Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2012

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012

Elokuu 08, 2012

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 8. elokuuta 2012 kello 8.00

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012

VUODEN 2012 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KASVOIVAT SELVÄSTI EDELLISVUODESTA

YHTEENVETO 2Q 2012

 • Kauden liikevaihto kasvoi 48,0 miljoonaan euroon (39,7 miljoonaa euroa, 2Q 2011), nousten 21,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 18,9 prosenttia 27,0 miljoonaan euroon (22,7 miljoonaa euroa, 2Q 2011), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 22,8 prosenttia 21,0 miljoonaan euroon (17,1 miljoonaa euroa, 2Q 2011).
 • Liiketappio oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa, 2Q 2011) sisältäen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 0,9 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa, 2Q 2011). Liikevoitto ilman näitä kertaluonteisia kuluja oli 0,6 miljoonaa euroa (liiketappio -0,5 miljoonaa euroa, 2Q 2011).
 • Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (liiketappio -0,5 miljoonaa euroa, 2Q 2011). Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -0,6 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa, 2Q 2011) sisältäen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 0,9 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa, 2Q 2011). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto ilman näitä kertaluonteisia kuluja oli 0,4 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa, 2Q 2011).
 • Käyttökate oli 1,5 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa, 2Q 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 1,3 miljoonaa euroa ja Wireless-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa, 2Q 2011). Nettokassavirta oli 1,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa, 2Q 2011).
 • Tulos osaketta kohti oli -0,00 euroa (-0,01 euroa, 2Q 2011)
 • 11.5.2012 EB kertoi allekirjoittaneensa Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa sitovat luottolimiittisopimukset, joiden mukaan 30.6.2012 päättyvää 10 miljoonan euron luottolimiittisopimusta jatkettiin ja lisäksi solmittiin uusi 10 miljoonan euron määräinen rahoituslimiittisopimus. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2014 saakka.
 • 21.6.2012 EB alensi ensimmäisen vuosipuoliskon ja täsmensi koko vuoden 2012 liiketulosta koskevaa ohjaustaan tarkentuneiden näkymien pohjalta niin, että EB odotti vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen liiketuloksen jäävän alle vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tason (0,9 miljoonaa euroa, 1Q 2012), ja että EB odotti vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon kasvavan selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta (76,1 miljoonaa euroa, 1H 2011) ja liiketuloksen olevan lähellä nollatasoa (liiketappio -4,4 miljoonaa euroa, 1H 2011). EB ilmoitti, että alentuneen ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulosennusteen takia myös koko vuoden 2012 liiketulosennuste on alentunut, mutta EB odottaa edelleen vuonna 2012 liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Syynä tulosnäkymän muutokseen oli se, että yhtiö kirjasi 0,8 miljoonan euron suuruisen varauksen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyvien ennakoitujen kulujen takia, ja lisäksi oli käynyt ilmeiseksi, että sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmentit jäävät jonkin verran liikevoittotavoitteistaan toisella vuosineljänneksellä, lähinnä ennakoitua suurempien projektikustannusten takia. Liikevaihdon osalta näkymät eivät muuttuneet.

YHTEENVETO 1H 2012

 • Kauden liikevaihto oli 96,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua 26,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta (76,1 miljoonaa euroa, 1H 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 20,2 prosenttia 55,7 miljoonaan euroon (46,3 miljoonaa euroa, 1H 2011), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 37,6 prosenttia 41,1 miljoonaan euroon (29,8 miljoonaa euroa, 1H 2011).
 • Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (liiketappio -4,4 miljoonaa euroa, 1H 2011) sisältäen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa, 1H 2011). Liikevoitto ilman näitä kertaluonteisia kuluja oli 1,7 miljoonaa euroa (liiketappio -4,4 miljoonaa euroa, 1H 2011).
 • Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa, 1H 2011), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -0,6 miljoonaa euroa, (-4,5 miljoonaa euroa, 1H 2011) sisältäen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa, 1H 2011). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto ilman näitä kertaluonteisia kuluja oli 0,6 miljoonaa euroa (-4,5 miljoonaa euroa, 1H 2011).
 • Käyttökate oli 4,1 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa, 1H 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 3,2 miljoonaa euroa ja Wireless-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 0,9 miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan kassavirta oli -0,1 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa, 1H 2011). Nettokassavirta oli -1,3 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa, 1H 2011).
 • Kassa ja muut likvidit varat kauden lopussa olivat 8,6 miljoonaa euroa (17,8 miljoonaa euroa, 1H 2011).
 • Omavaraisuusaste oli 58,1 prosenttia (64,7 prosenttia, 1H 2011).
 • Tulos osaketta kohti oli -0,00 euroa (-0,04 euroa, 1H 2011).

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

"EB:n liikevaihto ja liiketulos vuoden alkupuoliskolla kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Molemmat liiketoimintasegmentit lisäsivät liikevaihtoaan ja paransivat tulostaan edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli hieman voitollinen ja jäi jonkin verran tavoitteistamme TerreStarilta olevien saatavien perintään liittyvien oikeudenkäyntikulujen ja molemmissa liiketoimintasegmenteissä ennakoitua suurempien projektikulujen takia.

Yhteisyrityksemme Audin kanssa, e.solutions GmbH, on edennyt hienosti uuden viihde- ja viestintäjärjestelmäohjelmiston kehittämisessä ja Audi julkisti käyttävänsä sitä uuden A3-mallin high-end viihde- ja viestintäjärjestelmässä. Tuotteeseen sisältyy myös EB:n navigointiohjelmisto ja puheenohjausteknologiaa. EB jatkoi tuotekehityspanostuksiaan ja laajensi tuotevalikoimaansa julkistamalla uuden version autoteollisuuden käyttöliittymien suunnittelussa käytettävästä EB GUIDE -ohjelmistosta sekä Wireless-liiketoimintasegmentissä puolustusasiakkaiden taktiseen viestintään suunnattuun Tough VoIP -tuotteisiin ja EB Propsim -radiokanavan testaustuoteperheeseen.

Elokuun alussa solmimme TerreStar Corporationin kanssa ehdollisen sovintosopimuksen, joka toteutuessaan suunnitellusti päättäisi jo yli 1,5 vuotta kestäneen saataviemme perintään liittyvän oikeudenkäynnin TerreStar Corporationin kanssa, toisi kassaamme arvioitujen verojen jälkeen arviolta 13 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja tarkoittaisi positiivista noin 1,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräistä kertaluonteista vaikutusta liiketulokseen. Lisäksi odotamme saavamme huomattavasti pienemmän rahallisen suorituksen TerreStar Networksiltä, jota tehty sovintosopimus ei koske ja jonka purkamismenettely on edelleen vireillä.

Vahvistaakseen rahoitusasemaansa EB solmi sitovat luottolimiittisopimukset, joiden mukaan 30.6.2012 päättyvää 10 miljoonan euron luottolimiittisopimusta jatkettiin ja lisäksi solmittiin uusi 10 miljoonan euron määräinen rahoituslimiittisopimus. Nämä sopimukset ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Näkymät liikevaihdon kasvulle edellisvuoteen verrattuna ovat hyvät myös toisella vuosipuoliskolla ja kannattavuuden parantaminen säilyy keskeisimpänä tavoitteenamme."

