Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2011

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011

Huhtikuu 29, 2011

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011


* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } } PÖRSSITIEDOTE                                      

Julkaisuvapaa 29. huhtikuuta 2011 kello 8.00

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011
LIIKEVAIHTO ALENI JA LIIKETULOS OLI SELVÄSTI TAPPIOLLINEN. AUTOMOTIVE-LIIKETOIMINTASEGMENTTI KEHITTYI SUUNNITELLUSTI JA WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTTI TAVOITELTUA HEIKOMMIN.

 

YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUU 2011

 

- Kauden liikevaihto oli 36,5 miljoonaa euroa (41,5 miljoonaa euroa, 1Q 2010) , jossa laskua 12,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 27,4 prosenttia 23,6 miljoonaan euroon (18,5 miljoonaa euroa, 1Q 2010), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto aleni 44,2 prosenttia 12,7 miljoonaan euroon (22,8 miljoonaa euroa, 1Q 2010). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon aleneminen johtui satelliittipuhelinliiketoiminnan volyymin merkittävästä supistumisesta. 
- Liiketappio oli -3,9 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa, 1Q 2010). Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa, 1Q 2010) ja Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -4,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa, 1Q 2010).
 - Käyttökate oli -1,6 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa, 1Q 2010).
- Liiketoimintojen kassavirta oli 1,4 miljoonaa euroa (10,6 miljoonaa euroa, 1Q 2010). Nettokassavirta oli -2,4 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa, 1Q 2010).
- Kassa ja muut likvidit varat olivat 18,1 miljoonaa euroa (67,1 miljoonaa euroa, 1Q 2010).
- Omavaraisuusaste pysyi vahvana ja oli 63,9 % (56,0 %, 1Q 2010 ).
- Tulos osaketta kohti oli -0,03 euroa (-0,01 euroa, 1Q 2010).
- Aiemmin 19.10.2010 vapaaehtoiseen saneerausmenettelyyn hakeutuneen EB:n asiakkaan TerreStar Networks Inc:n emoyhtiö TerreStar Corporation hakeutui vapaaehtoiseen saneerausmenettelyyn 16.2.2011. EB:n näiltä yhtiöiltä olevien myyntisaamisten arvostuksessa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.
- EB alensi vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon tulosohjaustaan 29.3.2011. EB odottaa vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan selvästi tappiollinen.
Aiemmin tilinpäätöksen yhteydessä 17.2.2011 EB ennakoi, että vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos tulee olemaan alempi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1,8 miljoonaa euroa). Pääasiallisena syynä tulosnäkymän muutokseen oli Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihtoennusteen aleneminen, joka johtuu tilauskannan ennakoitua hitaammasta kehittymisestä uusissa satelliittitietoliikenneratkaisuissa ja älypuhelinten tuotekehityspalveluiden kiristyneestä kilpailutilanteesta.

 

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

 

"Vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä EB:n liiketulos oli selvästi tappiollinen ja jäi odotuksistamme. Automotive-liiketoimintasegmentin kasvu jatkui vahvana ja liiketulos kehittyi suunnitelmien mukaisesti.  Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulos oli selvästi tappiollinen ja jäi odotuksistamme johtuen uusien satelliittitietoliikenneratkaisuiden ennakoitua hitaammasta liikevaihdon kehittymisestä sekä kiristyneestä kilpailuista älypuhelinten tuotekehityspalveluissa.  Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n tuotekehityspalveluiden kysyntä vahvistui ensimmäisen vuosineljänneksen loppua kohti.

 

Kannattavuuden parantaminen on edelleen EB:n tärkein lyhyen tähtäimen tavoite."

 

VUODEN 2011 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

 

Autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan ja EB:n liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan Automotive-liiketoimintasegmentissä. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla (32,2 miljoonaa euroa vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla), mutta liikevaihtoennusteeseen liittyy edelleen epävarmuuksia erityisesti yksittäisten hankkeiden ajoittumisen vuoksi.

 

Vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon odotetaan olevan alempi kuin 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (86,2 miljoonaa euroa). EB odottaa vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan selvästi tappiollinen (1,8 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla). Toisen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan olevan parempi kuin ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos. Vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.

 

EB:n merkittävän asiakkaan TerreStar Networksin jatkuvat haasteet rahoituksen saamisessa ovat johtaneet maksujen viivästymisiin. TerreStar Networks sekä tietyt muut TerreStarin emoyhtiöön TerreStar Corporationiin sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 taloudellista asemaansa vahvistaakseen vapaaehtoista saneerausmenettelyä. TerreStar Corporation haki vapaaehtoista saneerausmenettelyä 16.2.2011. TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2011 tammi-maaliskuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

 

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010 ja 17.2.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com .

