Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2010

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009

Helmikuu 16, 2010

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009


PÖRSSITIEDOTE                                      

Julkaisuvapaa 16. helmikuuta 2010 kello 8.00

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009

VUODEN 2009 LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ OLI POSITIIVINEN

 

YHTEENVETO 4Q 2009

 

- Liikevaihto oli 40,1 miljoonaa euroa (49,5 miljoonaa euroa, 4Q 2008), laskua -19,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.  

- Liiketoimintojen liikevoitto parani 0,8 miljoonaan euroon ja kertaluonteiset kulut olivat -0,3 miljoonaa euroa, eli liikevoitto yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (-8,5 miljoonaa euroa, 4Q 2008).

- Liiketoimintojen kassavirta oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa, 4Q 2008). Nettokassavirta oli -3,1 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa, 4Q 2008).

- Tulos osaketta kohti oli 0,00 euroa (-0,11 euroa, 4Q 2008).

 

YHTEENVETO 2009

 

- Liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa (172,3 miljoonaa euroa vuonna 2008), laskua -10,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.

- Liiketoimintojen liikevoitto parani 0,5 miljoonaan euroon ja kertaluontoiset kulut olivat -1,9 miljoonaa euroa, eli liiketappio yhteensä -1,4 miljoonaa euroa (-42,7 miljoonaa euroa vuonna 2008).

- Liiketoimintojen kassavirta oli 0,4 miljoonaa euroa (-24,7 miljoonaa euroa vuonna 2008). Nettokassavirta oli -6,5 miljoonaa euroa (-10,5 miljoonaa euroa vuonna 2008).

- Kassa ja muut likvidit varat olivat 59,1 miljoonaa euroa (68,6 miljoonaa euroa vuonna 2008).

- Omavaraisuusaste pysyi korkealla tasolla ja oli 71,5 prosenttia (64,9 prosenttia vuonna 2008).

- Tulos osaketta kohti oli -0,03 euroa (-0,38 euroa vuonna 2008).

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että osinkoa ei jaeta.

 

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

 

"Huolimatta haastavasta markkinatilanteesta EB:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä tammi-joulukuussa 2009 oli hieman positiivinen: 0,5 miljoonaa euroa (-29,1 miljoonaa euroa vuonna 2008). Automotive-markkinoilla näkyi alustavia merkkejä markkinoiden elpymisestä neljännen vuosineljänneksen aikana, minkä johdosta Automotive-liiketoimintasegmentillä saavutettiin positiivinen liiketulos. Wireless-liiketoimintasegmentin koko vuoden liiketulos oli positiivinen vaikkakin neljäs vuosineljännes oli hieman negatiivinen. Tärkein lyhyen tähtäimen tavoitteemme tulee yhä olemaan kannattavuuden parantaminen".

 

 

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-JOULUKUU 2009

(Suluissa vuoden 2008 tammi-joulukuun vastaava luku ellei muuta mainita)

 

EB:n liikevaihto tammi-joulukuussa 2009 laski -10,7 prosenttia 153,8 miljoonaan euroon (172,3 miljoonaa euroa). Liiketoimintojen liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa ja kertaluonteiset kulut -1,9 miljoonaa euroa, eli liiketappio oli yhteensä -1,4 miljoonaa euroa (-42,7 miljoonaa euroa).

 

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto tammi-joulukuussa 2009 oli 61,5 miljoonaa euroa, jossa oli pientä laskua -2,8 prosenttia (63,3 miljoonaa euroa). Liiketappio pieneni -3,8 miljoonaan euroon (-12,1 miljoonaa euroa). Merkittävä vuotuinen liiketuloksen paraneminen huolimatta hieman pienentyneestä liikevaihdosta heijastaa tehtyjä kannattavuuden parantamistoimenpiteitä.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto laski tammi-joulukuussa 2009 -15,6 prosenttia 91,6 miljoonaan euroon (108,6 miljoonaa euroa). Liiketoimintojen liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa. Kertaluontoiset kulut olivat -1,6 miljoonaa euroa, eli liikevoitto oli yhteensä 1,0 miljoonaa euroa (-28,5 miljoonaa euroa). Merkittävä vuotuinen liiketuloksen paraneminen huolimatta matalammasta liikevaihdosta on pääosin seurausta aiemmin ilmoitetun kannattavuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman toteutuksesta.

 

Katsauskauden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 14,7 miljoonaa euroa (37,9 miljoonaa euroa) eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta (22,0 prosenttia). Merkittävä investointitason lasku on pääasiassa seurausta liiketoimintamallin muutoksesta lokakuussa 2008 (ja omien tuotteiden kehittämisestä luopumisesta) liikkuvassa WiMAXissa ja RFID -liiketoiminnan myynnistä helmikuussa 2009.

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR

1-12 2009

1-12 2008

 

12 kk

12 kk

LIIKEVAIHTO

153,8

172,3

LIIKEVOITTO /-TAPPIO

-1,4

-42,7

Rahoitustuotot ja -kulut

-0,6

-4,7

TULOS ENNEN VEROJA

-2,0

-47,4

KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA

 

-3,3

-49,8

Kauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista verojen jälkeen

1,3

0,3

KAUDEN TULOS

-2,0

-49,5

KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

-2,4

-48,9

 

 

 

Kauden tuloksen jakautuminen

 

 

  Emoyhtiön omistajille

-2,2

-49,5

  Vähemmistölle

0,2

 

Kauden laajan tuloksen jakautuminen

 

 

  Emoyhtiön omistajille

-2,5

-48,9

  Vähemmistölle

0,2

 

 

 

 

Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR

-0,03

-0,38

Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

0,01

0,00

Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

-0,02

-0,38

 

- Liiketoimintojen rahavirta oli 0,4 miljoonaa euroa (-24,7 miljoonaa).