VUODEN 2012 NÄKYMÄT

Kuluvana vuonna EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kasvavan vuositasolla edellisvuodesta sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmenteissä. Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua.  Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää lisäävät etenkin matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long-Term Evolution) käyttöönotto ja viranomaisten tarve uusille viestintäratkaisuille, joissa käytetään kaupallisten älypuhelinten ja matkapuhelinverkkojen teknologioita.

Vuonna 2012 EB odottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla EB odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi (86,1miljoonaa euroa, 2H 2011) ja liiketuloksen olevan selvästi voitollinen (0,4 miljoonaa euroa, 2H 2011). EB:n liiketoiminnan kausivaihteluiden ja kolmannelle vuosineljännekselle painottuvien loma-aikojen takia liikevaihdon ja liiketuloksen kolmannella vuosineljänneksellä odotetaan olevan alempia kuin neljännellä vuosineljänneksellä.

Vuoden 2012 tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc.:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita tai kertaluonteista tuloa. Katsauskauden päättymisen jälkeen 2.8.2012 EB:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. ja TerreStar Corporation ja eräät sen etuoikeutetuista osakkeenomistajista solmivat erinäisiä osapuolten välisiä riitaisuuksia koskevan ehdollisen sovintosopimuksen. Sovinnon edellytysten täyttyessä TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä tulevalla suorituksella yksin (poislukien mahdollinen myöhempi jako-osuus TerreStar Networksin 11 luvun mukaisesta saneerausmenettelystä) olisi EB:lle positiivinen noin 1,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,3 miljoonaa euroa 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan) määräinen kertaluonteinen vaikutus liiketulokseen ja arvioitujen verojen jälkeen noin 13 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (10,4 miljoonaa euroa 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan) määräinen positiivinen kassavirtavaikutus. Tehdystä sovinnosta kerrotaan tarkemmin osiossa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat". On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia myös luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2012 aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2012 huhti-kesäkuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

Tietoa TerreStar Networks Inc:in ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011, 18.11.2011, 21.6.2012 ja 3.8.2012 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com .

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden keskiviikkona 8.8.2012 klo 11 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Oulussa, osoitteessa Tutkijantie 8, neuvotteluhuone 1. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti Internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat .  

EB, Elektrobit Oyj
EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2011 liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-KESÄKUU 2012
(Suluissa vuoden 2011 tammi-kesäkuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n tammi-kesäkuun 2012 liikevaihto kasvoi vahvasti, 26,9 prosenttia, 96,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (76,1 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (liiketappio -4,4 miljoonaa euroa) sisältäen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 1,7 miljoonaa euroa (liiketappio -4,4 miljoonaa euroa).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2012 tammi-kesäkuussa 20,2 prosenttia, 55,7 miljoonaan euroon, edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (46,3 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa).

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 2012 tammi-kesäkuussa 37,6 prosenttia 41,1 miljoonaan euroon, edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (29,8 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi puolustus- ja muilla viranomaismarkkinoilla, tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla ja testauslaitemarkkinoilla. Liiketappio oli -0,6 miljoonaa euroa (-4,5 miljoonaa euroa) sisältäen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 0,6 miljoonaa euroa (liiketappio -4,5 miljoonaa euroa).

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-6 2012 1-6 2011
6 kk 6 kk
LIIKEVAIHTO 96,6 76,1
LIIKEVOITTO /-TAPPIO 0,5 -4,4
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,7
TULOS ENNEN VEROJA 0,5 -5,1
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 0,2 -5,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,2 -5,3
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -0,1 -5,2
  Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,1
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -0,1 -5,3
  Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,1
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR -0,00 -0,04

- Liiketoiminnan rahavirta oli -0,1 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa).
- Omavaraisuusaste oli 58,1 % (64,7%).
- Nettovelkaantumisaste oli 8,5 % (-10,5%).

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR

2Q 12 1Q 12 4Q 11 3Q 11 2Q 11
Liikevaihto 48,0 48,6 49,0 37,0 39,7
Liikevoitto /-tappio -0,4 0,9 3,5 -3,1 -0,5
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,6 1,2 4,2 -2,9 -0,5
Tulos ennen veroja 0,1 0,5 3,8 -3,1 -0,8
Katsauskauden tulos -0,1 0,3 3,2 -3,1 -0,8

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Yllä olevassa taulukossa esitetyt kertaluonteiset erät ovat TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kuluja. EB ei ole vuosien 2011 - 2012 aikana raportoinut näitä kuluja kertaluonteisina, koska niiden summa ei ole ollut merkittävä. Kesäkuussa 2012 kuitenkin kävi ilmeiseksi, että oikeudenkäynti jatkuu ja prosessista ennakoitiin syntyvän vielä noin 0,8 miljoonan euron kulut, minkä vuoksi yhtiö kirjasi 0,8 miljoonan euron varauksen. Tehdyn varauksen myötä perintäprosessista aiheutuneet kumulatiiviset kulut ovat niin merkittävät, että yhtiö katsoo tarpeelliseksi esittää tuloksen myös ilman kyseisiä kuluja.

TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyvät kulut on raportoitu osana Wireless-liiketoimintasegmentin tulosta. Seuraavassa taulukossa on esitetty Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulos ilman TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto ja tulos, MEUR

2Q 12 1Q 12 4Q 11 3Q 11 2Q 11
Liikevaihto 21,0 20,0 21,0 13,0 17,1
Liikevoitto /-tappio -0,6 -0,0 1,4 -1,7 0,1
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,4 0,3 2,1 -1,4 0,1

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR

2Q 12 1Q 12 4Q 11 3Q 11 2Q 11
Automotive 27,0 28,7 28,0 23,9 22,7
Wireless 21,0 20,0 21,0 13,0 17,1
Koko konserni 48,0 48,6 49,0 37,0 39,7

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

2Q 12 1Q 12 4Q 11 3Q 11 2Q 11
Aasia 2,2
4,6%
3,5
7,3%
5,5
11,2%
3,3
8,8%
4,0
10,2%
Amerikat 8,2
17,1%
7,6
15,6%
7,6
15,5%
4,9
13,4%
5,5
14,0%
Eurooppa 37,6
78,4%
37,4
77,1%
36,0
73,3%
28,8
77,8%
30,1
75,9%

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

2Q 12 1Q 12 4Q 11 3Q 11 2Q 11
Automotive
Liikevaihto ulkoinen
Liikevaihto toiselle segmentille
Liikevoitto /-tappio
27,0
0,0
0,2
28,7
0,0
0,9
28,0
0,0
2,1
23,9
0,0
-1,4
22,7
0,0
-0,5
Wireless
Liikevaihto ulkoinen
Liikevaihto toiselle segmentille
Liikevoitto /-tappio
21,0
0,0
-0,6
19,9
0,2
-0,0
21,1
0,1
1,4
12,9
0,1
-1,7
16,9
0,2
0,1
Muu liiketoiminta
Liikevaihto ulkoinen
Liikevoitto /-tappio
0,0
-0,0
0,0
-0,0
0,0
0,0
0,2
-0,1
0,0
-0,1
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
48,0
-0,4
48,6
0,9
49,0
3,5
37,0
-3,1
39,7
-0,5

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2012 HUHTI-KESÄKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT
(Suluissa vuoden 2011 huhti-kesäkuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu auton sisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. EB:llä ja Audin tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisyritys e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja tällä hetkellä VW-konsernin automalleihin. EB omistaa yhteisyrityksestä 51% ja AEV 49%. Yhteisyrityksellä on yli 100 työntekijää ja sen päätoimipaikka on Ingolstadtissa Saksassa. EB myös toimittaa yhteisyritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita.

Vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 27,0 miljoonaa euroa (22,7 miljoonaa euroa) kasvaen 18,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (liiketappio-0,5 miljoonaa euroa).

EB:n Automotive-liiketoiminta jatkoi kasvuaan viihde- ja viestintäjärjestelmien, ajamista auttavien ohjelmistosovellusten ja autojen elektronisten ohjausyksiköiden (ECU) ohjelmistomarkkinoilla. Yhteisyrityksemme Audin kanssa, e.solutions GmbH, on edennyt tavoitteidensa mukaisesti uuden viihde- ja viestintäjärjestelmäohjelmiston kehittämisessä ja Audi julkisti käyttävänsä sitä uuden A3-mallin high-end viihde- ja viestintäjärjestelmässä. Tuotteeseen sisältyy myös EB street director - navigointiohjelmisto ja EB GUIDE STF -järjestelmän puheenohjausteknologiaa. EB julkisti uuden version käyttöliittymäkehitystyökalustaan, EB GUIDE 5.3, joka sisältää mm. uudet monikosketus-ominaisuudet ja suorituskykyparannukset.

Automotive-markkinanäkymät

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2012 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä. Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua. Työmarkkinoilla kilpailu lahjakkaista insinööreistä on kiristynyt etenkin Saksassa, mikä hieman hidastaa henkilöstömäärän ja palveluliiketoiminnan kasvattamista.

Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut jo useiden vuosien ajan. Niiden avulla on toteutettu merkittäviä innovaatioita kuten turvallisuusjärjestelmät, lukkiutumattomat jarrut, moottorinhallintayksiköt, ajamista helpottavat sovellukset ja viihde- ja viestintäjärjestelmät. Nämä ominaisuudet ovat olleet niin suosittuja, että ne ovat käytössä kaikkien hintaluokkien automalleissa. Tämä osoittaa sen, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan teknologiasta, joka parantaa heidän ajokokemustaan. Tuloksena tästä ja hintojen laskusta tuotantomäärien kasvaessa autonvalmistajat ovat tasaisesti lisänneet elektronisia komponentteja autoihin. Roland Berger -konsulttiyhtiön tutkimus arvioi, että elektroniikan osuus autojen kustannuksista kasvaa 23 prosentista vuonna 2010 33 prosenttiin vuonna 2020.

Autoelektroniikan entistä kehittyneemmät ja verkottuneemmat ominaisuudet ja kasvava suorituskyky lisäävät sen monimutkaisuutta. Samanaikaisesti kuluttajat odottavat Internetin ja langattomien laitteiden kaltaisia toimintoja ja käyttäjäkokemuksia myös autoihin. Nämä kehitystrendit ajavat teollisuutta elektroniikkalaitteiden ja niiden ohjelmistojen asteittaiseen erottamiseen toisistaan ohjelmistoarkkitehtuurin tasojen hallitsemiseksi sekä innovoinnin ja käyttöönoton tehostamiseksi. Standardiohjelmistoratkaisujen käytön autoteollisuudessa odotetaan kasvavan. Se nopeuttaa innovointia, parantaa ohjelmistojen laatua ja kehittämisen tehokkuutta sekä helpottaa ohjelmistojen käyttöönottoa.

Perustavanlaatuinen autoteollisuuden muutos ja siitä seuraava auto-ohjelmistomarkkinan kasvu jatkuvat. Autoteollisuuden kustannuspaineiden odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta. Auto-ohjelmistomarkkinan vuosikasvun vuoteen 2018 asti odotetaan ylittävän henkilöautojen tuotantomäärän vuosikasvun, jonka ennakoidaan olevan 5,6 % CAGR (LMC Automotiven vuoden 2011 neljännen neljänneksen ennuste).

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääasiallisesti uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä ja tuotekehitystä tukevien ohjelmistolisenssien myynnistä. Liikevaihdon riippuvuus autojen tuotantomääristä on rajallinen. Tulevien vuosien aikana EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä tulee lisäämään liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja langattomalle tietoliikennemarkkinalle, radiokanavaympäristöjen testaustyökaluja langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle ja viranomaisille, sekä tuotteita ja tuotealustoja puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä 22,8 prosenttia 21,0 miljoonaan euroon (17,1 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi puolustus- ja muilla viranomaismarkkinoilla, tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla ja testauslaitemarkkinoilla. Liiketappio oli -0,6 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa) sisältäen TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 0,9 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto ilman näitä kertaluonteisia kuluja oli 0,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa).

EB jatkoi tuotekehitysinvestointeja radiokanavan testaustuotteisiin ja puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin. EB julkaisi päivityksiä taktisen viestinnän Tough VoIP -tuoteperheeseensä tuomalla markkinoille uudet versiot kenttä- ja pöytäpuhelimistaan. EB julkaisi myös EB Propsim F32 -radiokanavaemulaattorin, joka pystyy emuloimaan markkinoiden suurinta määrää radiokanavia.

EB sai huhtikuussa päätökseen yhteistoimintaneuvottelut ja lakkautti Wireless-liiketoimintasegmentin Espoon toimipisteentoiminnan tehostamiseksi ja kustannusrakenteen parantamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat 25 Espoon toimipisteen työntekijää, joista kaikille tarjottiin työtä muista yhtiön toimipisteistä. Neljätoista työntekijää jatkoi EB:n palveluksessa muilla paikkakunnilla, kuuden henkilön työsuhteet irtisanottiin ja loput työllistyivät yhtiön ulkopuolella.

Wireless-markkinanäkymät

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kasvavan vuositasolla edellisvuodesta vuoden 2012 aikana Wireless-liiketoimintasegmentissä.

Langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden markkinoilla matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long Term Evolution) asema vahvistuu ja LTE-hankkeiden osuuden EB:n liiketoiminnasta odotetaan kasvavan. Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpää monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. LTE-teknologian nopea käyttöönotto sekä tarvittavien tuotteiden taajuusvarianttien määrä on lisännyt kysyntää EB:n palveluliiketoiminnalle ja kysynnän odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla.