 

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

 

EB järjestää vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden 29.4.2011 klo 11 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Espoossa osoitteessa Elektrobit Oyj, Keilasatama 5, Espoo, neuvotteluhuone Purje. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi: www.elektrobit.com/sijoittajat

 

EB, Elektrobit Oyj
EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2010 liikevaihto oli 161,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

 

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011

 

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUU 2011
(Suluissa vuoden 2010 tammi-maaliskuun vastaava luku ellei muuta mainita)

 

EB:n tammi-maaliskuun 2011 liikevaihto väheni 12,1 prosenttia 36,5 miljoonaan euroon (41,5 miljoonaa euroa, 1Q 2010). Liiketappio oli -3,9 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-3 2011 1-3 2010
  3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 36,5 41,5
LIIKEVOITTO /-TAPPIO -3,9 1,7
Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 -1,0
TULOS ENNEN VEROJA -4,3 0,7
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -4,3 -0,3
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -4,4 0,3
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille -4,4 -0,6
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille -4,5 0,0
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3
     
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR -0,03 -0,01

- Liiketoimintojen rahavirta oli 1,4 miljoonaa euroa (10,6 miljoonaa euroa).
- Omavaraisuusaste oli 63,9 % (56,0 %).
- Nettovelkaantumisaste oli -9,7 % (-59,5 %).

 

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR

  1Q 11 4Q 10 3Q 10 2Q 10 1Q 10
Liikevaihto 36,5 41,8 33,7 44,7 41,5
Liikevoitto /-tappio -3,9 -7,7 -11,5 0,1 1,7
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä -3,9 -3,2 -3,2 0,1 1,7
Tulos ennen veroja -4,3 -8,0 -10,6 -0,7 0,7
Katsauskauden tulos -4,3 -5,4 -9,0 -0,9 -0,3

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR

  1Q 11 4Q 10 3Q 10 2Q 10 1Q 10
Automotive 23,6 23,1 19,9 18,6 18,5
Wireless 12,7 18,6 13,7 25,9 22,8
Koko konserni 36,5 41,8 33,7 44,7 41,5

 

 

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

  1Q 11 4Q 10 3Q 10 2Q 10 1Q 10
Aasia 2,7
7,4%
4,4 10,6% 1,8
5,4%
2,6
5,9%
2,7
6,5%
Amerikat 5,1
13,9%
10,8
25,8%
9,4
27,7%
17,4
39,0%
15,8
38,1%
Eurooppa 28,7
78,7%
26,6
63,6%
22,5
66,8%
24,6
55,2%
23,0
55,4%

 

Liikevaihto (ulkoinen) ja tulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

  1Q 11 4Q 10 3Q 10 2Q 10 1Q 10
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

23,6
0,6
 

23,1
1,1
 

19,9
0,1
 

18,6
-0,2
 

18,5
0,9
Wireless
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

12,7
-4,6
 

18,6
-8,8
 

13,7
-11,7
 

25,9
0,3
 

22,8
0,9
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

0,1
0,1
 

0,2
0,1
 

0,2
0,1
 

0,2
0,0
 

0,2
-0,1
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

36,5
-3,9
 

41,8
-7,7
 

33,7
-11,5
 

44,7
0,1
 

41,5
1,7

 

 

 

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2011 TAMMI-MAALISKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT
(Suluissa vuoden 2010 tammi-maaliskuun vastaava luku ellei muuta mainita)

 

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

 

AUTOMOTIVE

 

Automotive-liiketoimintasegmentin tarjonta koostuu auto-ohjelmistotuotteista, henkilökohtaisten navigointilaitteiden ohjelmistoista sekä autoteollisuuden tuotekehityspalveluista. Yhdistämällä tuotteitaan ja palvelujaan EB tarjoaa johtaville autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja autoteollisuuden puolijohdetoimittajille ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja.

 

Vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 23,6 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa, 1Q 2010). Se kasvoi vahvasti 27,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Vahva markkinakysyntä jatkui EB:n ohjelmistotuotteisiin ja -palveluihin sekä ratkaisuihin, joissa omia autoteollisuuden vaatimukset täyttäviä ohjelmistotuotteita räätälöidään ja integroidaan asiakkaan erityistarpeiden mukaisesti. Liiketoiminta jatkoi kasvuaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä viihde- ja viestintäjärjestelmien että autojen elektronisen ohjauslaitteiden (ECU) ohjelmistomarkkinoilla.

