Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2011

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011

Marraskuu 01, 2011

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011


PÖRSSITIEDOTE                                 

Julkaisuvapaa 1. marraskuuta 2011 kello 8.00

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011

LIIKEVAIHTO KASVOI KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ EDELLISVUODESTA. KOKO KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO LASKI HIEMAN EDELLISVUODESTA JA LIIKETULOS OLI TAPPIOLLINEN.

YHTEENVETO 3Q 2011

- Kauden liikevaihto kasvoi 37,0 miljoonaan euroon (33,7 miljoonaa euroa, 3Q 2010), nousua 9,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 20,0 prosenttia 23,9 miljoonaan euroon (19,9 miljoonaa euroa, 3Q 2010), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto aleni hieman, 4,8 prosenttia, 13,0 miljoonaan euroon (13,7 miljoonaa euroa, 3Q 2010).

- Liiketappio oli -3,1 miljoonaa euroa (-11,5 miljoonaa euroa, sisältäen 8,3 miljoonan euron kertaluonteisen arvonalentumiskirjauksen  myyntisaamisista TerreStarilta, 3Q 2010). Automotive-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -1,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa, 3Q 2010). Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -1,7 miljoonaa euroa (-11,7 miljoonaa euroa, sisältäen 8,3 miljoonan euron kertaluonteisen arvonalentumiskirjauksen myyntisaamisista TerreStarilta, 3Q 2010).

- Käyttökate oli -1,2 miljoonaa euroa (-9,3 miljoonaa euroa, 3Q 2010)

- Liiketoiminnan kassavirta oli -6,6 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa, 3Q 2010). Nettokassavirta oli -10,6 miljoonaa euroa (-30,1 miljoonaa euroa sisältäen ylikurssirahaston 25,9 miljoonan euron jakamisen, 3Q 2010).

- Tulos osaketta kohti oli -0,02 euroa (-0,07 euroa, 3Q 2010).

- EB julkaisi 1.8.2011 diplomi-insinööri Alexander Kocherin, 50, nimityksen Automotive-liiketoimintasegmentin johtajaksi ja Elektrobit Automotive GmbH:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.11.2011. Kocher siirtyy EB:lle Intel Inc:in tytäryhtiöstä Wind River GmbH:sta, jossa hän on työskennellyt Automotive-liiketoimintayksikön johtajana.

YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUU 2011

- Kauden liikevaihto oli 113,1 miljoonaa euroa (119,9 miljoonaa euroa, 1-9 2010), jossa laskua 5,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta.  Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 23,1 prosenttia 70,2 miljoonaan euroon (57,0 miljoonaa euroa, 1-9 2010), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto laski 31,2 prosenttia 42,9 miljoonaan euroon (62,4 miljoonaa euroa, 1-9 2010).

- Liiketappio oli -7,5 miljoonaa euroa (-9,7 miljoonaa euroa sisältäen 8,3 miljoonan euron kertaluonteisen arvonalentumiskirjauksen  myyntisaamisista TerreStarilta, 1-9 2010).  Automotive-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -1,3 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa, 1-9 2010), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -6,1 miljoonaa euroa (-10,4 miljoonaa euroa sisältäen 8,3 miljoonan euron kertaluonteisen arvonalentumiskirjauksen myyntisaamisista TerreStarilta, 1-9 2010).

- Käyttökate oli -0,6 miljoonaa euroa (-3,2 miljoonaa euroa, 1-9 2010).

- Liiketoiminnan kassavirta oli -1,8 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa, 1-9 2010). Nettokassavirta oli -13,3 miljoonaa euroa (-29,2 miljoonaa euroa, 1-9 2010).

- Kassa ja muut likvidit varat kauden lopussa olivat  7,2 miljoonaa euroa (29,8 miljoonaa euroa, 1-9 2010).

- Omavaraisuusaste pysyi vahvana ja oli 63,6 % (66,9 %, 1-9 2010).

- Tulos osaketta kohti oli -0,06 euroa (-0,08  euroa, 1-9 2010).

- Aiemmin 19.10.2010 vapaaehtoiseen saneerausmenettelyyn hakeutuneen EB:n asiakkaan TerreStar Networks Inc:n emoyhtiö TerreStar Corporation hakeutui vapaaehtoiseen saneerausmenettelyyn 16.2.2011. EB:n näiltä yhtiöiltä olevien myyntisaamisten arvostuksessa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

"EB:n liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 9,7 prosenttia Automotive-liiketoimintasegmentin vahvana jatkuneen kasvun ansiosta. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto ylsi lähes edellisvuoden tasolle. Vuoden 2011 aikana EB on onnistunut kasvattamaan Wireless-liiketoimintaansa etenkin puolustus- ja verkkolaitemarkkinoilla ja siten korvaamaan edellisvuoden lopulla voimakkaasti supistunutta satelliittipuhelinliiketoiminnan liikevaihtoa.

Liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä jäi tavoitteesta molemmissa liiketoimintasegmenteissä - Automotive-liiketoimintasegmentissä ennakoitua suurempien projektikustannusten takia ja Wireless-liiketoimintasegmentissä asiakasprojektien viiveiden aiheuttaman ennakoitua alemman liikevaihdon takia. Myös liiketoiminnan kausivaihtelut ja loma-ajat vaikuttivat siihen, että kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli heikompi kuin edellisellä vuosineljänneksellä.

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB:n ohjelmistotuotteisiin ja palveluihin kohdistuva kysyntä säilyi hyvänä. Autonvalmistajat panostavat uusien viihde- ja viestintäjärjestelmien, tehdasasennettavien navigointijärjestelmien, ajamista helpottavien ratkaisujen ja auton sisäisten ohjelmistojen kehittämiseen uusiin automalleihin.

