Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2012

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012

Huhtikuu 26, 2012

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 26. huhtikuuta 2012 kello 8.00

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT SELVÄSTI EDELLISVUODESTA

YHTEENVETO 1Q 2012

  • Kauden liikevaihto kasvoi 48,6 miljoonaan euroon (36,5 miljoonaa euroa, 1Q 2011), nousua 33,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 21,5 prosenttia 28,7 miljoonaan euroon (23,6 miljoonaa euroa, 1Q 2011), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 57,6 prosenttia 20,0 miljoonaan euroon (12,7 miljoonaa euroa, 1Q 2011).
  • Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (liiketappio -3,9 miljoonaa euroa, 1Q 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa, 1Q 2011). Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulos oli 0,0 miljoonaa euroa (liiketappio -4,6 miljoonaa euroa, 1Q 2011).
  • Käyttökate oli 2,5 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa, 1Q 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 1,9 miljoonaa euroa ja Wireless-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 0,7 miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan kassavirta oli -0,9 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa, 1Q 2011). Nettokassavirta oli -2,7 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa, 1Q 2011).
  • Kassa ja muut likvidit varat olivat 7,3 miljoonaa euroa (18,1 miljoonaa euroa, 1Q 2011).
  • Omavaraisuusaste pysyi vahvana ja oli 61,2 prosenttia (63,6 prosenttia, 1Q 2011).
  • Tulos osaketta kohti oli 0,00 euroa (-0,03 euroa, 1Q 2011).

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

"EB:n vuosi alkoi vahvalla 33,2 % liikevaihdon kasvulla molempien liiketoimintasegmenttien kasvaessa selvästi. Wireless-liiketoimintasegmentin voimakkaan kasvun takana on jo viime vuoden aikana kasvanut liiketoiminta verkkolaitteiden tuotekehityksessä ja puolustus- ja muilla viranomaismarkkinoilla. Automotive-liiketoimintasegmentissä kasvutahti jatkui edellisvuoden tasolla. EB:n liiketulos parani selvästi edellisvuodesta.

Kannattavuuden parantaminen on keskeisin tavoitteemme vuonna 2012. Näkymät liikevaihdon kasvulle ovat hyvät molemmissa liiketoimintasegmenteissä ja tämä yhdessä Wireless-liiketoimintasegmentin parantuneen kustannusrakenteen kanssa antaa hyvän mahdollisuuden liiketoiminnan myönteiselle kehittymiselle vuonna 2012."

VUODEN 2012 NÄKYMÄT

Kuluvana vuonna EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kasvavan vuositasolla edellisvuodesta sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmenteissä. Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua.  Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää lisäävät etenkin matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long-Term Evolution) käyttöönotto ja viranomaisten tarve uusille viestintäratkaisuille, joissa käytetään kaupallisten älypuhelinten ja matkapuhelinverkkojen teknologioita.

Vuonna 2012 EB odottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla EB odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi (76,1 miljoonaa euroa, 1H 2011) ja liiketuloksen olevan positiivinen (-4,4 miljoonaa euroa, 1H 2011).

Vuoden 2012 tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc.:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2012 aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2012 tammi-maaliskuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011 ja 18.11.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com .

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 26.4.2012 klo 11 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Oulussa, osoitteessa Tutkijantie 8, neuvotteluhuone 1. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti Internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi: www.elektrobit.com/sijoittajat .     

EB, Elektrobit Oyj
EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2011 liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-MAALISKUU 2012
(Suluissa vuoden 2011 tammi-maaliskuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n tammi-maaliskuun 2012 liikevaihto kasvoi vahvasti, 33,2 prosenttia, 48,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (36,5 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (liiketappio -3,9 miljoonaa euroa).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2012 tammi-maaliskuussa 21,5 prosenttia 28,7 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (23,6 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vahvasti tammi-maaliskuussa 2012, 57,6 prosenttia, 20,0 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (12,7 miljoonaa euroa).  Liikevaihto kasvoi pääosin puolustus- ja muilla viranomaismarkkinoilla sekä verkkolaitteiden tuotekehityksessä. Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulos tammi-maaliskuussa 2012 oli 0,0 miljoonaa euroa (liiketappio -4,6 miljoonaa euroa). 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-3 2012 1-3 2011
3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 48,6 36,5
LIIKEVOITTO /-TAPPIO 0,9 -3,9
Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 -0,4
TULOS ENNEN VEROJA 0,5 -4,3
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 0,3 -4,3
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,3 -4,4
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 0,2 -4,4
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,1
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 0,2 -4,5
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,1
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR 0,00 -0,03

- Liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa).
- Omavaraisuusaste oli 61,2 % (63,6%).
- Nettovelkaantumisaste oli 5,2 % (-9,8 %).