- Omavaraisuusaste oli 71,5 % (64,9 %).

- Nettovelkaantumisaste oli -37.6 %(-40,2 %).

 

 

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR

 

4Q 09

3Q 09

2Q 09

1Q 09

4Q 08

Liikevaihto

40,1

33,5

37,4

42,8

49,5

Liikevoitto /-tappio

0,5

-0,8

-1,1

0,0

-8,5

Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä

0,8

-0,8

-0,4

0,9

-2,8

Tulos ennen veroja

0,1

-0,6

-0,7

-0,9

-11,8

Katsauskauden tulos

-0,3

-0,5

-1,6

-1,1

-14,0

 

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR

 

4Q 09

3Q 09

2Q 09

1Q 09

4Q 08

Automotive

16,8

14,8

13,5

16,4

18,7

Wireless

23,0

18,6

23,7

26,3

30,7

Koko konserni

40,1

33,5

37,4

42,8

49,5

 

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

 

4Q 09

3Q 09

2Q 09

1Q 09

4Q 08

Aasia

4,4

11,0%

1,8

5,5%

2,5

6,8%

4,4

10,3%

3,1

6,2%

Amerikat

13,7

34,2%

11,1

33,1%

12,5

33,5%

11,9

27,7%

10,9

22,0%

Eurooppa

22,0

54,8%

20,6

61,4%

22,3

59,7%

26,6

62,1%

35,5

71,8%

 

Liikevaihto (ulkoinen) ja tulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

 

4Q 09

3Q 09

2Q 09

1Q 09

4Q 08

Automotive

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio

 

16,8

0,3

 

14,8

-0,9

 

13,5

-2,5

 

16,4

-0,7

 

18,7

-2,3

Wireless

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio

 

23,0

-0,3

 

18,6

-0,1

 

23,7

0,9

 

26,3

0,5

 

30,7

-4,9

Muu liiketoiminta

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio

 

0,2

0,5

 

0,2

0,2

 

0,2

0,4

 

0,1

0,2

 

0,1

-1,3

Yhteensä

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio

 

40,1

0,5

 

33,5

-0,8

 

37,4

-1,1

 

42,8

0,0

 

49,5

-8,5

 

 

 

 

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN PÄÄTAPAHTUMAT LOKA-JOULUKUU 2009

 

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

 

 

AUTOMOTIVE

 

Automotive-liiketoimintasegmentti koostuu auto-ohjelmistotuotteista, henkilökohtaisten navigointilaitteiden ohjelmistoista sekä autoteollisuuden tuotekehityspalveluista. Yhdistämällä tuotteitaan ja palvelujaan EB tarjoaa johtaville autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja autoteollisuuden puolijohdetoimittajille ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja.

 

Vuoden 2009 neljännellä vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 16,8 miljoonaa euroa (18,7 miljoonaa euroa, 4Q 2008), jossa on -10,0 prosenttia laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon lasku heijastaa autoteollisuuden markkinatilannetta asiakkaiden rajoittaessa heidän T&K -investointejaan. Huolimatta liikevaihdon laskusta, liiketulos parani 0,3 miljoonaan euroon (-2,3 miljoonaa euroa, 4Q 2008) johtuen kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja voimakkaasta keskittymisestä palveluprojektien suoritukseen. Tehdyt kannattavuuden parantamistoimenpiteet eivät kuitenkaan vaikuttaneet Automotive-liiketoimintasegmentin strategiaan, tai meneillä oleviin investointeihin omiin ohjelmistotuotteisiin ja globaalin asiakaspalvelunkyvyn kehittämiseen.

 

EB jatkoi strategiansa toteuttamista autoteollisuuden ohjelmistotuotteissa. Autojen elektronisten ohjauslaitteiden (ECU, Electronic Control Units) -alueella EB julkaisi uudet versiot EB tresos Busmirror ja EB tresos Inspector -sovellustyökaluista tukeakseen tehokkaasti autojen kommunikaatioprotokollien, kuten CAN-standardiväylän ja FlexRay:n, emulointia. EB julkisti myös yhteistyönsä puolijohdevalmistaja Freescale:n kanssa optimoidakseen EB:n auto-ohjelmistotuotteiden toiminta Freescale:n autoteollisuudessa käytettyjen prosessoreiden kanssa. Tällä tuetaan mahdollisimman tehokasta sovellusohjelmiston kehittämistä. Ajoneuvojen viihde- ja viestintäalustojen (Infotainment) -alueella EB julkaisi uuden version EB GUIDE Studiosta tukeakseen Adobe Flashilla kehitettäviä käyttöliittymiä sekä Microsoft Expression Blend:in graafista työkalua.

 

Tunnustuksena luovasta ja monipuolisesta tuotelinjastrategiastaan sekä asiakasratkaisuistaan EB:n Automotive Software -liiketoimintayksikkö sai kaksi merkittävää palkintoa: Frost & Sullivanin "2009 European Automotive Telematics and Infotainment Product Line Strategy Award" -palkinnon sekä Microsoftin Windows Embedded EMEA Partner Excellence Award -palkinnon "EMEA Consumer Partner of the Year".