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB eteni tarjontansa vahvistamisessa puolustus- ja muiden viranomaisten markkinoille ja julkisti näille markkinoille suunnatun Android-pohjaisen tuotealustan, kolme puolustusmarkkinoille suunnattua tuotetta, sekä sopimuksen Suomen Puolustusvoimien kanssa taktisen langattoman runkoverkon kehittämisestä ja käyttöönotosta.

Kannattavuuden parantaminen on edelleen keskeisin tavoitteemme. Molemmissa liiketoimintasegmenteissä vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä on hyvä mahdollisuus parantaa selvästi kannattavuutta kolmannesta vuosineljänneksestä."

VUODEN 2011 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

Autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan ja EB:n liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan Automotive-liiketoimintasegmentissä. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vahvistuneen kysynnän ansiosta.

EB odottaa vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla (75,6 miljoonaa euroa, 2H 2010) ja liiketuloksen olevan positiivinen (liiketappio -19,2 miljoonaa euroa, 2H 2010). EB:n liiketoiminnan kausivaihtelujen ja kolmannelle vuosineljännekselle painottuvien loma-aikojen takia liikevaihdon ja -tuloksen odotetaan olevan neljännellä vuosineljänneksellä selvästi parempi kuin kolmannella vuosineljänneksellä.

Vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2011 toisen puoliskon aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2011 heinä-syyskuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010 ja 17.2.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com .

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2011 tammi-syyskuun osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden 1.11.2011 klo 11 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Espoossa, osoitteessa Keilasatama 5, neuvotteluhuone Laine. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi: www.elektrobit.com/sijoittajat

EB, Elektrobit Oyj

EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2010 liikevaihto oli 161,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-SYYSKUU 2011

(Suluissa vuoden 2010 tammi-syyskuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n tammi-syyskuun 2011 liikevaihto laski 5,7 prosenttia 113,1 miljoonaan euroon (119,9 miljoonaa euroa). Liiketappio oli -7,5 miljoonaa euroa (-9,7 miljoonaa euroa sisältäen 8,3 miljoonan euron kertaluonteisen arvonalentumiskirjauksen myyntisaamisista TerreStarilta).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 2011 tammi-syyskuussa 23,1 prosenttia 70,2 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (57,0 miljoonaa euroa). Liiketappio oli -1,3 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa). Automotive-liiketoimintasegmentin liiketulos kehittyi suunnitelman mukaisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta jäi toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä tavoitteesta ennakoitua suurempien projektikustannusten takia.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2011 42,9 miljoonaa euroa, vastaten 31,2 prosentin laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta (62,4 miljoonaa euroa).  Liikevaihdon merkittävä lasku johtuu pääosin satelliittipuhelinliiketoiminnan volyymin merkittävästä supistumisesta. Vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto ylsi lähes samalle tasolle kuin vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä.

Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -6,1 miljoonaa euroa (-10,4 miljoonaa euroa sisältäen 8,3 miljoonan euron kertaluonteisen arvonalentumiskirjauksen myyntisaamisista TerreStarilta).  Katsauskauden liiketappio syntyi pääosin vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolloin edellisenä vuonna päättyneen TerreStarin satelliittipuhelinliiketoiminnan korvaava uusien satelliittitietoliikenneratkaisujen tilauskanta kehittyi ennakoitua hitaammin. Tämän lisäksi liiketappioon vaikutti älypuhelinten tuotekehityspalvelujen kiristynyt kilpailutilanne. Kolmannella vuosineljänneksellä liiketulosta heikensivät tavanomaiset liiketoiminnan kausivaihtelut sekä asiakasprojektien viiveet.

Katsauskauden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kasvoivat 18,0 miljoonaan euroon (15,5 miljoonaa euroa) vastaten 15,9 prosenttia liikevaihdosta (12,9 prosenttia). Näistä 4,9 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (3,3 miljoonaa euroa).

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-9 2011 1-9 2010
  9 kk 9 kk
LIIKEVAIHTO 113,1 119,9
LIIKEVOITTO /-TAPPIO -7,5 -9,7
Rahoitustuotot ja -kulut -0,7 -0,9
TULOS ENNEN VEROJA -8,2 -10,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -8,2 -10,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -8,4 -9,8
     
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -8,4 -10,6
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille -8,6 -10,1
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3
     
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR -0,06 -0,08

- Liiketoiminnan rahavirta oli -1,8 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa).

- Omavaraisuusaste oli 63,6 % (66,9 %).

- Nettovelkaantumisaste oli 3,0 % (-20,7 %).

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR

  3Q 11 2Q 11 1Q 11 4Q 10 3Q 10
Liikevaihto 37,0 39,7 36,5 41,8 33,7
Liikevoitto /-tappio -3,1 -0,5 -3,9 -7,7 -11,5
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä -3,1 -0,5 -3,9 -3,2 -3,2
Tulos ennen veroja -3,1 -0,8 -4,3 -8,0 -10,6
Katsauskauden tulos -3,1 -0,8 -4,3 -5,4 -9,0

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR

  3Q 11 2Q 11 1Q 11 4Q 10 3Q 10
Automotive 23,9 22,7 23,6 23,1 19,9
Wireless 13,0 17,1 12,7 18,6 13,7
Koko konserni 37,0 39,7 36,5 41,8 33,7