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR

1Q 12 4Q 11 3Q 11 2Q 11 1Q 11
Liikevaihto 48,6 49,0 37,0 39,7 36,5
Liikevoitto /-tappio 0,9 3,5 -3,1 -0,5 -3,9
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,9 3,5 -3,1 -0,5 -3,9
Tulos ennen veroja 0,5 3,8 -3,1 -0,8 -4,3
Katsauskauden tulos 0,3 3,2 -3,1 -0,8 -4,3

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR

1Q 12 4Q 11 3Q 11 2Q 11 1Q 11
Automotive 28,7 28,0 23,9 22,7 23,6
Wireless 20,0 21,0 13,0 17,1 12,7
Koko konserni 48,6 49,0 37,0 39,7 36,5

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

1Q 12 4Q 11 3Q 11 2Q 11 1Q 11
Aasia 3,5
7,3%
5,5
11,2%
3,3
8,8%
4,0
10,2%
2,7
7,4%
Amerikat 7,6
15,6%
7,6
15,5%
4,9
13,4%
5,5
14,0%
5,1
13,9%
Eurooppa 37,4
77,1%
36,0
73,3%
28,8
77,8%
30,1
75,9%
28,7
78,7%

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

1Q 12 4Q 11 3Q 11 2Q 11 1Q 11
Automotive
Liikevaihto ulkoinen
Liikevaihto toiselle segmentille
Liikevoitto /-tappio
28,7
0,0
0,9
28,0
0,0
2,1
23,9
0,0
-1,4
22,7
0,0
-0,5
23,6
0,0
0,6
Wireless
Liikevaihto ulkoinen
Liikevaihto toiselle segmentille
Liikevoitto /-tappio
19,9
0,2
-0,0
21,1
0,1
1,4
12,9
0,1
-1,7
16,9
0,2
0,1
12,7
0,0
-4,6
Muu liiketoiminta
Liikevaihto ulkoinen
Liikevoitto /-tappio
0,0
-0,0
0,0
0,0
0,2
-0,1
0,0
-0,1
0,1
0,1
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
48,6
0,9
49,0
3,5
37,0
-3,1
39,7
-0,5
36,5
-3,9

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2012 TAMMI-MAALISKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT
(Suluissa vuoden 2011 tammi-maaliskuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu autonsisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja.

Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 28,7 miljoonaa euroa (23,6 miljoonaa euroa). Se kasvoi 21,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

EB:n Automotive-liiketoiminta jatkoi kasvuaan viihde- ja viestintäjärjestelmien, ajamista auttavien ohjelmistosovellusten ja autojen elektronisten ohjausyksiköiden (ECU) ohjelmistomarkkinoilla. EB perusti Kiinaan tytäryhtiön EB Automotive Software (Shanghai) Ltd.:n. Uusi yksikkö parantaa EB:n mahdollisuuksia palvella nykyistä laajempaa autoteollisuuden asiakaskuntaansa Kiinassa ja sen naapurimaissa.

Automotive-markkinanäkymät

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2012 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä. Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua. 

Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut jo useiden vuosien ajan. Niiden avulla on toteutettu merkittäviä innovaatioita kuten turvallisuusjärjestelmät, lukkiutumattomat jarrut, moottorinhallintayksiköt, ajamista helpottavat sovellukset ja viihde- ja viestintäjärjestelmät. Nämä ominaisuudet ovat olleet niin suosittuja, että ne ovat käytössä kaikkien hintaluokkien automalleissa. Tämä osoittaa sen, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan teknologiasta, joka parantaa heidän ajokokemustaan. Tuloksena tästä ja hintojen laskusta tuotantomäärien kasvaessa autonvalmistajat ovat tasaisesti lisänneet elektronisia komponentteja autoihin. Roland Berger -konsulttiyhtiön tutkimus arvioi, että elektroniikan osuus autojen kustannuksista kasvaa 23 prosentista vuonna 2010 33 prosenttiin vuonna 2020.

Autoelektroniikan entistä kehittyneemmät ja verkottuneemmat ominaisuudet ja kasvava suorituskyky lisäävät sen monimutkaisuutta. Samanaikaisesti kuluttajat odottavat Internetin ja langattomien laitteiden kaltaisia toiminnallisuuksia ja käyttäjäkokemuksia myös autoihin. Nämä kehitystrendit ajavat teollisuutta elektroniikkalaitteiden ja niiden ohjelmistojen asteittaiseen erottamiseen toisistaan ohjelmistoarkkitehtuurin tasojen hallitsemiseksi sekä innovoinnin ja käyttöönoton tehostamiseksi. Standardiohjelmistoratkaisujen käytön autoteollisuudessa odotetaan kasvavan. Se nopeuttaa innovointia, parantaa ohjelmistojen laatua ja kehittämisen tehokkuutta sekä helpottaa ohjelmistojen käyttöönottoa.

