Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N (EB) WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTISSÄ TOTEUTETUILLA LOMAUTUKSILLA SYNTYY ARVIOLTA 0,8 MILJOONAN EURON KUSTANNUSSÄÄSTÖT

Marraskuu 15, 2013

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTISSÄ TOTEUTETUILLA LOMAUTUKSILLA SYNTYY ARVIOLTA 0,8 MILJOONAN EURON KUSTANNUSSÄÄSTÖT


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 15. marraskuuta 2013 kello 16.00

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTISSÄ TOTEUTETUILLA LOMAUTUKSILLA SYNTYY ARVIOLTA 0,8 MILJOONAN EURON KUSTANNUSSÄÄSTÖT

Elektrobit Oyj (EB) on saanut päätöksen 8.8.2013 aloittamansa kustannustason sopeuttamiseen tähtäävät toimenpiteet Wireless-liiketoimintasegmentissä. Tehdyillä toimenpiteillä yhtiö arvioi saavuttavansa noin 0,8 miljoonan euron kustannussäästöt, joiden oletetaan toteutuvan pääosin kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yhtiö on lomauttanut 74 henkilöä enintään 90 päiväksi kokonaan tai osa-aikaisesti. Yhtiö on tänään päättänyt, ettei uusia lomautuksia enää tehdä. Wireless-liiketoimintasegmentin loppuvuoden täsmentyneen näkymän johdosta lomautusten määrää on voitu vähentää aiemmin ennakoidusta enimmäistasosta.

EB käynnisti kustannussäästötoimenpiteet elokuussa 2013 tavoitteenaan 1,5 miljoonan euron kustannussäästöt Wireless-liiketoimintasegmentissä heikentyneen kysyntänäkymän vuoksi. Säästöjä tavoiteltiin lomauttamalla arviolta enintään 150 henkilöä kokonaan tai osa-aikaisesti enintään 90 päiväksi. Lomautusten taustalla on eräältä EB:n merkittävältä asiakkaalta pienentynyt tilauskanta vuoden 2013 toiselle vuosipuoliskolle, ja joidenkin erikoisterminaaliprojektien lykkääntyminen. Yhtiön tavoitteena on tilauskannan parantaminen vuoden 2014 alkupuoleen mennessä.

Vähentynyt lomautustarve ja kustannussäästövaikutusten täsmentyminen eivät muuta yhtiön osavuosikatsauksessa tammi-syyskuu 2013 julkistamaa vuotta 2013 koskevaa ohjausta tai Wireless-liiketoimintasegmentin 2013 toisen vuosipuoliskon näkymää. Osavuosikatsaus on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com /sijoittajat.

Wireless-liiketoimintasegmentissä työskentelee tällä hetkellä 510 henkilöä. Lomautukset kohdistuvat kaikkiin EB:n Suomen toimipisteisiin, jotka ovat Kajaani, Oulu ja Tampere. Lomautuksia on toteutettu asteittain ja kulloisenkin kapasiteettitarpeen mukaisesti ja niiden arvioidaan kestävän enintään tammikuun 2014 loppuun asti.

Oulussa, 15.11.2013

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
                                                            
Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Wireless-liiketoimintasegmentin johtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com