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

  3Q 11 2Q 11 1Q 11 4Q 10 3Q 10
Aasia 3,3

8,8%
4,0

10,2%
2,7

7,4%
4,4 10,6% 1,8

5,4%
Amerikat 4,9

13,4%
5,5

14,0%
5,1

13,9%
10,8

25,8%
9,4

27,7%
Eurooppa 28,8

77,8%
30,1

75,9%
28,7

78,7%
26,6

63,6%
22,5

66,8%

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

  3Q 11 2Q 11 1Q 11 4Q 10 3Q 10
Automotive

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
 

23,9

0,0

-1,4
 

22,7

0,0

-0,5
 

23,6

0,0

0,6
 

23,1

0,0

1,1
 

19,9

0,0

0,1
Wireless

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
 

12,9

0,1

-1,7
 

16,9

0,2

0,1
 

12,7

0,0

-4,6
 

18,6

0,0

-8,8
 

13,7

0,0

-11,7
Muu liiketoiminta

Liikevaihto ulkoinen

Liikevoitto /-tappio
 

0,2

-0,1
 

0,0

-0,1
 

0,1

0,1
 

0,2

0,1
 

0,2

0,1
Yhteensä

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio
 

37,0

-3,1
 

39,7

-0,5
 

36,5

-3,9
 

41,8

-7,7
 

33,7

-11,5

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2011 HEINÄ-SYYSKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT

(Suluissa vuoden 2010 heinä-syyskuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentin tarjonta koostuu auto-ohjelmistotuotteista, henkilökohtaisten navigointilaitteiden ohjelmistoista sekä autoteollisuuden tuotekehityspalveluista. Yhdistämällä tuotteitaan ja palvelujaan EB tarjoaa johtaville autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja autoteollisuuden puolijohdetoimittajille ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja.

Vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa (19,9 miljoonaa euroa). Se kasvoi vahvasti 20,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liiketappio oli -1,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa). Liiketulos jäi tavoitteesta ennakoitua suurempien projektikustannusten takia.

Vahva kysyntä jatkui EB:n ohjelmistotuotteisiin ja -palveluihin sekä ratkaisuihin, joissa omia autoteollisuuden vaatimukset täyttäviä ohjelmistotuotteita räätälöidään ja integroidaan asiakkaan erityistarpeiden mukaisesti. Liiketoiminta jatkoi kasvuaan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä viihde- ja viestintäjärjestelmien, ajamista auttavien ohjelmistosovellusten ja autojen elektronisten ohjauslaitteiden (ECU) ohjelmistomarkkinoilla.

EB jatkoi tuotekehitysinvestointejaan autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin ja julkaisi uusia tuotepäivityksiä kolmannen vuosineljänneksen aikana. EB toi ensimmäisenä yrityksenä markkinoille BMW:n vaatimukset täyttävän tuotantovalmiin AUTOSAR 4.0 -standardia (autoteollisuuden avoin ohjelmistojärjestelmäarkkitehtuuri) tukevan ohjelmistosovellustyökalu-paketin.

EB julkaisi 1.8.2011 diplomi-insinööri Alexander Kocherin, 50, nimityksen Automotive-liiketoimintasegmentin johtajaksi ja Elektrobit Automotive GmbH:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.11.2011. Kocher siirtyy EB:lle Intel Inc:in tytäryhtiöstä Wind River GmbH:sta, jossa hän on työskennellyt Automotive-liiketoimintayksikön johtajana.

Automotive-markkinanäkymät

Suurin osa autoteollisuuden innovaatioista ja tuotteiden erilaistamisesta toteutetaan ohjelmistoilla ja elektroniikalla. Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja ohjelmistojen hyödyntämisen autoteollisuudessa odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Vuotuinen autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden pitkän aikavälin kasvuodotus on noin 15 prosenttia (Frost & Sullivan). Sen perustana olevan autoteollisuusmarkkinan odotetaan myös kasvavan tasaisesti noin 6 prosenttia vuosittain ajalla 2010-2015 (CSM).

Autoelektroniikan entistä kehittyneemmät ja verkottuneemmat ominaisuudet ja kasvava suorituskyky lisäävät sen monimutkaisuutta. Samanaikaisesti kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden kaltaisia toiminnallisuuksia ja käyttäjäkokemuksia myös autoihin. Nämä kehitystrendit ajavat teollisuutta elektroniikkalaitteiden ja niiden ohjelmistojen asteittaiseen erottamiseen toisistaan ohjelmistoarkkitehtuurin tasojen hallitsemiseksi sekä innovoinnin ja käyttöönoton tehostamiseksi. Standardiohjelmistoratkaisujen käytön autoteollisuudessa odotetaan kasvavan. Se nopeuttaa innovointia, parantaa ohjelmistojen laatua ja kehittämisen tehokkuutta sekä helpottaa ohjelmistojen käyttöönottoa.

Perustavanlaatuinen autoteollisuuden muutos ja siitä seuraava auto-ohjelmistomarkkinan kasvu jatkuvat. Autoteollisuuden kustannuspaineiden odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta.

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääasiallisesti uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä. Liikevaihdon riippuvuus autojen tuotantomääristä on rajallinen. Tulevien vuosien aikana EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä tulee lisäämään liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentti tarjoaa tuotekehityspalveluita, räätälöityjä ratkaisuja sekä radiokanavaympäristöjen testaustyökaluja langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle ja viranomaisille.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,0 miljoonaa euroa (13,7 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski 4,8 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon nähden. Liiketappio oli -1,7 miljoonaa euroa (-11,7 miljoonaa euroa sisältäen 8,3 miljoonan euron kertaluonteisen arvonalentumiskirjauksen myyntisaamisista Terrestarilta).

Vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen aikana Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto ja liiketulos olivat ennakoidusti alemmat kuin edellisellä vuosineljänneksellä johtuen liiketoiminnan kausivaihteluista sekä kolmannelle vuosineljännekselle ajoittuvista loma-ajoista. Liiketulos oli kuitenkin hieman tavoiteltua heikompi pääasiassa asiakasprojektien viiveiden aiheuttaman ennakoitua alemman liikevaihdon takia.

Puolustus- ja viranomais- ja verkkolaitemarkkinoilla sekä radiokanavan testaustuotteiden markkinoilla kysyntä säilyi hyvänä ja EB jatkoi T&K-panostuksiaan radiokanavan testaustuotteisiin sekä erikoisterminaalien seuraavan sukupolven tuotealustaan.