Perustavanlaatuinen autoteollisuuden muutos ja siitä seuraava auto-ohjelmistomarkkinan kasvu jatkuvat. Autoteollisuuden kustannuspaineiden odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta. Auto-ohjelmistomarkkinan vuosikasvun vuoteen 2018 asti odotetaan ylittävän henkilöautojen tuotantomäärän vuosikasvun, jonka ennakoidaan olevan 5,6 % CAGR (LMC Automotiven vuoden 2011 neljännen neljänneksen ennuste).

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääasiallisesti uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä. Liikevaihdon riippuvuus autojen tuotantomääristä on rajallinen. Tulevien vuosien aikana EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä tulee lisäämään liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja langattomalle tietoliikennemarkkinalle, radiokanavaympäristöjen testaustyökaluja langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle ja viranomaisille, sekä tuotteita ja tuotealustoja puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 57,6 prosenttia 20,0 miljoonaan euroon (12,7 miljoonaa euroa). Liiketulos oli 0,0 miljoonaa euroa (-4,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi etenkin puolustus- ja muilla viranomaismarkkinoilla sekä verkkolaitteiden tuotekehityksessä.

EB jatkoi tuotekehitysinvestointeja radiokanavan testaustuotteisiin ja puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin. EB kertoi yhteistyöstään Renesas Mobilen kanssa koskien erikoisterminaali-tuotealustan LTE-toteutusta ja julkaisi laitealustan tulevan käyttöön Raptor ID:n uusiin biometrisiin mobiililaitteisiin yhdysvaltain viranomaismarkkinoille.

EB kertoi päätöksestään lakkauttaa Wireless-liiketoimintasegmentin Espoon toimipiste toiminnan tehostamiseksi ja kustannusrakenteen parantamiseksi. Käydyt yhteistoimintaneuvottelut toimipisteen sulkemisesta koskivat 25 Espoon toimipisteen työntekijää. Kaikille toimipisteen työntekijöille on tarjottu työsuhteen päättämisen vaihtoehdoksi tehtäviä yhtiön muista toimipisteistä. Enimmillään toimipisteen lakkauttaminen voi johtaa 25 henkilön irtisanomiseen.

Wireless-markkinanäkymät

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kasvavan vuositasolla edellisvuodesta vuoden 2012 aikana Wireless-liiketoimintasegmentissä.

Langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden markkinoilla radiokanavan ja matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän uuden LTE-teknologian (Long Term Evolution) asema vahvistuu ja LTE-hankkeiden osuuden EB:n liiketoiminnasta odotetaan kasvavan. Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpää monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. LTE-teknologian nopea käyttöönotto sekä tarvittavien tuotteiden taajuusvarianttien määrä on lisännyt kysyntää EB:n palveluliiketoiminnalle ja kysynnän odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla.

Puolustus- ja muiden viranomaisten käyttöön tarkoitettujen viestintä-, häirintä- sekä tiedusteluratkaisujen markkinan odotetaan säilyvän vakaana. EB:n osaamisen ja pitkäaikaisen kokemuksen ohjelmistoradiopohjaisissa ratkaisuissa odotetaan tuovan yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusien kaupallisten teknologioiden, kuten LTE:n ja älypuhelinten ohjelmistosovellusten, käytön odotetaan lisääntyvän yleisestä turvallisuudesta vastaavien ja muiden viranomaisasiakkaiden markkinoilla. Viranomaisverkot käyttävät usein omia taajuusalueita, jotka vaativat nimenomaan näille verkoille suunniteltuja loppukäyttäjätuotteita.

Älypuhelinvalmistajien tuotekehityspalveluiden markkinat supistuivat voimakkaasti vuoden 2011 aikana Nokian strategiamuutoksen takia, eikä kysynnän odoteta kasvavan vuoden 2012 aikana. Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimialalla uusia data- ja langattoman viestinnän palveluita toteuttavien päätelaitteiden kysynnän odotetaan vähitellen kasvavan lähivuosien aikana.

Testausmarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönotto luo kysyntää kehittyneille testaustyökaluille. Markkinoilla painopiste on siirtymässä LTE-tukiasemista LTE-päätelaitteisiin, joiden testauksessa tullaan kasvavassa määrin käyttämään ilmarajapinnan ylitse toimivaa OTA (Over-the-Air) -teknologiaa. EB tarjoaa maailman johtavia radiokanavaemulaattorityökaluja moniradioisen (MIMO) LTE-teknologian, LTE-Advanced -teknologian ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, ja Wireless-liiketoimintasegmentissä radiokanavan testaustuotteisiin ja puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 6,2 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa, 1Q 2011) vastaten 12,8 prosenttia liikevaihdosta (17,3 prosenttia, 1Q 2011). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 4,7 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa, 1Q 2011) ja Wireless-liiketoimintasegmentin osuus 1,5 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa, 1Q 2011).

Katsauskauden tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 2,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (1,6 miljoonaa euroa, 1Q 2011). Poistot tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa, 1Q 2011). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa maaliskuun päättyessä oli 13,2 miljoonaa euroa. Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina.