 

Automotive-markkinanäkymät

 

Suurin osa autoteollisuuden innovaatioista ja tuotteiden erilaistamisesta toteutetaan ohjelmistoilla ja elektroniikalla. Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja ohjelmistojen hyödyntämisen autoteollisuudessa odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Vuotuinen autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden pitkän aikavälin kasvuodotus on noin 15 prosenttia (Frost & Sullivan). Sen perustana olevan autoteollisuusmarkkinan odotetaan myös kasvavan tasaisesti noin 6 prosenttia vuosittain ajalla 2010-2015 (CSM).

 

Autoelektroniikan entistä kehittyneemmät ja verkottuneemmat ominaisuudet ja kasvava suorituskyky lisäävät sen monimutkaisuutta. Tämä ajaa teollisuutta elektroniikkalaitteiden ja niiden ohjelmistojen asteittaiseen erottamiseen toisistaan ohjelmistoarkkitehtuurin tasojen hallitsemiseksi sekä innovoinnin ja käyttöönoton tehostamiseksi. Standardiohjelmistoratkaisujen käytön autoteollisuudessa odotetaan kasvavan. Se nopeuttaa innovointia, parantaa ohjelmistojen laatua ja kehittämisen tehokkuutta sekä helpottaa ohjelmistojen käyttöönottoa.

 

Perustavanlaatuinen autoteollisuuden muutos ja siitä seuraava auto-ohjelmistomarkkinan kasvu jatkuvat. Autoteollisuuden kustannuspaineiden odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta.

 

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääasiallisesti uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä. Liikevaihdon riippuvuus autojen tuotantomääristä on rajallinen. Tulevien vuosien aikana EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä tulee lisäämään liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä.

 

 

WIRELESS

 

Wireless-liiketoimintasegmentti tarjoaa tuotekehityspalveluita, räätälöityjä ratkaisuja sekä radiokanavaympäristöjen testaustyökaluja langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle ja viranomaisille.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 12,7 miljoonaa euroa (22,8 miljoonaa euroa, 1Q 2010). Liikevaihto laski 44,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Liiketappio oli -4,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta johtui satelliittipuhelinliike-toiminnan volyymin merkittävästä supistumisesta. Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulos jäi tavoitellusta uusien satelliittitietoliikenneratkaisuiden tilauskannan ennakoitua hitaamman kehittymisen ja älypuhelinten tuotekehityspalveluiden kiristyneen kilpailutilanteen takia.

 

Wireless-markkinanäkymät

 

Langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden markkinoilla radiokanavan ja matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävien uusien LTE-teknologioiden (long term evolution) aseman odotetaan vahvistuvan ja LTE:hen liittyvien hankkeiden osuuden EB:n liiketoiminnasta odotetaan kasvavan. Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpää monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. LTE-teknologian nopean käyttöönoton sekä tarvittavien tuotteiden taajuusvarianttien suuren määrän odotetaan avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia EB:lle.

 

Älypuhelinten kysynnän kasvun ja niihin liittyvien ohjelmistoarkkitehtuurien ja alustojen murroksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2011. Älypuhelinten tuotekehityspalvelujen markkinat ovat edelleen haasteelliset ja jatkuvien hintapaineiden vuoksi tuotekehitystä tehdään enenevässä määrin alhaisemman kustannustason maissa. Markkinoilla tapahtuvien muutosten takia älypuhelimiin liittyvien tuotekehityspalvelujen kokonaiskysynnän odotetaan jatkossa supistuvan. OEM-valmistajien odotetaan kuitenkin jatkossakin käyttävän alihankintaa ylläpitääkseen T&K-joustavuuttaan, mikä voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia EB:lle.

 

Viranomaiskäyttöön tarkoitettujen viestintä- häirintä-, sekä tiedusteluratkaisujen markkinan odotetaan säilyvän vakaana. Tulevaisuuden viranomaisjärjestelmien odotetaan yhä enemmän perustuvan kaupalliseen teknologiaan. EB:n vahvan osaamisen kaupallisissa teknologioissa, radiokanavan hallinnassa sekä ohjelmistoradioon perustuvissa ratkaisuissa odotetaan avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhtiölle.

 

Radiokanavan suorituskyky on kasvamassa lähivuosina nopeasti uusien LTE-teknologioiden käyttöönoton myötä, mikä luo kysyntää kehittyneille testaustyökaluille. EB tarjoaa maailman johtavia radiokanavaemulaattorityökaluja moniradioisen (MIMO) LTE -teknologian, LTE -Advanced  -teknologian  ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön. 