Kysyntä älypuhelinten tuotekehityspalvelumarkkinoilla pysyy heikkona. Muutokset älypuhelinvalmistajien ekosysteemeissä ovat johtaneet kysynnän siirtymiseen kohti laitealustojen kehittämistä siruvalmistajille. Perinteisen langattoman tietoliikenteen ulkopuoliset toimialat ovat lisänneet kiinnostustaan langattomien yhteyksien integroimiseen olemassa oleviin laitteisiin ja ratkaisuihin minkä odotetaan luovan kysyntää EB:n suunnittelupalveluille.

Puolustus- ja muiden viranomaisten käyttöön tarkoitettujen viestintä-, häirintä- sekä tiedusteluratkaisujen markkinoiden odotetaan säilyvän vakaana. EB:n osaamisen ja pitkäaikaisen kokemuksen ohjelmistoradiopohjaisissa ratkaisuissa odotetaan tuovan yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusien kaupallisten teknologioiden, kuten LTE:n ja älypuhelinten ohjelmistosovellusten, käytön odotetaan lisääntyvän yleisestä turvallisuudesta vastaavien ja muiden viranomaisasiakkaiden markkinoilla. Viranomaisverkot käyttävät usein omia taajuusalueita, jotka vaativat nimenomaan näille verkoille suunniteltuja loppukäyttäjätuotteita. Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimialalla uusia data- ja langattoman viestinnän palveluita toteuttavien päätelaitteiden kysynnän odotetaan lähivuosien aikana vähitellen kasvavan.

LTE-teknologia perustuu moni-antenni-teknologioihin, joiden käyttöönotto luo kysyntää kehittyneille radiokanavaa emuloiville testaustyökaluille. Markkinoilla painopiste on siirtymässä LTE-tukiasemista LTE-päätelaitteisiin, joiden testauksessa tullaan kasvavassa määrin käyttämään ilmarajapinnan ylitse toimivaa OTA (Over-the-Air) -teknologiaa. EB tarjoaa maailman johtavia radiokanavaemulaattorityökaluja moniradioisen (MIMO) LTE-teknologian, LTE-Advanced -teknologian ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, ja Wireless-liiketoimintasegmentissä radiokanavan testaustuotteisiin ja puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2012 tammi-kesäkuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 12,3 miljoonaa euroa (12,3 miljoonaa euroa, 1H 2011) vastaten 12,7 prosenttia liikevaihdosta (16,1 prosenttia, 1H 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 9,1 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa, 1H 2011) ja Wireless-liiketoimintasegmentin osuus 3,2 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa, 1H 2011).

Katsauskauden tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 2,8 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (3,2 miljoonaa euroa, 1H 2011). Poistot tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa, 1H 2011). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa kesäkuun päättyessä oli 13,9 miljoonaa euroa. Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina.

VUODEN 2012 NÄKYMÄT

Kuluvana vuonna EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kasvavan vuositasolla edellisvuodesta sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmenteissä. Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua.  Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää lisäävät etenkin matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long-Term Evolution) käyttöönotto ja viranomaisten tarve uusille viestintäratkaisuille, joissa käytetään kaupallisten älypuhelinten ja matkapuhelinverkkojen teknologioita.

Vuonna 2012 EB odottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla EB odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi (86,1miljoonaa euroa, 2H 2011) ja liiketuloksen olevan selvästi voitollinen (0,4 miljoonaa euroa, 2H 2011). EB:n liiketoiminnan kausivaihteluiden ja kolmannelle vuosineljännekselle painottuvien loma-aikojen takia liikevaihdon ja liiketuloksen kolmannella vuosineljänneksellä odotetaan olevan alempia kuin neljännellä vuosineljänneksellä.

Vuoden 2012 tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc.:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita tai kertaluonteista tuloa. Katsauskauden päättymisen jälkeen 2.8.2012 EB:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. ja TerreStar Corporation ja eräät sen etuoikeutetuista osakkeenomistajista solmivat erinäisiä osapuolten välisiä riitaisuuksia koskevan ehdollisen sovintosopimuksen. Sovinnon edellytysten täyttyessä TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä tulevalla suorituksella yksin (poislukien mahdollinen myöhempi jako-osuus TerreStar Networksin 11 luvun mukaisesta saneerausmenettelystä) olisi EB:lle positiivinen noin 1,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,3 miljoonaa euroa 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan) määräinen kertaluonteinen vaikutus liiketulokseen ja arvioitujen verojen jälkeen noin 13 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (10,4 miljoonaa euroa 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan) määräinen positiivinen kassavirtavaikutus. Tehdystä sovinnosta kerrotaan tarkemmin osiossa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat". On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia myös luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2012 aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2012 huhti-kesäkuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

Tietoa TerreStar Networks Inc:in ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011, 18.11.2011, 21.6.2012 ja 3.8.2012 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com .

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Markkinariskit

Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa.

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa yhtiöistä, jotka toimivat auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa, sekä lähinnä puolustus- ja turvallisuusviranomaisista, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoiminta-segmenttien kehitys vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta erityisesti Saksassa, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyy tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. EB:llä on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä ja materiaalikustannusten kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona.

Eräät EB:n liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä yhtäältä liittyen EB:n tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua EB:n ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaa liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Myös EB:tä kohtaan on erään asiakkaan toimesta esitetty sopimusperusteisesti määrältään ja perusteiltaan yksilöimätön korvausvaade. Tilanteen analysointi on kesken, mutta alustavasti EB:n käytettävissä olevien tietojen perusteella ei vaikuta todennäköiseltä, että vaade johtaisi lyhyellä tähtäimellä merkittävään korvausvastuuseen. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. 

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. EB rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa hakea ajoittain lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä EB:llä on sitova 10 miljoonan euron määräinen luottolimiittisopimus ja 10 miljoonan euron määräinen rahoituslimiittisopimus, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Luottolimiittisopimuksiin sisältyvät puolivuosittain tarkasteltavat taloudelliset kovenantit, jotka liittyvät konsernin omavaraisuusasteeseen ja käyttökatteeseen. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita, mikäli EB:n liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin.

Eräät EB:n liiketoiminnot ovat muita asiakasriippuvaisempia. Tämä voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. EB on vaatinut yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (20,8 miljoonan euron 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan) suuruisia erääntyneitä myyntisaamisia entiseltä asiakkaaltaan TerreStar Networks Inc:iltä, ja tämän emoyhtiöltä, TerreStar Corporationilta maksettavaksi näiden saneerausmenettelyissä. Tämän lisäksi EB on vaatinut korvattavaksi lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,7 miljoonaa euroa 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan). EB:n on siten esittänyt kumpaakin TerreStar -yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (7.8.2012 valuuttakurssin mukaan 22,5 miljoonan euron) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

TerreStar Networks sekä tietyt muut siihen sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 ja emoyhtiö TerreStar Corporation 16.2.2011 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä.  Saneerausmenettelyssä ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä syntyneiden velkojen takaisinmaksu joko käteisenä tai muun varallisuuden muodossa voi yleensä tapahtua vain 11 luvun mukaisen saneeraus- tai purkamissuunnitelman nojalla. Saneeraussuunnitelma edellyttää hyväksyntää Yhdysvaltalaiselta saneerausasioita käsittelevältä tuomioistuimelta (United States Bankruptcy Court) ja (tietyin rajoituksin) myös sellaisilta velkojilta, joiden saatavia ei makseta täysimääräisesti välittömästi tuomioistuimen hyväksynnän ja saneeraussuunnitelman voimaantulon jälkeen. TerreStar Networksilta ja TerreStar Corporationilta olevien saatavien mahdollinen maksu velkojille on suoritettu tai suoritetaan erillisistä, joko olemassa olevista tai myöhemmin kertyvistä omaisuuseristä. 