 

WIRELESS

 

Wireless-liiketoimintasegmentti koostuu seuraavista liiketoiminnoista:

- Wireless Solutions, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluja langattomalle teollisuudelle sekä muulle langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle.

- Wireless Communications Tools, joka tarjoaa testaustyökaluja radiokanavaympäristöjen mittaukseen, mallinnukseen ja simulointiin.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2009 oli 23,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 25,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (30,7 miljoonaa euroa, 4Q 2008). Merkittävä vuotuinen liikevaihdon lasku johtuu RFID-liiketoiminnasta luopumisesta vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja T&K-palvelujen heikommasta kysynnästä verkkomarkkinoilla.

 

Liiketoiminnan liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa ja kertaluonteiset kulut -0,4 miljoonaa euroa, eli liiketappio yhteensä -0,3 miljoonaa euroa (-4,9 miljoonaa euroa, 4Q 2008). Merkittävä vuotuinen liiketuloksen paraneminen huolimatta 25 prosenttia pienentyneestä liikevaihdosta on pääosin seurausta aiemmin ilmoitetun kannattavuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman toteuttamisesta.

 

Satelliitti- ja maanpäällisverkkoihin tarkoitettujen laiteratkaisujen kysyntä jatkui vahvana vuosineljänneksen aikana. 

 

Neljännen vuosineljänneksen aikana Wireless Communications Tools -liiketoiminta keskittyi tukemaan uusia MIMO (Multible Input and Multible Output) OTA (Over-The-Air) ratkaisuja LTE-järjestelmien ja -laitteiden lisäksi.

 

Joulukuussa EB kertoi toimittavansa TerreStarille sekä satelliitti- että maanpäällisverkossa toimivia älypuhelimia. Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. ja TerreStar Corporation (TerreStar) allekirjoittivat raamisopimuksen koskien satelliitti- ja maanpäällisverkossa toimivien älypuhelimien toimittamisesta TerreStarille. Sopimuksen mukaan EB on vastuussa kokonaisten tuotteiden toimittamisesta TerreStarille. Tuotteet perustuvat EB:n suunnittelemaan satelliitti- ja maanpäällisverkossa toimivaan referenssilaitteeseen. Sopimus kattaa tuotteiden valmistuksen, logistiikan sekä jälkimarkkinoiden tukipalvelut. Näiden palvelujen tuottamiseksi EB on sopinut alihankintasopimuksen johtavan elektroniikan sopimusvalmistaja Flextronixin kanssa.

 

Tämän sopimuksen myötä EB:n Wireless Solutions -liiketoiminta ottaa käyttöönsä tuotetoimitusliiketoimintamallin, jossa se tarjoaa asiakkailleen valmiita tuotteita alihankkimalla suunnittelemiensa laitteiden tuotannon valitsemiltaan elektroniikan sopimusvalmistajilta. Tämä liiketoimintamalli sekä vahvistaa EB:n asemaa avainratkaisujen toimittajana asiakkailleen sekä myös mahdollistaa EB:n Wireless Solutions -liiketoiminnalle strategiansa mukaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

 

MARKKINANÄKYMÄT

 

Ennen kuin yleinen talousympäristö elpyy, sekä autoteollisuuden että langattoman tietoliikenteen markkinoiden kasvu on epätodennäköistä, vaikkakin elpymisen merkit ovat vahvistuneet 2009 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

 

Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja ohjelmistojen hyödyntämisen autoteollisuudessa odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Suurin osa autoteollisuuden innovaatioista ja differentiaatiosta perustuu ohjelmistoihin ja elektroniikkaan. Innovoinnin nopeuttamiseksi, ohjelmistojen laadun ja kehitystehokkuuden parantamiseksi sekä kompleksisuuden vähentämiseksi standardiohjelmistoratkaisujen käytön odotetaan kasvavan. Globaaliin talouskriisiin liittynyt autoteollisuuden laskusuhdanne on lyhyellä tähtäyksellä heikentänyt autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden 15 prosentin kasvuodotusta (Frost & Sullivan). Autoteollisuuden elektroniikkajärjestelmien markkinoiden on ennustettu taantuman johdosta laskeneen vuoden 2009 aikana (Strategy Analytics). Auto-ohjelmistomarkkinoiden peruskasvun odotetaan jatkuvan kriisin yli ja autoteollisuuden kustannuspaineen odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen, tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta. Huolimatta siitä, että asiakkaat pysyvät hyvin kustannustietoisina, merkkejä kysynnän elpymisestä on jo ollut näkyvissä. EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto on tällä hetkellä pääasiallisesti uusien automallien ja alustojen kehitystyöstä riippuva eikä ole merkittävältä osalta suoraan kytköksissä autojen tuotantomääriin.

 

Maailmanlaajuisten matkapuhelinmarkkinoiden volyymi supistui 2009, mutta sen odotetaan kuitenkin kääntyvän jälleen kasvuun vuonna 2010. Arvokertymän odotetaan siirtyvän kohti kehittyneempiä tuotteita, mikä johtuu lisääntyneestä uusien ominaisuuksien ja palvelujen kysynnästä. Uudet avoimet ohjelmistoarkkitehtuurit ja -alustat luovat mahdollisuuksia EB:n kaltaisille yrityksille, joilla on vahva integrointikyky. Langattoman tietoliikenteen maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan vuonna 2010 pysyvän vuoden 2009 tasolla, ja teollisuuden keskittymisen odotetaan mahdollisesti jatkuvan. LTE-standardin asema markkinoilla vahvistuu ja liikkuvan WiMAX -standardin asema on heikentynyt. Jatkossa LTE:hen liittyvien hankkeiden osuus EB:n liiketoiminnasta kasvaa. Liikkuvan WiMAX:in osuuden EB:n myynnistä ei odoteta olevan merkittävä jatkossa.