VUODEN 2012 NÄKYMÄT

Kuluvana vuonna EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kasvavan vuositasolla edellisvuodesta sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmenteissä. Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua.  Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää lisäävät etenkin matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long-Term Evolution) käyttöönotto ja viranomaisten tarve uusille viestintäratkaisuille, joissa käytetään kaupallisten älypuhelinten ja matkapuhelinverkkojen teknologioita.

Vuonna 2012 EB odottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla EB odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi (76,1 miljoonaa euroa, 1H 2011) ja liiketuloksen olevan positiivinen (-4,4 miljoonaa euroa, 1H 2011).

Vuoden 2012 tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc.:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2012 aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2012 tammi-maaliskuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011 ja 18.11.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Markkinariskit

Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa.

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa yhtiöistä, jotka toimivat auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa, sekä lähinnä puolustus- ja turvallisuusviranomaisista, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoiminta-segmenttien kehitys vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta erityisesti Saksassa ja Suomessa, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyy tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. EB:llä on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä ja materiaalikustannusten kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona.

Eräät EB:n liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä yhtäältä liittyen EB:n tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua EB:n ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaa liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Myös EB:tä kohtaan on erään asiakkaan toimesta esitetty sopimusperusteisesti määrältään ja perusteiltaan yksilöimätön korvausvaade. Tilanteen analysointi on kesken, mutta alustavasti EB:n käytettävissä olevien tietojen perusteella ei vaikuta todennäköiseltä, että vaade johtaisi lyhyellä tähtäimellä merkittävään korvausvastuuseen. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. 

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. EB rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa hakea ajoittain lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä EB:llä on 10 miljoonan euron määräinen luottolimiittisopimus, joka on voimassa 30.6.2012 saakka. EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan luottolimiittisopimuksen jatkaminen on todennäköistä. Mikäli EB ei onnistuisi uudistamaan luottolimiittisopimusta kaupallisesti kohtuullisin ehdoin, EB:n joutuisi turvaamaan maksuvalmiuttaan väliaikaisesti toisentyyppisillä ratkaisuilla.

Eräät EB:n liiketoiminnot ovat kuitenkin muita asiakasriippuvaisempia. Tämä voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. EB:llä on 25.4.2012 merkittävät, yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (19,6 miljoonan euron 25.4.2012 valuuttakurssin mukaan) suuruiset erääntyneet myyntisaamiset TerreStar Networksiltä, ja tämän emoyhtiöltä, TerreStar Corporationilta.  EB on vaatinut saataviaan maksettavaksi sekä TerreStar Networksin että TerreStar Corporationin saneerausmenettelyissä. Tämän lisäksi EB on vaatinut korvattavaksi lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,6 miljoonaa euroa 25.4.2012 valuuttakurssin mukaan). EB:n on siten esittänyt kumpaakin TerreStar -yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (25.4.2012 valuuttakurssin mukaan 21,2 miljoonan euron) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

TerreStar Networks sekä tietyt muut siihen sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 ja emoyhtiö TerreStar Corporation 16.2.2011 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä.  Saneerausmenettelyssä ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä syntyneiden velkojen takaisinmaksu joko käteisenä tai muun varallisuuden muodossa voi yleensä tapahtua vain 11 luvun mukaisen saneeraus- tai purkamissuunnitelman nojalla. Saneeraussuunnitelma edellyttää hyväksyntää Yhdysvaltalaiselta saneerausasioita käsittelevältä tuomioistuimelta (United States Bankruptcy Court) ja (tietyin rajoituksin) myös sellaisilta velkojilta, joiden saatavia ei makseta täysimääräisesti välittömästi tuomioistuimen hyväksynnän ja saneeraussuunnitelman voimaantulon jälkeen. TerreStar Networksilta ja TerreStar Corporationilta olevien saatavien mahdollinen maksu velkojille suoritetaan erillisistä, joko olemassa olevista tai myöhemmin kertyvistä omaisuuseristä. 

