Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2011

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, STRATEGISET LINJAUKSET

Helmikuu 17, 2011

EB, ELEKTROBIT OYJ, STRATEGISET LINJAUKSET


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 17.2.2011 kello 8.00

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, STRATEGISET LINJAUKSET

 

EB, Elektrobit Oyj:n hallitus on päivittänyt EB:n strategisia linjauksia. Tavoitteena on vahvistaa EB:n asemaa Automotive- ja Wireless -ratkaisujen, -tuotteiden ja - palveluiden tarjoajana ja parantaa kannattavuutta. Vuoden 2009 kesäkuussa julkistettuja strategisia linjauksia on päivitetty liiketoimintasegmenttikohtaisilla kasvua koskevilla tavoitteilla ja käytettäviä liiketoimintamalleja koskevilla linjauksilla.

 

EB keskittyy edelleen strategiansa mukaisesti kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless. EB:n tavoitteena on olla valitsemillaan alueilla johtava ratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaja. Lyhyellä tähtäimellä tärkein taloudellinen tavoite on positiivinen liiketulos ja kannattavuuden kehitys.

 

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB keskittyy autojen ohjelmistoihin. Sovelluksia ovat mm. autojen sisäiset ohjelmistoalustat ja kommunikointiprotokollat, käyttöliittymäratkaisut, navigointiohjelmistot ja ohjelmistojen kehitysympäristöt. Tärkeimpiä asiakkaita ovat johtavat autovalmistajat, autoelektroniikkatoimittajat ja autoteollisuuden sirutoimittajat. T&K-palvelujen ja ohjelmistotuotteiden lisäksi EB tarjoaa asiakaskohtaisia ratkaisuja, joissa hyödynnetään tuotealustoja ja teknologia- ja integrointiosaamista. Tulevien vuosien aikana EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä lisää liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä. Automotive-liiketoimintasegmentissä tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen vähintään autojen ohjelmistomarkkinoiden kasvutahtia.  

 

Wireless-liiketoimintasegmetissä EB tarjoaa räätälöityjä laite- ja verkkoratkaisuja, teknologia-alustoja ja T&K-palveluita sekä radiokanavaympäristön testaustyökaluja.  EB tarjoaa asiakkailleen myös valmiita suunnittelemiaan laitteita valmistuskumppaneita käyttäen. Asiakkaita ovat mm. matkapuhelimia ja verkkolaitteita valmistavat yritykset, satelliitti- ja matkapuhelinverkkojen operaattorit, puolustus- ja turvallisuusteollisuus ja -viranomaiset ja siruvalmistajat. EB:n tarjonta asiakkailleen ja kilpailukyky pohjautuvat keskeisesti radioteknologian, sulautettujen ohjelmistojen, elektroniikan sekä tuoteintegroinnin laaja-alaiseen ja vahvaan osaamiseen. Wireless-liiketoimintasegmentissä tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähitellen lähivuosien aikana.

 

EB jatkaa kohdennettuja T&K-investointeja sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmenteissä. EB kehittää kumppanuuksia ja kartoittaa yritysjärjestelymahdollisuuksia, jotka vahvistavat yrityksen kilpailukykyä ja lisäävät markkinamahdollisuuksia.

 

 

Oulussa, 17.2.2011
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

 

Lisätietoa:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 344 5466

 

Jakelu:


NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2010 liikevaihto oli 161,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  www.elektrobit.com