 

Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimiala esittelee uusia tiedon ja langattoman viestinnän palveluita samalla, kun uusia operaattoreita syntyy ja perinteiset operaattorit päivittävät ratkaisujaan ja tarjontaansa. Moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen, joka käsittää sekä päätelaitteet että verkot, on käynyt yhä tärkeämmäksi monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. EB:n tarjoamien satelliitti- ja maanpäällisverkkoihin tarkoitettujen laiteratkaisujen kysynnän odotetaan jatkuvan. Satelliitti-maanpäällisen (Satellite-Terrestrial) ja liikkuvan satelliittitietoliikenteen (Mobile Satellite Services) markkinoiden tarpeen odotetaan siirtyvän nykyisestä mallilaitemarkkinavaiheesta kohti kaupallisia tuotteita ja palveluita. Tämän odotetaan luovan uusia palvelu- ja tuoteliiketoimintamahdollisuuksia EB:lle.

 

Liikkuvan tietoliikenteen tuotekehityspalvelujen markkinat ovat edelleen haasteelliset ja hintapaineiden vuoksi tuotekehitystä tehdään enenevässä määrin alhaisemman kustannustason maissa. Tästä huolimatta houkuttelevia erityisalueita on säilynyt alalla (OVUM ennuste). Talouden hidastumisen takia yritysten ennakoidaan sopeuttavan T&K-investointejaan ja projektiportfolioitaan, mikä johtaa yleiseen T&K-menojen ja -aktiviteettien vähenemiseen parin seuraavan vuoden aikana ja ulkopuolisten T&K-palvelujen kysynnän laskemiseen. Kuitenkin OEM-valmistajien odotetaan lisäävän joustavuuttaan T&K-alueella, mikä voi luoda uusia kumppanuusmahdollisuuksia EB:lle.

 

Maailmanlaajuisella taloudellisella laskusuhdanteella ei ollut merkittävää vaikutusta langattoman viestinnän työkalujen markkinaan. Kehittyneitä työkaluja tarvitaan 3GPP LTE teknologiassa ja tämän tarpeen odotetaan edelleen olevan kysynnän perusta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. EB tarjoaa maailman johtavia kanavaemulaattorityökaluja MIMO-pohjaisen 3GPP LTE -teknologian ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön. 

 

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA LOKA-JOULUKUU 2009

 

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointejaan autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin sekä radiokanavaemulaattorituotevalikoimaan.

 

Vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 4,2 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa, 4Q 2008) eli 10,6 prosenttia liikevaihdosta (14,9 prosenttia vuonna 2008), josta 0,7 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen.

 

T&K-investointien pieneneminen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan johtuu pääasiassa liikkuvan WiMAXin liiketoimintamallin muutoksesta (ja osana sitä omien tuotteiden kehittämisestä luopumisesta) lokakuussa 2008 ja RFID-liiketoiminnasta luopumisesta helmikuussa 2009.

 

 

VUODEN 2010 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

 

Yleisempi markkinakatsaus liiketoiminnoittain esitetään Markkinanäkymät-osiossa.

 

Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön päähuomio tulee olemaan kannattavuuden edelleen parantamisessa ja positiivisen tuloskehityksen saavuttamisessa.

 

EB odottaa

 

-          vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon liikevaihto (73,6 miljoonaa euroa), ja

-          vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoiton olevan parempi kuin vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon liikevoitto (0,0 miljoonaa euroa).

 

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Lyhyellä tähtäimellä merkittävimmät vaikuttavat henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden hidastuminen voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa sekä kysynnän määriin liittyviä että hinnoittelupaineita. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä. EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Eräät EB:n liiketoiminta-alueet ovat kuitenkin muita asiakasriippuvaisempia. Yleisempi markkinakatsaus liiketoimintojen tilanteeseen esitetään Markkinanäkymät-osiossa.

 

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, asiakassopimuksiin perustuvat aktivoinnit, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K -kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Lisäksi on EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.  Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tuotemääristä, materiaalikustannusten ja tuotannon saannon kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä korkeampina toimituskuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettua liikevaihtoa koskevat tavalliset ajoitusriskit.

 

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com

 

 

TASE JA RAHOITUS

 

31.12.2009 päivätyn taseen lukuja on verrattu päivämäärän 31.12.2008 taseeseen (1 000 euroa).

 

 

12/2009

12/2008

Pitkäaikaiset varat

39.407

46.724

Lyhytaikaiset varat

120.765

133.797

Varat yhteensä

160.172

180.520

Osakepääoma

12.941

12.941

Muu pääoma

99.454

102.181

Vähemmistön osuus

437

 

Oma pääoma yhteensä

112.833

115.123

Pitkäaikaiset velat

14.967

19.690

Lyhytaikaiset velat

32.372

45.708

Oma pääoma ja velat yhteensä

160.172

180.520

 

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ tilikauden tulos +/- suoritusperäisten erien oikaisu

+5,6 miljoonaa euroa

 

 

- käyttöpääoman muutos

-3,8 miljoonaa euroa

- korot, verot ja saadut osingot

-1,4 miljoonaa euroa

= liiketoiminnan rahavirta

 0,4 miljoonaa euroa

- investointien rahavirta

-3,4 miljoonaa euroa

- rahoituksen rahavirta

-6,5 miljoonaa euroa

= kassavarojen muutos

-9,5 miljoonaa euroa

 

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 59,3 miljoonaa euroa (61,9 miljoonaa euroa 31.12.2008). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 27,5 miljoonaa euroa (38,7 miljoonaa euroa 31.12.2008).

