Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2012

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

Marraskuu 06, 2012

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 6. marraskuuta 2012 kello 8.00

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KASVOIVAT SELVÄSTI EDELLISVUODESTA

YHTEENVETO HEINÄ-SYYSKUU 2012

 • Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 47,0 miljoonaan euroon (37,0 miljoonaa euroa, 3Q 2011), nousten 27,0 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 26,5 prosenttia 30,2 miljoonaan euroon (23,9 miljoonaa euroa, 3Q 2011), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 29,2 prosenttia 16,8 miljoonaan euroon (13,0 miljoonaa euroa, 3Q 2011).
 • Kolmannen vuosineljänneksen luvut sisältävät TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä saadun 13,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen sovintosuorituksen johdosta noin 1,2 miljoonan euron kertaluonteisen tulon ja noin 10,8 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen. Valuuttamuunnokset on tehty tulosvaikutuksen osalta osavuosikatsauksessa käytetyn tuloslaskelmakurssin mukaisesti ja kassavirtavaikutuksen osalta suorituksen maksupäivän kurssilla.
 • Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (liiketappio -3,1 miljoonaa euroa, 3Q 2011). Liikevoitto ilman TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä oli 0,8 miljoonaa euroa (liiketappio ilman TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä -2,9 miljoonaa euroa, 3Q 2011).
 • Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (liiketappio -1,4 miljoonaa euroa, 3Q 2011).
 • Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (liiketappio -1,7 miljoonaa euroa, 3Q 2011). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto ilman TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä oli 0,6 miljoonaa euroa (liiketappio ilman TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä -1,4 miljoonaa euroa, 3Q 2011).
 • Käyttökate oli 3,9 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa, 3Q 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 1,3 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa, 3Q 2011) ja Wireless-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 2,6 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa, 3Q 2011).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 2,1 miljoonaa euroa (-6,6 miljoonaa euroa, 3Q 2011), sisältäen TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä saadun sovintosuorituksen noin 10,8 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen. Nettokassavirta oli 9,7 miljoonaa euroa (-10,6 miljoonaa euroa, 3Q 2011).
 • Tulos osaketta kohti oli 0,01 euroa (-0,02 euroa, 3Q 2011).
 • 28.8.2012 Yhdysvaltain aikaa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. vastaanotti sovintosopimuksen perusteella TerreStar Corporationilta lopullisena korvauksena TerreStar Corporationin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä esittämistään vaateista ja kaikkien mainittua saneerausmenettelyä koskevien EB:n ja muiden osapuolten välisten riitaisuuksien ratkaisuna käteisenä 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (10,8 miljoonaa euroa). Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi 24.8.2012 Yhdysvaltain aikaa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in ja TerreStar Corporationin ja eräiden sen etuoikeutettujen osakkeenomistajien välisen 2.8.2012 solmiman lopullisen sovintosopimuksen. Sovinto ei koske TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista edelleen vireillä olevaa purkamismenettelyä eikä sisällä tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta.
 • TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä saadulla sovintosuorituksella oli EB:lle positiivinen noin 1,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,2 miljoonaa euroa) määräinen kertaluonteinen tulosvaikutus ja 13,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (10,8 miljoonaa euroa) määräinen positiivinen kassavirtavaikutus vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUU 2012

 • Katsauskauden liikevaihto oli 143,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua 26,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta (113,1 miljoonaa euroa, 1-9 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 22,3 prosenttia 85,9 miljoonaan euroon (70,2 miljoonaa euroa, 1-9 2011), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 35,0 prosenttia 57,9 miljoonaan euroon (42,9 miljoonaa euroa, 1-9 2011).
 • Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (liiketappio -7,5 miljoonaa euroa, 1-9 2011) sisältäen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa, 1-9 2011) sekä TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä sovintosuorituksen johdosta 1,2 miljoonan euron kertaluonteisen tulon. Liikevoitto ilman näitä kertaluonteisia eriä oli 2,6 miljoonaa euroa (liiketappio -7,3 miljoonaa euroa, 1-9 2011).
 • Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (liiketappio -1,3 miljoonaa euroa, 1-9 2011), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa, (liiketappio -6,1 miljoonaa euroa, 1-9 2011) sisältäen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa, 1-9 2011) sekä TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä sovintosuorituksen johdosta 1,2 miljoonan euron kertaluonteisen tulon. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto ilman näitä kertaluonteisia eriä oli 1,3 miljoonaa euroa (liiketappio -5,9 miljoonaa euroa, 1-9 2011).
 • Käyttökate oli 8,0 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa, 1-9 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 4,4 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa, 1-9 2011) ja Wireless-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 3,6 miljoonaa euroa (-3,7 miljoonaa euroa, 1-9 2011).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 2,1 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa, 1-9 2011), sisältäen TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä sovintosuorituksen positiivisen, noin 10,8 miljoonan euron kassavirtavaikutuksen. Nettokassavirta oli 8,4 miljoonaa euroa (-13,3 miljoonaa euroa, 1-9 2011).
 • Kassa ja muut likvidit varat kauden lopussa olivat 18,3 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa, 1-9 2011).
 • Omavaraisuusaste oli 54,8 prosenttia (63,6 prosenttia, 1-9 2011).
 • Tulos osaketta kohti oli 0,01 euroa (-0,06 euroa, 1-9 2011).

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

"Kolmannella vuosineljänneksellä EB:n liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan ja liiketulos parani selvästi edellisvuodesta. Myös tammi-syyskuun liikevaihto ja liiketulos kasvoivat selvästi edellisvuodesta koko EB:ssä ja sen molemmissa liiketoimintasegmenteissä.

Elokuun aikana tehty sovintosopimus TerreStar Corporationin kanssa ja sen perusteella saamamme 13,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräinen maksu saatavistamme päätti yli 1,5 vuotta jatkuneen saataviemme perintäprossin tämän yhtiön saneerausmenettelyssä Yhdysvalloissa.

Näkymämme vuoden viimeiselle vuosineljännekselle on hyvä ja koko vuoden 2012 osalta EB:llä on hyvät edellytykset saavuttaa edellisvuotta selvästi parempi kannattavuustaso, mikä on keskeisin tavoitteemme kuluvalle vuodelle."