Saneerausmenettelyn ensimmäisen neljän kuukauden aikana TerreStar Networks ensin jätti ja myöhemmin veti pois saneeraussuunnitelmansa. Yhdysvaltalainen saneerausasioita käsittelevä tuomioistuin hyväksyi 7.7.2011 TerreStar Networksin olennaisen liiketoiminnan myynnin noin 1.375 miljardin Yhdysvaltain dollarin kauppahinnasta Gamma Acquisition L.L.C.:lle, joka on Dish Network Corporationin kauppaa varten perustama tytäryhtiö. Tuomioistuimelle jätettyjen dokumenttien perusteella TerreStar Networksille on tähän mennessä maksettu kauppahinnasta 1,345 miljardia Yhdysvaltain dollaria, loppuosan tullessa maksettavaksi kaupan voimaantulon yhteydessä. Saadusta kauppahinnasta on maksettu 1,128 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä vakuudellisia velkoja. Liiketoiminnan myynti ei kuitenkaan tarkoita välitöntä varojen jakoa vakuudettomille velkojille. Velkojen takaisinmaksu velkojille edellyttää saneerausasioita käsittelevälle tuomioistuimelle jätettävää Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista purkamissuunnitelmaa, josta velkojien tulee äänestää ja jonka tuomioistuimen tulee hyväksyä ja vahvistaa. TerreStar Networks jätti 6.12.2011 jälleen uuden, sittemmin vielä täsmennetyn, luvun 11 mukaisen suunnitelman, jonka saneeraustuomioistuin hyväksyi 14.2.2012 pidetyssä käsittelyssä. Hyväksytyn suunnitelman mukaan jokaiselle vakuudettomalle velkojalle (kuten EB:lle) maksetaan vaateensa mukainen suhteellinen (pro rata) osuus käteisenä jaettavissa olevasta määrästä. Saneeraussuunnitelman liitteenä esitetyn yritysesitteen ja saneerausvelallisten ensimmäisen suunnitelman vahvistamisen jälkeisen raportin sisältämän sekä muun käytettävissä olevan tiedon perusteella EB arvioi, että sen suhteellinen jako-osuus saattaa olla noin 8-10 % luokkaa EB:n vaateen nimellisarvosta. Tämä arvio perustuu kuitenkin lukuisiin oletuksiin ja sen vuoksi maksujen ajoitusta tai määrää ei voida arvioida varmuudella. 29.3.2012 EB vastaanotti 650 890 Yhdysvaltain dollarin suuruisen etuoikeutetun erän vaateistaan TerreStar Networksiltä.

TerreStar Corporation jätti 22.7.2011 tuomioistuimelle saneeraussuunnitelman, joka indikoi, myöhemmin 27.12.2011 ja 12.1.2012 siihen jätettyine muutoksineen, että vakuudettomat velat (kuten EB:n saatavat), mikäli saneeraustuomioistuin ne hyväksyy, saatetaan vaihtaa saneerattujen velallisten liikkeeseen laskemiin uusiin, nimellisarvoltaan hyväksytyn saatavan määräisiin velkainstrumentteihin. Pääomaltaan enintään yhteensä 35 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräiset vakuudettomat velkakirjat tultaisiin laskemaan liikkeelle seitsemän vuoden erääntymisajalla ja kuuden prosentin vuosikorolla. Velkakirjojen velvoitteet rahoitettaisiin saneeratun TerreStar Corporationin tulevaisuuden tulorahoituksella.   On kuitenkin ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä tämän suunnitelman mukaisesta varojen jakamisesta, sillä suunnitelman myöhempi hyväksyminen on epävarmaa ja suunnitelman ehdot voivat muuttua velkojien kanssa käytävien neuvottelujen tuloksena. EB vastusti alustavasti aiempaa saneeraussuunnitelman versiota todeten, ettei se täytä soveltuvia Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain säännöksiä, minkä vuoksi sitä ei tule vahvistaa.  EB vastusti myös TerreStar Corporationin jättämää toista saneeraussuunnitelmaa ja aikoo jatkaa vastustusta ja riitauttaa suunnitelman vahvistusta koskevan ehdotuksen saneeraustuomioistuimen toukokuussa 2012 (myöhemmin ilmoitettavana päivänä) pidettävässä käsittelyssä.

Täsmäyttäessään esitettyjä velkojien vaateita jaettavissa oleviin velallisten varoihin, Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein kiistämään velkojien esittämät vaateet joko määrältään tai perusteeltaan. EB jätettyä alustava vastustuksensa TerreStar Corporationin esittämälle Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaiselle saneeraussuunnitelmalle, EB:n esittämät vaateet saataviensa takaisinmaksusta kiistettiin 16.11.2011, sekä TerreStar Corporationin ja sen liitännäisvelallisten (poislukien TerreStar Networks) toimesta, että eräiden TerreStar Corporationin etuoikeutettujen ja esitettyä saneeraussuunnitelmaa tukevien osakkeenomistajien toimesta. Etuoikeutetut osakkeenomistajat väittivät muun ohessa, että EB:n vaade takaukseen perustuvilta osin, määrältään (ainakin) 24,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, tulisi hylätä erinäisten juridisten teorioiden perusteella. TerreStar Corporation yhtyi etuoikeutettujen osakkeenomistajien väitteisiin siitä, ettei TerreStar Corporation ole vastuussa EB:lle takauksensa perusteella. 12.12.2011 EB jätti valaehtoisen vastineen molempien tahojen kiistämiselle, todeten, että kiistämiset ovat lakiin perustumattomia ja täysin toteennäyttämättömiä, ja vaatien oikeutta saada maksu saataviensa täydestä määrästä. Saneeraustuomioistuimen ennakoidaan määräävän EB:n vaateen perusteita ja kiistämisiä koskevan käsittelyn pidettäväksi 4-6 viikon kuluessa TerreStar Corporation saneeraussuunnitelman vahvistamista koskevan käsittelyn jälkeen. EB tulee voimakkaasti puolustautumaan saataviensa kiistämistä vastaan, mutta tällä hetkellä on ennenaikaista arvioida riidanalaisten kysymysten lopputulosta. Tähän mennessä TerreStar Networks tai TerreStar Networksin pesänselvittäjä (TerreStar Networksin luvun 11 mukaisen saneeraussuunnitelman vahvistamisen yhteydessä määrättiin pesänselvitys) ei ole kiistänyt EB:n vaateen määrää tai perustetta saneerausmenettelyssään eikä EB ole tietoinen, että tällaista kiistämistä harkittaisiin.