 

Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 18,5 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa 31.12.2008).

 

Bruttoinvestointien määrä oli katsauskaudella 4,0 miljoonaa euroa, sisältäen korvausinvestoinnit. Nettoinvestointien määrä oli katsauskaudella 2,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistojen määrä oli 9,7 miljoonaa euroa, joka sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 2,2 miljoonaa euroa.

 

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 16,7 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

 

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot

 0,9 miljoonaa euroa

korkokulut ja muut rahoituskulut

-1,0 miljoonaa euroa

valuuttakurssivoitot ja tappiot

-0,5 miljoonaa euroa

 

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 71,5 prosenttia (64,9 prosenttia vuoden 2008 lopussa).

 

Katsauskauden lukuihin sisältyy pakollisia varauksia 2,4 miljoonaa euroa.

 

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 22,5 miljoonaa euroa.

 

 

HENKILÖSTÖ

 

EB työllisti vuoden 2009 tammi-joulukuussa keskimäärin 1589 henkilöä. Joulukuun lopussa yhtiössä oli 1528 työntekijää (1735 vuoden 2008 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

 

 

MUUTOKSIA YRITYKSEN JOHDOSSA

 

EB nimitti toimitusjohtajakseen DI, KTM Jukka Harjun 4.6.2009 alkaen. Nimityksen myötä Harju erosi EB:n hallituksen jäsenyydestä ja hallituksen Automotive- valiokunnan puheenjohtajuudesta. EB:n hallituksen jäsen Jorma Halonen valittiin Automotive- valiokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Halosen lisäksi Seppo Laine, Staffan Simberg, Erkki Veikkolainen ja hallituksen puheenjohtajana Juha Hulkko.

 

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen irtisanoutui 3.6.2009 yhtiön palveluksesta.

 

EB:n hallitus sekä johtoryhmä löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteesta

www.elektrobit.com/corporate_governance .

 

 

LIPUTUSILMOITUKSET

 

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

 

 

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ

 

Emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 66.546.891,53 euroa, josta tilikauden voitto on 44.210.929,40 euroa.

 

Hallitus ehdottaa 25.3.2010 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

 

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VUOSIKERTOMUS

 

Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.2010 klo 13 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Elektrobit Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 4.3.2010.

 

 

Oulu 16.2.2010

 

EB, Elektrobit Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Jukka Harju

Toimitusjohtaja

Puh. 040 344 5466

 

Panu Miettinen

Talousjohtaja

Puh. 040 344 5338

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOSKIEN EB:N TILINPÄÄTÖSTÄ 2009

 

EB, Elektrobit Oyj julkaisee vuoden 2009 tilinpäätöstiedotteensa tiistaina 16. helmikuuta 2010 kello 8.00. Tiedote on luettavissa välittömästi julkaisun jälkeen EB:n internet-sivuilla.

 

EB järjestää vuoden 2009 tulosta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille seuraavasti

 

16.2.2010 kello 11.00

Espoossa

Keilasatama 5

neuvotteluhuone Kotisatama, 2. krs.

 

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä WebEx:in kautta.

 

Puhelinneuvottelunumero on: +358 20 699 101, PIN: 757344#

 

Tarkemmat ohjeet ja linkki esityksen seuraamiseen internetissä: www.elektrobit.com/sijoittajat

 

Teknisissä ongelmissa lisäohjeita löytyy osoitteesta: http://www.elektrobit.com/webcast tai soittamalla numeroon 040 344 5148.

 

Tilaisuuden taltiointi sekä esitysaineisto ovat saatavilla EB:n kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

 

9.2.2010

EB, Elektrobit Oyj

Konserniviestintä

 

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009

 

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätöksestä on annettu tilintarkastuskertomus 15.2.2010.

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)

 

1-12/2009

1-12/2008

 

 

12 kk

12 kk

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

 

153,8

172,3

Liiketoiminnan muut tuotot

 

4,0

6,2

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

 

-0,9

-2,8

Valmistus omaan käyttöön

 

0,4

0,1

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö

 

-8,3

-18,0

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 

-90,9

-104,0

Poistot

 

-9,7

-16,4

Liiketoiminnan muut kulut

 

-49,8

-80,1

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

 

-1,4

-42,7

Rahoituskulut (netto)

 

-0,6

-4,7

TULOS ENNEN VEROJA

 

-2,0

-47,4

Tuloverot

 

-1,3

-2,4

KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA

 

-3,3

-49,8

Kauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista verojen jälkeen

 

1,3

0,3

KAUDEN TULOS

 

-2,0

-49,5

 

 

 

 

Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot

 

-0,3

0,6

Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä

 

-0,3

0,6

 

 

 

 

KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

 

-2,4

-48,9

 

 

 

 

Kauden tuloksen jakautuminen

 

 

 

  Emoyhtiön omistajille

 

-2,2

-49,5

  Vähemmistölle

 

0,2

 

Kauden laajan tuloksen jakautuminen

 

