan osalta maksuviivästyksiin ja lisänneet luottotappioiden riskiä. Tämä riski voi kasvaa vielä vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon aikana. EB on kiinnittänyt erityistä huomiota asiakasmaksujen varmistamiseen ja saatavien perintään. Saatavat asiakkaalta ovat merkittävän suuruiset, mutta tällä hetkellä EB:n käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole syytä uskoa, ettei saatavia saataisi perittyä ainakin valtaosin. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Pahimmillaan rahoituksen saatavuuteen liittyvät haasteet saattavat johtaa myös merkittävien liikesuhteiden päättymiseen tilanteessa, jossa asiakas ei rahoitusvaikeuksien vuoksi pysty vastaamaan sopimusvelvoitteistaan EB:lle.

 

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Eräät EB:n liiketoiminnot ovat kuitenkin muita asiakasriippuvaisempia. Tämä voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoiminta-segmenttien kehitys vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät".

 

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, asiakassopimuksiin perustuvat aktivoinnit, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K -kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Lisäksi on EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.  Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tuotemääristä, materiaalikustannusten ja tuotannon saannon kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä korkeampina toimituskuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettua liikevaihtoa koskevat tavalliset ajoitusriskit.

 

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com

 

 

TASE JA RAHOITUS

 

30.6.2010 päivätyn taseen lukuja on verrattu päivämäärän 31.12.2009 taseeseen (miljoonaa euroa).

 

  6/2010 12/2009
Pitkäaikaiset varat 39,1 39,4
Lyhytaikaiset varat 128,0 120,8
Varat yhteensä 167,1 160,2
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 73,8 99,5
Vähemmistön osuus 1,1 0,4
Oma pääoma yhteensä 87,8 112,8
Pitkäaikaiset velat 12,8 15,0
Lyhytaikaiset velat 66,5 32,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 167,1 160,2

 

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ tilikauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu   +6,7 miljoonaa euroa
+ käyttöpääoman muutos   +3,1 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot   -3,7 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta +6,1 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta   -2,4 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta   -2,8 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos   +0,9 miljoonaa euroa

 

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 65,6 miljoonaa euroa (59,3 miljoonaa euroa 31.12.2009). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 61,6 miljoonaa euroa (27,5 miljoonaa euroa 31.12.2009) sisältäen 25,9 miljoonan euron velan vireillä olevasta ylikurssirahaston jakamisesta. Ylikurssirahaston jakaminen kirjattiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

 

Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 18,5 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa 31.12.2009).

 

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, sisältäen korvausinvestoinnit. Nettoinvestointien olivat katsauskaudella 3,9 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 4,3 miljoonaa euroa, sisältäen yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 1,1 miljoonaa euroa.

 

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 15,5 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

 

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,3 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,4 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -1,8 miljoonaa euroa

 

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 55,4 prosenttia (71,5 prosenttia vuoden 2009 lopussa).

 

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 20,0 miljoonaa euroa.

 

 

HENKILÖSTÖ

 

EB työllisti vuoden 2010 tammi-kesäkuussa keskimäärin 1548 henkilöä. Kesäkuun lopussa yhtiössä oli 1572 työntekijää (1528 vuoden 2009 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

 

 

LIPUTUSILMOITUKSET

 

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

 

 

Oulu 6.8.2010

 

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

 

Panu Miettinen
Talousjohtaja
Puh. 040 344 5338

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT TAMMI-KESÄKUU 2010
(tilintarkastamaton)

 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009
  6 kk 6 kk 12 kk
       
LIIKEVAIHTO
86,2 80,2 153,8
Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 1,9 4,0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,0 -1,2 -0,9
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,4 0,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -6,5 -3,7 -8,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -49,1 -47,3 -90,9
Poistot -4,3 -5,1 -9,7
Liiketoiminnan muut kulut -26,1 -26,2 -49,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1,8 -1,1 -1,4
Rahoituskulut (netto) -1,8 -0,5 -0,6
TULOS ENNEN VEROJA 0,0 -1,6 -2,0
Tuloverot -1,3 -1,0 -1,3
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -1,2 -2,6 -3,3
Kauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista verojen jälkeen     1,3
KAUDEN TULOS -1,2 -2,6 -2,0
       
Muut laajan tuloksen erät:      
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 1,9 -0,2 -0,3
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 1,9 -0,2 -0,3
       