VUODEN 2012 NÄKYMÄT

Kuluvana vuonna EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kasvavan vuositasolla edellisvuodesta sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmenteissä. Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua.  Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää lisäävät etenkin matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long-Term Evolution) käyttöönotto ja viranomaisten tarve uusille viestintäratkaisuille, joissa käytetään kaupallisten älypuhelinten ja matkapuhelinverkkojen teknologioita.

Vuonna 2012 EB odottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla EB odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi (86,1 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja liiketuloksen olevan selvästi voitollinen (0,4 miljoonaa euroa, 2H 2011). EB:n liiketoiminnan kausivaihteluiden ja kolmannelle vuosineljännekselle painottuvien loma-aikojen takia liikevaihdon ja liiketuloksen neljännellä vuosineljänneksellä ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan korkeampia kuin kolmannella vuosineljänneksellä (liikevaihto 47,0 miljoonaa euroa, liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,8 miljoonaa euroa, 3Q 2012).

Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2012 heinä-syyskuussa sekä markkinanäkymät".

Vuoden 2012 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollista TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

Lisäksi tietoa TerreStar Networks Inc.:in ja sen emoyhtiön TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä on esitetty 20.ja 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.12.2011, 18.11.2011, 21.6.2012, 3. ja 24. ja 28.8.2012 julkaisuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com .

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden tiistaina 6.11.2012 klo 11 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Oulussa, osoitteessa Tutkijantie 8. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti Internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat .

EB, Elektrobit Oyj
EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2011 liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-SYYSKUU 2012
(Suluissa vuoden 2011 tammi-syyskuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n tammi-syyskuun 2012 liikevaihto kasvoi vahvasti, 26,9 prosenttia, 143,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (113,1 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (liiketappio -7,5 miljoonaa euroa) sisältäen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa) sekä TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä sovintosuorituksen johdosta 1,2 miljoonan euron kertaluonteisen tulon. Liikevoitto ilman näitä kertaluonteisia eriä oli 2,6 miljoonaa euroa (liiketappio -7,3 miljoonaa euroa).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2012 tammi-syyskuussa 22,3 prosenttia, 85,9 miljoonaan euroon, edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (70,2 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (liiketappio -1,3 miljoonaa euroa).

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 2012 tammi-syyskuussa 35,0 prosenttia 57,9 miljoonaan euroon, edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (42,9 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi puolustus- ja muilla viranomaismarkkinoilla, tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla ja testauslaitemarkkinoilla. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto tammi-syyskuussa 2012 oli 1,3 miljoonaa euroa (liiketappio -6,1 miljoonaa euroa) sisältäen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa, 1-9 2011) sekä TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä sovintosuorituksen johdosta 1,2 miljoonan euron kertaluonteisen tulon. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,3 miljoonaa euroa (liiketappio -5,9 miljoonaa euroa).

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-9 2012 1-9 2011
9 kk 9 kk
LIIKEVAIHTO 143,6 113,1
LIIKEVOITTO /-TAPPIO 2,6 -7,5
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 -0,7
TULOS ENNEN VEROJA 2,5 -8,2
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 2,0 -8,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,0 -8,4
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 1,5 -8,4
  Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,1
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 1,5 -8,6
  Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,1
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR 0,01 -0,06
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,1 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa) sisältäen TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä sovintosuorituksen positiivisen, noin 10,8 miljoonan euron kassavirtavaikutuksen.                                                                                                                                   
 • Omavaraisuusaste oli 54,8 % (63,6 %).
 • Nettovelkaantumisaste oli 7,9 % (3,0 %).

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR

3Q 12 2Q 12 1Q 12 4Q 11 3Q 11
Liikevaihto 47,0 48,0 48,6 49,0 37,0
Liikevoitto /-tappio 2,1 -0,4 0,9 3,5 -3,1
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,8 0,6 1,2 4,2 -2,9
Tulos ennen veroja 1,9 0,1 0,5 3,8 -3,1
Katsauskauden tulos 1,8 -0,1 0,3 3,2 -3,1

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto ja tulos ilman kertaluonteisia eriä, MEUR

3Q 12 2Q 12 1Q 12 4Q 11 3Q 11
Liikevaihto 16,8 21,0 20,0 21,0 13,0
Liikevoitto /-tappio 1,9 -0,6 -0,0 1,4 -1,7
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,6 0,4 0,3 2,1 -1,4

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Yllä olevissa taulukoissa mainitut kertaluonteiset erät ovat TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kuluja ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä sovintosuorituksen johdosta kertynyttä tuloa, jotka on raportoitu osana Wireless-liiketoimintasegmentin tulosta. EB ei ole vuosien 2011 - 2012 aikana raportoinut perintään liittyviä kuluja kertaluonteisina, koska niiden summa ei ole ollut merkittävä. Kesäkuussa 2012 kuitenkin kävi ilmeiseksi, että oikeudenkäynti jatkuu ja prosessista ennakoitiin syntyvän vielä noin 0,8 miljoonan euron kulut, minkä vuoksi yhtiö kirjasi 0,8 miljoonan euron varauksen. Tehdyn varauksen myötä perintäprosessista aiheutuneet kumulatiiviset kulut ovat niin merkittävät, että yhtiö katsoo tarpeelliseksi esittää tuloksen myös ilman kyseisiä kuluja. Kolmannella vuosineljänneksellä TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä tulleella sovintosuorituksella oli EB:lle positiivinen, noin 1,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,2 miljoonaa euroa) määräinen vaikutus liiketulokseen.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR

3Q 12 2Q 12 1Q 12 4Q 11 3Q 11
Automotive 30,2 27,0 28,7 28,0 23,9
Wireless 16,8 21,0 20,0 21,0 13,0
Koko konserni 47,0 48,0 48,6 49,0 37,0

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

3Q 12 2Q 12 1Q 12 4Q 11 3Q 11
Aasia 4,1
8,6%
2,2
4,6%
3,5
7,3%
5,5
11,2%
3,3
8,8%
Amerikat 8,5
18,2%
8,2
17,1%
7,6
15,6%
7,6
15,5%
4,9
13,4%
Eurooppa 34,4
73,2%
37,6
78,4%
37,4
77,1%
36,0
73,3%
28,8
77,8%