TerreStar Networksin olennaisen liiketoiminnan myynnin noin 1.375 miljardin Yhdysvaltain dollarin kauppahinnasta Gamma Acquisition L.L.C.:lle, joka on Dish Network Corporationin kauppaa varten perustama tytäryhtiö jälkeen, TerreStar Networksille vahvistettiin purkamissuunnitelma, joka tuli voimaan 29.3.2012. Samana päivänä EB vastaanotti 650 890 Yhdysvaltain dollarin suuruisen etuoikeutetun erän vaateistaan TerreStar Networksiltä. Suunnitelman liitteenä esitetyn yritysesitteen ja saneerausvelallisten ensimmäisen suunnitelman vahvistamisen jälkeisen raportin sisältämän sekä muun käytettävissä olevan tiedon perusteella EB arvioi, että sen suhteellinen jako-osuus suunnitelman mukaan saattaa olla yhteensä noin 8-10 % luokkaa EB:n vaateen nimellisarvosta. Tämä arvio perustuu kuitenkin lukuisiin oletuksiin ja sen vuoksi maksujen ajoitusta tai määrää jäljellä olevasta vaateesta ei voida tässä hetkessä arvioida varmuudella.

Täsmäyttäessään esitettyjä velkojien vaateita jaettavissa oleviin velallisten varoihin, Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein kiistämään velkojien esittämät vaateet joko määrältään tai perusteeltaan. Tähän mennessä TerreStar Networks tai TerreStar Networksin pesänselvittäjä (TerreStar Networksin luvun 11 mukaisen suunnitelman vahvistamisen yhteydessä määrättiin pesänselvitys) ei ole kiistänyt EB:n vaateen määrää tai perustetta saneerausmenettelyssään eikä EB ole tietoinen, että tällaista kiistämistä harkittaisiin. Edelleen osana saneerausprosessia Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein saamaan takaisin ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä maksamiaan maksuja erinäisten saneerausmenettelyä koskevien lainkohtien perusteella.  Tällä hetkellä mahdollista riskiä TerreStar konserniin kuuluvien velallisten EB:tä kohtaan esittämistä takaisinsaantivaateista tai niiden menestymisestä ei voida poissulkea.

TerreStar Corporation jätti 22.7.2011 tuomioistuimelle saneeraussuunnitelman, joka indikoi, myöhemmin 27.12.2011,12.1.2012 ja 28.6.2012 siihen jätettyine muutoksineen, että vakuudettomat velat (kuten EB:n saatavat), mikäli saneeraustuomioistuin ne hyväksyy, saatetaan vaihtaa saneerattujen velallisten liikkeeseen laskemiin uusiin, nimellisarvoltaan hyväksytyn saatavan määräisiin velkainstrumentteihin. Pääomaltaan enintään yhteensä 35 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräiset vakuudettomat velkakirjat tultaisiin laskemaan liikkeelle kolmen vuoden erääntymisajalla (sisältäen saneerattujen velallisten mahdollisuuden lykätä velkakirjojen erääntymisaikaa neljänteen vuoteen) ja 10,5 prosentin vuosikorolla (korotettuna 12,5 prosenttiin neljäntenä vuonna, mikäli erääntymisaikaa näin lykättäisiin). Tällainen korko kertyy koko velkakirjojen voimassaoloajalta ja erääntyy maksettavaksi päävelan erääntyessä. Velkakirjojen velvoitteet rahoitettaisiin saneeratun TerreStar Corporationin tulevaisuuden tulorahoituksella.   On kuitenkin ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä tämän suunnitelman mukaisesta varojen jakamisesta, sillä suunnitelman myöhempi hyväksyminen on epävarmaa ja suunnitelman ehdot voivat muuttua velkojien kanssa käytävien neuvottelujen tuloksena. EB vastusti alustavasti aiempaa saneeraussuunnitelman versiota todeten, ettei se täytä soveltuvia Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain säännöksiä, minkä vuoksi sitä ei tule vahvistaa, ja vastusti myös toista esitettyä saneeraussuunnitelmaa.

EB jätettyä alustava vastustuksensa TerreStar Corporationin esittämälle Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaiselle saneeraussuunnitelmalle, EB:n esittämät vaateet saataviensa takaisinmaksusta kiistettiin 16.11.2011, sekä TerreStar Corporationin ja sen liitännäisvelallisten (poislukien TerreStar Networks) toimesta, että eräiden TerreStar Corporationin etuoikeutettujen ja esitettyä saneeraussuunnitelmaa tukevien osakkeenomistajien toimesta. Etuoikeutetut osakkeenomistajat väittivät muun ohessa, että EB:n vaade takaukseen perustuvilta osin, määrältään (ainakin) 24,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, tulisi hylätä erinäisten juridisten teorioiden perusteella. TerreStar Corporation yhtyi etuoikeutettujen osakkeenomistajien väitteisiin siitä, ettei TerreStar Corporation ole vastuussa EB:lle takauksensa perusteella. 12.12.2011 EB jätti valaehtoisen vastineen molempien tahojen kiistämiselle, todeten, että kiistämiset ovat lakiin perustumattomia ja täysin toteennäyttämättömiä, ja vaatien oikeutta saada maksu saataviensa täydestä määrästä.

Katsauskauden jälkeen EB:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. ja TerreStar Corporation ja eräät sen etuoikeutetuista osakkeenomistajista solmivat 2.8.2012 Yhdysvaltain aikaa erinäisiä osapuolten välisiä riitaisuuksia koskevan ehdollisen sovintosopimuksen TerreStar Corporationin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä. Samanaikaisesti TerreStar Corporation jätti sovinnon ehtojen hyväksymistä ja sovinnon solmimiseen oikeuttavaa valtuutusta koskevan hakemuksen Yhdysvaltalaiselle saneerausmenettelyä käsittelevälle tuomioistuimelle. Lisäksi TerreStar Corporation jätti uuden rahoituksen hyväksymistä koskevan hakemuksen, jotta se voi täyttää ehdotetun sovinnon mukaiset velvoitteensa. Mikäli sovinnon voimaantulon edellytykset täyttyvät, tehdyn sovinnon mukaisesti TerreStar Corporation on velvollinen maksamaan Elektrobit Inc.:lle, lopullisena korvauksena EB:n TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä esittämästä vaateista ja kaikkien mainittua saneerausmenettelyä koskevien EB:n ja muiden osapuolten välisten riitaisuuksien ratkaisuna käteisenä 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (10,9 miljoonaa euroa 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan). Sovinto ei koske TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista edelleen vireillä olevaa purkamismenettelyä eikä sisällä tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta. Sovinto on kuvattu tarkemmin osiossa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".

