Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2011

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB:N (ELEKTROBIT OYJ) SANEERAUSMENETTELYYN HAKEUTUNEEN ASIAKKAAN TERRESTAR NETWORKSIN EMOYHTIÖ TERRESTAR CORPORATION ON HAKEUTUNUT SANEERAUSMENETTELYYN. EB:LLÄ ON TERRESTARILTA MERKITTÄVÄT SAATAVAT.

Helmikuu 17, 2011

EB:N (ELEKTROBIT OYJ) SANEERAUSMENETTELYYN HAKEUTUNEEN ASIAKKAAN TERRESTAR NETWORKSIN EMOYHTIÖ TERRESTAR CORPORATION ON HAKEUTUNUT SANEERAUSMENETTELYYN. EB:LLÄ ON TERRESTARILTA MERKITTÄVÄT SAATAVAT.


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 17.2.2011 kello 11.00

 

EB:N (ELEKTROBIT OYJ) SANEERAUSMENETTELYYN HAKEUTUNEEN ASIAKKAAN TERRESTAR NETWORKSIN EMOYHTIÖ TERRESTAR CORPORATION ON HAKEUTUNUT SANEERAUSMENETTELYYN. EB:LLÄ ON TERRESTARILTA MERKITTÄVÄT SAATAVAT.

 

EB (Elektrobit Oyj) on saanut tiedon, että EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:n asiakas TerreStar Corporation (TerreStar) on eilen hakenut Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä.  TerreStar on aikaisemmin vastaavaan saneerausmenettelyyn hakeutuneen Elektrobit Inc:n asiakkaan TerreStar Networks Inc:n (TerreStar Networks) emoyhtiö.  Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvussa säädetään menettelystä rahoitusvaikeuksiin joutuneiden yhtiöiden saneeraamiseksi. 15.2.2011 EB:llä oli TerreStar Networkislta yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (19,1 miljoonan euron 15.2.2011 valuuttakurssin mukaan) suuruiset erääntyneet myyntisaamiset.  

 

EB julkisti 20.11.2010 käynnistäneensä TerreStaria vastaan oikeudenkäynnin vaatiakseen saataviensa takaisinmaksua TerreStarilta. Oikeudenkäyntivaade perustuu osin takaukseen, jonka TerreStar on antanut vakuudeksi EB:n myyntisaamisista TerreStar Networksiltä, ja osin TerreStarin suoraan EB:hen kohdistuvien sopimusvelvoitteiden täyttämiseen.  EB:n TerreStaria vastaan käynnistämä oikeudenkäynti saataviensa perimiseksi on nyt jäädytetty Yhdysvaltain konkurssilainsäädännön mukaisesti. EB käsityksen mukaan EB voi siirtää vaatimuksensa nyt käynnistettyyn saneerausmenettelyyn.

 

Käytettävissä olleen ajan puitteissa ei ole ollut mahdollista huolellisesti perehtyä TerreStar Corporationin saneeraushakemukseen. Saneeraushakemuksen mahdollisista vaikutuksista EB:n saatavien perintään ja EB:n tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuuden näkymiin tiedotetaan tarkemmin, kun perusteltu arvio voidaan tehdä.

 

EB on kertonut epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät TerreStar Networksin saneerausmenettelyyn ja saatavien perintään TerreStar Networksiltä ja TerreStarilta tänään 17.2.2011 julkistamassaan 2010 tilinpäätöstiedotteessa, osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät". Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelyn etenemisestä ja EB:n TerreStaria vastaan käynnistämästä oikeudenkäynnistä on 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010 ja 30.12.2010 julkaistuissa pörssitiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com .

 

 

Oulussa, 17.2.2011
EB, Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoa:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 344 5466

 

Lisätietoja TerreStarista ja TerreStar Networksista on saatavilla osoitteista www.terrestar.com ja  www.TerreStarInfo.com.

 

 

Jakelu:


NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2010 liikevaihto oli 161,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com