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

3Q 12 2Q 12 1Q 12 4Q 11 3Q 11
Automotive
Liikevaihto ulkoinen
Liikevaihto toiselle segmentille
Liikevoitto /-tappio
30,2
0,0
0,2
27,0
0,0
0,2
28,7
0,0
0,9
28,0
0,0
2,1
23,9
0,0
-1,4
Wireless
Liikevaihto ulkoinen
Liikevaihto toiselle segmentille
Liikevoitto /-tappio
16,8
0,0
1,9
21,0
0,0
-0,6
19,9
0,2
-0,0
21,1
0,1
1,4
12,9
0,1
-1,7
Muu liiketoiminta
Liikevaihto ulkoinen
Liikevoitto /-tappio
0,0
-0,0
0,0
-0,0
0,0
-0,0
0,0
0,0
0,2
-0,1
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
47,0
2,1
48,0
-0,4
48,6
0,9
49,0
3,5
37,0
-3,1

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPATUMAT

26.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti edellisen tilikauden tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa makseta, vahvisti hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä heidän palkkionsa. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

11.5.2012 EB kertoi allekirjoittaneensa Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa sitovat luottolimiittisopimukset, joiden mukaan 30.6.2012 päättyvää 10 miljoonan euron luottolimiittisopimusta jatkettiin ja lisäksi solmittiin uusi 10 miljoonan euron määräinen rahoituslimiittisopimus. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2014 saakka.

21.6.2012 EB alensi ensimmäisen vuosipuoliskon ja täsmensi koko vuoden 2012 liiketulosta koskevaa ohjaustaan tarkentuneiden näkymien pohjalta niin, että EB odotti vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen liiketuloksen jäävän alle vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tason (0,9 miljoonaa euroa, 1Q 2012), ja että EB odotti vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon kasvavan selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta (76,1 miljoonaa euroa, 1H 2011) ja liiketuloksen olevan lähellä nollatasoa (liiketappio -4,4 miljoonaa euroa, 1H 2011). EB ilmoitti, että alentuneen ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulosennusteen takia myös koko vuoden 2012 liiketulosennuste on alentunut, mutta EB odottaa edelleen vuonna 2012 liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Syynä tulosnäkymän muutokseen oli se, että yhtiö kirjasi 0,8 miljoonan euron suuruisen varauksen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyvien ennakoitujen kulujen takia, ja lisäksi oli käynyt ilmeiseksi, että sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmentit jäävät jonkin verran liikevoittotavoitteistaan toisella vuosineljänneksellä, lähinnä ennakoitua suurempien projektikustannusten takia. Liikevaihdon osalta näkymät eivät muuttuneet.

28.8.2012 Yhdysvaltain aikaa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. vastaanotti sovintosopimuksen perusteella TerreStar Corporationilta lopullisena korvauksena TerreStar Corporationin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä esittämästään vaateista ja kaikkien mainittua saneerausmenettelyä koskevien EB:n ja muiden osapuolten välisten riitaisuuksien ratkaisuna käteisenä 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (10,8 miljoonaa euroa). Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi 24.8.2012 Yhdysvaltain aikaa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in ja TerreStar Corporationin ja eräiden sen etuoikeutettujen osakkeenomistajien välisen 2.8.2012 solmiman lopullisen sovintosopimuksen. Sovinto ei koske TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista edelleen vireillä olevaa purkamismenettelyä eikä sisällä tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta.

TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä saadulla sovintosuorituksella oli EB:lle positiivinen noin 1,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,2 miljoonaa euroa) määräinen kertaluonteinen tulosvaikutus ja 13,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (10,8 miljoonaa) määräinen positiivinen kassavirtavaikutus vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2012 HEINÄ-SYYSKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT
(Suluissa vuoden 2011 heinä-syyskuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu auton sisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja.

EB:llä ja AUDI:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisyritys e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja tällä hetkellä VW-konsernin automalleihin. EB omistaa yhteisyrityksestä 51 % ja AEV 49 %. Vuodesta 2009 lähtien e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen EB:n tytäryhtiönä. Yhteisyrityksellä on yli 100 työntekijää ja sen päätoimipaikka on Ingolstadtissa Saksassa. EB myös toimittaa yhteisyritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita.

Vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 30,2 miljoonaa euroa (23,9 miljoonaa euroa) kasvaen 26,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (liiketappio -1,4 miljoonaa euroa).

EB:n Automotive-liiketoiminta jatkoi kasvuaan viihde- ja viestintäjärjestelmien (infotainment), ajamista auttavien ohjelmistosovellusten (driver assistance) ja autojen elektronisten ohjausyksiköiden (ECU) ohjelmistomarkkinoilla. e.solutions GmbH kehittyi tavoitteidensa mukaisesti uuden viihde- ja viestintäjärjestelmäohjelmiston kehittämisessä.

Automotive-markkinanäkymät

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2012 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä. Työmarkkinoilla kilpailu osaavista työntekijöistä on säilynyt kireänä etenkin Saksassa, mikä hieman hidastaa henkilöstömäärän ja palveluliiketoiminnan kasvattamista.

Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut jo useiden vuosien ajan. Niiden avulla on toteutettu merkittäviä innovaatioita kuten turvallisuusjärjestelmät, lukkiutumattomat jarrut, moottorinhallintayksiköt, ajamista helpottavat sovellukset ja viihde- ja viestintäjärjestelmät. Nämä ominaisuudet ovat olleet niin suosittuja, että ne ovat käytössä kaikkien hintaluokkien automalleissa. Tämä osoittaa sen, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan teknologiasta, joka parantaa heidän ajokokemustaan. Tuloksena tästä ja hintojen laskusta tuotantomäärien kasvaessa, autonvalmistajat ovat tasaisesti lisänneet elektronisia komponentteja autoihin. Roland Berger -konsulttiyhtiön tutkimus arvioi, että elektroniikan osuus autojen kustannuksista kasvaa 23 prosentista vuonna 2010 33 prosenttiin vuonna 2020.