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,6 -2,8 -2,4
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille -1,5 -2,6 -2,2
  Vähemmistölle 0,3   0,2
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille 0,3 -2,8 -2,5
  Vähemmistölle 0,3   0,2
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR      
  Laimentamaton -0,01 -0,02 -0,03
  Laimennettu -0,01 -0,02 -0,03
       
Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR      
  Laimentamaton     0,01
  Laimennettu     0,01
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR      
  Laimentamaton -0,01 -0,02 -0,02
  Laimennettu -0,01 -0,02 -0,02
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129 413 129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 130 382 129 413 129 580
       
KONSERNITASE (MEUR) 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10,8 13,9 11,4
  Liikearvo 18,5 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 9,1 9,2 8,7
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,4 0,3
  Saamiset 0,4 0,8 0,4
  Laskennalliset verosaamiset 0,1   0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 39,1 42,7 39,4
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus 2,5 2,2 2,4
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 65,6 60,4 59,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut
  Rahoitusvarat
45,5 0,2 40,2
  Rahavarat 14,4 60,3 18,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 128,0 123,2 120,8
VARAT YHTEENSÄ 167,1 165,9 160,2
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Ylikurssirahasto   64,6 64,6
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,7    
  Muuntoerot 1,7 -0,0 -0,1
  Kertyneet voittovarat 33,3 35,2 35,0
  Vähemmistöosuus 1,1   0,4
Oma pääoma yhteensä 87,8 112,7 112,8
Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 1,7 2,3 2,3
  Varaukset 0,6 1,7 0,9
  Korolliset velat 10,5 13,6 11,8
  Muut velat   0,1  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 12,8 17,6 15,0
Lyhytaikaiset velat      
  Ostovelat ja muut velat
59,3 26,3 24,4
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
  Rahoitusvelat
0,0   0,4
  Eläkevelvoitteet
1,1 1,2 1,2
  Varaukset
1,1 1,9 1,5
  Lyhytaikaiset korolliset velat
5,0 6,3 4,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä
66,5 35,7 32,4
Velat yhteensä
79,3 53,3 47,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
167,1 165,9 160,2

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009
  6 kk 6 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
     
Kauden tulos -1,2 -2,6 -2,0
Suoriteperusteisten erien oikaisu 7,9 6,2 7,7
Käyttöpääoman muutokset 3,1 -7,1 -3,8
Maksetut korot liiketoiminnasta -2,5 -0,9 -2,0
Saadut korot liiketoiminnasta 0,3 1,2 1,6
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot -1,5 -0,4 -1,1
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 6,1 -3,7 0,4
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken
Rahavaroilla
-0,2   -0,7
Liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla   -0,9 -0,6
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -0,4 -1,0 -1,2
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,9 -0,4 -1,5
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -0,0 -0,1
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,1 0,3
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,1 0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,2 0,0 0,2
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -2,4 -2,1 -3,4
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
     
Lainojen nostot   1,0 1,6
Lainojen takaisinmaksut -1,2 -1,4 -3,9
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,7 -2,1 -4,1
Maksetut osingot      
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -2,8 -2,5 -6,5
 
     
RAHAVAROJEN MUUTOS 0,9 -8,3 -9,5
Rahavarat tilikauden alussa 59,1 68,6 68,6
Rahavarat tilikauden lopussa 60,0 60,3 59,1

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
           
             
A = Osakepääoma            
B = Ylikurssirahasto            
C = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto            
D = Kertyneet voittovarat            
E = Vähemmistöosuus            
F = Oma pääoma yhteensä            
             
  A B C D E F
             
Oma pääoma 1.1.2009 12,9 64,6   37,6   115,1
Osakepalkitsemisen kustannus       0,1   0,1
Kauden laaja tulos       -2,8   -2,8
Muut erät       0,3   0,3
Oma pääoma 30.6.2009 12,9 64,6   35,1   112,7
             
Oma pääoma 1.1.2010 12,9 64,6   34,9 0,4 112,8
Ylikurssirahaston jakaminen   -25,9       -25,9
Siirto ylikurssirahastosta   -38,7 38,7     0,0
Osakepalkitsemisen kustannus       0,3   0,3
Kauden laaja tulos       0,3   0,3
Muut erät       -0,5 0,7 0,2
Oma pääoma 30.6.2010 12,9 0,0 38,7 35,1 1,1 87,8

 

 

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

 

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

 

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

 

Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:

 

Ylikurssirahaston jakaminen:
Yhtiökokous 25.3.2010 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille jaetaan emoyhtiön ylikurssirahastosta 0,20 euroa osakkeelta, mikä tarkoittaa yhtiökokouspäivän osakkeiden lukumäärän mukaan yhteensä 25.882.538 euroa, edellyttäen, että sille saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. Päätös kirjattiin konsernissa maaliskuussa 2010.

