Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2012

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - TUOMIOISTUIN HYVÄKSYI EB:N, ELEKTROBIT OYJ, TYTÄRYHTIÖN ELEKTROBIT INC:N JA TERRESTAR CORPORATIONIN JA ERÄIDEN SEN ETUOIKEUTETTUJEN OSAKKEENOMISTAJIEN VÄLISEN EHDOLLISEN SOVINTOSOPIMUKSEN TERRESTAR...

Elokuu 24, 2012

TUOMIOISTUIN HYVÄKSYI EB:N, ELEKTROBIT OYJ, TYTÄRYHTIÖN ELEKTROBIT INC:N JA TERRESTAR CORPORATIONIN JA ERÄIDEN SEN ETUOIKEUTETTUJEN OSAKKEENOMISTAJIEN VÄLISEN EHDOLLISEN SOVINTOSOPIMUKSEN TERRESTAR...


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 25. elokuuta 2012 kello 00.15

TUOMIOISTUIN HYVÄKSYI EB:N, ELEKTROBIT OYJ, TYTÄRYHTIÖN ELEKTROBIT INC:N JA TERRESTAR CORPORATIONIN JA ERÄIDEN SEN ETUOIKEUTETTUJEN OSAKKEENOMISTAJIEN VÄLISEN EHDOLLISEN SOVINTOSOPIMUKSEN TERRESTAR CORPORATIONIN SANEERAUSMENETTELYSSÄ

Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin on 24.8.2012 Yhdysvaltain aikaa virallisesti hyväksynyt EB:n, Elektrobit Oyj, tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in ja TerreStar Corporationin ja eräiden sen etuoikeutettujen osakkeenomistajien välisiä riitaisuuksia koskevan ehdollisen sovintosopimuksen ("Sovinto") Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä. Saneeraustuomioistuin hyväksyi myös TerreStar Corporationin uuden rahoituksen, jolla se voisi täyttää hyväksytyn Sovinnon mukaiset velvoitteensa. Tuomioistuimen päätöksen perusteella TerreStar Corporation on velvollinen maksamaan Elektrobit Inc.:lle, kahden työpäivän kuluessa, lopullisena korvauksena EB:n TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä esittämästä vaateista ja kaikkien mainittua saneerausmenettelyä koskevien EB:n ja muiden osapuolten välisten riitaisuuksien ratkaisuna käteisenä 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (10,8 miljoonaa euroa 23.8.2012 valuuttakurssin mukaan) ("Sovintosuoritus"). Hyväksytyn Sovinnon mukaisten molemminpuolisten vastuuvapautusten ja eräiden muiden ehtojen voimaantulo edellyttää, että Elektrobit Inc. saa Sovintosuorituksen. EB:n käsityksen mukaan TerreStar Corporationilla ei tällä hetkellä ole varoja maksaa Sovintosuoritusta, mutta se aikoo täyttää Sovinnon mukaiset velvoitteensa varoilla, jotka se odottaa saavansa nyt hyväksytyn rahoituksen myötä. Sovinto ei koske TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista edelleen vireillä olevaa purkamismenettelyä eikä sisällä tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta.

TerreStar Corporationin ja TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisten menettelyjen vaikutukset EB:n tulokseen, taloudelliseen asemaan ja näkymiin voidaan lopullisesti määrittää vasta, kun molempien mainitun lain 11 luvun mukaisten menettelyjen lopputulokset ovat selvillä, mukaan lukien saatavien perintään liittyvät kulut koko perintäprosessin ajalta ja esimerkiksi vahvistunut verokohtelu. Mikäli Elektrobit Inc. saa TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä tulevan Sovintosuorituksen, sillä yksin (poislukien mahdollinen myöhempi jako-osuus TerreStar Networksin 11 luvun mukaisesta saneerausmenettelystä) olisi EB:lle positiivinen noin 1,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,3 miljoonaa euroa 23.8.2012 valuuttakurssin mukaan) määräinen kertaluonteinen tulosvaikutus ja noin 13 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (10,4 miljoonaa euroa 23.8.2012 valuuttakurssin mukaan) määräinen positiivinen kassavirtavaikutus. Mikäli TerreStar Corporation saa hyväksytyn rahoituksen Sovinnolle, Sovintosuoritus tulee maksaa jo kahden työpäivän kuluessa, eli vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

EB ei odota Sovintosuoritusta, ellei TerreStar Corporation saa saneeraustuomioistuimen hyväksymää rahoitusta. Mikäli TerreStar Corporation ei saa rahoitusta, Sovintoa ei katsota kenenkään Sovinnon osapuolen osalta aiemmista vaateista luopumiseksi tai vastuun myöntämiseksi ja kaikki osapuolten aiemmat oikeudet säilyvät voimassa.

Nyt hyväksytty Sovintoa koskeva hakemus ei kata TerreStar Networksin luvun 11 mukaista saneerausmenettelyä tai siitä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta sekä saatavien määrään ja perintään liittyvistä epävarmuuksista on esitetty Yhtiön 7. elokuuta 2012 julkaisemassa osavuosikatsauksessa kappaleessa "Riskit ja epävarmuustekijät".

TerreStar Networks sekä tietyt muut siihen sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 ja emoyhtiö TerreStar Corporation 16.2.2011 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä. EB:n on siten esittänyt kumpaakin TerreStar-yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (23.8.2012 valuuttakurssin mukaan 22,3 miljoonan euron) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011, 18.11.2011, 21.6.2012 ja 3.8.2012 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com.

Oulussa, 25.8.2012

EB, Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasianjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2011 liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com