 

Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimiala esittelee uusia data- ja langattoman viestinnän palveluita samalla, kun uusia operaattoreita syntyy ja perinteiset operaattorit päivittävät ratkaisujaan ja tarjontaansa. Satelliitti-maanpäällisen (Satellite-Terrestrial) ja liikkuvan satelliittitietoliikenteen (Mobile Satellite Services) markkinoiden kysynnän odotetaan siirtyvän nykyisestä mallilaitemarkkinavaiheesta kohti kaupallisia tuotteita ja palveluita lähivuosien aikana. TerreStar Networks Inc:n hakeutuminen saneerausmenettelyyn on aiheuttanut viivettä ja epävarmuutta EB:n kehittämän Genus-nimisen satelliitti-maanpäällispuhelimen kysynnän kehittymiselle ja tämän hetkisen näkymän mukaan ei ole syytä olettaa, että osapuolten välinen liikesuhde tulee jatkumaan.

 

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA TAMMI-MAALISKUU 2011

 

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, radiokanavaemulaattorituotteisiin, sekä Wireless Solutions -tuotealustoihin.

 

Vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 6,3 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa, 1Q 2010) eli 17,3 prosenttia liikevaihdosta (11,2 prosenttia, 1Q 2010). Niistä 1,6 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (0,7 miljoonaa euroa, 1Q 2010).

 

 

VUODEN 2011 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

 

Autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan ja EB:n liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan Automotive-liiketoimintasegmentissä. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla (32,2 miljoonaa euroa vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla), mutta liikevaihtoennusteeseen liittyy edelleen epävarmuuksia erityisesti yksittäisten hankkeiden ajoittumisen vuoksi.

 

Vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon odotetaan olevan alempi kuin 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (86,2 miljoonaa euroa). EB odottaa vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan selvästi tappiollinen (1,8 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla). Toisen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan olevan parempi kuin ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos. Vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.

 

EB:n merkittävän asiakkaan TerreStar Networksin jatkuvat haasteet rahoituksen saamisessa ovat johtaneet maksujen viivästymisiin. TerreStar Networks sekä tietyt muut TerreStarin emoyhtiöön TerreStar Corporationiin sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 taloudellista asemaansa vahvistaakseen vapaaehtoista saneerausmenettelyä. TerreStar Corporation haki vapaaehtoista saneerausmenettelyä 16.2.2011. TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2011 tammi-maaliskuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

 

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010 ja 17.2.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com .

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Lyhyellä tähtäimellä merkittävimmät vaikuttavat henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa sekä kysynnän määriin liittyviä että hinnoittelupaineita. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä.

 

Rahoituksen saatavuuteen liittyvät haasteet ovat johtaneet EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:in asiakkaan, TerreStar Networksin osalta maksuviivästyksiin ja lisänneet luottotappioiden riskiä. Vaikka TerreStar Networks sekä tietyt muut TerreStariin sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 ja emoyhtiö TerreStar Corporation 16.2.2011 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä, luottotappioriski voi kasvaa vielä vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.  Mainitun lain 11 luvussa säädetään menettelystä rahoitusvaikeuksiin joutuneiden yhtiöiden saneeraamiseksi. Kyseisen saneerausmenettelyn mukaan velkojen takaisinmaksu velkojille edellyttää yhdysvaltalaisen saneerausasioita käsittelevän tuomioistuimen (United States Bankruptcy Court) hyväksyntää ja, jos takaisinmaksu tapahtuu erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti, velkojien suostumusta. TerreStar Networksin ja siihen sidoksissa olevien velallisten aiemmin jättämä saneeraussuunnitelma indikoi, että EB:n saatavien takaisinmaksu voisi tapahtua saneerattujen velallisten liikkeelle laskemien uusien osakkeiden muodossa. Sittemmin saneeraussuunnitelma on vedetty pois ja uutta suunnitelmaa ei ole jätetty tuomioistuimelle. TerreStar Corporation ei ole vielä jättänyt saneeraussuunnitelmaa.

 

EB julkisti 20.11.2010 TerreStar Networksin emoyhtiötä, TerreStar Corporationia, vastaan käynnistämänsä oikeudenkäynnin, jossa EB vaatii saataviensa takaisinmaksua. Oikeudenkäyntivaade perustui osin takaukseen, jonka TerreStar Corporation on antanut vakuudeksi EB:n myyntisaamisista TerreStar Networksiltä, ja osin TerreStar Corporationin suoraan EB:hen kohdistuvien sopimusvelvoitteiden täyttämiseen.  EB:n TerreStar Corporationia vastaan käynnistämä oikeudenkäynti saataviensa perimiseksi on nyt jäädytetty Yhdysvaltain konkurssilainsäädännön mukaisesti.

