Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT (EB) TAVOITTELEE NOIN 1,5 MILJOONAN EURON KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ LOMAUTTAMALLA ENINTÄÄN 150 HENKILÖÄ WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTISSÄ

Elokuu 22, 2013

ELEKTROBIT (EB) TAVOITTELEE NOIN 1,5 MILJOONAN EURON KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ LOMAUTTAMALLA ENINTÄÄN 150 HENKILÖÄ WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTISSÄ


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 22. elokuuta 2013 kello 17.00

ELEKTROBIT (EB) TAVOITTELEE NOIN 1,5 MILJOONAN EURON KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ LOMAUTTAMALLA ENINTÄÄN 150 HENKILÖÄ WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTISSÄ

Elektrobit (EB) on tänään saanut päätökseen 8.8.2013 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut enintään 150 henkilön lomauttamisesta Wireless-liiketoimintasegmentissä sopeuttaakseen kustannustasoaan loppuvuoden heikentyneen kysyntänäkymän vuoksi. Neuvottelujen tuloksena EB on päättänyt toteuttaa lomautukset asteittain kulloisenkin kapasiteettitarpeen mukaisesti. Syyskuussa yhtiö aikoo lomauttaa tilapäisesti noin 64 henkilöä kokonaan tai osa-aikaisesti enintään 90 päiväksi. Loppusyksyn aikana voidaan tarvittaessa toteuttaa vielä enintään noin 86 henkilön tilapäiset lisälomautukset. Lomautusten arvioidaan kestävän enintään tammikuun 2014 loppuun asti. Lomautuksilla tavoitellaan noin 1,5 miljoonan euron kustannussäästöjä, joiden oletetaan toteutuvan pääosin vuoden neljännellä neljänneksellä. Lomautusten tarve ja niiden kautta syntyvät kustannussäästöt voivat kuitenkin muuttua loppuvuoden näkymän täsmentyessä.

Lomautukset kohdistuvat kaikkiin EB:n Suomen toimipisteisiin, jotka ovat Kajaani, Oulu ja Tampere. Wireless-liiketoimintasegmentissä työskentelee tällä hetkellä 536 henkilöä. Lomautusten taustalla on eräältä EB:n merkittävältä asiakkaalta pienentynyt tilauskanta vuoden 2013 toiselle vuosipuoliskolle, ja joidenkin erikoisterminaaliprojektien lykkääntyminen. Yhtiön tavoitteena on tilauskannan parantaminen vuoden 2014 alkupuoleen mennessä.

Loppuvuoden heikentynyt kysyntänäkymä ja tilapäisillä lomautuksilla tavoitellut säästöt on huomioitu yhtiön osavuosikatsauksessa tammi-kesäkuu 2013 julkistamassa vuotta 2013 koskevassa ohjauksessa. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com .

Oulussa, 22.8.2013

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
                                                            
Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Wireless-liiketoimintasegmentin johtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com