Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ (EB) NOSTAA VUODEN 2013 LIIKETULOSOHJAUSTAAN ENNAKOITUA PAREMMAN VIIMEISEN VUOSINELJÄNNEKSEN JOHDOSTA JA TÄSMENTÄÄ VUODEN 2013 LIIKEVAIHTO-OHJAUSTAAN

Joulukuu 17, 2013

ELEKTROBIT OYJ (EB) NOSTAA VUODEN 2013 LIIKETULOSOHJAUSTAAN ENNAKOITUA PAREMMAN VIIMEISEN VUOSINELJÄNNEKSEN JOHDOSTA JA TÄSMENTÄÄ VUODEN 2013 LIIKEVAIHTO-OHJAUSTAAN


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 17. joulukuuta 2013 kello 19.10

ELEKTROBIT OYJ (EB) NOSTAA VUODEN 2013 LIIKETULOSOHJAUSTAAN ENNAKOITUA PAREMMAN VIIMEISEN VUOSINELJÄNNEKSEN JOHDOSTA JA TÄSMENTÄÄ VUODEN 2013 LIIKEVAIHTO-OHJAUSTAAN

Elektrobit Oyj (EB) nostaa vuoden 2013 liiketulosohjausta ennakoitua paremman viimeisen vuosineljänneksen johdosta. Syynä viimeisen vuosineljänneksen parantumiseen ovat ennakoitua suurempi liikevaihto ja projektien parempi kannattavuus Automotive -liiketoimintasegmentissä. EB odottaa vuoden 2013 liiketuloksen olevan noin 8 miljoonan euron tasolla (oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012). Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman aiemmin ennakoitua enemmän viimeisen vuosineljänneksen aikana ja vuoden 2013 liikevaihdon odotetaan olevan noin 200 miljoonan euron tasolla (oikaistu liikevaihto 173,9 miljoonaa euroa vuonna 2012).

Aikaisemmin ennakoidun mukaisesti Automotive-liiketoimintasegmentissä liikevoitto vuonna 2013 kertyy pääosin toisella vuosipuoliskolla (1,2 miljoonaa euroa, 1H 2013). Tähän vaikuttaa ohjelmistolisenssimyynnin painottuminen vuoden jälkipuoliskolle, muut kausivaihtelutekijät ja loppuvuoden aikana hyvänä jatkunut EB:n ohjelmistoratkaisujen kysyntä.

Wireless-liiketoimintasegmentin liiketuloksen vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla odotetaan olevan samalla tasolla tai alempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (0,1 miljoonaa euroa, 1H 2013). Wireless-liiketoimintasegmentissä käynnistettiin kustannussäästötoimenpiteet elokuussa 2013 eräältä merkittävältä asiakkaalta pienentyneen tilauskannan ja joidenkin erikoisterminaaliprojektien lykkääntymisen vuoksi. Tehdyillä toimenpiteillä yhtiö arvioi saavuttavansa noin 0,8 miljoonan euron kustannussäästöt, jotka toteutuvat pääosin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Neljännellä neljänneksellä Wireless-liiketoimintasegmentissä syntyy T&K-palvelumyynnin lisäksi tuotepohjaista liikevaihtoa viranomaisasiakkailta.

Aiemmin 7.11.2013 julkistetussa osavuosikatsauksessa EB odotti vuonna 2013 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin se oli vuonna 2012 ilman kertaluonteisia eriä (oikaistu liikevaihto 173,9 miljoonaa euroa, oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012).

Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneellä noin 24 miljoonan euron kertaluonteisella myyntivoitolla ei ole vaikutusta vuoden 2013 liiketulokseen eikä siten liiketulosta koskevaan ohjaukseen. Kaikki kyseiseen liiketoimintaan liittyvät tuotot ja kulut tullaan esittämään tilinpäätöstiedotteessa konsernin tuloslaskelmassa liiketuloksen alapuolella kohdassa "kauden tulos lopetetuista toiminnoista".

Vuoden 2013 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012 yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/vuosikertomus .

EB julkistaa vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteen 20.2.2014 kello 8.00.

Oulussa, 17.12.2013

Elektrobit Oyj (EB)
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com