 

 

  Emoyhtiön omistajille

 

-2,5

-48,9

  Vähemmistölle

 

0,2

 

Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR

 

 

 

  Laimentamaton

 

-0,03

-0,38

  Laimennettu

 

-0,03

-0,38

 

 

 

 

Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

 

 

 

  Laimentamaton

 

0,01

0,00

  Laimennettu

 

0,01

0,00

 

 

 

 

Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

 

 

 

  Laimentamaton

 

-0,02

-0,38

  Laimennettu

 

-0,02

-0,38

 

 

 

 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl

 

129 413

129 413

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu

 

129 580

129 413

 

 

 

 

KONSERNITASE (MEUR)

 

31.12.2009

31.12.2008

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 

11,4

16,2

  Liikearvo

 

18,5

18,3

  Muut aineettomat hyödykkeet

 

8,7

11,0

  Muut rahoitusvarat

 

0,3

0,4

  Saamiset

 

0,4

0,8

  Laskennalliset verosaamiset

 

0,1

0,1

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

39,4

46,7

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

  Vaihto-omaisuus

 

2,4

3,3

  Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

59,3

61,9

  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut

  rahoitusvarat

 

40,2

 

  Rahavarat

 

18,8

68,6

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

120,8

133,8

VARAT YHTEENSÄ

 

160,2

180,5

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

  Osakepääoma

 

12,9

12,9

  Ylikurssirahasto

 

64,6

64,6

  Muuntoerot

 

-0,1

0,2

  Kertyneet voittovarat

 

35,0

37,4

  Vähemmistöosuus

 

0,4

 

Oma pääoma yhteensä

 

112,8

115,1

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

  Laskennalliset verovelat

 

2,3

2,6

  Varaukset

 

0,9

1,0

  Korolliset velat

 

11,8

15,4

  Muut velat

 

0,0

0,7

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

15,0

19,7

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

  Ostovelat ja muut velat

 

24,4

35,1

  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
  rahoitusvelat

 

0,4

0,1

  Eläkevelvoitteet

 

1,2

1,0

  Varaukset

 

1,5

2,5

  Lyhytaikaiset korolliset velat

 

4,9

7,0

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

32,4

45,7

Velat yhteensä

 

47,3

65,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

 

160,2

180,5

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

 

1-12/2009

1-12/2008

 

 

12 kk

12 kk

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

 

 

 

Kauden tulos

 

-2,0

-49,5

Suoriteperusteisten erien oikaisu

 

7,7

27,0

Käyttöpääoman muutokset

 

-3,8

2,4

Maksetut korot liiketoiminnasta

 

-2,0

-7,3

Saadut korot liiketoiminnasta

 

1,6

4,4

Muut rahoituserät

 

0,0

0,0

Maksetut välittömät verot

 

-1,1

-1,7

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA

 

0,4

-24,7

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT

 

 

 

Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken

rahavaroilla

 

-0,7

-0,9

Liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla

 

-0,6

26,8

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin

 

-1,2

-1,8

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

 

-1,5

-2,6

Investoinnit muihin sijoituksiin

 

-0,1

-0,5

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti

 

0,3

0,2

Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti

 

0,1

 

Luovutustulot muista sijoituksista

 

0,2

10,6

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA

 

-3,4

31,8

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT

 

 

 

Lainojen nostot

 

1,6

0,1

Lainojen takaisinmaksut

 

-3,9

-1,9

Rahoitusleasingvelkojen maksut

 

-4,1

-6,0

Maksetut osingot

 

 

-2,6

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA

 

-6,5

-10,5

 

 

 

 

RAHAVAROJEN MUUTOS

 

-9,5

-3,3

Rahavarat tilikauden alussa

 

68,6

71,9

Rahavarat tilikauden lopussa

 

59,1

68,6

 

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = Osakepääoma

 

 

 

 

 

B = Ylikurssirahasto

 

 

 

 

 

C = Kertyneet voittovarat

 

 

 

 

 

D = Vähemmistöosuus

 

 

 

 

 

E = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 1.1.2008

12,9

64,6

88,1

 

165,7

Osingonjako

 

 

-2,6

 

-2,6

Osakepalkitsemisen kustannus

 

 

1,0

 

1,0

Kauden laaja tulos

 

 

-48,9

 

-48,9

Muut erät

 

 

-0,0

 

-0,0

Oma pääoma 31.12.2008

12,9

64,6

37,6

 

115,1

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 1.1.2009

12,9

64,6

37,6

 

115,1

Osakepalkitsemisen kustannus

 

 

0,3

 

0,3

Kauden laaja tulos

 

 

-2,5

 

-2,5

Muut erät

 

 

-0,5

0,4

-0,0

Oma pääoma 31.12.2009

12,9

64,6

34,9

0,4

112,8

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

 

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet:

Tilinpäätöstiedotteessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

 

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:

Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

 

Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:

Katsauskauden tulos sisältää kertaluontoisia liiketoimintojen uudelleenjärjestelykuluja -1,9 miljoonaa euroa.