Tällä hetkellä ei ole mitään varmuutta siitä, että saneerausmenettelyä käsittelevä tuomioistuin hyväksyy sovintoa ja uutta rahoitusta koskevat hakemukset tai että TerreStar Corporation saa sovitun rahoituksen. Mikäli sovinnon edellytykset eivät täyty, sovintoa ei katsota kenenkään sovinnon osapuolen osalta aiemmista vaateista luopumiseksi tai vastuun myöntämiseksi ja kaikki osapuolten aiemmat oikeudet säilyvät voimassa. Siinä tapauksessa että sovinto ei tule voimaan, EB aikoo jatkaa TerreStar Corporationin luvun 11 mukaisen saneerausmenettelyn vastustusta ja riitauttaa suunnitelman vahvistusta koskevan ehdotuksen saneeraustuomioistuimen myöhemmin ilmoitettavana päivänä (arviolta lokakuussa 2012) pidettävässä käsittelyssä. Edelleen EB tulee voimakkaasti puolustautumaan saataviensa kiistämistä vastaan EB:n vaateen perusteita ja kiistämisiä koskevassa tuomioistuinkäsittelyssä myöhemmin ilmoitettavana päivänä. Tällä hetkellä on ennenaikaista arvioida riidanalaisten kysymysten lopputulosta.

EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että EB:n TerreStar -yhtiöiltä olevista myyntisaamisista syntyisi uusia arvonalentumistappioita. Siinä tapauksessa, että yllä mainittu sovintosopimus TerreStar Corporationin kanssa ei tule voimaan, EB pyrkii kotiuttamaan saatavansa täysimääräisenä joko TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyjen ja/tai esimerkiksi edellä mainittujen myyntisaamisten myynnin kautta. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin luvun 11 mukaisista saneerausmenettelyistä saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Huolimatta TerreStar -yhtiöiden pyrkimyksestä saneerata toimintaansa, luottotappioriski voi kasvaa vielä vuoden 2012 aikana. Mikäli myyntisaamisia ei saataisi perittyä lainkaan, joko TerreStar Networksilta tai TerreStar Corporationilta, myyntisaamisten arvonalentumiskirjaus ja prosessiin liittyvät kulut alentaisivat kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään noin 10 miljoonaa euroa (Yhdysvaltain dollarin määräiset erät 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan). Tällä ei kuitenkaan olisi merkittävää negatiivista kassavirtavaikutusta EB:lle.

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com .

TASE JA RAHOITUS

30.6.2012 taseen lukuja on verrattu 31.12.2011 taseeseen (miljoonaa euroa). Katsauskauden lukuihin sisältyy 1,8 miljoonan euron varaukset.

6/2012 12/2011
Pitkäaikaiset varat 47,0 44,1
Lyhytaikaiset varat 79,1 71,0
Varat yhteensä 126,2 115,1
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 52,6 52,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,8 1,5
Oma pääoma yhteensä 67,4 67,0
Pitkäaikaiset velat 7,6 6,9
Lyhytaikaiset velat 51,2 41,3
Oma pääoma ja velat yhteensä 126,2 115,1

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ tilikauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu   +5,1 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos  -4,4 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot   -0,8 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta   -0,1 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta   -4,6 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta    +3,4 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos   -1,3 miljoonaa euroa

Käyttöpääoman kasvu katsauskaudella johtuu pääosin siitä, että EB:llä on asiakasprojekteja, joiden maksupostien välit ovat aikaisempaa pidempiä.

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 68,0 miljoonaa euroa (59,3 miljoonaa euroa 31.12.2011). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 41,8 miljoonaa euroa (36,3 miljoonaa euroa 31.12.2011). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2011).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 6,8 miljoonaa euroa sisältäen 2,8 miljoonan euron tuotekehityskulujen aktivoinnit. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 6,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 3,6 miljoonaa euroa, sisältäen yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,5 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 14,3 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,0 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,3 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot  0,3 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 58,1 prosenttia (62,8 prosenttia vuoden 2011 lopussa). 

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 8,6 miljoonaa euroa. EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä sitovat yhteensä 20 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiittisopimukset, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 4,4 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 9,0 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

EB työllisti vuoden 2012 tammi-kesäkuussa keskimäärin 1659 henkilöä. Kesäkuun lopussa yhtiössä oli 1711 työntekijää (1607 vuoden 2011 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

EB:n, tytäryhtiö Elektrobit Inc. ja TerreStar Corporation ja eräät sen etuoikeutetuista osakkeenomistajista solmivat 2.8.2012 Yhdysvaltain aikaa erinäisiä osapuolten välisiä riitaisuuksia koskevan ehdollisen sovintosopimuksen ("Sovinto") TerreStar Corporationin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä. Samanaikaisesti TerreStar Corporation jätti Sovinnon ehtojen hyväksymistä ja Sovinnon solmimiseen oikeuttavaa valtuutusta koskevan hakemuksen Yhdysvaltalaiselle saneerausmenettelyä käsittelevälle tuomioistuimelle. Lisäksi TerreStar Corporation jätti uuden rahoituksen hyväksymistä koskevan hakemuksen, jotta se voi täyttää ehdotetun Sovinnon mukaiset velvoitteensa. Mikäli Sovinnon voimaantulon edellytykset täyttyvät, tehdyn Sovinnon mukaisesti TerreStar Corporation on velvollinen maksamaan Elektrobit Inc:lle, lopullisena korvauksena EB:n TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä esittämästä vaateista ja kaikkien mainittua saneerausmenettelyä koskevien EB:n ja muiden osapuolten välisten riitaisuuksien ratkaisuna käteisenä 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (10,9 miljoonaa euroa 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan) ("Sovintosuoritus"). Sovinto ei koske TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista edelleen vireillä olevaa purkamismenettelyä eikä sisällä tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta.