Kuluneen vuosineljänneksen aikana EB julkisti viranomais- ja puolustusmarkkinoille suunnatun Android-pohjaisen tuotealustan, ja toi markkinoille kolme puolustusteollisuuteen suunnattua tuotetta. EB ja Suomen Puolustusvoimat julkistivat sopimuksen, jossa Suomen Puolustusvoimat ottaa käyttöön EB:n suunnitteleman taktisen langattoman runkoverkon.

Wireless-markkinanäkymät

Langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden markkinoilla radiokanavan ja matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävien uusien LTE-teknologioiden (long term evolution) aseman odotetaan vahvistuvan ja LTE:hen liittyvien hankkeiden osuuden EB:n liiketoiminnasta odotetaan kasvavan. Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpää monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. LTE-teknologian nopean käyttöönoton sekä tarvittavien tuotteiden taajuusvarianttien suuren määrän odotetaan avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia EB:lle.

Älypuhelinten kysynnän kasvun ja niihin liittyvien ohjelmistoarkkitehtuurien ja alustojen murroksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2011.  Älypuhelinten tuotekehityspalvelujen markkinat ovat edelleen haasteelliset ja jatkuvien hintapaineiden vuoksi tuotekehitystä tehdään enenevässä määrin alhaisemman kustannustason maissa. Markkinoilla tapahtuvien muutosten takia älypuhelimiin liittyvien tuotekehityspalvelujen kokonaiskysynnän odotetaan jatkossa supistuvan. OEM-valmistajien odotetaan kuitenkin jatkossakin käyttävän alihankintaa ylläpitääkseen T&K-joustavuuttaan, mikä voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia EB:lle.

Puolustus- ja muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen viestintä-, häirintä- sekä tiedusteluratkaisujen markkinan odotetaan säilyvän vakaana. EB:n osaamisen ja pitkäaikaisen kokemuksen ohjelmistoradiopohjaisissa ratkaisuissa odotetaan tuovan yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusien kaupallisten teknologioiden, kuten LTE:n, käytön odotetaan lisääntyvän viranomaisasiakkaiden markkinoilla (esimerkiksi yleisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset). Viranomaisverkot käyttävät usein omia taajuusalueita, jotka vaativat nimenomaan näille verkoille suunniteltuja loppukäyttäjätuotteita.

Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimiala esittelee uusia data- ja langattoman viestinnän palveluita samalla, kun uusia operaattoreita syntyy ja perinteiset operaattorit päivittävät ratkaisujaan ja tarjontaansa. Markkinoiden kysynnän on odotettu siirtyvän nykyisestä mallilaitemarkkinavaiheesta kohti kaupallisia tuotteita ja palveluita lähivuosien aikana. TerreStar Networks Inc:n hakeutuminen saneerausmenettelyyn on kuitenkin aiheuttanut viivettä ja epävarmuutta markkinoille. Tämän hetkisen näkymän mukaan EB:n ja TerreStarin välinen liikesuhde ei tule jatkumaan.

Langattoman tiedonsiirron kapasiteetti on kasvamassa lähivuosina nopeasti uusien LTE-teknologioiden käyttöönoton myötä, mikä luo kysyntää kehittyneille testaustyökaluille. Testausmarkkinat ovat laajenemassa LTE-tukiasemista LTE-päätelaitteisiin, joiden testauksessa tullaan käyttämään ilmarajapinnan ylitse toimivaa OTA (Over-the-Air) -teknologiaa. EB tarjoaa maailman johtavia radiokanavaemulaattorityökaluja moniradioisen (MIMO) LTE-teknologian, LTE-Advanced -teknologian ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, radiokanavan testaustuotteisiin sekä erikoisterminaalien seuraavan sukupolven tuotealustaan.

Vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 5,7 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa, 3Q 2010) eli 15,5 prosenttia liikevaihdosta (16,0 prosenttia 3Q 2010). Näistä 1,7 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (1,6 miljoonaa euroa 3Q 2010).

VUODEN 2011 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

Autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan ja EB:n liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan Automotive-liiketoimintasegmentissä. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vahvistuneen kysynnän ansiosta.

EB odottaa vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla (75,6 miljoonaa euroa, 2H 2010) ja liiketuloksen olevan positiivinen (liiketappio -19,2 miljoonaa euroa, 2H 2010). EB:n liiketoiminnan kausivaihtelujen ja kolmannelle vuosineljännekselle painottuvien loma-aikojen takia liikevaihdon ja -tuloksen odotetaan olevan neljännellä vuosineljänneksellä selvästi parempi kuin kolmannella vuosineljänneksellä.

Vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2011 toisen puoliskon aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2011 heinä-syyskuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010 ja 17.2.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com .

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Lyhyellä tähtäimellä merkittävimmät vaikuttavat henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa sekä kysynnän määriin liittyviä että hinnoittelupaineita. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä ja heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja.

EB:llä on 1.11.2011 merkittävät, yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (18,4 miljoonan euron 31.10.2011 valuuttakurssin mukaan) suuruiset erääntyneet myyntisaamiset TerreStar Networksiltä, ja tämän emoyhtiöltä, TerreStar Corporationilta.  EB on vaatinut saataviaan maksettavaksi sekä TerreStar Networksin että TerreStar Corporationin saneerausmenettelyissä. Tämän lisäksi EB on vaatinut korvattavaksi lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,5 miljoonaa euroa 31.10.2011 valuuttakurssin mukaan). EB:n on siten esittänyt kumpaakin TerreStar -yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (31.10.2011 valuuttakurssin mukaan 20,0 miljoonan euron) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

TerreStar Networks sekä tietyt muut siihen sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 ja emoyhtiö TerreStar Corporation 16.2.2011 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä.  Saneerausmenettelyssä ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä syntyneiden velkojen takaisinmaksu joko käteisenä tai muun varallisuuden muodossa voi yleensä tapahtua vain 11 luvun mukaisen saneeraus- tai purkamissuunnitelman nojalla. Saneeraussuunnitelma edellyttää hyväksyntää Yhdysvaltalaiselta saneerausasioita käsittelevältä tuomioistuimelta (United States Bankruptcy Court) ja (tietyin rajoituksin) myös sellaisilta velkojilta, joiden saatavia ei makseta täysimääräisesti välittömästi tuomioistuimen hyväksynnän ja saneeraussuunnitelman voimaantulon jälkeen. 