 

Osingonmaksu:

19.3.2009 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

 

TOIMINTASEGMENTIT

 

1-12/2009

1-12/2008

 

 

12 kk

12 kk

Automotive

 

 

 

  Liikevaihto ulkoinen

 

61,5

63,3

  Liikevaihto toisille segmenteille

 

0,0

0,1

  Liikevaihto yhteensä

 

61,5

63,4

 

 

 

 

  Liikevoitto (-tappio)

 

-3,8

-12,1

 

 

 

 

Wireless

 

 

 

  Liikevaihto ulkoinen

 

91,6

108,6

  Liikevaihto toisille segmenteille

 

0,2

0,1

  Liikevaihto yhteensä

 

91,8

108,6

 

 

 

 

  Liikevoitto (-tappio)

 

1,0

-28,5

 

 

 

 

MUUT ERÄT

 

 

 

 

 

 

 

Muut erät

 

 

 

  Liikevaihto ulkoinen

 

0,6

0,4

  Liikevoitto (-tappio)

 

1,3

-2,1

 

 

 

 

Eliminoinnit

 

 

 

  Liikevaihto toisille segmenteille

 

-0,2

-0,2

  Liikevoitto (-tappio)

 

0,0

0,0

 

 

 

 

Konserni yhteensä

 

 

 

  Liikevaihto ulkoinen

 

153,8

172,3

  Liikevoitto (-tappio)

 

-1,4

-42,7

 

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR) 

 

1-12/2009

1-12/2008

 

 

12 kk

12 kk

Liikevaihto

 

 

 

  Eurooppa

 

91,4

114,9

  Amerikat

 

49,2

49,2

  Aasia

 

13,2

8,1

Liikevaihto yhteensä

 

153,8

172,3

 

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:

Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia olennaisia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.

 

Konsernin rakenteessa osavuosijaksolla tapahtuneet muutokset:

2.2.2009 EB luopui RFID-liiketoiminnasta myymällä 7iD Technologies GmbH:n yrityksen Itävallassa toimivalle johdolle.

 

22.6.2009 EB ja AEV (Audi Electronics Venture GmbH) perustivat yhteisyrityksen nimeltä e.solutions GmbH. EB omistaa yhtiön osakkeista 51%, joten se käsitellään konsernitilinpäätöksessä EB:n tytäryhtiönä. AEV omistaa loput 49% osakkeista.

 

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa

 

1-12/2009

1-12/2008

Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat

suoritukset yhteensä

 

2,2

3,3

 


TULOSLASKELMA

10-12/

7-9/

4-6/

1-3/

10-12/

NELJÄNNESVUOSILUVUT

2009

2009

2009

2009

2008

(MEUR)

3 kk

3 kk

3 kk

3 kk

3 kk

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

40,1

33,5

37,4

42,8

49,5

Liiketoiminnan muut tuotot

1,2

0,9

1,3

0,6

1,5

Valmiiden ja keskeneräisten

 

 

 

 

 

tuotteiden varaston muutos

-0,1

0,4

-0,9

-0,3

-1,2

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,0

0,3

0,1

0,0

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö

-2,5

-2,1

-1,5

-2,2

-6,6

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-23,3

-20,3

-22,7

-24,6

-27,8

Poistot

-2,2

-2,4

-2,4

-2,7

-3,8

Liiketoiminnan muut kulut

-12,7

-10,8

-12,6

-13,7

-20,1

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

0,5

-0,8

-1,1

0,0

-8,5

Rahoituskulut (netto)

-0,3

0,2

0,5

-0,9

-3,3

TULOS ENNEN VEROJA

0,1

-0,6

-0,7

-0,9

-11,8

Tuloverot

-0,4

0,1

-0,9

-0,2

-2,3

KAUDEN TULOS JATKUVISTA

 

 

 

 

 

LIIKETOIMINNOISTA

-0,3

-0,5

-1,6

-1,1

-14,0

Kauden tulos lopetetuista

 

 

 

 

 

liiketoiminnoista verojen jälkeen

1,0

0,3

 

 

0,1

KAUDEN TULOS

0,7

-0,1

-1,6

-1,1

-13,9

Kauden muut laajan tuloksen erät

0,3

-0,4

-0,5

0,3

0,1

KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

1,0

-0,5

-2,1

-0,8

-13,8

 

 

 

 

 

 

Kauden tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

 

  Emoyhtiön omistajille

0,6

-0,2

-1,6

-1,1

-13,9

  Vähemmistölle

0,1

0,0

 

 

 

Kauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

 

  Emoyhtiön omistajille

0,9

-0,6

-2,1

-0,8

-13,8

  Vähemmistölle

0,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSERNITASE (MEUR)

31.12.

30.9.

30.6.

31.3.

31.12.

 

2009

2009

2009

2009

2008

 

 

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

 

 

  Aineelliset käyttöomaisuus-

 

 

 

 

 

  hyödykkeet

11,4

12,2

13,9

14,9

16,2

  Liikearvo

18,5

18,5

18,5

18,3

18,3

  Muut aineettomat hyödykkeet

8,7

8,8

9,2

10,0

11,0

  Muut rahoitusvarat

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

  Saamiset

0,4

0,8

0,8

0,8

0,8

  Laskennalliset verosaamiset

0,1

0,0

 

 

0,1

Pitkäaikaiset varat yhteensä

39,4

40,7

42,7

44,4

46,7

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

 

 

  Vaihto-omaisuus

2,4

2,6

2,2

2,6

3,3

  Myyntisaamiset ja muut

  saamiset

59,3

55,6

60,4

62,9

61,9

  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

  kirjattavat muut rahoitusvarat

40,2

0,3

0,2

0,2

 

  Rahavarat

18,8

62,2

60,3

62,8

68,6

Lyhytaikaiset varat yhteensä

120,8

120,7

123,2

128,5

133,8

VARAT YHTEENSÄ

160,2

161,4

165,9

172,9

180,5

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

 