 

EB:llä on 27.4.2011 TerreStar Networksilta yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (17,6 miljoonan euron 27.4.2011 valuuttakurssin mukaan) suuruiset erääntyneet myyntisaamiset. Tämän lisäksi EB on lisännyt TerreStar Networksin saneerausmenettelyssä esitettyyn vaateeseen lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,4 miljoonaa euroa 27.4.2011 valuuttakurssin mukaan). Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi TerreStar Networksiltä olevista myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla. EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että EB:n TerreStar Networksiltä olevista myyntisaamisista syntyisi uusia arvonalentumistappioita. EB pyrkii kotiuttamaan saatavansa täysimääräisenä joko TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyjen ja/tai esimerkiksi edellä mainittujen myyntisaamisten myynnin kautta.

 

Tämän hetkisen näkymän mukaan ei ole syytä olettaa, että EB:n ja TerreStar Networksin välinen liikesuhde tulee jatkumaan. TerreStar Networks on päättänyt saneerausmenettelyä käsittelevän tuomioistuimen hyväksynnällä, ettei se tule täyttämään sopimusvelvoitteitaan EB:tä kohtaan EB:n edellyttämällä tavalla. Päätös johtaa osapuolten välisten jatkovelvotteiden lakkaamiseen nykyisten sopimusten alla, mutta ei muuta EB:n tämän hetkistä käsitystä siitä, että EB:n TerreStar Networksiltä olevista myyntisaamisista ei syntyisi uusia arvonalentumistappioita. Pahimmillaan TerreStar Networksin saneerausmenettely ja rahoitusvaikeudet voivat kuitenkin vielä johtaa EB:n osalta merkittävään myyntisaamisten arvonalentumiskirjaukseen. Mikäli myyntisaamisia ei saataisi perittyä lainkaan, joko TerreStar Networksilta tai TerreStar Corporationilta, tämä alentaisi kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään vielä noin 10 miljoonaa euroa (Yhdysvaltain dollarin määräiset erät 27.4.2011 valuuttakurssin mukaan). Tällä ei kuitenkaan olisi merkittävää negatiivista kassavirtavaikutusta EB:lle. Edellä esitetyn lisäksi on mahdollista, että Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaisessa saneerausmenettelyssä velalliset pyrkivät saamaan takaisin ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä maksamiaan maksuja. Tällä hetkellä mahdollista riskiä TerreStar Networksin EB:tä kohtaan esittämistä takaisinsaantivaateista ei voida poissulkea.

 

On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.

 

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Eräät EB:n liiketoiminnot ovat kuitenkin muita asiakasriippuvaisempia. Tämä voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoiminta-segmenttien kehitys vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät".

 

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, asiakassopimuksiin perustuvat aktivoinnit, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä sekä aineettomien oikeuksien hallintaan liittyviä riskejä.  Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tuotemääristä ja materiaalikustannusten ja tuotannon saannon kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä korkeampina toimituskuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettua liikevaihtoa koskevat tavalliset ajoitusriskit.

 

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com

 

TASE JA RAHOITUS

 

31.3.2011 päivätyn taseen lukuja on verrattu päivämäärän 31.12.2010 taseeseen (miljoonaa euroa). Katsauskauden lukuihin sisältyy 3,4 miljoonan euron varaukset.

 

 

  3/2011 12/2010
Pitkäaikaiset varat 40,9 41,2
Lyhytaikaiset varat 73,1 83,7
Varat yhteensä 114,0 124,9
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 53,9 58,3
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,3 1,3
Oma pääoma yhteensä 68,2 72,5
Pitkäaikaiset velat 10,5 11,6
Lyhytaikaiset velat 35,3 40,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 114,0 124,9

 

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ tilikauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu   -2,0  miljoonaa euroa
+ käyttöpääoman muutos   +2,7 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot   +0,8 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta  +1,4 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta   -2,3 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta   -1,6 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos   -2,4 miljoonaa euroa

 

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 52,9 miljoonaa euroa (61,3 miljoonaa euroa 31.12.2010). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 31,1 miljoonaa euroa (35,7 miljoonaa euroa 31.12.2010). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 18,5 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa 31.12.2010).

 

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa sisältäen korvausinvestoinnit. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 2,2 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 2,4 miljoonaa euroa, sisältäen yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,5 miljoonaa euroa.

 

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 11,5 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

 

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,0 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,2 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,3 miljoonaa euroa

 

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 63,9 prosenttia (62,6 prosenttia vuoden 2010 lopussa).

 

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 14,0 miljoonaa euroa.