Saneerausmenettelyn ensimmäisen neljän kuukauden aikana TerreStar Networks ensin jätti ja myöhemmin veti pois saneeraussuunnitelmansa. Yhdysvaltalainen saneerausasioita käsittelevä tuomioistuin hyväksyi 7.7.2011 TerreStar Networksin olennaisen liiketoiminnan myynnin noin 1.375 miljardin Yhdysvaltain dollarin kauppahinnasta Gamma Acquisition L.L.C.:lle, joka on Dish Network Corporationin kauppaa varten perustama tytäryhtiö. Tuomioistuimelle jätettyjen dokumenttien perusteella TerreStar Networksille on tähän mennessä maksettu kauppahinnasta 1,345 miljardia Yhdysvaltain dollaria, loppuosan tullessa maksettavaksi kaupan voimaantulon yhteydessä. Saadusta kauppahinnasta on maksettu 1,128 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä vakuudellisia velkoja. Liiketoiminnan myynti ei kuitenkaan tarkoita välitöntä varojen jakoa vakuudettomille velkojille.  Tällä hetkellä EB:n osuutta TerreStar Networksin saamasta kauppahinnasta ja maksun aikataulusta ei voida ennakoida varmuudella. Velkojen takaisinmaksu velkojille edellyttää saneerausasioita käsittelevälle tuomioistuimelle jätettävää Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista purkamissuunnitelmaa, josta velkojien tulee äänestää ja jonka tuomioistuimen tulee hyväksyä ja vahvistaa, mitä tähän mennessä ei ole tapahtunut.

TerreStar Corporation jätti 22.7.2011 tuomioistuimelle saneeraussuunnitelman, joka sisältää vain puutteellisesti tietoa siitä, miten EB:n saatavia kohdellaan sen saneerausmenettelyssä. TerreStar Corporationin jättämä saneeraussuunnitelma kuitenkin indikoi, että vakuudettomat velat (kuten EB:n saatavat) saatetaan vaihtaa saneerattujen velallisten liikkeeseen laskemiin uusiin velkainstrumentteihin, joiden nimellisarvo olisi hyväksytyn saatavan määräinen. On myös mahdollista, että osa hyväksytyistä vakuudettomista veloista saatetaan vaihtaa uusiin saneerattujen velkojien liikkeelle laskemiin etu-oikeutettuihin osakkeisiin. Näiden uusien velkainstrumenttien tai etu-oikeutettujen osakkeiden ehtoja ei tällä hetkellä ole käytettävissä. Edelleen on ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä tämän suunnitelman mukaisesta varojen jakamisesta, sillä suunnitelman myöhempi hyväksyminen on epävarmaa ja suunnitelman ehdot voivat muuttua velkojien kanssa käytävien neuvottelujen tuloksena. EB on vastustanut ehdotetun saneeraussuunnitelman liitteenä esitettyä yritysesitettä sillä perusteella, ettei se tarjoa riittävästi ja riittävän yksityiskohtaista tietoa, jotta EB ja muut velkojat voisivat muodostaa perustellun näkemyksen saneeraussuunnitelmasta. EB on vaatinut lisätietoja puutteellisen suunnitelman arvioimiseksi ja myös alustavasti vastustanut esitettyä suunnitelmaa.

TerreStar Networksilta ja TerreStar Corporationilta olevien saatavien maksu velkojille suoritetaan erillisistä, joko olemassa olevista tai myöhemmin kertyvistä omaisuuseristä. Tällä hetkellä TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin maksujen ajoitusta tai määrää ei voida arvioida varmuudella. Perustuen lukuisiin oletuksiin, EB kuitenkin arvioi, että TerreStar Networksin velkojat voivat odottaa saavansa maksun suhteellisen pienestä osasta hyväksytyistä vaateistaan. Ehdotetun suunnitelman mukaisesti TerreStar Corporationin vakuudettomat velkojat saattavat saada uusia velkakirjoja tai etuoikeutettuja osakkeita, joiden nimellisarvo olisi hyväksyttyjen vaateiden määräinen. Velkakirjojen velvoitteet ja mahdollinen varojen jako etuoikeutettujen osakkeiden haltijoille rahoitettaisiin saneeratun TerreStar Corporationin tulevaisuuden tulorahoituksella. Edellisessä kappaleessa mainituista syistä on ennenaikaista arvioida millainen osuus EB:n saatavista maksettaisiin tästä saneerausmenettelystä. Lisäksi, täsmäyttäessään esitettyjä velkojien vaateita jaettavissa oleviin velallisten varoihin, Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein kiistämään velkojien esittämät vaateet joko määrältään tai perusteeltaan. On mahdollista, että TerreStar Networks, TerreStar Corporation tai muu asiasta hyötyvä taho kiistää EB:n vaateet saneerausmenettelyissään. Tällöin EB tulee voimakkaasti puolustautumaan saataviensa kiistämistä vastaan, mutta tällä hetkellä on ennenaikaista arvioida mahdollisen riidan lopputulosta. Edelleen on mahdollista, että osana saneerausprosessia velalliset pyrkivät saamaan takaisin ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä maksamiaan maksuja erinäisten saneerausmenettelyä koskevien lainkohtien perusteella.  Tällä hetkellä mahdollista riskiä TerreStar Networksin EB:tä kohtaan esittämistä takaisinsaantivaateista tai niiden menestymisestä ei voida poissulkea.

EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että EB:n TerreStar -yhtiöiltä olevista myyntisaamisista syntyisi uusia arvonalentumistappioita. EB pyrkii kotiuttamaan saatavansa täysimääräisenä joko TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyjen ja/tai esimerkiksi edellä mainittujen myyntisaamisten myynnin kautta. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin luvun 11 mukaisista saneerausmenettelyistä saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Huolimatta TerreStar -yhtiöiden pyrkimyksestä saneerata toimintaansa, luottotappioriski voi kasvaa vielä vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon aikana ja pahimmillaan TerreStar -yhtiöiden saneerausmenettelyjen eteneminen voi vielä johtaa EB:n osalta uuteen merkittävään myyntisaamisten arvonalentumiskirjaukseen. Mikäli myyntisaamisia ei saataisi perittyä lainkaan, joko TerreStar Networksilta tai TerreStar Corporationilta, myyntisaamisten arvonalentumiskirjaus ja prosessiin liittyvät kulut alentaisivat kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään noin 10 miljoonaa euroa (Yhdysvaltain dollarin määräiset erät 31.10.2011 valuuttakurssin mukaan). Tällä ei kuitenkaan olisi merkittävää negatiivista kassavirtavaikutusta EB:lle.

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Eräät EB:n liiketoiminnot ovat kuitenkin muita asiakasriippuvaisempia. Tämä voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoiminta-segmenttien kehitys vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät".

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta erityisesti Saksassa ja Suomessa, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, asiakassopimuksiin perustuvat aktivoinnit, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä sekä aineettomien oikeuksien hallintaan liittyviä riskejä. 

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tuotemääristä ja materiaalikustannusten ja tuotannon saannon kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä korkeampina toimituskuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettua liikevaihtoa koskevat tavalliset ajoitusriskit.

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com

TASE JA RAHOITUS

30.9.2011 taseen lukuja on verrattu 31.12.2010 taseeseen (miljoonaa euroa). Katsauskauden lukuihin sisältyy 1,3 miljoonan euron varaukset.

  9/2011 12/2010
Pitkäaikaiset varat 42,1 41,2
Lyhytaikaiset varat 64,0 83,0
Varat yhteensä 106,1 124,2
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 49,3 57,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,4 1,3
Oma pääoma yhteensä 63,6 71,8
Pitkäaikaiset velat 7,3 11,6
Lyhytaikaiset velat 35,2 40,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 106,1 124,2

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ tilikauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu  -3,4  miljoonaa euroa
+ käyttöpääoman muutos   -1,4 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot   +3,0 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta  -1,8 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta   -7,4 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta   -4,1 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos   -13,3 miljoonaa euroa

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 54,7 miljoonaa euroa (60,6 miljoonaa euroa 31.12.2010). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 30,4 miljoonaa euroa (35,6 miljoonaa euroa 31.12.2010). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,2 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa 31.12.2010).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 8,6 miljoonaa euroa sisältäen korvausinvestoinnit. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 8,2 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 7,0 miljoonaa euroa, sisältäen yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 1,3 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 9,2 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,2 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,4 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,4 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 63,6 prosenttia (62,4 prosenttia vuoden 2010 lopussa).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 7,2 miljoonaa euroa. EB:llä on sitova 10 miljoonan euron luottolimiittisopimus, joka on voimassa vuoden 2012 puoliväliin saakka. Katsauskauden päättyessä tämä luottolimiitti oli kokonaisuudessaan käyttämättä.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 11,3 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

EB työllisti vuoden 2011 tammi-syyskuussa keskimäärin 1540 henkilöä. Syyskuun lopussa yhtiössä oli 1560 työntekijää (1539 vuoden 2010 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

Oulu 1.11.2011

EB, Elektrobit Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju

Toimitusjohtaja

Puh. 040 344 5466

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

EB, ELEKTROBIT OYJ

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT TAMMI-SYYSKUU 2011

(tilintarkastamaton)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
  9 kk 9 kk 12 kk
       
LIIKEVAIHTO
113,1 119,9 161,8
Liiketoiminnan muut tuotot 2,0 1,8 2,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,4 0,3 -0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,2 0,2
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -8,6 -9,3 -15,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -70,0 -71,6 -97,7
Poistot -7,0 -6,4 -8,5
Liiketoiminnan muut kulut -37,5 -44,5 -59,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -7,5 -9,7 -17,3
Rahoituskulut (netto) -0,7 -0,9 -1,3
TULOS ENNEN VEROJA -8,2 -10,6 -18,6
Tuloverot -0,0 0,3 2,9
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -8,2 -10,2 -15,7
Muut laajan tuloksen erät:      
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -0,2 0,4 0,8
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,2 0,4 0,8
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -8,4 -9,8 -14,9
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille -8,4 -10,6 -16,1
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3 0,5
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille -8,6 -10,1 -15,4
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3 0,5
       
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR      
  Laimentamaton -0,06 -0,08 -0,12
  Laimennettu -0,06 -0,08 -0,12
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129 413 129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 130 088 130 376 130 277
       