Edelleen osana saneerausprosessia Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein saamaan takaisin ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä maksamiaan maksuja erinäisten saneerausmenettelyä koskevien lainkohtien perusteella.  Tällä hetkellä mahdollista riskiä TerreStar konserniin kuuluvien velallisten EB:tä kohtaan esittämistä takaisinsaantivaateista tai niiden menestymisestä ei voida poissulkea.

EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että EB:n TerreStar -yhtiöiltä olevista myyntisaamisista syntyisi uusia arvonalentumistappioita. EB pyrkii kotiuttamaan saatavansa täysimääräisenä joko TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyjen ja/tai esimerkiksi edellä mainittujen myyntisaamisten myynnin kautta. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin luvun 11 mukaisista saneerausmenettelyistä saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Huolimatta TerreStar -yhtiöiden pyrkimyksestä saneerata toimintaansa, luottotappioriski voi kasvaa vielä vuoden 2012 aikana. Mikäli myyntisaamisia ei saataisi perittyä lainkaan, joko TerreStar Networksilta tai TerreStar Corporationilta, myyntisaamisten arvonalentumiskirjaus ja prosessiin liittyvät kulut alentaisivat kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään noin 10 miljoonaa euroa (Yhdysvaltain dollarin määräiset erät 25.4.2012 valuuttakurssin mukaan). Tällä ei kuitenkaan olisi merkittävää negatiivista kassavirtavaikutusta EB:lle.

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com .   

TASE JA RAHOITUS

31.3.2012 taseen lukuja on verrattu 31.12.2011 taseeseen (miljoonaa euroa). Katsauskauden lukuihin sisältyy 1,4 miljoonan euron varaukset.

3/2012 12/2011
Pitkäaikaiset varat 46,0 44,1
Lyhytaikaiset varat 71,4 71,0
Varat yhteensä 117,4 115,1
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 52,9 52,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,7 1,5
Oma pääoma yhteensä 67,5 67,0
Pitkäaikaiset velat 6,7 6,9
Lyhytaikaiset velat 43,2 41,3
Oma pääoma ja velat yhteensä 117,4 115,1

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ tilikauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu   +2,6 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos  -2,9 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot   -0,5 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta   -0,9 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta   -2,5 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta    +0,7 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos   -2,7 miljoonaa euroa

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 62,1 miljoonaa euroa (59,3 miljoonaa euroa 31.12.2011). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 36,1 miljoonaa euroa (36,3 miljoonaa euroa 31.12.2011). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2011).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 3,6 miljoonaa euroa sisältäen 2,0 miljoonan euron tuotekehityskulujen aktivoinnit. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 3,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 1,7 miljoonaa euroa, sisältäen yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,3 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 10,8 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,0 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,1 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,2 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 61,2 prosenttia (62,8 prosenttia vuoden 2011 lopussa).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 7,3 miljoonaa euroa. EB:llä on sitova 10 miljoonan euron luottolimiittisopimus, joka on voimassa vuoden 2012 puoliväliin saakka. Katsauskauden päättyessä luottolimiitistä oli käytössä 1,1 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 8,0 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

EB työllisti vuoden 2012 tammi-maaliskuussa keskimäärin 1628 henkilöä. Maaliskuun lopussa yhtiössä oli 1638 työntekijää (1607 vuoden 2011 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

26. maaliskuuta 2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 26.3.2012 Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseninä jatkavat Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Seppo Laine.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy ilmoitti, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 31.3.2011 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 31.3.2011 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 asti.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