 

HENKILÖSTÖ

 

EB työllisti vuoden 2011 tammi-maaliskuussa keskimäärin 1 545 henkilöä. Maaliskuun lopussa yhtiössä oli 1 549 työntekijää (1 539 vuoden 2010 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

 

MUUTOKSIA YRITYKSEN JOHDOSSA

 

EB nimitti Automotive-liiketoimintasegmentin talous- ja rahoitusjohtajan KTM Gregor Zinkin Automotive-liiketoimintasegmentin väliaikaiseksi johtajaksi 1.4.2011 alkaen. EB:n 15.12.2010 ilmoituksen mukaisesti Automotive-liiketoimintasegmentin johtajan DI, MBA Jarkko Sairasen työsuhde päättyi 31.3.2011. EB jatkaa seuraajan hakua tähän tehtävään.

 

LIPUTUSILMOITUKSET

 

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Yhtiöllä ei ole olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

Maaliskuun 31. päivänä 2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

 

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

 

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 31.3.2011 Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseninä jatkavat Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Seppo Laine.

 

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy ilmoitti, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

 

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

 

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

 

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

 

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

 

Oulu 29.4.2011

 

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

EB, ELEKTROBIT OYJ

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT TAMMI-MAALISKUU 2011
(tilintarkastamaton)
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
  3 kk 3 kk 12 kk
       
LIIKEVAIHTO
36,5 41,5 161,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,6 2,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,1 -0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0 0,2
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2,8 -3,3 -15,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -24,3 -24,2 -97,7
Poistot -2,4 -2,0 -8,5
Liiketoiminnan muut kulut -11,9 -11,1 -59,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -3,9 1,7 -17,3
Rahoituskulut (netto) -0,4 -1,0 -1,3
TULOS ENNEN VEROJA -4,3 0,7 -18,6
Tuloverot 0,0 -1,1 2,9
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -4,3 -0,3 -15,7
Muut laajan tuloksen erät:      
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -0,1 0,7 0,8
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,1 0,7 0,8
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -4,4 0,3 -14,9
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille -4,4 -0,6 -16,1
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3 0,5
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille -4,5 0,0 -15,4
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3 0,5
       
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR      
  Laimentamaton -0,03 -0,01 -0,12
  Laimennettu -0,03 -0,00 -0,12
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129 413 129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 130 209 130 380 130 277
       
KONSERNITASE (MEUR) 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,8 10,4 10,5
  Liikearvo 18,5 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 12,2 8,8 11,6
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,3 0,2
  Saamiset 0,3 0,4 0,3
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 40,9 38,5 41,2
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus 1,6 2,4 1,9
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 52,9 57,3 61,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut
  rahoitusvarat
6,2 50,4 7,7
  Rahavarat 12,4 16,7 12,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 73,1 126,8 83,7
VARAT YHTEENSÄ 114,0 165,3 124,9
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,5 0,5 0,6
  Kertyneet voittovarat 14,6 34,5 19,0
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,3 0,7 1,3
Oma pääoma yhteensä 68,2 87,4 72,5
Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 1,2 2,3 1,4
  Eläkevelvoitteet 1,2 1,2 1,2
  Varaukset 0,9 0,8 1,0
  Korolliset velat 7,2 10,4 8,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10,5 14,8 11,6
Lyhytaikaiset velat      
  Ostovelat ja muut velat
29,0 56,9 33,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
  rahoitusvelat
  0,4  
  Varaukset
2,0 1,2 2,4
  Lyhytaikaiset korolliset velat
4,3 4,6 5,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä
35,3 63,1 40,8
Velat yhteensä
45,9 77,9 52,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
114,0 165,3 124,9
 
     

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
  3 kk 3 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
     
Kauden tulos -4,3 -0,3 -15,7
Suoriteperusteisten erien oikaisu 2,3 3,5 17,5
Käyttöpääoman muutokset 2,7 8,7 3,5
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,9 -1,2 -2,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,2 0,6
Muut rahoituserät     0,0
Maksetut välittömät verot 1,7 -0,2 -2,2
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 1,4 10,6 1,5
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
    -0,3
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -0,6 -0,1 -1,7
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,7 -0,8 -6,2
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -0,0 -0,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,0 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0,0 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0 0,1
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -2,3 -0,9 -7,9
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
     
Lainojen nostot 0,2    
Lainojen takaisinmaksut -1,0 -1,0 -2,8
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,8 -0,8 -3,4
Ylikurssirahaston jakaminen     -25,9
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -1,6 -1,7 -32,1
 