KONSERNITASE (MEUR) 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,4 10,6 10,5
  Liikearvo 19,2 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 14,3 10,0 11,6
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,2
  Saamiset   0,4 0,3
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 42,1 39,7 41,2
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus 2,1 2,9 1,9
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 54,7 53,1 60,6
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut

  rahoitusvarat
  15,8 7,7
  Rahavarat 7,2 15,0 12,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 64,0 86,8 83,0
VARAT YHTEENSÄ 106,1 126,5 124,2
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,4 0,3 0,6
  Kertyneet voittovarat 10,2 23,6 18,3
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,4 1,2 1,3
Oma pääoma yhteensä 63,6 76,7 71,8
Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 1,1 1,3 1,4
  Eläkevelvoitteet 1,3 1,2 1,2
  Varaukset 0,6 0,6 1,0
  Korolliset velat 4,3 8,9 8,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,3 11,9 11,6
Lyhytaikaiset velat      
  Ostovelat ja muut velat
29,1 32,0 33,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

  rahoitusvelat
0,5    
  Varaukset
0,7 0,8 2,4
  Lyhytaikaiset korolliset velat
4,9 5,1 5,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä
35,2 38,0 40,7
Velat yhteensä
42,5 49,9 52,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
106,1 126,5 124,2
 
     

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
  9 kk 9 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
     
Kauden tulos -8,2 -10,2 -15,7
Suoriteperusteisten erien oikaisu 4,8 17,0 17,5
Käyttöpääoman muutokset -1,4 3,7 3,5
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,3 -2,9 -2,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,2 0,6 0,6
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot 3,1 -1,9 -2,2
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -1,8 6,3 1,5
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken

rahavaroilla
-0,8 -0,3 -0,3
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1,2 -1,2 -1,7
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -5,5 -3,7 -6,2
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -0,0 -0,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,1 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0,0 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,2 0,1
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -7,4 -5,0 -7,9
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
     
Lainojen nostot 0,2    
Lainojen takaisinmaksut -2,2 -2,1 -2,8
Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,1 -2,6 -3,4
Ylikurssirahaston jakaminen   -25,9 -25,9
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -4,1 -30,6 -32,1
 
     
RAHAVAROJEN MUUTOS -13,3 -29,2 -38,5
Rahavarat tilikauden alussa 20,5 59,1 59,1
Rahavarat tilikauden lopussa 7,2 29,8 20,5


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
     
       
A = Osakepääoma      
B = Ylikurssirahasto      
C = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      
D = Kertyneet voittovarat      
E = Määräysvallattomien omistajien osuus      
F = Oma pääoma yhteensä      

             
  A B C D E F
             
Oma pääoma 1.1.2010 12,9 64,6   34,9 0,4 112,8
Ylikurssirahaston jakaminen   -25,9       -25,9
Siirto ylikurssirahastosta   -38,7 38,7     0,0
Osakepalkitsemisen kustannus       0,5   0,5
Kauden laaja tulos       -10,1 -10,1
Muut erät       -1,3 0,7 -0,6
Oma pääoma 30.9.2010 12,9 0,0 38,7 23,9 1,2 76,7
             
Oma pääoma 1.1.2011 12,9   38,7 19,6 1,3 72,5
Osakepalkitsemisen kustannus       0,3   0,3
Kauden laaja tulos       -8,6   -8,6
Muut erät       -0,7 0,1 -0,6
Oma pääoma 30.9.2011 12,9   38,7 10,6 1,4 63,6

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:

Tilinpäätöstiedotteessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:

Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

Aikaisempia tilikausia koskeva virhe

Lyhytaikaisia saamisia on korjattu takautuvasti. Korjaus koskee ulkomaiseen yksikköön liittyvää verosaamista. Osavuosikatsauksessa korjaukset on tehty kausille 3Q 2010 - 2Q 2011. Korjaukset pienentävät lyhytaikaisia saamisia 0,7 miljoonaa euroa ja kertyneitä voittovaroja 0,7 miljoonaa. Korjauksilla ei ole olennaista vaikutusta ulkomaiseen yksikköön liittyviin muuntoeroihin, nettovelkaantumisasteesen, omavaraisuusasteesen ja oma pääoma/osake euroa -tunnuslukuun.

Osingonmaksu:

31.3.2011 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
  9 kk 9 kk 12 kk
Automotive      
  Liikevaihto ulkoinen 70,2 57,0 80,1
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0   0,0
  Liikevaihto yhteensä 70,2 57,0 80,1
       
  Liikevoitto (-tappio) -1,3 0,8 1,9
       
Wireless      
  Liikevaihto ulkoinen 42,6 62,3 80,9
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,3 0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä 42,9 62,4 81,0
       
  Liikevoitto (-tappio) -6,1 -10,4 -19,3
       
MUUT ERÄT      
       
Muut erät      
  Liikevaihto ulkoinen 0,3 0,6 0,8
  Liikevoitto (-tappio) -0,1 0,0 0,1
       
Eliminoinnit      
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,3 -0,0 -0,0
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
       
Konserni yhteensä      
  Liikevaihto ulkoinen 113,1 119,9 161,8
  Liikevoitto (-tappio) -7,5 -9,7 -17,3

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
  9 kk 9 kk 12 kk
Liikevaihto      
  Eurooppa 87,6 70,2 96,8
  Amerikat 15,6 42,6 53,4
  Aasia 10,0 7,2 11,6
Liikevaihto yhteensä 113,1 119,9 161,8

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:

Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia olennaisia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
  9 kk 9kk 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat

suoritukset yhteensä
1,2 1,8 2,2


TULOSLASKELMA
7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/
NELJÄNNESVUOSILUVUT 2011 2011 2011 2010 2010
(MEUR) 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
           
LIIKEVAIHTO
37,0 39,7 36,5 41,8 33,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,9 0,7 0,6 0,4
Valmiiden ja keskeneräisten          
tuotteiden varaston muutos 0,1 0,1 0,2 -0,5 0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2,9 -3,0 -2,8 -6,1 -2,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -22,5 -23,3 -24,3 -26,1 -22,5
Poistot -1,9 -2,7 -2,4 -2,1 -2,2
Liiketoiminnan muut kulut -13,4 -12,2 -11,9 -15,3 -18,4
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -3,1 -0,5 -3,9 -7,7 -11,5
Rahoituskulut (netto) 0,0 -0,3 -0,4 -0,3 0,9
TULOS ENNEN VEROJA -3,1 -0,8 -4,3 -8,0 -10,6
Tuloverot 0,0 -0,0 0,0 2,6 1,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA          
LIIKETOIMINNOISTA -3,1 -0,8 -4,3 -5,4 -9,0
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,1 -0,0 -0,0 0,3 -1,4
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -3,2 -0,9 -4,4 -5,1 -10,4
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille -3,1 -0,8 -4,4 -5,5 -9,0
  Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille -3,2 -0,9 -4,5 -5,2 -10,5
  Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
           
KONSERNITASE (MEUR) 30.9. 30.6. 31.03. 31.12. 30.9.
 
