Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ (EB): ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Syyskuu 12, 2013

ELEKTROBIT OYJ (EB): ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 12. syyskuuta 2013 kello 13.00

ELEKTROBIT OYJ (EB): ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Elektrobit Oyj (EB) on vastaanottanut 11.9.2013 seuraavan ilmoituksen:

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

1. Osakkeiden liikkeellelaskija

Elektrobit Oyj, yritys- ja yhteisötunnus 1004129-5 

2. Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja

Juha Sipilä

3. Ilmoituksen peruste

Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus. Suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus alittaa 5 prosentin liputusrajan. Liputusraja alitettiin 11.9.2013. Juha Sipilä ja hänen määräysvaltayhteisönsä Fortel Invest Oy omistavat yhteensä 6.444.761 Elektrobit Oyj:n osaketta, 4,97 prosenttia Elektrobit Oyj:n osakkeista ja äänistä.
             

Elektrobit Oyj:llä on yhteensä 129.631.024 osaketta. Elektrobit Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.

Oulussa, 12.9.2013

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
                                                            
Lisätietoja:

Päivi Timonen
Elektrobit Oyj, lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com