     
RAHAVAROJEN MUUTOS -2,4 8,0 -38,5
Rahavarat tilikauden alussa 20,5 59,1 59,1
Rahavarat tilikauden lopussa 18,1 67,1 20,5

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
     
       
A = Osakepääoma      
B = Ylikurssirahasto      
C = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      
D = Kertyneet voittovarat      
E = Määräysvallattomien omistajien osuus      
F = Oma pääoma yhteensä      

 

             
  A B C D E F
             
Oma pääoma 1.1.2010 12,9 64,6   34,9 0,4 112,8
Ylikurssirahaston jakaminen   -25,9       -25,9
Siirto ylikurssirahastosta   -38,7 38,7     0,0
Osakepalkitsemisen kustannus       0,3   0,3
Kauden laaja tulos       0,0   0,0
Muut erät       -0,1 0,3 0,2
Oma pääoma 31.3.2010 12,9 0,0 38,7 35,0 0,7 87,4
             
Oma pääoma 1.1.2011 12,9   38,7 19,6 1,3 72,5
Osakepalkitsemisen kustannus       0,1   0,1
Kauden laaja tulos       -4,5   -4,5
Muut erät       -0,0 0,1 0,1
Oma pääoma 31.3.2011 12,9   38,7 15,2 1,3 68,2

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

 

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Tilinpäätöstiedotteessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

 

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

 

Osingonmaksu:
31.3.2011 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

 

TOIMINTASEGMENTIT 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
  3 kk 3 kk 12 kk
Automotive      
  Liikevaihto ulkoinen 23,6 18,5 80,1
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä 23,6 18,5 80,1
       
  Liikevoitto (-tappio) 0,6 0,9 1,9
       
Wireless      
  Liikevaihto ulkoinen 12,7 22,8 80,9
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä 12,7 22,8 81,0
       
  Liikevoitto (-tappio) -4,6 0,9 -19,3
       
MUUT ERÄT      
       
Muut erät      
  Liikevaihto ulkoinen 0,1 0,2 0,8
  Liikevoitto (-tappio) 0,1 -0,1 0,1
       
Eliminoinnit      
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,0 -0,0 -0,0
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
       
Konserni yhteensä      
  Liikevaihto ulkoinen 36,5 41,5 161,8
  Liikevoitto (-tappio) -3,9 1,7 -17,3

 

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
  3 kk 3 kk 12 kk
Liikevaihto      
  Eurooppa 28,7 23,0 96,8
  Amerikat 5,1 15,8 53,4
  Aasia 2,7 2,7 11,6
Liikevaihto yhteensä 36,5 41,5 161,8

 

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia olennaisia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.

 

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
  3 kk 3 kk 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat
suoritukset yhteensä
0,4 0,6 2,1

 


TULOSLASKELMA
1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
NELJÄNNESVUOSILUVUT 2011 2010 2010 2010 2010
(MEUR) 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
           
LIIKEVAIHTO
36,5 41,8 33,7 44,7 41,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,6 0,4 0,8 0,6
Valmiiden ja keskeneräisten          
tuotteiden varaston muutos 0,2 -0,5 0,2 -0,1 0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2,8 -6,1 -2,8 -3,2 -3,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -24,3 -26,1 -22,5 -24,9 -24,2
Poistot -2,4 -2,1 -2,2 -2,2 -2,0
Liiketoiminnan muut kulut -11,9 -15,3 -18,4 -15,0 -11,1
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -3,9 -7,7 -11,5 0,1 1,7
Rahoituskulut (netto) -0,4 -0,3 0,9 -0,8 -1,0
TULOS ENNEN VEROJA -4,3 -8,0 -10,6 -0,7 0,7
Tuloverot 0,0 2,6 1,6 -0,2 -1,1
KAUDEN TULOS JATKUVISTA          
LIIKETOIMINNOISTA -4,3 -5,4 -9,0 -0,9 -0,3
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,1 0,3 -1,4 1,2 0,7
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -4,4 -5,1 -10,4 0,3 0,3
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille -4,4 -5,5 -9,0 -0,9 -0,6
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille -4,5 -5,2 -10,5 0,3 0,0
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3
           