2011 2011 2011 2010 2010
 
         
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset käyttöomaisuus-          
  hyödykkeet 8,4 9,2 9,8 10,5 10,6
  Liikearvo 19,2 18,5 18,5 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 14,3 13,4 12,2 11,6 10,0
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
  Saamiset 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 42,1 41,3 40,9 41,2 39,7
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus 2,1 2,2 1,6 1,9 2,9
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 54,7 47,0 52,2 60,6 53,1
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti          
  kirjattavat muut rahoitusvarat   0,0 6,2 7,7 15,8
  Rahavarat 7,2 17,8 12,4 12,9 15,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 64,0 67,0 72,4 83,0 86,8
VARAT YHTEENSÄ 106,1 108,3 113,4 124,2 126,5
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman          
  rahasto 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,4 0,5 0,6 0,6 0,3
  Kertyneet voittovarat 10,2 12,3 13,9    18,3  23,6
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2
Oma pääoma yhteensä 63,6 65,9 67,5 71,8 76,7
Pitkäaikaiset velat          
  Laskennalliset verovelat 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3
  Eläkevelvoitteet 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
  Varaukset 0,6 0,8 0,9 1,0 0,6
  Korolliset velat 4,3 5,9 7,2 8,0 8,9
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,3 9,1 10,6 11,6 11,9
Lyhytaikaiset velat          
  Ostovelat ja muut velat
29,1 27,6 29,0 33,3 32,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat
0,5        
  Varaukset
0,7 0,7 2,0 2,4 0,8
  Lyhytaikaiset korolliset velat
4,9 5,0 4,3 5,1 5,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä
35,2 33,3 35,3 40,7 38,0
Velat yhteensä
42,5 42,4 45,9 52,4 49,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
106,1 108,3 113,4 124,2 126,5

KONSERNIN 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/
RAHAVIRTALASKELMA 2011 2011 2011 2010 2010
NELJÄNNESVUOSILUVUT 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta -6,6 3,4 1,4 -4,9 0,2
  Investointien nettorahavirta -2,3 -2,8 -2,3 -2,9 -2,6
  Rahoituksen nettorahavirta
-1,7 -0,8 -1,6 -1,5 -27,8
  Rahavarojen muutos
-10,6 -0,3 -2,4 -9,3 -30,1

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
TUNNUSLUVUT 9kk 9 kk 12 kk
       
TULOSLASKELMA (MEUR)      
Liikevaihto 113,1 119,9 161,8
Liikevoitto (-tappio) -7,5 -9,7 -17,3
    Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta -6,7 -8,0 -10,7
Tulos ennen veroja -8,2 -10,6 -18,6
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -7,3 -8,8 -11,5
Kauden tulos -8,2 -10,2 -15,7
       
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT      
Korolliset nettovelat (MEUR) 1,9 -15,9 -7,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% 3,0 -20,7 -10,3
Omavaraisuusaste, % 63,6 66,9 62,4
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 8,6 7,0 10,7
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 1540 1559 1561
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1560 1584 1539
       
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)      
       
Kauden lopussa 129 413 129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana 129 413 129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 130 088 130 376 130 277
       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
  9 kk 9 kk 12 kk
       
Laimentamaton tulos / osake -0,06 -0,08 -0,12
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake -0,06 -0,08 -0,12
Oma pääoma *) / osake 0,48 0,58 0,54
       
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma      
     pääoma      
          

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
  9 kk 9 kk 12 kk
       
Ylin kurssi 0,76 1,25 1,25
Alin kurssi 0,44 0,83 0,66
Keskikurssi 0,61 1,05 0,92
Päätöskurssi 0,47 0,84 0,67
       
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 60,8 108,7 86,7
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 3,5 10,6 16,8
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 5 736 10 091 18 190
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden

lukumäärästä, %
4,4 7,8 14,1
       

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
       
OMASTA VELASTA      
Yrityskiinnitykset 11,4 3,1 3,1
Annetut pantit 8,5 2,4 2,3
 
     
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu  
ovat yhteismäärältään 4,3 6,5 6,3
       
MUIDEN PUOLESTA      
Takaukset
2,6 4,5 2,0
Muut vastuut
10,0 10,1 10,1
       
MUUT OMAT VASTUUT      
Vuokravastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 6,2 5,6 6,0
    Myöhemmin erääntyvät 13,5 17,2 15,0
Sopimusvastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 2,6 3,3 3,9
    Myöhemmin erääntyvät 1,8 0,3 2,1
       
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
(MEUR)      
       
Termiinit      
    Käypä arvo -0,4 0,7 -0,0
    Kohde-etuuden arvo 7,0 12,0 11,0
       
Ostetut valuuttaoptiot      
  Käypä arvo 0,0 0,8 0,1
  Kohde-etuuden arvo 4,3 8,0 5,0
       
Myydyt valuuttaoptiot      
  Käypä arvo -0,2 -0,5 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 8,6 16,0 10,0