Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2008A JA 2008B LIITETÄÄN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN JA HAETAAN LISTATTAVAKSI NASDAQ OMX HELSINGIN PÖRSSILISTALLE

Kesäkuu 05, 2013

ELEKTROBIT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2008A JA 2008B LIITETÄÄN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN JA HAETAAN LISTATTAVAKSI NASDAQ OMX HELSINGIN PÖRSSILISTALLE


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 5. kesäkuuta 2013 kello 20.00

ELEKTROBIT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2008A JA 2008B LIITETÄÄN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN JA HAETAAN LISTATTAVAKSI NASDAQ OMX HELSINGIN PÖRSSILISTALLE

Elektrobit Oyj:n hallitus on päättänyt, että optio-oikeudet 2008A ja 2008B liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haetaan 1.400.000 optio-oikeutta 2008A ja 1.400.000 optio-oikeutta 2008B. Listaamista haetaan alkavaksi heti, kun optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, arviolta 17.6.2013.

Elektrobit Oyj:n hallitus on lisäksi päättänyt, että osakkeiden merkintäpaikkana toimii Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminta, Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki ja että merkintä tehdään maksamalla merkintähinta.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008A on alkanut 5.6.2013 ja se päättyy 31.3.2014. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008B on alkanut 2.4.2013 ja se päättyy 31.3.2015. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksilla 2008A merkittäville osakkeille on 0,18 euroa osakkeelta ja optio-oikeuksilla 2008B merkittäville osakkeille 0,84 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääomapalautuksen täsmäytyspäivänä. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Elektrobit Oyj:n osakkeen. Elektrobit Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi optio-oikeuksilla 2008A ja 2008B tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 2.800.000 osakkeella.

Optio-oikeuksilla 2008A ja 2008B merkityt uudet osakkeet haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä, kun uudet osakkeet on rekisteröity.

Optio-oikeuksilla 2008A ja 2008B merkittyjen osakkeiden listausaikataulu vuodelle 2013 on seuraava:

20.6.2013 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 8.7.2013
22.8.2013 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 6.9.2013
7.10.2013 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 22.10.2013
21.11.2013 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 9.12.2013.

Optio-oikeuksien 2008 ehdot ovat liitetiedostona tämän tiedotteen lopussa sekä nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 14.3.2008 julkaistussa pörssitiedotteessa .

Oulussa, 5.6.2013

Elektrobit Oyj
Hallitus                                              

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasianjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com