Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N OSAKEMÄÄRÄ ON LISÄÄNTYNYT 2008A- JA 2008B -OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYILLÄ OSAKKEILLA

Lokakuu 18, 2013

ELEKTROBIT OYJ:N OSAKEMÄÄRÄ ON LISÄÄNTYNYT 2008A- JA 2008B -OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYILLÄ OSAKKEILLA


PÖRSSITIEDOTE     

Julkaisuvapaa 18. lokakuuta 2013 kello 9.10

ELEKTROBIT OYJ:N OSAKEMÄÄRÄ ON LISÄÄNTYNYT 2008A- JA 2008B -OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYILLÄ OSAKKEILLA

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A ja 2008B optio-oikeuksilla on merkitty 22.8.2013 - 8.10.2013 välisenä aikana yhteensä 89.356 uutta osaketta. Merkintähinta, 24.334,08 euroa, on kirjattu yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 18.10.2013. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Nyt rekisteröidyt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 21.10.2013 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 129.720.380 osaketta.

Optio-oikeuksilla 2008A ja 2008B merkittyjen osakkeiden listausaikataulu jatkossa vuodelle 2013 on seuraava:
21.11.2013 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 9.12.2013.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008A päättyy 31.3.2014 ja optio-oikeudella 2008B päättyy 31.3.2015. Optio-oikeuksien 2008 ehdot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat .

Oulussa, 18.10.2013

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasianjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com