KONSERNITASE (MEUR) 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
 
2011 2010 2010 2010 2010
 
         
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset käyttöomaisuus-          
  hyödykkeet 9,8 10,5 10,6 10,8 10,4
  Liikearvo 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 12,2 11,6 10,0 9,1 8,8
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3
  Saamiset 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 40,9 41,2 39,7 39,1 38,5
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus 1,6 1,9 2,9 2,5 2,4
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 52,9 61,3 53,8 65,6 57,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti          
  kirjattavat muut rahoitusvarat 6,2 7,7 15,8 45,5 50,4
  Rahavarat 12,4 12,9 15,0 14,4 16,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 73,1 83,7 87,5 128,0 126,8
VARAT YHTEENSÄ 114,0 124,9 127,2 167,1 165,3
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman          
  rahasto 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,5 0,6 0,3 1,7 0,5
  Kertyneet voittovarat 14,6    19,0  24,3 33,3 34,5
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,3 1,3 1,2 1,1 0,7
Oma pääoma yhteensä 68,2 72,5 77,4 87,8 87,4
Pitkäaikaiset velat          
  Laskennalliset verovelat 1,2 1,4 1,2 1,7 2,3
  Eläkevelvoitteet 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2
  Varaukset 0,9 1,0 0,6 0,6 0,8
  Korolliset velat 7,2 8,0 8,9 10,5 10,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10,5 11,6 11,8 13,9 14,8
Lyhytaikaiset velat          
  Ostovelat ja muut velat
29,0 33,3 32,1 59,3 56,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat
      0,0 0,4
  Varaukset
2,0 2,4 0,8 1,1 1,2
  Lyhytaikaiset korolliset velat
4,3 5,1 5,1 5,0 4,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä
35,3 40,8 38,0 65,4 63,1
Velat yhteensä
45,9 52,4 49,9 79,3 77,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
114,0 124,9 127,2 167,1 165,3

 


KONSERNIN
1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
RAHAVIRTALASKELMA 2011 2010 2010 2010 2010
NELJÄNNESVUOSILUVUT 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta 1,4 -4,9 0,2 -4,5 10,6
  Investointien nettorahavirta -2,3 -2,9 -2,6 -1,4 -0,9
  Rahoituksen nettorahavirta
-1,6 -1,5 -27,8 -1,1 -1,7
  Rahavarojen muutos
-2,4 -9,3 -30,1 -7,1 8,0

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
TUNNUSLUVUT 3 kk 3 kk 12 kk
       
TULOSLASKELMA (MEUR)      
Liikevaihto 36,5 41,5 161,8
Liikevoitto (-tappio) -3,9 1,7 -17,3
    Liikevoitto (-tappio) , % liikevaihdosta -10,8 4,2 -10,7
Tulos ennen veroja -4,3 0,7 -18,6
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -11,9 1,8 -11,5
Kauden tulos -4,3 -0,3 -15,7
       
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT      
Korolliset nettovelat (MEUR) -6,6 -52,0 -7,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -9,7 -59,5 -10,2
Omavaraisuusaste, % 63,9 56,0 62,6
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 2,4 1,1 10,7
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 1545 1537 1561
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1549 1543 1539
       
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)      
       
Kauden lopussa 129 413 129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana 129 413 129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 130 209 130 380 130 277
       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
  3 kk 3 kk 12 kk
       
Laimentamaton tulos / osake -0,03 -0,01 -0,12
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake -0,03 -0,00 -0,12
Oma pääoma *) / osake 0,52 0,67 0,55
       
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma      
     pääoma      
          

 

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
       
Ylin kurssi 0,76 1,25 1,25
Alin kurssi 0,61 0,93 0,66
Keskikurssi 0,71 1,08 0,92
Päätöskurssi 0,62 1,23 0,67
       
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 80,2 159,2 86,7
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 1,6 4,7 16,8
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 2 246 4 349 18 190
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä, %
1.7 3,4 14,1
       

 

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
       
OMASTA VELASTA      
Yrityskiinnitykset 3,1 3,1 3,1
Annetut pantit 2,3 0,9 2,3
 
     
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu      
ovat yhteismäärältään 5,5 7,7 6,3
       
MUIDEN PUOLESTA      
Takaukset
3,1 2,7 2,0
Muut vastuut
10,1 10,0 10,1
       
MUUT OMAT VASTUUT      
Vuokravastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 4,5 5,2 6,0
    Myöhemmin erääntyvät 15,9 16,7 15,0
Sopimusvastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 3,5 3,5 3,9
    Myöhemmin erääntyvät 2,0 0,5 2,1
       
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
(MEUR)      
       
Termiinit      
    Käypä arvo 0,4 -0,4 -0,0
    Kohde-etuuden arvo 7,0 11,0 11,0
       
Ostetut valuuttaoptiot      
  Käypä arvo 0,2 0,0 0,1
  Kohde-etuuden arvo 7,0 5,0 5,0
       
Myydyt valuuttaoptiot      
  Käypä arvo -0,0 -0,0 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 7,0 5,0 10,0