Oulu 26.4.2012

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

EB, ELEKTROBIT OYJ
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT TAMMI-MAALISKUU 2012
(tilintarkastamaton)
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
3 kk 3 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 48,6 36,5 162,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,7 2,8
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2 0,2 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,1 0,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3,2 -2,8 -11,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -27,1 -24,3 -95,2
Poistot -1,7 -2,4 -8,7
Liiketoiminnan muut kulut -16,1 -11,9 -53,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,9 -3,9 -4,0
Rahoituskulut (netto) -0,4 -0,4 -0,4
TULOS ENNEN VEROJA 0,5 -4,3 -4,5
Tuloverot -0,1 0,0 -0,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 0,3 -4,3 -5,1
Muut laajan tuloksen erät:
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,0 -0,0 -0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 -0,0 -0,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,3 -4,4 -5,2
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 0,2 -4,4 -5,3
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,1 0,2
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 0,2 -4,5 -5,5
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,1 0,2
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,00 -0,03 -0,04
  Laimennettu 0,00 -0,03 -0,04
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129 413 129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 130 228 130 209 130 051
KONSERNITASE (MEUR) 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,3 9,8 9,0
  Liikearvo 19,3 18,5 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 17,2 12,2 15,7
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Saamiset 0,3
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 46,0 40,9 44,1
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 2,0 1,6 1,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 62,1 52,2 59,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut
  rahoitusvarat
0,1 6,2
  Rahavarat 7,3 12,4 10,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 71,4 72,4 71,0
VARAT YHTEENSÄ 117,4 113,4 115,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,5 0,6 0,4
  Kertyneet voittovarat 13,7 13,9 13,4
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,7 1,3 1,5
Oma pääoma yhteensä 67,5 67,5 67,0
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,9 1,3 1,0
  Eläkevelvoitteet 1,3 1,2 1,3
  Varaukset 0,7 0,9 0,5
  Korolliset velat 3,7 7,2 4,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,7 10,6 6,9
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 35,5 29,0 34,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
  rahoitusvelat
0,3
  Varaukset 0,7 2,0 1,0
  Lyhytaikaiset korolliset velat 7,1 4,3 5,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 43,2 35,3 41,3
Velat yhteensä 49,9 45,9 48,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 117,4 113,4 115,1
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
3 kk 3 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos 0,3 -4,3 -5,1
Suoriteperusteisten erien oikaisu 2,2 2,3 7,1
Käyttöpääoman muutokset -2,9 2,7 0,6
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,4 -0,9 -0,4
Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0 0,3
Muut rahoituserät 0,0
Maksetut välittömät verot -0,1 1,7 2,6
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -0,9 1,4 5,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
-0,8
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -0,5 -0,6 -1,9
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -2,1 -1,7 -8,5
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -0,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,1 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -2,5 -2,3 -11,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 2,4 0,2 0,2
Lainojen takaisinmaksut -1,0 -1,0 -2,2
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,7 -0,8 -2,8
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 0,7 -1,6 -4,7
 
RAHAVAROJEN MUUTOS -2,7 -2,4 -10,6
Rahavarat tilikauden alussa 10,0 20,5 20,5
Rahavarat tilikauden lopussa 7,3 18,1 10,0


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Kertyneet voittovarat
D = Määräysvallattomien omistajien osuus
E = Oma pääoma yhteensä

A B C D E
Oma pääoma 1.1.2011 12,9 38,7 18,9 1,3 71,8
Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1
Kauden laaja tulos -4,5 0,1 -4,4
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 31.3.2011 12,9 38,7 14,5 1,3 67,5
Oma pääoma 1.1.2012 12,9 38,7 13,9 1,5 67,0
Osakepalkitsemisen kustannus 0,2 0,2
Kauden laaja tulos 0,2 0,2 0,3
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 31.3.2012 12,9 38,7 14,2 1,7 67,5

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

Osingonmaksu:
26.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
3 kk 3 kk 12 kk
Automotive
  Liikevaihto ulkoinen 28,7 23,6 98,3
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä 28,7 23,6 98,3
  Liikevoitto (-tappio) 0,9 0,6 0,8
Wireless
  Liikevaihto ulkoinen 19,9 12,7 63,6
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,2 0,0 0,4
  Liikevaihto yhteensä 20,0 12,7 63,9
  Liikevoitto (-tappio) -0,0 -4,6 -4,7
MUUT ERÄT
Muut erät
  Liikevaihto ulkoinen 0,0 0,1 0,4
  Liikevoitto (-tappio) -0,0 0,1 -0,1
Eliminoinnit
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,2 -0,0 -0,4
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä
  Liikevaihto ulkoinen 48,6 36,5 162,2
  Liikevoitto (-tappio) 0,9 -3,9 -4,0

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
3 kk 3 kk 12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 37,4 28,7 123,5
  Amerikat 7,6 5,1 23,2
  Aasia 3,5 2,7 15,5
Liikevaihto yhteensä 48,6 36,5 162,2

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia olennaisia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
3 kk 3 kk 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat
suoritukset yhteensä
0,3 0,4 1,6