TerreStar Corporationin ja TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisten menettelyjen vaikutukset EB;n tulokseen, taloudelliseen asemaan ja näkymiin voidaan lopullisesti määrittää vasta, kun molempien mainitun lain 11 luvun mukaisten  menettelyjen lopputulokset ovat selvillä, mukaan lukien saatavien perintään liittyvät kulut koko perintäprosessin ajalta ja esimerkiksi vahvistunut verokohtelu. Mikäli tuomioistuin hyväksyy Sovinnon and TerreStar Corporation rahoittaa sen, TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä tulevalla Sovintosuorituksella yksin (poislukien mahdollinen myöhempi jako-osuus TerreStar Networksin 11 luvun mukaisesta saneerausmenettelystä) olisi EB:lle positiivinen noin 1,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,3 miljoonaa euroa 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan) määräinen kertaluonteinen vaikutus liiketulokseen ja arvioitujen verojen jälkeen noin 13 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (10,4 miljoonaa euroa 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan) määräinen positiivinen kassavirtavaikutus. Mikäli saneerausmenettelyä käsittelevä tuomioistuin hyväksyy Sovinnon ja TerreStar Corporation saa pyytämänsä uuden rahoituksen, Sovintosuoritus maksettaisiin jo kahden työpäivän kuluessa siitä, kun Sovinto on tullut ehtojensa mukaan voimaan, eli vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Sovinto ei tule voimaan ilman Yhdysvaltalaisen saneerausmenettelyä käsittelevän tuomioistuimen hyväksyntää, eikä EB odota Sovintosuoritusta, ellei TerreStar Corporation saa nyt sovittua rahoitusta.  Tuomioistuinkäsittely on tällä hetkellä aikataulutettu pidettäväksi 23.8.2012 ja ennen käsittelyä muut TerreStar Corporationin luvun 11 mukaisen saneerausmenettelyn asianosaiset saavat jättää mahdolliset vastustuksensa Sovintoa ja uutta rahoitusta koskeviin hakemuksiin. Tällä hetkellä ei ole mitään varmuutta siitä, että saneerausmenettelyä käsittelevä tuomioistuin hyväksyy Sovintoa ja uutta rahoitusta koskevat hakemukset tai että TerreStar Corporation saa sovitun rahoituksen. Mikäli Sovinnon edellytykset eivät täyty, Sovintoa ei katsota kenenkään Sovinnon osapuolen osalta aiemmista vaateista luopumiseksi tai vastuun myöntämiseksi ja kaikki osapuolten aiemmat oikeudet säilyvät voimassa.

TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä ja saatavien määriin ja perintään liittyviä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin edellä osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

Oulu 8.8.2012

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

EB, ELEKTROBIT OYJ
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT TAMMI-KESÄKUU 2012
(tilintarkastamaton)
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
6 kk 6 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 96,6 76,1 162,2
Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 1,6 2,8
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,1 0,3 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,1 0,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -7,3 -5,8 -11,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -53,0 -47,6 -95,2
Poistot -3,6 -5,0 -8,7
Liiketoiminnan muut kulut -33,6 -24,1 -53,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,5 -4,4 -4,0
Rahoituskulut (netto) 0,0 -0,7 -0,4
TULOS ENNEN VEROJA 0,5 -5,1 -4,5
Tuloverot -0,3 -0,0 -0,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 0,2 -5,1 -5,1
Muut laajan tuloksen erät:
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,0 -0,1 -0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 -0,1 -0,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,2 -5,2 -5,2
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -0,1 -5,3 -5,3
  Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,1 0,2
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -0,1 -5,3 -5,5
  Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,1 0,2
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
  Laimentamaton -0,00 -0,04 -0,04
  Laimennettu -0,00 -0,04 -0,04
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129 413 129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 130 230 130 187 130 051
KONSERNITASE (MEUR) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,7 9,2 9,0
  Liikearvo 19,3 18,5 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 17,8 13,4 15,7
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 47,0 41,3 44,1
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 2,5 2,2 1,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 68,0 47,0 59,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut
  rahoitusvarat
0,0
  Rahavarat 8,6 17,8 10,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 79,1 67,0 71,0
VARAT YHTEENSÄ 126,2 108,3 115,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,4 0,5 0,4
  Kertyneet voittovarat 13,4 12,3 13,4
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,8 1,4 1,5
Oma pääoma yhteensä 67,4 65,9 67,0
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,9 1,2 1,0
  Eläkevelvoitteet 1,3 1,2 1,3
  Varaukset 0,5 0,8 0,5
  Korolliset velat 4,9 5,9 4,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,6 9,1 6,9
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 40,3 27,6 34,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
  rahoitusvelat
0,1 0,3
  Varaukset 1,4 0,7 1,0
  Lyhytaikaiset korolliset velat 9,4 5,0 5,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 51,2 33,3 41,3
Velat yhteensä 58,8 42,4 48,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 126,2 108,3 115,1
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
6 kk 6 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos 0,2 -5,1 -5,1
Suoriteperusteisten erien oikaisu 4,9 2,8 7,1
Käyttöpääoman muutokset -4,4 4,4 0,6
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,6 -0,8 -0,4
Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,1 0,3
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot -0,3 3,4 2,6
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -0,1 4,8 5,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
-0,8 -0,8
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1,3 -1,0 -1,9
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -3,6 -3,5 -8,5
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -0,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,3 0,1 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -4,6 -5,1 -11,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 5,9 0,2 0,2
Lainojen takaisinmaksut -1,2 -1,2 -2,2
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,4 -1,5 -2,8
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 3,4 -2,4 -4,7
 
RAHAVAROJEN MUUTOS -1,3 -2,7 -10,6
Rahavarat tilikauden alussa 10,0 20,5 20,5
Rahavarat tilikauden lopussa 8,6 17,8 10,0


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Kertyneet voittovarat
D = Määräysvallattomien omistajien osuus
E = Oma pääoma yhteensä

A B C D E
Oma pääoma 1.1.2011 12,9 38,7 18,9 1,3 71,8
Osakepalkitsemisen kustannus 0,2 0,2
Kauden laaja tulos -5,3 0,1 -5,2
Muut erät -0,8 -0,8
Oma pääoma 30.6.2011 12,9 38,7 12,9 1,4 65,9
Oma pääoma 1.1.2012 12,9 38,7 13,9 1,5 67,0
Osakepalkitsemisen kustannus 0,2 0,2
Kauden laaja tulos -0,1 0,3 0,2
Muut erät -0,1 -0,1
Oma pääoma 30.6.2012 12,9 38,7 13,9 1,8 67,4

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

Osingonmaksu:
26.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
6 kk 6 kk 12 kk
Automotive
  Liikevaihto ulkoinen 55,7 46,3 98,3
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä 55,7 46,3 98,3
  Liikevoitto (-tappio) 1,2 0,1 0,8
Wireless
  Liikevaihto ulkoinen 40,9 29,6 63,6
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,2 0,2 0,4
  Liikevaihto yhteensä 41,1 29,8 63,9
  Liikevoitto (-tappio) -0,6 -4,5 -4,7
MUUT ERÄT
Muut erät
  Liikevaihto ulkoinen 0,0 0,1 0,4
  Liikevoitto (-tappio) -0,0 -0,0 -0,1
Eliminoinnit
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,2 -0,2 -0,4
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä
  Liikevaihto ulkoinen 96,6 76,1 162,2
  Liikevoitto (-tappio) 0,5 -4,4 -4,0

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
6 kk 6 kk 12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 75,1 58,8 123,5
  Amerikat 15,8 10,6 23,2
  Aasia 5,7 6,7 15,5
Liikevaihto yhteensä 96,6 76,1 162,2

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:

EB:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. ja TerreStar Corporation ja eräät sen etuoikeutetuista osakkeenomistajista solmivat 2.8.2012 Yhdysvaltain aikaa erinäisiä osapuolten välisiä riitaisuuksia koskevan ehdollisen sovintosopimuksen TerreStar Corporationin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä. Mikäli sovinnon voimaantulon edellytykset täyttyvät, tehdyn sovinnon mukaisesti TerreStar Corporation on velvollinen maksamaan EB:n tytäryhtiölle, Elektrobit Inc:lle, lopullisena korvauksena EB:n TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä esittämästä vaateista ja kaikkien mainittua saneerausmenettelyä koskevien EB:n ja muiden osapuolten välisten riitaisuuksien ratkaisuna käteisenä 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (10,9 miljoonaa euroa 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan). Sovinto ei koske TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista edelleen vireillä olevaa purkamismenettelyä eikä sisällä tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta.