Autoelektroniikan entistä kehittyneemmät ja verkottuneemmat ominaisuudet sekä kasvava suorituskyky lisäävät sen monimutkaisuutta. Samanaikaisesti kuluttajat odottavat Internetin ja langattomien laitteiden kaltaisia toimintoja ja käyttäjäkokemuksia myös autoihin. Nämä kehitystrendit ajavat teollisuutta elektroniikkalaitteiden ja niiden ohjelmistojen asteittaiseen erottamiseen toisistaan ohjelmistoarkkitehtuurin tasojen hallitsemiseksi sekä innovoinnin ja käyttöönoton tehostamiseksi. Standardiohjelmistoratkaisujen käytön autoteollisuudessa odotetaan kasvavan. Se nopeuttaa innovointia, parantaa ohjelmistojen laatua ja kehittämisen tehokkuutta sekä helpottaa ohjelmistojen käyttöönottoa.

Perustavanlaatuinen autoteollisuuden muutos ja siitä seuraava auto-ohjelmistomarkkinan kasvu jatkuvat. Autoteollisuuden kustannuspaineiden odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta. Auto-ohjelmistomarkkinan vuosikasvun vuoteen 2019 asti odotetaan ylittävän henkilöautojen tuotantomäärän vuosikasvun, jonka ennakoidaan olevan 5,5 % CAGR (LMC Automotiven vuoden 2012 neljännen neljänneksen ennuste).

Loppuvuoden aikana epävarmuus kansainvälisten automarkkinoiden kehittymisestä ensi vuoden aikana on lisääntynyt. Mikäli yleinen taloudellinen epävarmuus ja sen seurauksena automyynnin heikkeneminen jatkuvat, autonvalmistajien sopeuttamistoimenpiteet vaikuttavat myös heidän tuotekehityspanostuksiin vuonna 2013 niitä supistavasti. Autonvalmistajat jatkavat kuitenkin kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin, mutta auto-ohjelmistojen markkinan kasvu saattaa hidastua ensi vuonna.

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääasiallisesti uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä ja tuotekehitystä tukevien ohjelmistolisenssien myynnistä. Liikevaihdon riippuvuus autojen tuotantomääristä on rajallinen. Tulevien vuosien aikana EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä tulee lisäämään liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja langattomalle tietoliikennemarkkinalle, radiokanavaympäristöjen testaustyökaluja langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle ja viranomaisille, sekä tuotteita ja tuotealustoja puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä 29,2 prosenttia 16,8 miljoonaan euroon (13,0 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi erityisesti tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla, testauslaitemarkkinoilla sekä viranomaismarkkinoilla.

Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (liiketappio -1,7 miljoonaa euroa) sisältäen TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä sovintosuorituksen johdosta 1,2 miljoonan euron kertaluonteisen tulon. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto ilman tätä kertaluonteista tuloa oli 0,6 miljoonaa euroa (liiketappio ilman TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä -1,4 miljoonaa euroa).

EB jatkoi tuotekehitysinvestointeja radiokanavan testaustuotteisiin ja puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin. Syyskuussa EB julkaisi uuden EB Propsim FS8:n, joka on pienikokoinen radiokanavaemulaattori 4G LTE-laitteiden kehittäjille ja verkko-operaattoreille, täydentäen olemassa olevaa radiokanavaemulaattori-tuoteperhettään.

Wireless-markkinanäkymät

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kasvavan vuositasolla edellisvuodesta vuoden 2012 aikana Wireless-liiketoimintasegmentissä.

Langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden markkinoilla matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long Term Evolution) asema vahvistuu ja LTE-hankkeiden osuuden EB:n liiketoiminnasta odotetaan kasvavan. Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpää monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. LTE-teknologian nopea käyttöönotto sekä tarvittavien tuotteiden taajuusvarianttien määrä on lisännyt kysyntää EB:n palveluliiketoiminnalle ja kysynnän odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla.

Kysyntä älypuhelinten tuotekehityspalvelumarkkinoilla pysyy heikkona. Muutokset älypuhelinvalmistajien ekosysteemeissä ovat johtaneet kysynnän siirtymiseen kohti laitealustojen kehittämistä siruvalmistajille. Perinteisen langattoman tietoliikenteen ulkopuoliset toimialat ovat lisänneet kiinnostustaan langattomien yhteyksien integroimiseen olemassa oleviin laitteisiin ja ratkaisuihin, mikä luo kysyntää EB:n suunnittelupalveluille.

Puolustus- ja muiden viranomaisten käyttöön tarkoitettujen viestintä-, häirintä- sekä tiedusteluratkaisujen markkinoiden odotetaan säilyvän vakaana. EB:n osaamisen ja pitkäaikaisen kokemuksen ohjelmistoradiopohjaisissa ratkaisuissa odotetaan tuovan yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusien kaupallisten teknologioiden, kuten LTE:n ja älypuhelinten ohjelmistosovellusten, käytön odotetaan lisääntyvän yleisestä turvallisuudesta vastaavien ja muiden viranomaisasiakkaiden markkinoilla. Viranomaisverkot käyttävät usein omia taajuusalueita, jotka vaativat nimenomaan näille verkoille suunniteltuja loppukäyttäjätuotteita. Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimialalla uusia data- ja langattoman viestinnän palveluita toteuttavien päätelaitteiden kysynnän odotetaan lähivuosien aikana vähitellen kasvavan.

LTE-teknologia perustuu moniantenni-teknologioihin, joiden käyttöönotto luo kysyntää kehittyneille radiokanavaa emuloiville testaustyökaluille. Markkinoilla painopiste on siirtymässä LTE-tukiasemista LTE-päätelaitteisiin, joiden testauksessa tullaan kasvavassa määrin käyttämään ilmarajapinnan ylitse toimivaa OTA (Over-the-Air) -teknologiaa. EB tarjoaa maailman johtavia radiokanavaemulaattorityökaluja moniradioisen (MIMO) LTE-teknologian, LTE-Advanced -teknologian ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, ja Wireless-liiketoimintasegmentissä radiokanavan testaustuotteisiin ja puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2012 tammi-syyskuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 18,2 miljoonaa euroa (18,0 miljoonaa euroa, 1-9 2011) vastaten 12,6 prosenttia liikevaihdosta (15,9 prosenttia, 1-9 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 13,4 miljoonaa euroa (13,3 miljoonaa euroa, 1-9 2011) ja Wireless-liiketoimintasegmentin osuus 4,8 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa, 1-9 2011).