 

  Osakepääoma

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

  Ylikurssirahasto

64,6

64,6

64,6

64,6

64,6

  Muuntoerot

-0,1

-0,4

-0.0

0,5

0,2

  Kertyneet voittovarat

35,0

35,1

35,2

36,8

37,4

  Vähemmistöosuus

0,4

0,0

 

 

 

Oma pääoma yhteensä

112,8

112,2

112,7

114,8

115,1

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

 

 

  Laskennalliset verovelat

2,3

2,2

2,3

2,5

2,6

  Varaukset

0,9

1,3

1,7

0,8

1,0

  Korolliset velat

11,8

12,5

13,6

14,2

15,4

  Muut velat

0,0

0,1

0,1

0,2

0,7

Pitkäaikaiset velat yhteensä

15,0

16,2

17,6

17,7

19,7

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

 

 

  Ostovelat ja muut velat

24,4

24,5

26,3

30,8

35,1

  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat

0,4

 

 

 

0,1

  Eläkevelvoitteet

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

  Varaukset

1,5

1,9

1,9

2,3

2,5

  Lyhytaikaiset korolliset velat

4,9

5,2

6,3

6,2

7,0

Lyhytaikaiset velat yhteensä

32,4

32,9

35,7

40,4

45,7

Velat yhteensä

47,3

49,1

53,3

58,1

65,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

160,2

161,4

165,9

172,9

180,5

 


KONSERNIN

10-12/

7-9/

4-6/

1-3/

10-12/

RAHAVIRTALASKELMA

2009

2009

2009

2009

2008

NELJÄNNESVUOSILUVUT

3 kk

3 kk

3 kk

3 kk

3 kk

  Liiketoiminnan nettorahavirta

-0,5

4,6

-1,0

-2,7

-0,5

  Investointien nettorahavirta

-0,7

-0,7

-0,7

-1,4

5,7

  Rahoituksen nettorahavirta

-1,9

-2,1

-0,7

-1,7

-3,8

  Rahavarojen muutos

-3,1

1,8

-2,5

-5,8

1,4

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT

 

1-12/2009

1-12/2008

TUNNUSLUVUT

 

12 kk

12 kk

 

 

 

 

TULOSLASKELMA (MEUR)

 

 

 

Liikevaihto

 

153,8

172,3

Liikevoitto (-tappio)

 

-1,4

-42,7

    Liikevoitto (-tappio) , % liikevaihdosta

 

-0,9

-24,8

Tulos ennen veroja

 

-2,0

-47,4

    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta

 

-1,3

-27,5

Kauden tulos

 

-3,3

-49,8

 

 

 

 

KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT

 

 

 

Korolliset nettovelat (MEUR)

 

-42,4

-46,2

Nettovelkaantumisaste (net gearing) -%

 

-37,6

-40,2

Omavaraisuusaste, %

 

71,5

64,9

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR)

 

4,0

9,8

Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella

 

1589

1768

Henkilöstön määrä kauden lopussa

 

1528

1735

 

 

 

 

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU

 

31.12.2009

31.12.2008

LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)

 

 

 

 

 

 

 

Kauden lopussa

 

129 413

129 413

Keskimäärin kauden aikana

 

129 413

129 413

Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä

 

129 580

129 413

 

 

 

 


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)

 

1-12/2009

1-12/2008

 

 

12 kk

12 kk

 

 

 

 

Laimentamaton tulos / osake

 

-0,03

-0,38

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake

 

-0,03

-0,38

Oma pääoma *) / osake

 

0,87

0,89

 

 

 

 

  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma

 

 

 

     pääoma

 

 

 

    

 

 

 

 

PÖRSSIKURSSIT (EUR)

 

1-12/2009

1-12/2008

 

 

 

 

Ylin kurssi

 

1,40

1,79

Alin kurssi

 

0,33

0,29

Keskikurssi

 

0,62

0,82

Päätöskurssi

 

0,94

0,33

 

 

 

 

Osakekannan markkina-arvo, (MEUR)

 

121,6

42,7

Osakkeiden vaihto, (MEUR)

 

11,1

9,6

Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl)

 

17 822

11 770

Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden

lukumäärästä, %

 

13,8

9,1

 

 

 

 

 

 

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)

 

31.12.2009

31.12.2008

 

 

 

 

OMASTA VELASTA

 

 

 

Yrityskiinnitykset

 

3,1

3,1

Annetut pantit

 

1,0

1,1

Takaukset

 

3,8

4,1

 

 

 

 

Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu

 

 

 

ovat yhteismäärältään

 

8,6

9,9

 

 

 

 

MUUT OMAT VASTUUT

 

 

 

Vuokravastuut

 

 

 

    Seuraavana vuonna erääntyvät

 

5,9

4,2

    Myöhemmin erääntyvät

 

17,9

5,1

 

     

VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

 

31.12.2009

31.12.2008

(MEUR)

 

 

 

 

 

 

 

Termiinit

 

 

 

    Käypä arvo

 

-0,3

-0,1

    Kohde-etuuden arvo

 

11,0

11,9

 

 

 

 

Ostetut valuuttaoptiot

 

 

 

  Käypä arvo

 

0,1

 

  Kohde-etuuden arvo

 

11,5

 

 

 

 

 

Myydyt valuuttaoptiot

 

 

 

  Käypä arvo

 

-0,1

 

  Kohde-etuuden arvo

 

23,0