TULOSLASKELMA
1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
NELJÄNNESVUOSILUVUT 2012 2011 2011 2011 2011
(MEUR) 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 48,6 49,0 37,0 39,7 36,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,8 0,5 0,9 0,7
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos -0,2 -0,3 0,1 0,1 0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3,2 -3,1 -2,9 -3,0 -2,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -27,1 -25,2 -22,5 -23,3 -24,3
Poistot -1,7 -1,8 -1,9 -2,7 -2,4
Liiketoiminnan muut kulut -16,1 -16,3 -13,4 -12,2 -11,9
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,9 3,5 -3,1 -0,5 -3,9
Rahoituskulut (netto) -0,4 0,3 0,0 -0,3 -0,4
TULOS ENNEN VEROJA 0,5 3,8 -3,1 -0,8 -4,3
Tuloverot -0,1 -0,6 0,0 -0,0 0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA 0,3 3,2 -3,1 -0,8 -4,3
Kauden muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 -0,1 -0,0 -0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,3 3,2 -3,2 -0,9 -4,4
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 0,2 3,1 -3,1 -0,8 -4,4
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 0,2 3,1 -3,2 -0,9 -4,5
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1
KONSERNITASE (MEUR) 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.03.
 
2012 2011 2011 2011 2011
 
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuus-
  hyödykkeet 9,3 9,0 8,4 9,2 9,8
  Liikearvo 19,3 19,3 19,2 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 17,2 15,7 14,3 13,4 12,2
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Saamiset 0,3
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 46,0 44,1 42,1 41,3 40,9
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 2,0 1,8 2,1 2,2 1,6
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 62,1 59,3 54,7 47,0 52,2
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat muut rahoitusvarat 0,1 0,0 6,2
  Rahavarat 7,3 10,0 7,2 17,8 12,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 71,4 71,0 64,0 67,0 72,4
VARAT YHTEENSÄ 117,4 115,1 106,1 108,3 113,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman
  rahasto 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6
  Kertyneet voittovarat 13,7 13,4 10,2 12,3 13,9
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3
Oma pääoma yhteensä 67,5 67,0 63,6 65,9 67,5
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
  Eläkevelvoitteet 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
  Varaukset 0,7 0,5 0,6 0,8 0,9
  Korolliset velat 3,7 4,0 4,3 5,9 7,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,7 6,9 7,3 9,1 10,6
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 35,5 34,9 29,1 27,6 29,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat
0,3 0,5
  Varaukset 0,7 1,0 0,7 0,7 2,0
  Lyhytaikaiset korolliset velat 7,1 5,0 4,9 5,0 4,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 43,2 41,3 35,2 33,3 35,3
Velat yhteensä 49,9 48,1 42,5 42,4 45,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 117,4 115,1 106,1 108,3 113,4

KONSERNIN 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
RAHAVIRTALASKELMA 2012 2011 2011 2011 2011
NELJÄNNESVUOSILUVUT 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta -0,9 7,1 -6,6 3,4 1,4
  Investointien nettorahavirta -2,5 -3,7 -2,3 -2,8 -2,3
  Rahoituksen nettorahavirta 0,7 -0,6 -1,7 -0,8 -1,6
  Rahavarojen muutos -2,7 2,7 -10,6 -0,3 -2,4

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
TUNNUSLUVUT 3 kk 3 kk 12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 48,6 36,5 162,2
Liikevoitto (-tappio) 0,9 -3,9 -4,0
    Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 1,8 -10,8 -2,5
Tulos ennen veroja 0,5 -4,3 -4,5
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,0 -11,9 -2,8
Kauden tulos 0,3 -4,3 -5,1
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) 3,5 -6,6 -0,9
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% 5,2 -9,8 -1,4
Omavaraisuusaste, % 61,2 63,6 62,8
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 3,6 2,4 12,4
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 1628 1545 1553
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1638 1549 1607
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)
Kauden lopussa 129 413 129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana 129 413 129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 130 228 130 209 130 051

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
3 kk 3 kk 12 kk
Laimentamaton tulos / osake 0,00 -0,03 -0,04
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake 0,00 -0,03 -0,04
Oma pääoma *) / osake 0,51 0,51 0,51
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
     pääoma
    

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
3 kk 3 kk 12 kk
Ylin kurssi 0,79 0,76 0,76
Alin kurssi 0,38 0,61 0,36
Keskikurssi 0,62 0,71 0,55
Päätöskurssi 0,68 0,62 0,38
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 88,0 80,2 49,2
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 3,0 1,6 5,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 4 898 2 246 9 169
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä, %
3,8 1,7 7,1

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 11,4 3,1 11,4
Takaukset 23,4 15,5 22,7
Vuokravastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 7,1 4,5 6,9
    Myöhemmin erääntyvät 17,3 15,9 17,9
Sopimusvastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 2,1 3,5 2,5
    Myöhemmin erääntyvät 2,0
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu
ovat yhteismäärältään 5,8 5,5 4,3
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
(MEUR)
Termiinit
    Käypä arvo -0,0 0,4 -0,3
    Kohde-etuuden arvo 4,0 7,0 5,5
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,1 0,2 0,1
  Kohde-etuuden arvo 4,0 7,0 4,3
Myydyt valuuttaoptiot
  Käypä arvo -0,0 -0,0 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 8,0 7,0 8,6