Katsauskauden tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 2,9 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (4,9 miljoonaa euroa, 1-9 2011). Poistot tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 0,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa, 1-9 2011). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa syyskuun päättyessä oli 13,7 miljoonaa euroa. Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina.

VUODEN 2012 NÄKYMÄT

Kuluvana vuonna EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kasvavan vuositasolla edellisvuodesta sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmenteissä. Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua.  Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää lisäävät etenkin matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long-Term Evolution) käyttöönotto ja viranomaisten tarve uusille viestintäratkaisuille, joissa käytetään kaupallisten älypuhelinten ja matkapuhelinverkkojen teknologioita.

Vuonna 2012 EB odottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla EB odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi (86,1 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja liiketuloksen olevan selvästi voitollinen (0,4 miljoonaa euroa, 2H 2011). EB:n liiketoiminnan kausivaihteluiden ja kolmannelle vuosineljännekselle painottuvien loma-aikojen takia liikevaihdon ja liiketuloksen neljännellä vuosineljänneksellä ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan korkeampia kuin kolmannella vuosineljänneksellä (liikevaihto 47,0 miljoonaa euroa, liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,8 miljoonaa euroa, 3Q 2012).

Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2012 heinä-syyskuussa sekä markkinanäkymät".

Vuoden 2012 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollista TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

Lisäksi tietoa TerreStar Networks Inc.:in ja sen emoyhtiön TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä on esitetty 20.ja 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.12.2011, 18.11.2011, 21.6.2012, 3. ja 24. ja 28.8.2012 julkaisuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com .

  
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Markkinariskit

Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa.

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa yhtiöistä, jotka toimivat auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa, sekä puolustus- ja turvallisuusviranomaisista, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoiminta-segmenttien kehitys vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta erityisesti Saksassa, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyy tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. EB:llä on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä ja materiaalikustannusten kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona.

Eräät EB:n liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä yhtäältä liittyen EB:n tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua EB:n ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaa liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Myös EB:tä kohtaan on erään asiakkaan toimesta esitetty sopimusperusteisesti määrältään ja perusteiltaan yksilöimätön korvausvaade. Tilanteen analysointi on kesken, mutta alustavasti EB:n käytettävissä olevien tietojen perusteella ei vaikuta todennäköiseltä, että vaade johtaisi lyhyellä tähtäimellä merkittävään korvausvastuuseen. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. 

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. EB rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä EB:llä on sitova 10 miljoonan euron määräinen luottolimiittisopimus ja 10 miljoonan euron määräinen rahoituslimiittisopimus, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Näihin sopimuksiin sisältyvät puolivuosittain tarkasteltavat taloudelliset kovenantit, jotka liittyvät konsernin omavaraisuusasteeseen ja käyttökatteeseen. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita, mikäli EB:n liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin.

Eräät EB:n liiketoiminnot ovat muita asiakasriippuvaisempia. Tämä voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. EB on vaatinut yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (20,2 miljoonan euron 5.11.2012 valuuttakurssin mukaan) suuruisia erääntyneitä myyntisaamisia entiseltä asiakkaaltaan TerreStar Networks Inc:iltä, ja tämän emoyhtiöltä, TerreStar Corporationilta maksettavaksi näiden saneerausmenettelyissä. Tämän lisäksi EB on vaatinut korvattavaksi lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,7 miljoonaa euroa 5.11.2012 valuuttakurssin mukaan). EB:n on siten esittänyt kumpaakin TerreStar-yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (5.11.2012 valuuttakurssin mukaan 21,9 miljoonan euron) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

TerreStar Networks sekä tietyt muut siihen sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 ja emoyhtiö TerreStar Corporation 16.2.2011 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä.  Saneerausmenettelyssä ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä syntyneiden velkojen takaisinmaksu joko käteisenä tai muun varallisuuden muodossa voi yleensä tapahtua vain 11 luvun mukaisen saneeraus- tai purkamissuunnitelman tai muun saneeraustuomioistuimen määräyksen nojalla. Saneeraussuunnitelma edellyttää hyväksyntää Yhdysvaltalaiselta saneerausasioita käsittelevältä tuomioistuimelta (United States Bankruptcy Court) ja (tietyin rajoituksin) myös sellaisilta velkojilta, joiden saatavia ei makseta täysimääräisesti välittömästi tuomioistuimen hyväksynnän ja saneeraussuunnitelman voimaantulon jälkeen. TerreStar Networksilta ja TerreStar Corporationilta olevien saatavien mahdollinen maksu velkojille on suoritettu tai suoritetaan erillisistä, joko olemassa olevista tai myöhemmin kertyvistä omaisuuseristä. 

TerreStar Networksin olennaisen liiketoiminnan myynnin noin 1.375 miljardin Yhdysvaltain dollarin kauppahinnasta Gamma Acquisition L.L.C.:lle, joka on Dish Network Corporationin kauppaa varten perustama tytäryhtiö jälkeen, TerreStar Networksille vahvistettiin purkamissuunnitelma, joka tuli voimaan 29.3.2012. Samana päivänä EB vastaanotti 650 890 Yhdysvaltain dollarin suuruisen etuoikeutetun erän vaateistaan TerreStar Networksiltä. Suunnitelman liitteenä esitetyn yritysesitteen ja saneerausvelallisten ensimmäisen suunnitelman vahvistamisen jälkeisen raportin sisältämän sekä muun käytettävissä olevan tiedon perusteella EB arvioi, että sen suhteellinen jako-osuus suunnitelman mukaan saattaa olla yhteensä noin 8-10 % luokkaa EB:n vaateen nimellisarvosta. Tämä arvio perustuu kuitenkin lukuisiin oletuksiin ja sen vuoksi maksujen ajoitusta tai määrää jäljellä olevasta vaateesta ei voida tässä hetkessä arvioida varmuudella.

