Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA 2008A-B MERKITTYJEN OSAKKEIDEN LISTAUSAIKATAULU VUONNA 2014 JA MAHDOLLISEN PÄÄOMAN PALAUTUKSEN VAIKUTUS OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTAAN

Marraskuu 07, 2013

ELEKTROBIT OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA 2008A-B MERKITTYJEN OSAKKEIDEN LISTAUSAIKATAULU VUONNA 2014 JA MAHDOLLISEN PÄÄOMAN PALAUTUKSEN VAIKUTUS OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTAAN


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 7. marraskuuta 2013 kello 8.00

ELEKTROBIT OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA 2008A-B MERKITTYJEN OSAKKEIDEN LISTAUSAIKATAULU VUONNA 2014 JA MAHDOLLISEN PÄÄOMAN PALAUTUKSEN VAIKUTUS OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTAAN

Elektrobit Oyj:n hallitus on päättänyt, että yhtiön optio-oikeuksilla 2008A ja 2008B merkittyjen osakkeiden listausaikataulu vuodelle 2014 on seuraava:

27.1.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 11.2.2014
31.3.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 15.4.2014
9.6.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 25.6.2014
18.8.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 2.9.2014
15.10.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 30.10.2014
1.12.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 16.12.2014

Aiemmin päätetyn mukaisesti vuonna 2013 yhtiön optio-oikeuksilla 2008A ja 2008B merkittyjen osakkeiden listausaikataulu on seuraava:
21.11.2013 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 9.12.2013.

Optio-oikeuksilla 2008A ja 2008B merkityt uudet osakkeet haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä, kun uudet osakkeet on rekisteröity.

Elektrobit Oyj:n hallitus on lisäksi 6.11.2013 päättänyt esittää 4.12.2013 koolle kutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,11 euroa osakkeelta. Mikäli pääoman palautus toteutetaan hallituksen ehdottamalla tavoin, pääoman palautuksen johdosta yhtiön optio-oikeuksien 2008A-C mukaisia osakkeiden merkintähintoja alennetaan optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti pääoman palautuksen osakekohtaisella määrällä pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. Tällöin optio-oikeuksien 2008A mukainen merkintähinta laskee 0,07 euroon, 2008B merkintähinta 0,73 euroon ja 2008C merkintähinta 0,61 euroon. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiön tänään 7.11.2013 julkistamalla pörssitiedotteella ja kokouskutsu on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat .

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008A päättyy 31.3.2014 ja optio-oikeudella 2008B päättyy 31.3.2015. Optio-oikeuksien 2008 ehdot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat .

Oulussa, 7.11.2013

Elektrobit Oyj
Hallitus                                              

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasianjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com