 

Ylikurssirahaston varojen siirtäminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon:
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ne varat, jotka ovat jäljellä ylikurssirahastossa ylikurssirahaston jakamisen jälkeen edellyttäen, että alentamiselle saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. Päätös kirjattiin konsernissa maaliskuussa 2010.

 

Osingonmaksu:
25.3.2010 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

 

TOIMINTASEGMENTIT 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009
  6 kk 6 kk 12 kk
Automotive      
  Liikevaihto ulkoinen 37,1 29,9 61,5
  Liikevaihto toisille segmenteille   0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä 37,1 29,9 61,5
       
  Liikevoitto (-tappio) 0,7 -3,1 -3,8
       
Wireless      
  Liikevaihto ulkoinen 48,7 50,0 91,6
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,2 0,2
  Liikevaihto yhteensä 48,7 50,2 91,8
       
  Liikevoitto (-tappio) 1,3 1,4 1,0
       
MUUT ERÄT      
       
Muut erät      
  Liikevaihto ulkoinen 0,4 0,3 0,6
  Liikevoitto (-tappio) -0,1 0,6 1,3
       
Eliminoinnit      
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,0 -0,2 -0,2
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
       
Konserni yhteensä      
  Liikevaihto ulkoinen 86,2 80,2 153,8
  Liikevoitto (-tappio) 1,8 -1,1 -1,4

 

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009
  6 kk 6 kk 12 kk
Liikevaihto      
  Eurooppa 47,6 48,9 91,4
  Amerikat 33,2 24,4 49,2
  Aasia 5,3 6,9 13,2
Liikevaihto yhteensä 86,2 80,2 153,8

 

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia olennaisia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.

 

 

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat
suoritukset yhteensä
1,0 1,4 2,2

 


TULOSLASKELMA
4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/
NELJÄNNESVUOSILUVUT 2010 2010 2009 2009 2009
(MEUR) 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
           
LIIKEVAIHTO
44,7 41,5 40,1 33,5 37,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,6 1,2 0,9 1,3
Valmiiden ja keskeneräisten          
tuotteiden varaston muutos -0,1 0,1 -0,1 0,4 -0,9
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3,2 -3,3 -2,5 -2,1 -1,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -24,9 -24,2 -23,3 -20,3 -22,7
Poistot -2,2 -2,0 -2,2 -2,4 -2,4
Liiketoiminnan muut kulut -15,0 -11,1 -12,7 -10,8 -12,6
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,1 1,7 0,5 -0,8 -1,1
Rahoituskulut (netto) -0,8 -1,0 -0,3 0,2 0,5
TULOS ENNEN VEROJA -0,7 0,7 0,1 -0,6 -0,7
Tuloverot -0,2 -1,1 -0,4 0,1 -0,9
KAUDEN TULOS JATKUVISTA          
LIIKETOIMINNOISTA -0,9 -0,3 -0,3 -0,5 -1,6
Kauden tulos lopetetuista          
liiketoiminnoista verojen jälkeen     1,0 0,3  
KAUDEN TULOS -0,9 -0,3 0,7 -0,1 -1,6
Kauden muut laajan tuloksen erät 1,2 0,7 0,3 -0,4 -0,5
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,3 0,3 1,0 -0,5 -2,1
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille -0,9 -0,6 0,6 -0,2 -1,6
  Vähemmistölle 0,0 0,3 0,1 0,0  
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille 0,3 0,0 0,9 -0,6 -2,1
  Vähemmistölle 0,0 0,3 0,1 0,0  
           
KONSERNITASE (MEUR) 30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6.
 