Osana luvun 11 mukaista saneerausprosessia Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein saamaan takaisin ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä maksamiaan maksuja erinäisten saneerausmenettelyä koskevien lainkohtien perusteella. Vaikka EB vastaanotti määrältään yhteensä noin 2,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräiset maksut 90 päivää ennen TerreStar Networks Inc:in saneerausmenettelyn käynnistymistä, ja TerreStar Networksin pesänselvittäjä (TerreStar Networksin luvun 11 mukaisen suunnitelman vahvistamisen yhteydessä määrättiin pesänselvitys) harkitsee toimenpiteiden käynnistämistä tiettyjä osapuolia vastaan, mukaan lukien EB, vaatiakseen takaisin velkojan sopimattomaksi suosimiseksi väittämiään suorituksia, EB uskoo pystyvänsä menestyksekkäästi puolustautumaan tällaisessa oikeudenkäynnissä. Näin ollen EB tulee vahvasti riitauttamaan mahdolliset takaisinsaantikanteet, mikäli pesänselvittäjä käynnistäisi oikeudenkäynnin EB:tä vastaan. EB on sopinut pesänselvittäjän kanssa takaisinsaantikanteiden jättämiselle laissa asetetun kahden vuoden määräajan pidentämisestä 90 päivällä siten, että määräaika päättyy 19.10.2012 sijaan vasta 17.1.2013, selvittääkseen voisivatko osapuolet päästä sopimukseen näistä kysymyksistä ilman oikeudenkäyntiin liittyviä kuluja.

Edelleen, täsmäyttäessään esitettyjä velkojien vaateita jaettavissa oleviin velallisten varoihin, Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein kiistämään velkojien esittämät vaateet joko määrältään tai perusteeltaan. Tähän mennessä TerreStar Networks tai TerreStar Networksin pesänselvittäjä ei ole kiistänyt EB:n vaateen määrää tai perustetta saneerausmenettelyssä. EB tulee kuitenkin toimittamaan pesänselvittäjälle lisätietoja ja dokumentteja tukeakseen tiettyjä vaateidensa osa-alueita, jotka vaadetta täsmennettäessä esitettiin arvioina tai realisoitumattomina määrinä. Mikäli pesänselvittäjä käynnistäisi takaisinsaantia koskevan oikeudenkäynnin velkojan sopimattomaksi suosimiseksi väitettyjen suoritusten palauttamiseksi, EB ennakoi pesänselvittäjän pyrkivän myös viivästyttämään EB:n vaateelle tulevan jako-osuuden maksamista kunnes takaisinsaantioikeudenkäynti olisi saatu ratkaisuun ja, EB:lle epäedullisen tuomion tapauksessa, takaisinmaksu pesälle olisi suoritettu. Tällä hetkellä mahdollista takaisinsaantikanteen todennäköisyyttä tai sen lopputulosta ei voida varmuudella arvioida.

Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi 24.8.2012 Yhdysvaltain aikaa EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:in ja TerreStar Corporationin ja eräiden sen etuoikeutettujen osakkeenomistajien 2.8.2012 solmiman erinäisiä TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä nousseita osapuolten välisiä riitaisuuksia koskevan lopullisen sovintosopimuksen. Tehdyn sovinnon perusteella TerreStar Corporation maksoi Elektrobit Inc.:lle 28.8.2012, lopullisena korvauksena EB:n TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä esittämästä vaateista ja kaikkien mainittua saneerausmenettelyä koskevien EB:n ja muiden osapuolten välisten riitaisuuksien ratkaisuna 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sovinto ei koskenut TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista edelleen vireillä olevaa purkamismenettelyä eikä sisältänyt tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta.  24.10.2012 Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi TerreStar Corporationin ja eräiden sen tytäryhtiöiden (poislukien TerreStar Networks Inc.) saneeraussuunnitelman, joka sisältää nimenomaisen määräyksen EB:n TerreStar Networksia kohtaan esittämiin vaateisiin liittyvien, EB:n ja muiden asianosaisten oikeuksien säilymisestä.

EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että EB ei pystyisi aikanaan kotiuttamaan täysimääräisesti suhteellista jako-osuuttaan vakuudettomalle velalleen TerreStar Networksin saneerauspesästä. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin luvun 11 mukaisista saneerausmenettelystä saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Mikäli EB:n vakuudettoman velan jako-osuutta TerreStar Networksin saneerauspesästä ei saataisi perittyä lainkaan ja TerreStar Networksin pesänselvittäjä jättäisi takaisinsaantikanteen, jonka ratkaisuna EB joutuisi palauttamaan täysimääräisesti velkojan sopimattomaksi suosimiseksi väitetyt suoritukset, prosessiin liittyvät kulut alentaisivat kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään noin 2,3 miljoonaa euroa (Yhdysvaltain dollarin määräiset erät 5.11.2012 valuuttakurssin mukaan).

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com .

TASE JA RAHOITUS

30.9.2012 taseen lukuja on verrattu 31.12.2011 taseeseen (miljoonaa euroa).

9/2012 12/2011
Pitkäaikaiset varat 47,1 44,1
Lyhytaikaiset varat 96,3 71,0
Varat yhteensä 143,4 115,1
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 54,3 52,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,0 1,5
Oma pääoma yhteensä 69,2 67,0
Pitkäaikaiset velat 13,3 6,9
Lyhytaikaiset velat 60,8 41,3
Oma pääoma ja velat yhteensä 143,4 115,1

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ tilikauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu   +7,5 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos  -4,4 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot   -1,1 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta  +2,1 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta   -5,9 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta    +12,2 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos   +8,4 miljoonaa euroa

Käyttöpääoman kasvu katsauskaudella johtuu pääosin siitä, että EB:llä on asiakasprojekteja, joiden maksuerien välit ovat aikaisempaa pidempiä.