Mikäli tuomioistuin hyväksyy Sovinnon and TerreStar Corporation rahoittaa sen, TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä tulevalla Sovintosuorituksella yksin (poislukien mahdollinen myöhempi jako-osuus TerreStar Networksin 11 luvun mukaisesta saneerausmenettelystä) olisi EB:lle positiivinen noin 1,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,3 miljoonaa euroa 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan) määräinen kertaluonteinen vaikutus liiketulokseen ja arvioitujen verojen jälkeen noin 13 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (10,4 miljoonaa euroa 7.8.2012 valuuttakurssin mukaan) määräinen positiivinen kassavirtavaikutus. Mikäli saneerausmenettelyä käsittelevä tuomioistuin hyväksyy Sovinnon ja TerreStar Corporation saa pyytämänsä uuden rahoituksen, Sovintosuoritus maksettaisiin jo kahden työpäivän kuluessa siitä, kun Sovinto on tullut ehtojensa mukaan voimaan, eli vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Sovintosopimuksen mahdollisia tulos- ja kassavaikutuksia ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
6 kk 6 kk 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat
suoritukset yhteensä
0,7 0,9 1,6


TULOSLASKELMA
4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/
NELJÄNNESVUOSILUVUT 2012 2012 2011 2011 2011
(MEUR) 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 48,0 48,6 49,0 37,0 39,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,6 0,8 0,5 0,9
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos 0,1 -0,2 -0,3 0,1 0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -4,0 -3,2 -3,1 -2,9 -3,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -25,8 -27,1 -25,2 -22,5 -23,3
Poistot -1,9 -1,7 -1,8 -1,9 -2,7
Liiketoiminnan muut kulut -17,4 -16,1 -16,3 -13,4 -12,2
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -0,4 0,9 3,5 -3,1 -0,5
Rahoituskulut (netto) 0,4 -0,4 0,3 0,0 -0,3
TULOS ENNEN VEROJA 0,1 0,5 3,8 -3,1 -0,8
Tuloverot -0,2 -0,1 -0,6 0,0 -0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -0,1 0,3 3,2 -3,1 -0,8
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,2 0,3 3,2 -3,2 -0,9
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille -0,3 0,2 3,1 -3,1 -0,8
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille -0,3 0,2 3,1 -3,2 -0,9
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0
KONSERNITASE (MEUR) 30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6.
 
2012 2012 2011 2011 2011
 
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuus-
  hyödykkeet 9,7 9,3 9,0 8,4 9,2
  Liikearvo 19,3 19,3 19,3 19,2 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 17,8 17,2 15,7 14,3 13,4
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 47,0 46,0 44,1 42,1 41,3
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 2,5 2,0 1,8 2,1 2,2
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 68,0 62,1 59,3 54,7 47,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat muut rahoitusvarat 0,1 0,0
  Rahavarat 8,6 7,3 10,0 7,2 17,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 79,1 71,4 71,0 64,0 67,0
VARAT YHTEENSÄ 126,2 117,4 115,1 106,1 108,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman
  rahasto 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5
  Kertyneet voittovarat 13,4 13,7 13,4 10,2 12,3
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4
Oma pääoma yhteensä 67,4 67,5 67,0 63,6 65,9
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2
  Eläkevelvoitteet 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2
  Varaukset 0,5 0,7 0,5 0,6 0,8
  Korolliset velat 4,9 3,7 4,0 4,3 5,9
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,6 6,7 6,9 7,3 9,1
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 40,3 35,5 34,9 29,1 27,6
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat
0,1 0,3 0,5
  Varaukset 1,4 0,7 1,0 0,7 0,7
  Lyhytaikaiset korolliset velat 9,4 7,1 5,0 4,9 5,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 51,2 43,2 41,3 35,2 33,3
Velat yhteensä 58,8 49,9 48,1 42,5 42,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 126,2 117,4 115,1 106,1 108,3

KONSERNIN 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/
RAHAVIRTALASKELMA 2012 2012 2011 2011 2011
NELJÄNNESVUOSILUVUT 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta 0,8 -0,9 7,1 -6,6 3,4
  Investointien nettorahavirta -2,1 -2,5 -3,7 -2,3 -2,8
  Rahoituksen nettorahavirta 2,6 0,7 -0,6 -1,7 -0,8
  Rahavarojen muutos 1,3 -2,7 2,7 -10,6 -0,3

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
TUNNUSLUVUT 6 kk 6 kk 12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 96,6 76,1 162,2
Liikevoitto (-tappio) 0,5 -4,4 -4,0
    Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 0,5 -5,8 -2,5
Tulos ennen veroja 0,5 -5,1 -4,5
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,6 -6,7 -2,8
Kauden tulos 0,2 -5,1 -5,1
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) 5,7 -6,9 -0,9
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% 8,5 -10,5 -1,4
Omavaraisuusaste, % 58,1 64,7 62,8
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 6,8 5,7 12,4
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 1659 1539 1553
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1711 1525 1607
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)
Kauden lopussa 129 413 129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana 129 413 129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 130 230 130 187 130 051

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
6 kk 6 kk 12 kk
Laimentamaton tulos / osake -0,00 -0,04 -0,04
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake -0,00 -0,04 -0,04
Oma pääoma *) / osake 0,51 0,50 0,51
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
     pääoma

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
6 kk 6 kk 12 kk
Ylin kurssi 0,79 0,76 0,76
Alin kurssi 0,38 0,50 0,36
Keskikurssi 0,63 0,66 0,55
Päätöskurssi 0,62 0,50 0,38
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 80,2 64,7 49,2
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 5,1 2,4 5,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 8 222 3 585 9 169
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä, %
6,4 2,8 7,1

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 18,1 8,1 11,4
Takaukset 23,5 15,0 22,7
Vuokravastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 6,8 4,3 6,9
    Myöhemmin erääntyvät 16,6 15,9 17,9
Sopimusvastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 2,3 3,2 2,5
    Myöhemmin erääntyvät 1,8
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu
ovat yhteismäärältään 9,7 5,4 4,3
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
(MEUR)
Termiinit
    Käypä arvo 0,0 0,0 -0,3
    Kohde-etuuden arvo 4,0 14,5 5,5
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,0 0,1
  Kohde-etuuden arvo 5,0 4,3
Myydyt valuuttaoptiot
  Käypä arvo -0,2 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 10,0 8,6