Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2011

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, ALENTAA VUODEN 2011 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON TULOSOHJAUSTAAN

Maaliskuu 29, 2011

EB, ELEKTROBIT OYJ, ALENTAA VUODEN 2011 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON TULOSOHJAUSTAAN


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 29.3.2011 kello 17.30

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, ALENTAA VUODEN 2011 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON TULOSOHJAUSTAAN

 

EB odottaa vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan selvästi tappiollinen. Toisen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan olevan parempi kuin ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos. Vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon odotetaan edelleen olevan alempi kuin 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (86,2 miljoonaa euroa). Aiemmin tilinpäätöstiedotteen 17.2.2011 yhteydessä EB ennakoi vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan alempi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (86,2 miljoonaa euroa) ja liiketuloksen olevan alempi kuin 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1,8 miljoonaa euroa).

 

Pääasiallisena syynä tulosnäkymän muutokseen on Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihtoennusteen aleneminen, joka johtuu tilauskannan ennakoitua hitaammasta kehittymisestä uusissa satelliittitietoliikenneratkaisuissa ja älypuhelinten tuotekehityspalveluiden kiristyneestä kilpailutilanteesta. Liikevaihtoennusteeseen liittyy edelleen epävarmuuksia, erityisesti yksittäisten hankkeiden ajoittumiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi.

 

Vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon tulosodotus perustuu edelleen oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc:ltä olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä sekä TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010 ja 17.2.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com .

 

EB julkistaa vuoden 2011 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 29.4.2011.

 

 

Oulussa, 29.3.2011
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

 

Lisätietoa:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 344 5466

 

Jakelu:


NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2010 liikevaihto oli 161,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  www.elektrobit.com