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 75,2 miljoonaa euroa (59,3 miljoonaa euroa 31.12.2011). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 47,8 miljoonaa euroa (36,3 miljoonaa euroa 31.12.2011). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2011).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 8,7 miljoonaa euroa sisältäen 2,9 miljoonan euron tuotekehityskulujen aktivoinnit. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 8,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 5,4 miljoonaa euroa, sisältäen yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,8 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 23,8 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,0 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,5 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot  0,3 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 54,8 prosenttia (62,8 prosenttia 31.12.2011). Omavaraisuusasteen alenemisen keskeisimpänä syynä oli korollisten velkojen lisääntyminen kauden aikana.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 18,3 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa 31.12.2011). Kassavaroja kasvattivat ennen kaikkea TerreStar Corporationilta saatu 13,5 miljoonaan Yhdysvaltain dollarin määräinen sovintosuoritus sekä katsauskauden aikana nostetut luotot. EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä sitovat yhteensä 20 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiittisopimukset, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 16,1 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 2,5 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

EB työllisti vuoden 2012 tammi-syyskuussa keskimäärin 1679 henkilöä. Syyskuun lopussa yhtiössä oli 1738 työntekijää (1607 vuoden 2011 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

EB julkaisi 26.10.2012 että Elektrobit Oyj:n (EB) tytäryhtiö Elektrobit Automotive GmbH ja AUDI AG:n tytäryhtiö Audi Electronics Venture GmbH (AEV) aikovat laajentaa yhteisyrityksensä e.solutions GmbH:n liiketoimintaa viihde- ja viestintäohjelmistoista kattamaan järjestelmäsuunnittelua ja järjestelmäintegraatiopalveluja AUDI AG:n sekä muiden Volkswagen-konsernin yhtiöiden tuleviin viihde- ja viestintäratkaisuihin. Rakentaakseen vaadittavan tuotekehityksen osaamistason ja kapasiteetin yhteisyritys aikoo perustaa uuden toimipisteen Ulmiin Saksaan ja palkata vuoden 2013 loppuun mennessä noin 100 tuotekehitysinsinööriä hyödyntäen Ulmin alueen järjestelmäintegraatio- ja ohjelmistosuunnitteluosaamista.

Yhteisyrityksen laajennuksella ei ole merkittävää vaikutusta EB:n liikevaihtoon, tulokseen tai taseeseen vuonna 2012 ja 2013, eikä sillä ole vaikutusta EB:n voimassa olevaan vuoden 2012 näkymään.

Oulu 6.11.2012

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

EB, ELEKTROBIT OYJ
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT TAMMI-SYYSKUU 2012
(tilintarkastamaton)
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
9 kk 9 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 143,6 113,1 162,2
Liiketoiminnan muut tuotot 2,0 2,0 2,8
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,1 0,4 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,2 0,1 0,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -10,3 -8,6 -11,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -78,6 -70,0 -95,2
Poistot -5,4 -7,0 -8,7
Liiketoiminnan muut kulut -48,9 -37,5 -53,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2,6 -7,5 -4,0
Rahoituskulut (netto) -0,1 -0,7 -0,4
TULOS ENNEN VEROJA 2,5 -8,2 -4,5
Tuloverot -0,5 -0,0 -0,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 2,0 -8,2 -5,1
Muut laajan tuloksen erät:
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,0 -0,2 -0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 -0,2 -0,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,0 -8,4 -5,2
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 1,5 -8,4 -5,3
  Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,1 0,2
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 1,5 -8,6 -5,5
  Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,1 0,2
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,01 -0,06 -0,04
  Laimennettu 0,01 -0,06 -0,04
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129 413 129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 130 232 130 088 130 051
KONSERNITASE (MEUR) 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,8 8,4 9,0
  Liikearvo 19,3 19,2 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 17,8 14,3 15,7
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 0,0 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 47,1 42,1 44,1
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 2,7 2,1 1,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 75,2 54,7 59,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut
  rahoitusvarat
0,1
  Rahavarat 18,3 7,2 10,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 96,3 64,0 71,0
VARAT YHTEENSÄ 143,4 106,1 115,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,4 0,4 0,4
  Kertyneet voittovarat 15,1 10,2 13,4
  Määräysvallattomien omistajien osuus 2,0 1,4 1,5
Oma pääoma yhteensä 69,2 63,6 67,0
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,8 1,1 1,0
  Eläkevelvoitteet 1,3 1,3 1,3
  Varaukset 0,4 0,6 0,5
  Korolliset velat 10,8 4,3 4,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 13,3 7,3 6,9
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 46,1 29,1 34,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
  rahoitusvelat
0,5 0,3
  Varaukset 1,7 0,7 1,0
  Lyhytaikaiset korolliset velat 13,0 4,9 5,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 60,8 35,2 41,3
Velat yhteensä 74,2 42,5 48,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 143,4 106,1 115,1
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
9 kk 9 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos 2,0 -8,2 -5,1
Suoriteperusteisten erien oikaisu 5,6 4,8 7,1
Käyttöpääoman muutokset -4,4 -1,4 0,6
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,8 -0,3 -0,4
Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,2 0,3
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot -0,4 3,1 2,6
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 2,1 -1,8 5,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
-0,8 -0,8
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1,9 -1,2 -1,9
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -4,3 -5,5 -8,5
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -0,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,3 0,1 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -5,9 -7,4 -11,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 16,6 0,2 0,2
Lainojen takaisinmaksut -2,2 -2,2 -2,2
Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,1 -2,1 -2,8
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 12,2 -4,1 -4,7
 
RAHAVAROJEN MUUTOS 8,4 -13,3 -10,6
Rahavarat tilikauden alussa 10,0 20,5 20,5
Rahavarat tilikauden lopussa 18,3 7,2 10,0


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Kertyneet voittovarat
D = Määräysvallattomien omistajien osuus
E = Oma pääoma yhteensä

A B C D E
Oma pääoma 1.1.2011 12,9 38,7 18,9 1,3 71,8
Osakepalkitsemisen kustannus 0,3 0,3
Kauden laaja tulos -8,6 0,1 -8,4
Muut erät 0,0 0,0
Oma pääoma 30.9.2011 12,9 38,7 10,6 1,4 63,6
Oma pääoma 1.1.2012 12,9 38,7 13,9 1,5 67,0
Osakepalkitsemisen kustannus 0,3 0,3
Kauden laaja tulos 1,5 0,5 2,0
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 30.9.2012 12,9 38,7 15,6 2,0 69,2