2010 2010 2009 2009 2009
 
         
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset käyttöomaisuus-          
  Hyödykkeet 10,8 10,4 11,4 12,2 13,9
  Liikearvo 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 9,1 8,8 8,7 8,8 9,2
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4
  Saamiset 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1 0,0  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 39,1 38,5 39,4 40,7 42,7
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus 2,5 2,4 2,4 2,6 2,2
  Myyntisaamiset ja muut
  Saamiset
65,6 57,3 59,3 55,6 60,4
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat muut rahoitusvarat
45,5 50,4 40,2 0,3 0,2
  Rahavarat 14,4 16,7 18,8 62,2 60,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 128,0 126,8 120,8 120,7 123,2
VARAT YHTEENSÄ 167,1 165,3 160,2 161,4 165,9
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Ylikurssirahasto     64,6 64,6 64,6
  Sijoitetun vapaan oman pääoman          
  Rahasto 38,7 38,7      
  Muuntoerot 1,7 0,5 -0,1 -0,4 -0,0
  Kertyneet voittovarat 33,3 34,5 35,0 35,1 35,2
  Vähemmistöosuus 1,1 0,7 0,4 0,0  
Oma pääoma yhteensä 87,8 87,4 112,8 112,2 112,7
Pitkäaikaiset velat          
  Laskennalliset verovelat 1,7 2,3 2,3 2,2 2,3
  Varaukset 0,6 0,8 0,9 1,3 1,7
  Korolliset velat 10,5 10,4 11,8 12,5 13,6
  Muut velat     0,0 0,1 0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 12,8 13,5 15,0 16,2 17,6
Lyhytaikaiset velat          
  Ostovelat ja muut velat
59,3 56,9 24,4 24,5 26,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat
0,0 0,4 0,4    
  Eläkevelvoitteet
1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
  Varaukset
1,1 1,2 1,5 1,9 1,9
  Lyhytaikaiset korolliset velat
5,0 4,6 4,9 5,2 6,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä
66,5 64,4 32,4 32,9 35,7
Velat yhteensä
79,3 77,9 47,3 49,1 53,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
167,1 165,3 160,2 161,4 165,9

 


KONSERNIN
4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/
RAHAVIRTALASKELMA 2010 2010 2009 2009 2009
NELJÄNNESVUOSILUVUT 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta -4,5 10,6 -0,5 4,6 -1,0
  Investointien nettorahavirta -1,4 -0,9 -0,7 -0,7 -0,7
  Rahoituksen nettorahavirta
-1,1 -1,7 -1,9 -2,1 -0,7
  Rahavarojen muutos
-7,1 8,0 -3,1 1,8 -2,5

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009
TUNNUSLUVUT 6 kk 6 kk 12 kk
       
TULOSLASKELMA (MEUR)      
Liikevaihto 86,2 80,2 153,8
Liikevoitto (-tappio) 1,8 -1,1 -1,4
    Liikevoitto (-tappio) , % liikevaihdosta 2,1 -1,4 -0,9
Tulos ennen veroja 0,0 -1,6 -2,0
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,0 -2,0 -1,3
Kauden tulos -1,2 -2,6 -3,3
       
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT      
Korolliset nettovelat (MEUR) -44,5 -40,5 -42,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -50,7 -35,9 -37,6
Omavaraisuusaste, % 55,4 69,2 71,5
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 4,2 1,7 4,0
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 1548 1636 1589
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1572 1606 1528
       
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)      
       
Kauden lopussa 129 413 129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana 129 413 129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 130 382 129 413 129 580
       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009
  6 kk 6 kk 12 kk
       
Laimentamaton tulos / osake -0,01 -0,02 -0,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake -0,01 -0,02 -0,03
Oma pääoma *) / osake 0,67 0,87 0,87
       
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma      
     pääoma      
          

 

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009
       
Ylin kurssi 1,25 0,65 1,40
Alin kurssi 0,93 0,33 0,33
Keskikurssi 1,09 0,48 0,62
Päätöskurssi 0,96 0,59 0,94
       
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 124,2 76,4 121,6
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 8,2 5,2 11,1
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 7 575 10 711 17 822
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä, %
5,9 8,3 13,8
       

 

 

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
       
OMASTA VELASTA      
Yrityskiinnitykset 3,1 3,1 3,1
Annetut pantit 0,8 0,2 1,0
 
     
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu      
ovat yhteismäärältään 7,5 9,3 8,6
       
MUIDEN PUOLESTA      
Takaukset
2,4 2,8 3,8
Muut vastuut
     
       
MUUT OMAT VASTUUT      
Vuokravastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 5,4 5,2 5,9
    Myöhemmin erääntyvät 16,1 15,6 17,9
Sopimusvastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 3,4 3,8 4,3
    Myöhemmin erääntyvät 0,5 1,1 0,7
       
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
(MEUR)      
       
Termiinit      
    Käypä arvo -0,0 0,1 -0,3
    Kohde-etuuden arvo 7,0 2,0 11,0
       
Ostetut valuuttaoptiot      
  Käypä arvo 0,4 0,3 0,1
  Kohde-etuuden arvo 13,0 8,5 11,5
       
Myydyt valuuttaoptiot      
  Käypä arvo -0,4 -0,2 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 21,0 17,0 23,0