Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2012

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ ALENTAA ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON JA TÄSMENTÄÄ KOKO VUODEN 2012 LIIKETULOSTA KOSKEVAA OHJAUSTAAN

Kesäkuu 21, 2012

EB, ELEKTROBIT OYJ ALENTAA ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON JA TÄSMENTÄÄ KOKO VUODEN 2012 LIIKETULOSTA KOSKEVAA OHJAUSTAAN


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 21. kesäkuuta 2012 kello 17.00

EB, ELEKTROBIT OYJ ALENTAA ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON JA TÄSMENTÄÄ KOKO VUODEN 2012 LIIKETULOSTA KOSKEVAA OHJAUSTAAN

EB, Elektrobit Oyj, alentaa ensimmäisen vuosipuoliskon ja täsmentää koko vuoden 2012 liiketulosta koskevaa ohjaustaan tarkentuneiden näkymien pohjalta.  Syynä tulosnäkymän muutokseen on se, että yhtiö kirjaa 0,8 miljoonan euron suuruisen varauksen TerreStar -yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyvien ennakoitujen kulujen takia  ja lisäksi on käynyt ilmeiseksi, että sekä Automotive- että Wireless -liiketoimintasegmentit jäävät jonkin verran liikevoittotavoitteistaan toisella vuosineljänneksellä, lähinnä ennakoitua suurempien projektikustannusten takia. Liikevaihdon osalta näkymät eivät ole muuttuneet.

Huomioiden yllä mainittu varaus ja tämän hetkisen tiedon valossa täsmentyneet liiketoimintasegmenttien näkymät, EB odottaa vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen liiketuloksen jäävän alle vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tason (0,9 miljoonaa euroa, 1Q 2012). EB odottaa vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon kasvavan selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta (76,1 miljoonaa euroa, 1H 2011) ja liiketuloksen olevan lähellä nollatasoa (-4,4 miljoonaa euroa, 1H 2011). Alentuneen ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulosennusteen takia myös koko vuoden 2012 liiketulosennuste on alentunut, mutta EB odottaa edelleen vuonna 2012 liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011).

Aiemmin EB odotti vuonna 2012 liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011) ja vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon kasvavan selvästi (76,1 miljoonaa euroa, 1H 2011) ja liiketuloksen olevan positiivinen (-4,4 miljoonaa euroa, 1H 2011).

Yhtiö on päätynyt tekemään edellä mainitun 0,8 miljoonan euron kuluvarauksen lähinnä TerreStar Corporationin pitkittyneen saneerausmenettelyn vuoksi. EB:n liiketulos vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tulee sisältämään noin 1,2 miljoonaa euroa TerreStar -yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kuluja.  Vuonna 2011 EB:n liiketulos sisälsi 0,9 miljoonaa euroa TerreStar -yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kuluja.  EB:llä on tällä hetkellä merkittävät, yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruiset erääntyneet myyntisaamiset TerreStar Networks Inc:iltä, ja tämän emoyhtiöltä TerreStar Corporationilta. EB on vaatinut saataviaan sekä lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja, yhteensä määrältään noin 27,9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, maksettavaksi sekä TerreStar Networksin että TerreStar Corporationin saneerausmenettelyissä.

Vuoden 2012 tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networksiltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita tai kuluvaraustarpeita. Yhtiöllä ei ole varmuutta siitä, että nyt tehty 0,8 miljoonan euron kuluvaraus riittää kattamaan saatavien perintään liittyvät kulut koko perintäprosessin ajalta etenkin, jos perintäprosessi jatkuu vuoden 2013 aikana. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia luottotappioiden tai kulujen riski voi kasvaa vielä vuoden 2012 aikana. TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin yhtiön 26.4.2012 julkistamassa osavuosikatsauksessa, osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011 ja 18.11.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com .

Oulussa, 21.6.2012

EB, Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

EB, Elektrobit Oyj

EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2011 liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com