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

Osingonmaksu:
26.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
9 kk 9 kk 12 kk
Automotive
  Liikevaihto ulkoinen 85,9 70,2 98,3
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä 85,9 70,2 98,3
  Liikevoitto (-tappio) 1,4 -1,3 0,8
Wireless
  Liikevaihto ulkoinen 57,6 42,6 63,6
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,2 0,3 0,4
  Liikevaihto yhteensä 57,9 42,9 63,9
  Liikevoitto (-tappio) 1,3 -6,1 -4,7
MUUT ERÄT
Muut erät
  Liikevaihto ulkoinen 0,1 0,3 0,4
  Liikevoitto (-tappio) -0,1 -0,1 -0,1
Eliminoinnit
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,3 -0,3 -0,4
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä
  Liikevaihto ulkoinen 143,6 113,1 162,2
  Liikevoitto (-tappio) 2,6 -7,5 -4,0

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
9 kk 9 kk 12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 109,4 87,6 123,5
  Amerikat 24,3 15,6 23,2
  Aasia 9,8 10,0 15,5
Liikevaihto yhteensä 143,6 113,1 162,2

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
9 kk 9 kk 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat
suoritukset yhteensä
1,0 1,2 1,6


TULOSLASKELMA
7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/
NELJÄNNESVUOSILUVUT 2012 2012 2012 2011 2011
(MEUR) 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 47,0 48,0 48,6 49,0 37,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,7 0,6 0,8 0,5
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos 0,1 0,1 -0,2 -0,3 0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3,1 -4,0 -3,2 -3,1 -2,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -25,6 -25,8 -27,1 -25,2 -22,5
Poistot -1,8 -1,9 -1,7 -1,8 -1,9
Liiketoiminnan muut kulut -15,4 -17,4 -16,1 -16,3 -13,4
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2,1 -0,4 0,9 3,5 -3,1
Rahoituskulut (netto) -0,2 0,4 -0,4 0,3 0,0
TULOS ENNEN VEROJA 1,9 0,1 0,5 3,8 -3,1
Tuloverot -0,1 -0,2 -0,1 -0,6 0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA 1,8 -0,1 0,3 3,2 -3,1
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,8 -0,2 0,3 3,2 -3,2
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,6 -0,3 0,2 3,1 -3,1
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,6 -0,3 0,2 3,1 -3,2
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0
KONSERNITASE (MEUR) 30.9. 30.6. 31.3. 31.12. 30.9.
 
2012 2012 2012 2011 2011
 
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuus-
  hyödykkeet 9,8 9,7 9,3 9,0 8,4
  Liikearvo 19,3 19,3 19,3 19,3 19,2
  Muut aineettomat hyödykkeet 17,8 17,8 17,2 15,7 14,3
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 47,1 47,0 46,0 44,1 42,1
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 2,7 2,5 2,0 1,8 2,1
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 75,2 68,0 62,1 59,3 54,7
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat muut rahoitusvarat 0,1 0,1
  Rahavarat 18,3 8,6 7,3 10,0 7,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 96,3 79,1 71,4 71,0 64,0
VARAT YHTEENSÄ 143,4 126,2 117,4 115,1 106,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman
  rahasto 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4
  Kertyneet voittovarat 15,1 13,4 13,7 13,4 10,2
  Määräysvallattomien omistajien osuus 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4
Oma pääoma yhteensä 69,2 67,4 67,5 67,0 63,6
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1
  Eläkevelvoitteet 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
  Varaukset 0,4 0,5 0,7 0,5 0,6
  Korolliset velat 10,8 4,9 3,7 4,0 4,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 13,3 7,6 6,7 6,9 7,3
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 46,1 40,3 35,5 34,9 29,1
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat
0,1 0,3 0,5
  Varaukset 1,7 1,4 0,7 1,0 0,7
  Lyhytaikaiset korolliset velat 13,0 9,4 7,1 5,0 4,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 60,8 51,2 43,2 41,3 35,2
Velat yhteensä 74,2 58,8 49,9 48,1 42,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 143,4 126,2 117,4 115,1 106,1

KONSERNIN 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/
RAHAVIRTALASKELMA 2012 2012 2012 2011 2011
NELJÄNNESVUOSILUVUT 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta 2,1 0,8 -0,9 7,1 -6,6
  Investointien nettorahavirta -1,3 -2,1 -2,5 -3,7 -2,3
  Rahoituksen nettorahavirta 8,9 2,6 0,7 -0,6 -1,7
  Rahavarojen muutos 9,7 1,3 -2,7 2,7 -10,6

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
TUNNUSLUVUT 9 kk 9 kk 12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 143,6 113,1 162,2
Liikevoitto (-tappio) 2,6 -7,5 -4,0
    Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 1,8 -6,7 -2,5
Tulos ennen veroja 2,5 -8,2 -4,5
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,7 -7,3 -2,8
Kauden tulos 2,0 -8,2 -5,1
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) 5,5 1,9 -0,9
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% 7,9 3,0 -1,4
Omavaraisuusaste, % 54,8 63,6 62,8
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 8,7 8,6 12,4
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 1679 1540 1553
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1738 1560 1607
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)
Kauden lopussa 129 413 129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana 129 413 129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 130 232 130 088 130 051

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
9 kk 9 kk 12 kk
Laimentamaton tulos / osake 0,01 -0,06 -0,04
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake 0,01 -0,06 -0,04
Oma pääoma *) / osake 0,52 0,48 0,51
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
     pääoma
    

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
9kk 9 kk 12 kk
Ylin kurssi 0,79 0,76 0,76
Alin kurssi 0,38 0,44 0,36
Keskikurssi 0,63 0,61 0,55
Päätöskurssi 0,66 0,47 0,38
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 85,4 60,8 49,2
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 5,2 3,5 5,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 8 288 5 736 9 169
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä, %
6,4 4,4 7,1

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 18,1 11,4 11,4
Takaukset 23,8 21,1 22,7
Vuokravastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 6,9 6,2 6,9
    Myöhemmin erääntyvät 16,8 13,5 17,9
Sopimusvastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 1,6 2,6 2,5
    Myöhemmin erääntyvät 0,0 1,8
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu
ovat yhteismäärältään 20,0 4,3 4,3
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
(MEUR)
Termiinit
    Käypä arvo 0,1 -0,4 -0,3
    Kohde-etuuden arvo 2,5 7,0 5,5
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,0 0,1
  Kohde-etuuden arvo 4,3 4,3
Myydyt valuuttaoptiot
  Käypä arvo -0,2 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 8,6 8,6